Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 13.–14. dubna 2015, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici.

Podrobný program konference ISSS 2015

Poslední změna: 16. 4. 2015, 12.45

pondělí, 13. dubna

Velký sál

10.30–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_fink.mp3 (0,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_behounek.mp3 (0,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_sobotka.mp3 (1,3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_bartosek.mp3 (1,5 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_slechtova.mp3 (1,7 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_strouhal.mp3 (1,4 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_diskuse.mp3 (33,3 MB)

Slavnostní zahájení

MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda, Senát Parlamentu ČR
Ing. Jan Bartošek, místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Ing. Karla Šlechtová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj
Mgr. Mojmír Florian, ředitel Odboru veřejných zakázek II., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
Marek Ebert, náměstek předsedy Rady, Český telekomunikační úřad
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj
MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Hradec Králové
Jan Zikl, 1. náměstek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Iva Merhautová, MBA, náměstkyně, Ministerstvo práce a sociálních věcí
JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra
Ing. Zdeněk Adamec, náměstek, Ministerstvo zemědělství
RNDr. Josef Postránecký, náměstek, Ministerstvo vnitra
Ing. Dan Jiránek, předseda, Svaz měst a obcí ČR
Ing. Ivan Pilný, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
PaeDr. Milada Halíková, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Elemér Jakab, poslanec, Národná rada SR
Ing. Svatoslav Novák, prezident, ICT Unie z. s.
Ing. Pavel Kysilka, CSc., generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.
Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
Ing. Petr Kuchař, Hlavní architekt eGovernment, Ministerstvo vnitra
Ing. Ondřej Felix, CSc., Digitální šampion ČR, Ministerstvo vnitra
RNDr. Tomáš Renčín, ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2015

13.30–14.50

Veřejné investování v oblasti ICT I

Adobe Acrobat prezentace (264 kB)

Pohled ÚOHS na aktuální situaci

Ing. Petr Rafaj, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 15'

Veřejné investice v oblasti ICT z pohledu Ministerstva financí Úvodní slovo- cesta z komerční sféry do státní služby · Setkání se zákonem o veřejných zakázkách limity, povinnosti, interpretace · Praktické zkušenosti – anglicky většinou nazývány lessons learned · Setkání s žurnalisty a jejich interpretace reality a jejich snů o pulitzerově ceně. · Posun k novému zákonu o veřejných zakázkách, interpretace horizontální a vertikální spolupráce, společný úkol · Jak dál

Dipl. Ing. Miroslav Hejna, Ministerstvo financí, 15'

Adobe Acrobat prezentace (385 kB)

Ministerstvo v restartu Zdvojnásobení počtu IT pracovníků, snížení externích nákladů o téměř 200 milionů korun, zřizování nových oddělení a rolí. Ministerstvo zemědělství v roce 2014 razantně vykročilo směrem k vybudování silného interního IT. Shrnutí výsledků a zkušeností z „roku jedna“ nabídne tento příspěvek.

Ing. Zdeněk Adamec, Ministerstvo zemědělství, 15'

Adobe Acrobat prezentace (197 kB)

Pořízení nových systémů na MPSV – děláme to po novu Ministerstvo práce a sociálních věcí v uplynulých měsících vytvořilo zcela novou architekturu svých resortních systémů a související infrastruktury a postupně vyhlašuje výběrová řízení. MPSV jako jeden z prvních resortů postupuje podle nově definovaných principů a ukazuje se, že tímto způsobem lze ušetřit nemalé finanční prostředky, dělat věci transparentně a efektivně a zároveň budovat funkční systémy splňující výchozí požadavky nového pojetí e-governmentu. Tři přednášející seznámí účastníky s postupem, jaký byl na MPSV zvolen a vysvětlí proč byl takový postup zvolen a informují o výhodách a úskalích na něž je třeba při realizaci tak velkého záměru budování ISVS myslet.

Ing. Iva Merhautová, MBA, Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, Michal Rada, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 30'

Diskuse a dotazy

5'

15.00–16.50

Veřejné investování v oblasti ICT II – Sdílené služby

Adobe Acrobat prezentace (445 kB)

Klady a zápory sdílených služeb

Ing. Pavel Roland, IDC CEMA s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (161 kB)

In house poskytovatelé služeb ICT pro veřejnou správu – ohlédnutí a vize

Jan Přerovský, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby; Ing. Hanuš Weisl, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., 30'

Adobe Acrobat prezentace (156 kB)

Centrální zajištění SW produktů významných výrobců (MS, VMWare, Oracle, …), koncepce centrálního pořizování SW licencí a jejich podpory Koncepce MV pro realizaci centrálního zabezpečení pořízení SW produktů a jejich podpory od významných výrobců. Prezentace zkušeností s realizací centrálního nakupování SW produktů a výsledky centrálních nákupů – dosažené efekty a úspory.

Ing. Miroslav Tůma, Ph. D., Ministerstvo vnitra, 30'

Adobe Acrobat prezentace (248 kB)

Služby provozu vs. architektura Prezentace řeší téma návrhu provozních smluv z pohledu odpovědnosti dodavatele a zadavatele a dopadu volby definice služeb z pohledu architektury ICT na odpovědnosti odběratele.

Ing. Martin Havlíček, Ministerstvo zemědělství, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Levné veřejné zakázky ano, ale…

Vladimír Mlynář, PPF a. s., 15'

Diskuse a dotazy

5'

Malý sál

8.45–10.15

„Zpráva o stavu Unie“

Adobe Acrobat prezentace (216 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (7,9 MB)

Pozitivní obraz eGovernmentu

Adobe Acrobat prezentace (262 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (6,7 MB)

Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020 jako zdroj financování projektů ICT ve veřejné správě

Adobe Acrobat prezentace (117 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,2 MB)

Příprava informačního systému o státní službě

Adobe Acrobat prezentace (281 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (3,4 MB)

Strategický rozvoj veřejné správy a činnost RVVS

Adobe Acrobat prezentace (121 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (4,1 MB)

Činnost RVIS

Adobe Acrobat prezentace (408 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (9 MB)

Projekty eGovernmentu v roce 2015

JUDr. Jaroslav Strouhal, Mgr. Jiří Zmatlík, RNDr. Josef Postránecký, Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc., Mgr. Bohdan Urban, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra

10.30–12.00

Přenos slavnostního zahájení

13.00–14.45

Moderní řešení (nejen) pro veřejnou správu I

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB) Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

NEWPS.CZ: Nový uživatelský zážitek Ing. Aleš Kučera představí vizi, misi, strategii a taktiku společnosti NEWPS.CZ, s.r.o. směrem k veřejnoprávním zákazníkům. Vizí společnosti je implementace nových uživatelských zážitků jako základního přínosu informačních a telekomunikačních technologií ve veřejné správě, kde uživateli se rozumí občané, živnostníci, jednatelé společností a pracovníci ve veřejné správě. Misí společnosti NEWPS.CZ je být vedoucím dodavatelem takových ICT řešení, která nové uživatelské zážitky přinášejí. Strategií společnosti NEWPS.CZ je vyrábět, nabízet a propagovat takové služby a technologie, které jsou předpokladem pro realizaci vyššího uživatelského komfortu uživatele a nižší námahy, nižší ceny a kratšího času, který je k výkonu agend ve veřejné správě potřeba jak na straně úředníků, tak na straně klientů. Taktikou společnosti NEWPS.CZ je spoluvytvářet definici a popis těchto nových uživatelských zážitků a výroba, propagace a prodej takových řešení a technologií, které veřejnoprávním zákazníkům umožní oprostit se od závislosti na konkrétních technologických architekturách a platformách. Společnost NEWPS.CZ umožní veřejnoprávním zákazníkům věnovat se definicím a změnám v kvalitě práce s ICT a definicím a změnám procesů ve veřejné správě používaných. Společnost NEWPS.CZ bude tuto vizi, misi, strategii a taktiku prosazovat zejména v oblastech identifikace, autentizace a autorizace uživatelů, řízení jejich přístupu, správy uživatelských rolí, evidence výše uvedených činností a souladu se stávající národní i evropskou legislativou. Zároveň bude společnost NEWPS.CZ prosazovat prioritu nového a lepšího uživatelského zážitku z nasazení informačních a telekomunikačních technologií jako obecný princip. Součástí prezentace bude několik uživatelských zážitků z praxe.

Ing. Aleš Kučera, NEWPS.CZ s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (166 kB)

Zkušenosti se zaváděním ICT v územní veřejné správě

RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (551 kB)

Softwarová podpora finanční kontroly v podmínkách nového zákona

Ing. Jiří Pokorný, Gordic spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (657 kB)

iPoint – portál občana Statutárnímu městu Chomutov se podařilo úspěšně vybrat a zavést portál pro komunikaci s občany města. Základní cíle projektu jsou eliminace papíru na straně občana i úřadu, zrychlení komunikace, možnost sledování historie a stavu aktuálního podání, možnost zpřístupnit ekonomické údaje občana v digitální podobě, eliminace osobních návštěv občana na úřadě.

Luděk Louda, ICZ a. s.; Ing. Theodor Sojka, Magistrát města Chomutova, 15'

Adobe Acrobat prezentace (235 kB)

Digitální svět Erste corporate banking

Martin Brabec, Česká spořitelna, a. s., 30'

14.50–16.00

Moderní řešení (nejen) pro veřejnou správu II

Adobe Acrobat prezentace (196 kB)

Využítí videokonferencí v trestním řízení (případová studie)

plk. JUDr. Václav Kučera, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje; Květoslav Štrunc, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

Využití videokonferencí ve veřejné správě

Viktor Gyönyör, Radim Šejnoha, AV media, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (328 kB)

Začlenění AIS do IS úřadu – Portál občana, Portál úředníka, IDM, …

Ing. Jiří Štochel, VITA software, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2 MB)

Ekonomické systémy veřejné správy na platformě SAP HANA

Daniel Albrecht, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 30'

16.10–17.45

Aktuální stav vybraných projektů veřejné správy

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Evropské fondy 2014–2020: Nastavení pravidel pro čerpání a elektronizace

Mgr. Kateřina Neveselá, Ministerstvo pro místní rozvoj, 30'

Adobe Acrobat prezentace (617 kB)

Aktuální situace správy katastru nemovitostí cca rok od přechodu na nový občanský zákoník

Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Internetová samoobsluha úřadu Zkušenosti s vytvářením portálu úřadu, který poskytuje online služby svým klientům, včetně elektronického podání. Jaké jsou zkušenosti s využíváním služeb eGovernmentu pro komunikaci s občanem. Vize rozvoje v souladu se strategií eGovernmentu ČR.

Mgr. Jiří Winkler, Asseco Central Europe, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (278 kB)

ISoSS a jeho vazba na zákon o státní službě Základní informace o informačním systému o státní službě (ISoSS), který bude sloužit jako stěžejní ICT podpora pro evidenci zaměstnanců ve služebním poměru dle zákona 234/2014 Sb. Účastníci konference budou seznámeni se základními moduly systému, s celkovou jeho koncepcí, ramcovým harmonogramem jeho výstavby a zavedením do praxe. Dále bude prezentován i způsob zapojení a součinnost orgánů veřejné moci do přípravy produktivního provozu a získávání průběžných informací o projektu ISoSS.

Mgr. Karol Ivanko, Ing. Petr Pechar, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (140 kB)

Porovnání ERP systémů, HR systémů, služeb mailu a organizace času a spisové služby MV v posledních měsících zahájilo intenzivní činnost ohledně snahy zefektivnit a zlevnit využívání některých ICT služeb napříč českou veřejnou správou. Prvním krokem za tímto dlouhodobým cílem bylo mapování ERP a HR systémů a mailových a spisových služeb jednotlivých resortů. Analýza dat, která MV získalo a optimalizační hypotézy na ně navázané jsou hlavním tématem prezentace.

Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra, 15'

Přednáškový sál

9.00–10.05

Životní cyklus digitálního dokumentu I

Adobe Acrobat prezentace (299 kB)

Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím ESSS: zkušenosti po roce aplikování

Jan Frk, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (150 kB)

Spisová služba nikoliv jako nutné zlo, ale jako užitečný pomocník Zkušenosti MěÚ Sezemice s využíváním elektronického systému spisové služby IS Munis.

Bc. Irina Rálišová, Městský úřad Sezemice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (503 kB)

Aktuální trendy ve správě digitálních dokumentů

Ing. Miroslav Čejka, Gordic spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (232 kB)

Aktivity sdružení Co po nás zbude v předchozím roce

Ing. Jan Heisler, CNZ, o. s., 15'

12.45–13.50

Životní cyklus digitálního dokumentu II

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Národní digitální archiv: eSkartace – zkušenosti, rizika, řešení Veřejnoprávní původci, kteří vykonávají spisovou službu v elektronických systémech spisové služby, ve spolupráci s příslušnými veřejnými archivy využívají sdílených služeb NDA a provádějí první skartační řízení v souladu s platnou legislativou, tedy výběr dokumentů za archiválie a jejich přejímání k trvalému uložení v NDA. Příspěvek přiblíží současné zkušenosti, rizika, která se objevují, i jejich řešení.

Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv, 20'

Adobe Acrobat prezentace (698 kB)

Archivace elektronických dokumentů v prostředí ČÚZK Řešení archivace v projektu jednotné správy elektronických dokumentů resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí patří mezi největší projekty v této oblasti v České republice. Předmětem dodávky bylo vybudování společného úložiště pro potřeby všech katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť, které umožní operativní práci s dokumenty a zajistí jejich důvěryhodné uložení v souladu s platnou legislativou. Systém je založený na integraci Oracle WebCenter Content, důvěryhodného archivu OBELISK Archive a bezpečného hardwarového úložiště, které je připraveno pojmout stovky TB dokumentů. Po technické stránce je řešení provozováno v režimu vysoké dostupnosti a unikátním způsobem kombinuje využití různých typů datových médií, počínaje rychlými flash disky až po páskové jednotky.

Jan Tejchman, SEFIRA spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Office dokumenty důvěryhodně Signerem lze pro střednědobé dokumenty formátu MS Office udržovat jejich důvěryhodnost včetně archivního razítka

Pavel Nemrava, Software602 a. s.; Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

14.00–15.15

Aktuální stav projektů veřejné správy – Úplné elektronické podání

Adobe Acrobat prezentace (514 kB) Adobe Acrobat prezentace (347 kB)

Úplné elektronické podání a novinky v Czech POINT Prezentace se bude zaobírat vyhodnocením předchozích kroků k zavedení úplného elektronického podání a výhledu aktivit na roky 2015 a 2016. Předmětem přednášky bude rovněž popis obecného schématu aktivit k zavedení úplného elektronického podání. Součástí bude rovněž příklad úspěšné aktivity v rámci tzv. atomizovaných agend.

Mgr. Bohdan Urban, Ing. Jiří Kolda, Ministerstvo vnitra, 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Co bude znamenat úplné elektronické podání?

Pavel Nemrava, Software602 a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (307 kB)

PODEJTO – Jak na úřad Proklamace vs. realita – co říkají zákony a co to znamená pro občana Když bez papíru, tak se vším všudy – lze se obejít efektivně bez papíru? Podání snadno a bez front – důležité je mít vše na jednom místě…a nemuset se při komunikaci příliš zdržovat A co dál? Je stát vůbec připravený? A jak jsou připravené komerční subjekty?

Dušan Forejt, Datasys s. r. o., 15'

15.30–17.10

Optická infrastruktura z evropských fondů

Adobe Acrobat prezentace (576 kB) Adobe Acrobat prezentace (540 kB) Adobe Acrobat prezentace (147 kB)

Moderovaná panelová diskuse na téma rozvoje NGA sítí

Ing. Marek Ebert, Český telekomunikační úřad; Ing. Svatoslav Novák, ICT Unie z. s.; Mgr. Zuzana Chudomelová, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR, 45'

Adobe Acrobat prezentace (343 kB)

Využití dotací pro splnění cílů strategie Digitální Česko 2.0

Michal Frankl, O2 Czech Republic a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (379 kB)

Optická infrastruktura a stavební zákon

Ing. Marcela Pavlová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Moderovaná plenární diskuse

25'

Eliščin sál

9.00–10.15

Elektronizace zdravotnictví I

Úvodní slovo

MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina; Ing. Iva Merhautová, MBA, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ing. Norbert Schellong, Ministerstvo zdravotnictví, 5'

Adobe Acrobat prezentace (102 kB)

Národní strategie elektronického zdravotnictví v kontextu aktivit eGovernmentu

Ing. Norbert Schellong, Ministerstvo zdravotnictví, 10'

Adobe Acrobat prezentace (315 kB)

Metodika a postup tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví

Ing. Martin Doležal, Ministerstvo zdravotnictví, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny eHealth Národní zdravotnický informační systém (NZIS) představuje zákonem podpořenou soustavu informačních systémů a statistických zjišťování, které by měly být budovány s cílem pokrýt datové a informační potřeby všech hlavních oblastí souvisejících s řízením, optimalizací a kontrolou léčebné péče. Stávající stav bohužel této ambici neodpovídá. Řada agend je velmi zastaralá obsahově i technologicky, klíčová statistická zjišťování jsou dokonce sbírána papírově bez adekvátní kontroly kvality dat. Z tohoto důvodu nyní probíhá zásadní restrukturalizace ÚZIS ČR, doprovázená i návrhem novely z. 372 o zdravotních službách. Tato mimo jiné přináší revitalizaci a modernizaci konceptu sběru dat ve zdravotních registrech a definuje nový koncept základních administrativních registrů resortu, které jsou zároveň i datovou základnou eHealth. V přednášce budou tyto inovace detailně představeny s důrazem na tyto registry a aktivity: Národní registr zdravotnických profesionálů, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, Národní registr vykázaných a hrazených zdravotních služeb, Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky, 15'

Adobe Acrobat prezentace (199 kB)

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, její cíle, aktivity a stanoviska

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., Ing. Martin Zeman, Ing. Hynek Kružík, MUDr. Miroslav Seiner, Česká lékařská společnost, 15'

Adobe Acrobat prezentace (305 kB)

Asistivní technologie jako prostředky efektivních služeb a pomoci Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s dalšími partnery realizuje v rámci projektu Podpora procesů v sociálních službách také aktivitu „Rozvoj asistivních technologií“. MPSV tím navazuje na projekty týkající se asistivních technologií v minulosti (jako třeba projekty ATIS4all, ETNA, SPES). V prezentaci odborníků z MPSV se dozvíme, kam pokročily analýzy využitelnosti a efektivity asistivních technologií a jaký je další postup.

RNDr. Jiří Schlanger, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 15'

13.00–14.30

Elektronizace zdravotnictví II

Adobe Acrobat prezentace (256 kB)

eRecept – současnost a budoucnost Do elektronické preskripce jsou zapojeny jak ordinace ambulantních specialistů, tak velká zdravotnická zařízení s několika stovkami lékařů. Velký důraz je kladen na bezpečnost celého systému, jejímž základem je práce s identitami a využití elektronického podpisu. Mezi výhody eReceptu patří zejména to, že není možné jej vyplnit neúplně, existuje vyšší míra bezpečí pacienta při dispenzaci, možnost ověření vyzvednutí léků i toho, jaký lék byl pacientovi skutečně vydán. Současný systém má i své nevýhody, chybí komponenty, které by přinášely větší míru komfortu pro pacienty, lékaře, lékárníky a pojišťovny a také legislativní rozvoj směřující k vyšší míře elektronizace a tím i k vyššímu komfortu uživatelů. Do budoucna bude třeba silná politická a veřejná podpora eHealth jako takového, dále bude potřebné přinést výhody především pacientům a pokračovat v edukaci zdravotnických pracovníků i pacientů.

PharmDr. Zdeněk Blahuta, Státní úřad pro kontrolu léčiv, 20'

Adobe Acrobat prezentace (606 kB)

Řešení elektronické medikace Medikační proces 21. století: bezpečný a efektivní. (Dočkáme se?) Medikační proces je považován za nejrizikovější proces v nemocnicích, protože pochybení během preskripce, přípravy a podávání léků patří k těm nejčastějším. Běžně nemocnice např. s 500 lůžky podá přes 1,5 miliónu léků ročně; lze předpokládat, že se přitom dopouští více než 80 tisíc chyb (5 %). Ačkoli převážná většina medikačních pochybení nezpůsobí újmu, několik tisíc takových chyb za rok znamená jak dopad na zdravotní stav pacienta, tak na ekonomiku nemocnice v podobě doda-tečných nákladů na jeho léčení. Tyto náklady dosahují i několika desítek miliónů korun ročně, podle velikosti nemocnice. Bezpečnost medikačního procesu se zvyšuje se zavedením elektronizace, nových technologií a ino-vativních přístupů. Zatímco ve většině českých zdravotnických zařízeních se medikační proces v uplynulých několika desetiletích zásadně neinovoval (léky se stále připravují manuálně a decentrali-zovaně sestrami na odděleních), je v současnosti v zahraničí za nejbezpečnější a nejefektivnější praxi považován automatizovaný centralizovaný systém přípravy léků s využitím jednodávkových balení opatřených čárovým kódem. Spolu s využitím automatické kontroly interakcí léků při preskripci a elektronické verifikaci čárového kódu léku i pacienta před podáním léku, znamená tato procesní a technologická změna maximální zvýšení bezpečnosti pacienta a výraznou úsporu ne-mocnice na nákladech na léky. Takto pojatý proces medikace je díky elektronizaci na všech jeho úrovních integrován s procesem distribuce a správy léků do jednoho uzavřeného cyklu. Ten je zcela transparentní (až do úrovně každé jednodávky léku) a z hlediska celkové efektivity optimální. Řešení může fungovat jak v jednotlivých nemocnicích, tak v síti nemocnic na úrovni celého regionu.

Ing. Simona Plischke, HC – Logic s.r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Projekt e-Sestra – cesta k bezpečné a efektivní nemocnici Projekt řeší informační podporu vybraných činností sester na lůžkových oddělení nemocnice pomocí mobilního terminálu s cílem, zvýšit kvalitu a bezpečnost péče o pacienta, snížit pracnost provádění rutinních činností a eliminovat tvorbu papírových dokladů, zpřesnit operativní evidenci stavu zásob léků a zdravotnického materiálu na úrovni oddělení a zlepšit viditelnost stavu zásob a dohledatelnost jejich toku v rámci celé nemocnice. Řešení oceněné v soutěži IT projekt roku 2014 je v podmínkách ČR jedinečné svým rozsahem, šíří podporovaných procesů, schopností integrace s dalšími informačními systémy nemocnice i potenciálem ekonomických přínosů v řádu jednotek milionů Kč.

Mgr. Lenka Gutová, MBA, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, ICZ a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (5,7 MB)

Integrace centrálních aplikací eHealth do různých informačních systémů poskytovatelů zdravotní péče

MUDr. Helga Kajanová, Ing. Peter Linhardt, Ph.D., Ing. Patrik Arnošt, NESS Czech s. r. o.; Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,1 MB)

Nástroj řízení nemocnic Moravskoslezského kraje Odboru Zdravotnictví Moravskoslezského kraje se v loňském roce podařilo úspěšně vybrat a zavést Provozní manažerský informační systém pro zdravotnictví.

Z věcného pohledu se jedná o systém pro provozní řízení jednotlivých nemocnic zřízených krajem v oblastech výkonnosti, efektivity a kvality jak poskytované péče, tak podpůrných procesů (například procesů logistiky).

Z technologického pohledu se jedná o poměrně unikátní řešení, kdy jsou jednotlivé manažerské systémy nemocnic i kraje provozovány v rámci technologického centra kraje.

Přednáška se bude věnovat právě tomuto dalšímu úspěšnému projektu Moravskoslezského kraje.

Bc. Vratislava Krnáčová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 15'

Adobe Acrobat prezentace (518 kB)

Fujitsu, když vaše smysly nestačí Fujitsu dnes pomáhá přímo tam, kde lidské schopnosti selhávají. Ať už jde o podporu pohybově postižených při ovládání různých zařízení, nebo lidí, kteří mají problém s orientací v prostoru, Fujitsu stojí při nich a nejmodernějšími technologiemi jim výrazně usnadňuje život.

Milan Podivín, Fujitsu Technology Solutions, 15'

14.40–15.25

Elektronizace zdravotnictví III

Adobe Acrobat prezentace (301 kB)

Aktuální a plánované elektronické služby VZP

Ing. Pavel Východský, Ph. D., Všeobecná zdravotní pojišťovna, 15'

Adobe Acrobat prezentace (267 kB) Adobe Acrobat prezentace (4,8 MB)

VITAKARTA a online služby OZP VITAKARTA je internetová aplikace zpřístupňující klientům Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví informace týkající se jejich zdravotní péče a zdravotního stavu a dále zpřístupňuje i další klientský servis OZP. Interaktivní prostředí umožňuje např. vkládat nové záznamy, rentgenové snímky, lékařské zprávy a další informace nejen z prostředí webového prohlížeče, ale díky revoluční aplikaci mVITAKARTA určené pro mobilní telefony s operačním systémem iOS (iPhone), Android a Windows Phone, rovněž odkudkoli z terénu. Software je přitom schopen fungovat i bez dostupnosti internetu s následnou synchronizací při vysokém stupni zabezpečení dat.

Díky aplikaci VITAKARTA+ mají k informacím přístup i ošetřující lékaři, kterým jejich pacienti udělili v aplikaci souhlas.

Ing. Ladislav Friedrich, CSc., Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s., 30'

15.30–17.00

Elektronizace zdravotnictví IV

Adobe Acrobat prezentace (359 kB)

Evropské inspirace pro podporu rozhodování pacienta Představení projektu Evropské komise jménem PALANTE, který si dává za cíl zmapovat, podpořit a myšlenkově konvergovat vznikající digitální zdravotní systémy posilující roli pacienta v procesu rozhodování o jeho zdravotní péči, zejména usnadněním jeho přístupu ke svým zdravotnickým informacím a jejich správnou interpretací. Představeny budou např. iniciativy ze španělské Andaluzie zaměřené na diabetes melitus, italské Lombardie na chronické nemoci a z Rakouska, zaměřené na kumulovanou míru vystavení pacienta rentgenovému záření.

Ing. Milan Růžička, IZIP, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB) Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Jak úspěšně využít taiwanské zkušenosti s eHealth v českém prostředí Přednáška v cizím jazyce Prezentace, kterou přednesou pracovníci taiwanského zastoupeni (TECO) v České republice a Spolkové republice Německu, bude zaměřena na seznámení účastníků se systémem zdravotnictví na Taiwanu s důrazem na využití elektronických služeb. V druhé části prezentace bude představen model úspěšného přenesení jedné z tamních služeb do českého prostředí a vytvoření elektronického objednávkového systému pro síť krajských nemocnic – eAmbulance. Tato případová studie může sloužit jako příklad mezinárodní spolupráce vedoucí ke zkvalitnění služeb regionálního zdravotnictví. Přednášející: Robert Ho, Ben Wu

Rober Ho, Ben Wu, Taipei Economic and Cultural Office, 20'

Adobe Acrobat prezentace (588 kB)

Projekt eMedocs – ISAC Projekt eMeDocS pro předávání zdravotnických informací mezi zdravotnickými zařízeními navzájem a také zdravotnickými zařízeními a zdravotnickou záchrannou službou je úspěšně provozován 5 let a přesáhl hranice Kraje Vysočina. Za poslední rok byla doplněna řada nových služeb a funkcionalit, byla zapojena další zdravotnická zařízení, a především se výrazně zvýšila míra využívání uživateli systému.

Michal Schmidt, ICZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (553 kB)

Národní centrum výměny zdravotní dokumentace – projektový záměr krajů

David Zažímal, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 15'

Náležitosti elektronické zdravotní dokumentace, elektronický podpis

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL. M., D&D Health s. r. o., 20'

Diskuse a dotazy

5'

17.30–19.00

Setkání zástupců Komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví (uzavřené jednání)

Jednací sál

9.15–10.15

ICT infrastruktura pro veřejnou správu I

Adobe Acrobat prezentace (184 kB) Adobe Acrobat prezentace (349 kB)

MKI a KIVS KIVS: – předmětem projektu je zajištění hlasových a datových služeb pro instituce veřejné správy – aktualizace katalogových listů služeb KIVS – strategie přípravy poprávkových listů poptávaných služeb – možnosti realizace poptávkových listů dle požadavku pověřujících zadavatelů (za předpokladu dodržení princitu krajského členění) – aktuální stav projektu (dosažené úspory projektu, prezentace poklesu cen jednotlivých služeb KIVS)

MKI: – předmětem projektu je kapacitní a funkční rozšíření komunikační infrastruktury ITS MV ČR a PČR; (Ústí + Plzeň) – jedná se o obměnu infrastruktury (routery, switche, IP Telefonie) – jedná se o významný kvalitativní a výkonnostní upgrade stávajícího systému – o řád navyšuje kapacitní komunikační infrastruktury – umožňuje zavedení moderních forem komunikace (videokonference, IP Telefonie) – zřizuje celostátní technologii zálohy hlasové komunikace a dat pro MV ČR a PČR – výšení datové propustnosti sítě pro jednotlivé objekty MV a PČR, zrychlení datové komunikace až na 1GE – zvýšení stupně ochrany přenášených informací – šifrování veškerého datového provozu ve WAN – zvýšení spolehlivosti a dostupnosti datové a hlasové komunikační infrastruktury MV a PČR – zefektivnění činností uživatelů zkrácením odezvy jednotlivých aplikací

Ing. Vladimír Velas, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (259 kB)

Datová schránka jinak Jak datovou schránku známe – kanál pro komunikaci mezi státem a firmou nebo občanem? To by bylo sakra málo! Hledáte důvěryhodný a zabezpečený komunikační kanál? Nehledejte! Použít ke komunikaci datovou schránku = půl práce při psaní komerčních aplikací. Příklady táhnou a banky po něm pokukují… Je libo archiv? To, co datovou schránkou projde, je dobře připraveno k archivaci. Jak na placení správních poplatků – proč nevyužít dobře připravené infrastruktury? Chce to jen trochu zdravé odvahy!

Dušan Forejt, Datasys s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (468 kB)

Nové možnosti mojeID pro veřejnou správu

Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (519 kB)

Novinky z NBÚ

Ing. Jaroslav Šmíd, Národní bezpečnostní úřad, 15'

12.35–13.55

ICT infrastruktura pro veřejnou správu II

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Jak může stát centrálně zabezpečit sdílené služby pro veřejnou správu? Veřejná správa ve svém strategickém rámci rozvoje uvádí jako prioritu využívání sdílených, chcete-li cloudových služeb. O jaké sdílené služby se může jednat? Kdo je bude sdílet? Komu? Za jakých podmínek? Jak bude zajištěno financování a jaká je souvislost s Evropskými fondy? Jak vyřešit bezpečnost a důvěryhodnost, včetně souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti? Je rozdíl v poskytování sdílených služeb státní správě a samosprávě? To všechno jsou otázky, na které se Vám budeme snažit odpovědět.

Václav Koudele, Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (313 kB)

Infrastruktura veřejné správy legálně a bezpečně v cloudu Obáváte se umístit svou infrastrukturu do cloudu, protože si nejste jisti právními a bezpečnostními důsledky tohoto kroku? Ukážeme Vám, že je to možné bez obav – stačí jen zvolit správný scénář.

Jan Dobrý, Vít Šíma, Anect a. s.; Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (551 kB)

Doba cloudová už nastala Už dnes jste vlastnímu cloudu blíže, než si myslíte. Máte k dispozici reálně dostupné technologie k vybudování tzv. privátního cloudu – poskytněte Vašim uživatelům cloudové služby z Vaší serverovny či datového centra bezpečně, aniž byste se dostali do rizika ztráty dat, hackerských útoků atd. Cloudové technoligie ochrání Vaše webové stránky a aplikace a dokáží zvýšit efektivitu práce Vašich zaměstnanců.

Roman Kapitán, Citrix Systems, Inc., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Architektura portálu na cloudové platformě 1) Výchozí situace 2) Uvažované varianty řešení 3) Proč nakonec vyhrál cloud a v jaké podobě 4) Postup realizace: specifikace funkčních požadavků a sizing, návrh architektury, co na to legislativa, jak to pojmout obchodně, integrace na stávající systémy 5) Aktuální stav

David Hláčik, YOUR SYSTEM, spol. s r. o.; Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,3 MB)

Dostupnost moderního datacentra – rychlé zálohování, obnova a dostupnost dat

Ondřej Krak, Veeam Software GmbH; Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 20'

14.00–14.45

ICT infrastruktura pro veřejnou správu III

Adobe Acrobat prezentace (377 kB)

Využití opensource přístupu v IS veřejné správy OpenSource stejně jako OpenData a další otevřené přístupy umožňují zefektivnit implementaci IS za využití široké komunity vývojářů s možností optimalizovat náklady na licence opakovatelně použitelných komponent. Na několika příkladech budou demonstrovány přístupy s využitím výše zmiňovaných technologií výhodné pro veřejné instituce.

Luděk Rašek, CGI IT Czech Republic s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (359 kB)

Netmetr – změřte si kvalitu internetového připojení na svém mobilu

Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (330 kB)

Nové služby hybridního ICT operátora Tak, jak jste znali O2 z jeho dlouhodobé historie, už dnes není. Během posledního roku změnilo nejen svou tvář, ale i formu nabídky. Klíčovou prioritou pro 2015+ je pro nás svět IT – intenzivní koncentrace IT kompetence schopné navrhovat a dodávat zákaznická řešení, profesionální služby na míru a tvorba a rozvoj opakovatelných IT produktů. Přitom kybernetická bezpečnost je přirozeně integrovanou součástí. Zkušenosti s poskytováním IT služeb uvnitř skupiny i vně k našim zákazníkům tvoří unikátní příležitost pro naše klienty, zejména ve státní správě. Hlavními parametry nových progresivních technologických projektů jsou flexibilita, přístup k know-how a kvalita dodávky. Jaké služby O2 nabízí? Jak se bude vymezovat na trhu informačních a komunikačních technologií? Proč je nejlepším partnerem pro organizace státní správy a samosprávy? Zveme Vás na naši přednášku!

Zdeněk Kaplan, PPF IT Services s. r. o.; Václav Provazník, O2 Czech Republic a. s., 15'

14.50–15.50

Bezpečnost ICT ve veřejné správě I

Adobe Acrobat prezentace (491 kB)

Fujitsu, místo plastu lidská dlaň U moderních informačních systémů jsou nutná také moderní bezpečnostní pravidla. Fujitsu se při tom snaží soustředit na biometrické technologie, které nevyžadují žádná složitá hesla, nebo přístupové karty, jež se snadno ztratí. Řešení od Fujitsu tak pomáhají jak uživatelům (už se nemusejí bát, že zapomenou heslo, nebo ztratí kartu), tak IT personálu (už nemusí ztrácet čas generováním nových hesel, komunikací a vystavováním nových karet.

Martin Černý, Fujitsu Technology Solutions, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Šifrovaný přenos komunikace a bezpečné uložení informací na mobilních zařízeních V přednášce bude představeno řešení mobilní šifrované komunikace, které plně vyhovuje požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti v rámci bezpečnostní politiky využívání mobilních zařízení. Budou popsány využité prostředky kryptografické ochrany při přenosu po komunikačních sítích nebo při uložení na mobilních zařízeních. Řešení je možné využít nejen při obousměrné komunikaci mezi dvěma účastníky komunikace, ale také pro jednosměrnou zabezpečenou komunikaci, např. zasílání osobních údajů formou šifrované SMS nebo zaslání šifrovaných datových zpráv v případě koordinace činností v zajištění kybernetické bezpečnosti v případě kybernetické bezpečnostní události či kybernetického bezpečnostního incidentu.

Mgr. Jan Nožka, OKsystem a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (446 kB)

SIEM (Security Information and Event Management) Systém je zastřešuje sběr a vyhodnocení bezpečnostních událostí z aplikací, služeb a infrastrukturních systémů. První oblastí, kterou řeší je tedy sběr a ukládání událostí z monitorovaných zdrojů ve formě, která umožňuje efektivní dohledání událostí a zároveň je využitelná i pro případnou forenzi a soudní řízení. Druhou oblastí SIEM je vyhodnocování získaných událostí v reálném čase s cílem identifikace podezřelých nebo anomálních událostí, jejich následné eskalace a řízení eskalačního cyklu v case management a reporting. Vyšší míru vnímání důležitosti SIEM systému v rámci organizace přinesl s sebou Zákon o kybernetické bezpečnosti (č. 181/2014 Sb.) a související prováděcí předpisy, a to i přestože dotčené organizace zákonem dotčeny nejsou. Zavedení SIEM systému pak není jen o jednorázové aktivitě, ale o průběžném zdokonalování, reakci na interní podněty – změny v infrastruktuře, nebo externí podněty – nové hrozby a útoky. Kromě běžného provozu řešení je tak k zajištění efektivního fungování nezbytný zkušený i zkušený analytik nebo skupina analytiků se zkušenostmi z oblasti technické (znalost monitorovaných systémů a infrastruktury), IT bezpečnosti, business a procesní analýzy. Implementace SIEM a obecně řešení bezp. incidentů se tak musí stát organickou součástí IT a business procesů celé organizace.

David Pikálek, CGI IT Czech Republic s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (553 kB)

Jak předcházet průšvihům? Dohledový systém Vás informuje o všem podstatném

David Brychta, Gordic spol. s r. o., 15'

15.55–17.20

Bezpečnost ICT ve veřejné správě II

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Kybernetické hrozby a cílené útoky v uplynulém roce

Petr Šnajdr, ESET software spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (327 kB)

K čemu je dobrá virtualizace desktopů a aplikací? Aneb jediná data, která Vám neukradnou jsou ta, která u sebe nemáte… Prezentace má za cíl představit problematiku virtualizace v širších – non IT souvislostech a upozornit na mnohdy opomíjené výhody a přínosy přechodu od klasického modelu IT k virtualizovanému uživatelskému prostředí. Snahou je objektivně upozornit na pozitiva i negativa. Snaříme se termín „virtualizace“ nahradit výrazy jako je centralizace, spolehlivost a bezpečnost…

Tomáš Poslušný, Citrix Systems, Inc., 15'

Adobe Acrobat prezentace (264 kB)

IPv6 již máte, jak jste ale na tom s DNSSEC?

Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (487 kB)

Projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI)

Tomáš Marek, Krajský úřad Plzeňského kraje, 10'

Adobe Acrobat prezentace (367 kB)

Dodržování bezpečnosti nad základními registry Úvod do problematiky bezpečnosti – návaznost na legislativu, bezpečnostní politiku, atd. Seznámení se s bezpečnostní směrnicí a dalšími předpisy souvisejícími se zákonem o kybernetické bezpečnosti. Přehled nejčastějších chyb OVM, které vedou k založení incidentu. Rozbory incidentů a nalézání společného řešení. Upozornění na dodržování certifikační politiky.

Václav Šidák, Správa základních registrů, 15'

17.30–19.00

Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (uzavřené jednání)

uvádí Ing. Cyril Čapka, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

Labský sál

9.00–10.15

ICT pro místní samosprávy I

Adobe Acrobat prezentace (315 kB)

Vnitřní integrace úřadu (kartové centrum) Dodávka kartového centra nahradila stávající systém, kterému končila technická podpora a licence a neumožňovala další provoz. Součástí dodávky kartového centra byl kromě dodávky nových karet a čteček především nový systém pro správu karet.

Řešení kartového centra splňuje požadavek zákona o kybernetické bezpečnosti na řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů. Bezkontaktní část čipové karty umožňuje kromě standardních funkcionalit karet, jako je identifikace v docházce a stravování, i řízení teritoriálního přístupu a také cestování hromadnou dopravou zapojenou v ODIS díky nahrané dopravní aplikaci a dodržením definovaných standardů. Kontaktní část karty je využívána pro bezpečnou správu certifikátů a šifrovacích klíčů zaměstnanců úřadu, ověřování uživatelů v doméně a elektronické podpisy. Kartové centrum podporuje celou řadu workflow, které se mohou během životního cyklu užívání karet vyskytnout, včetně vydávání dočasných karet, vzdáleného odvolávání certifikátů při ztrátě karty apod. Kartové centrum splňuje požadavky na vnitřní integraci úřadu např. s napojením na personální systém a IDM.

Ing. Marek Knapp, Ing. Zdeněk Prokeš, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 15'

Adobe Acrobat prezentace (226 kB)

Kontroly a opravy špatných dat v RÚIAN

Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (420 kB)

Realizace začlenění AIS do IS úřadu – Portál občana, Portál úředníka, IDM, …

Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (475 kB)

Transparentní úřad Praktické využití elektronických služeb portálu iMunis.cz pro zvýšení transparentnosti obce.

Tomáš Pitrocha, Obec Domašov; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (697 kB)

Koncepce elektronického vzdělání v souladu s Usnesením vlády č. 752 – Rámcový rezortní protikorupční program Rámcový rezortní interní protikorupční program, který představuje závaznou osnovu pro vytvoření protikorupčních programů v jednotlivých rezortech ministerstev a ústředních správních úřadů. Tato osnova stanovuje povinnost pravidelného školení zaměstnanců na všech referentských i vedoucích úrovních se zaměřením na protikorupční tématiku. Předmětem tohoto příspěvku je představení koncepce elektronického vzdělávání a testování zaměstnanců správních úřadů v této problematice, tak aby byla tato povinnost účinně, snadno, rychle a flexibilně splněna, a to bez negativních dopadů na chod organizace, zejména z důvodu snížení produktivity v důsledku nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti.

Ondřej Štrba, Pavel Fulín, Servodata a. s.; Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

12.30–14.00

ICT pro místní samosprávy II – Integrace úřadu

Adobe Acrobat prezentace (709 kB)

Smart Cities – inspirace pro města v ČR Přednáška uvádí informace o tom, co vše lze hledat po pojmem Smart Cities, které k nám ze zahraničí proniká stále více. Co to má společného s informačními technologiemi ve službách správy města. Jak toto téma podporuje Evropská komise a jak jej chápou globální ICT společnosti, organizace EUROCITIES, co je to Green Digital Charter. Zmíní též aktivity hl. m. Prahy související s tématem Smart Cities, dále výzvy, kterými se mohou inspirovat nejen velká města v ČR.

Ing. Jaroslav Šolc, Magistrát hlavního města Prahy, 15'

Riešenia v heterogénnom prostredí Vyhovieť rôznorodým požiadavkám, nájsť kompromisné riešenia pre potreby občana, kolegu, mesto je náročné. Niekedy pomôže legislatíva, resp. aproximácia európskych predpisov, inokedy nestačí ani dôkaz. Limitom nie sú ani tak zdroje, či technológie, ale naše postoje.

Ing. Peter Kaclík, Magistrát hlavného města Bratislavy, 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Řešení pro chytrá města

Pavel Křižanovský, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (355 kB)

Smart City (Interaktivní úřad)

Ing. Jiří Ileček, Gordic spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (500 kB)

Výhody integrovaného informačního systému města Dobrá praxe využití výhod integrovaného informačního systému v prostředí MěÚ Úštěk.

Vladislava Šarkadyová, Městský úřad Úštěk; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Moderní personální systém a sdílené služby V přednášce bude představeno, jakým způsobem lze ve státní správě i samosprávě maximálně zefektivnit provoz. Jednou z činností, které přímo nesouvisí s výkonem příslušných činností státní správy a samosprávy jsou nezbytné agendy personální a mzdové. Zde se v návaznosti na dříve budovaná rezortní nebo regionální technologická centra a sdílené infrastruktury nabízí možnost do budoucna postupně sdílet HR řešení a společně se související harmonizací procesů efektivněji využívat i pracovní čas personalistů a mzdových účetních. Moderní HR systémy na to jsou připraveny – umožnují pracovat společně s více ekonomickými subjekty, přenášejí řadu procesů na úroveň samoobslužných zaměstnaneckých nebo manažerských portálů. Umožňují provoz v privátním nebo veřejném cloudu a další úspory tak vznikají díky centralizaci správy a administrace a také díky společnému reportingu.

Mgr. Petr Panec, OKsystem a. s., 15'

14.05–14.55

ICT pro místní samosprávy III

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Big Data z mobilní sítě T-Mobile – moderní metody měření spádovosti území, cestovního ruchu, návštěvnosti významných událostí a dalších aspektu mobility obyvatel Analýzou rozložení mobilních telefonů a jejich pohybů v síti během dne je možné velmi rychle a přesně analyzovat mobilitu celé české společnosti. Je možné zjistit spádové území města nebo naopak oblast, kam až se z daného sídla vyjíždí za prací. Díky kontinuální dostupnosti dat pro každý den je možné také měřit rozdíly mezi jednotlivými dny, např. měřit míru práce z domova či vyjížďku o víkendech. Pomocí analýzy přítomných mobilů lze měřit jak návštěvnost festivalů, sportovních událostí tak i kontinuálně měřit návštěvnost horských středisek či jiných turisticky atraktivních lokalit. Tento příspěvek ukáže ukázky výsledků z několika realizovaných projektů měření mobility realizovaných pro zákazníky na výše uvedená témata.

Ing. Lukáš Kovárník, T-Mobile Czech Republic a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Smart city Digitalizace, jako změna myšlení MyCity, digitální řešení měst od Atos Olympijské hry, řešení “MALÉ” vesnice Digitální integrace dopravy Vídeň – řešení xRM

Oldřich Kalina, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 30'

15.00–16.20

ICT pro místní samosprávy IV – Dopravní telematika, krizové řízení a radiokomunikace

Adobe Acrobat prezentace (441 kB)

IDS – Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové Nový systém řízení dopravy bude v následujících letech pomáhat řidičům od ucpaných silnic v aglomeraci, usnadní práci záchranářům, policistům a zrychlí cestování v městské hromadné dopravě. Inteligentní dopravní systém bude informovat řidiče o hustotě provozu prostřednictví proměnlivých dopravních značek, dokáže řídit dynamicky preferenci dopravních proudů podle aktuální situace v terénu. Bude tedy umět identifikovat intenzitu dopravních proudů, počty vozidel, cyklistů i pěších. Aplikace systému pak budou podávat meteorologické informace, číst registrační značky, dokáží automaticky sledovat průjezdy na červenou a měřit úsekovou rychlost vozidel. Kamerový systém pak umožní lepší dohled a vyhodnocování situací na jednotlivých dopravních uzlech. Další moduly systému pak mohou řídit systém parkování nebo informovat o aktuálním stavu prostřednictvím webu či mobilních aplikací. Všechny segmenty by měly být propojeny především optickou sítí. Systém primárně nebude represivního charakteru, nejdůležitější funkcí bude prevence, monitoring a zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. Pořizování systému by mělo být realizováno v letech 2016 až 2020.

Ing. Jiří Svátek, Magistrát města Hradec Králové, 15'

Adobe Acrobat prezentace (365 kB)

Vážení za provozu a správa dopravních přestupků Rozvoj a stále větší penetrace automatizovaných měřících zařízení (rychlost, červená, WIM) přináší zvýšenou zátěž při řešení zaznamenaných dopravních přestupků. Výrazně procesní a na hromadné činnosti zaměřený systém správy dopravních přestupků SDP společnosti ICZ garantuje maximální míru efektivity a především soulad s platnou legislativou.

Systém SDP je nabízen primárně jako hostované řešení (služba) splňující požadavky na zpracování osobních údajů a maximální ochranu dat. Přímé napojení na registr vozidel umožňuje hromadné odesílání dotazů do RV a automatickou propagaci odpovědí do jednotlivých případů.

Systém SDP je možné použít pro jakékoli automatizované měřící zařízení (okamžitá rychlost, úseková rychlost, červená, WIM) a napojit na jakoukoli spisovou službu a ekonomický/pohledávkový systém.

Aleš Šantora, ICZ a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (289 kB)

Dozorové inteligentní kamerové systémy a systémy nouzové komunikace Inteligentní městské kamerové systémy a jejich využití Založeny na rozpoznávání SPZ, barvy a typu vozidla Statické a mobilní (např. ve vozech Městské policie) Placená a vyhrazená parkoviště bez závor Zóny s omezením Městské mýtní systémy Navádění městské policie na narušitele Workflow zpracování přestupků

Systémy nouzové komunikace Bezpečnostní hlásky (interkomy) Komunikace jak na městskou policii tak na linku 112 Audio i video komunikace mezi ohroženým a složkami záchranného systému Geolokace Možnost použití defibrilátoru

Ing. Viktor Brada, Datasys s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Softwary pro podporu krajského krizové řízení a plánování, využití bezpilotních dronů ve spojení s technologiemi Microsoft Krizové řízení a plánování – systém C3M Přínos systému C3M spočívá v jednotném uživatelském rozhraní i identických pracovních postupech používaných při vytváření a zpracování dokumentace jak v nekrizovém, tak i krizovém období a v dostupnosti všech potřebných informací a dokumentů na jednom místě (z pohledu uživatele). Tím je vytvořen důležitý předpoklad pro vysokou efektivitu nakládání s informacemi a dokumenty během krizové situace. Při práci s informacemi a dokumenty spravovanými systémem lze využívat podpory geografického informačního systému. Uživatel si může prostorovou informaci zobrazit na digitální mapě (za předpokladu, že jsou k dispozici místopisná data), zakreslit v mapě zaplavenou či ohroženou oblast, únikovou trasu, případně může připojovat libovolný výřez digitální mapy k evidované informaci a mít tak obrázek mapy k dispozici i pro uživatele, kteří nemají do GIS přístup. Moduly systému C3M: plány a procedury, deník dispečera, evidence a seznamy, vizualizace, komunikační konzola IKK, GIS klient Informační systém pro krizové řízení a plánování společnosti VITKOVICE IT SOLUTION, a.s. je využitelný i v situacích, které nedosahují svojí závažností kritérií pro vyhlášení krizového stavu, tj. v situacích, které jsou klasifikovány pouze jako mimořádné události, kupř. v případech výskytu: Povodně malého rozsahu, Dopravní nehody, Únik nebezpečných chemických látek, Požár, vč. lesního, Sněhové kalamity apod. Esenciální role při zhodnocování monitorovacích dat (aktuálních i historických) přísluší expertním algoritmům, schopným posoudit jejich relevanci, odvodit z nich významné závislosti, odhalit určité trendy a signalizovat v přiměřeném čase výskyt některých kritických hodnot. Tyto procesy se nemusí opírat jen o data pocházející z hladinoměrů a srážkoměrů, ale že mohou konzumovat (zhodnocovat, korelovat) také údaje pocházející z jiných zdrojů. Systémem vybaveným implementací expertních algoritmů, odpovídajícím výpočetním výkonem a vhodnými rozhraními pro vstup externích požadavků a poskytování výsledků ve standardní podobě je systém FLOREON+. Systém FLOREON+, je integrovaný systém, který poskytuje řešení pro monitorování, modelování, predikci a podporu řešení krizových situací. V současné době je nasazen na území Moravskoslezského kraje, ale díky své modularitě a otevřenosti umožňuje snadné rozšíření i na ostatní regiony jakož i jeho flexibilní doplňování o nové modely a oblasti simulací pro potřeby krizového řízení. Postupným rozvojem původního řešení se projekt Floreon+ rozšířil o další tematické oblasti, jako je např. řešení problematiky úniků nebezpečných látek nebo sledování vývoje dopravní situace během krizových situací (ve spolupráci s dalšími projekty Národního superpočítačového centra IT4Innovations). Na úrovni simulace povodňového rizika představuje systém Floreon+ komplexní analytický nástroj, který je schopen automatizovaně řešit srážko-odtokový proces včetně operativního napojení na hydrodynamické procesy (simulace a predikce hladin v korytech toků i mimo hlásné profily kategorie A a B). Dalším důležitým faktorem je i fakt, že systém Floreon+ produkuje geografická data.

Ing. Rostislav Hosta, Vítkovice IT Solutions a. s.; Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (652 kB)

Zkušenosti s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G

Ing. Miroslav Charbuský, Český telekomunikační úřad, 25'

16.30–18.00

Národní architektonický plán a evropské projekty

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (9,9 MB)

Realizace národního architektonického plánu Národní architektonický plán veřejné správy ČR (NAP), vytvořený v souladu s Metodickými postupy modelování architektury, je nezbytným předpokladem pro koordinaci a zvýšení efektivity řízení strategického rozvoje veřejné správy ČR, jejich procesů a služeb, výkonnosti a IT podpory.

Cílem zavádění NAP je přechod od nekoordinovaného řízení ICT státu ke koordinovanému, postavenému na propojené architektuře a jednotných pravidlech prosazovaných Útvarem hlavního architekta eGovernmentu.

NAP vychází a je inspirován mezinárodními standardy TOGAF a ArchiMate a bohatou zahraniční zkušeností, je tvořen třemi celky: současným stavem, cílovým stavem v roce 2020 a popisem přechodu do cílového stavu.

Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (151 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,6 MB)

Strategie eFakturace při zadávání veřejných zakázek a podpoře elektronického obchodu

Ing. Robert Piffl, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (560 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,9 MB)

eIDAS

Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (658 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (8,3 MB)

Role a možnosti Informačního systému datových schránek při implementaci nařízení eIDAS

Ing. Pavel Chyla, Česká pošta, s. p., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (7,9 MB)

ELF a INSPIRE – v čem se liší a v čem se doplňují, role resortu ČÚZK Schengenská smlouva byla podepsána v r. 1985 a součástí práva EU se stala až později. Ale bezesporu nastartovala proces rušení celních a pasových kontrol na hranicích uvnitř EU. Volný pohyb přes hranice se stal samozřejmostí. Podobně i v řadě dalších oblastí členské státy EU postupně odbourávají různé druhy bariér mezi jejich veřejnými správami a podporují jejich vzájemnou spolupráci. Volný pohyb zboží i osob, možnost volby, kde v rámci EU žít, studovat, pracovat nebo založit společnost, vytvářejí větší nároky na vzájemné informování, kvalitu údajů a srozumitelnost informací. Roste význam jednoznačných údajů o poloze (adresa, administrativní členění, doprava aj.)

ISA je označení programu Evropské komise, který směřuje k interoperabilitě administrativy v EU. Využívá různé nástroje (legislativní, koordinační atd.). Mezi ně patří i tzv. Large Scale Projects, které v první fázi za účasti části členských států pilotně vyvíjejí pravidla a nástroje pro společné řešení. To následně implementují zbývající členské země. Příkladem byly projekty STORK nebo eGodex. Pro oblast prostorových informací takový projekt představuje „European Location Framework“ (ELF), který v období 2013–2016 vzniká za podpory evropského programu CIP (ICT PSP). S využitím právních, standardizačních a koordinačních nástrojů, které poskytuje směrnice INSPIRE o infrastruktuře pro prostorové informace v EU, a za účasti téměř patnácti národních mapovacích agentur projekt ELF vytváří vzájemně navazující bázi geodat a webových služeb, které budou pomocí společné platformy ELF dostupné jako důležitý zdroj oficiálních údajů o poloze pro úlohy a agendy v příhraničních oblastech, v regionech tvořených více zeměmi a výhledově napříč celou EU+. ČÚZK se podílí na tomto projektu a úspěšně přitom využívá zkušenosti z implementace INSPIRE v resortu i se správou RÚIAN, který je integrální součástí systému základních registrů veřejné správy v ČR.

Ing. Eva Pauknerová, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (389 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (6,7 MB)

Srovnání elektronické značky a elektronické pečetě Základní porovnání institutů zavedených zákonem o elektronickém podpisu a Nařízením eIDAS.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, 10'

18.15–19.45
Adobe Acrobat prezentace (353 kB) Adobe Acrobat prezentace (652 kB) Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB) Adobe Acrobat prezentace (207 kB)

Diskuse vítězů soutěží

uvádí Ing. Tomáš Holenda

Visegrádský salonek

9.05–9.15
zvukový záznam ve formátu MP3 (4,9 MB)

Zahájení konference V4DIS 2015

Viktória Bódisová, Mezinárodní Visegrádský fond
MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda, Senát Parlamentu ČR
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
Marian Minarovič, generálný sekretár, Únia miest Slovenska
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2015

9.15–10.15

eGovernment v zemích V4 Cieľom národného projektu DCOM je vybudovanie Dátového centra obcí a miest (DCOM) pre sprístupnenie privátnej CLOUD infraštruktúry a aplikácií v režime softvér ako služba obciam

a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom a podnikateľom. DCOM poskytne mestám a obciam potrebné

aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami verejnej správy a zároveň sprostredkuje prístup

k elektronickým službám samospráv širokej verejnosti. Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt má napomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony.

V rámci projektu sa buduje Dátové centrum obcí a miest, ktoré bude poskytovať mestským a obecným úradom potrebné aplikácie

ako službu, zabezpečí ich integráciu s ISVS a zároveň sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv širokej verejnosti.

Poskytované služby IS DCOM budú zodpovedať okruhu originálnych kompetencií obcí a miest. IS DCOM nebude zabezpečovať

poskytovanie služieb vyplývajúcich z prenesených kompetencií.

Adobe Acrobat prezentace (698 kB)

Národný projekt – Dátové centrum obcí a miest (DCOM)

Ľuboš Petrík, DEUS – DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, 20'

Adobe Acrobat prezentace (502 kB)

Grupa Wyszehradzka V4+ a spójna koalicja krajów Bałkańskich na drodze do członkostwa w UE Přednáška v cizím jazyce

prof. Andrzej Janicki, Monika Walczak, Alfa-Omega Foundation; mgr. inż. Piotr Filipkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 15'

Adobe Acrobat prezentace (120 kB)

Informatizácia, internetizácia verejnej správy a územnej samosprávy v SR – Open Government – Otvorené vládnutie – záruky dôvery občanov a úspešnosti samospráv

Marian Minarovič, Únia miest Slovenska, 15'

Adobe Acrobat prezentace (635 kB)

Nehejtuj.sk – Rytmus a nenávistné prejavy na internete

Ing. Miroslav Drobný, eSlovensko, 10'

12.50–13.55

Využití ICT v cestovním ruchu I

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Aktivity MMR v oblasti e-turismu Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v oblasti e-tourismu nabízí prostřednictvím příspěvkové agentury CzechTourism prezentaci domácího cestovního ruchu na webovém portálu www.kudyznudy.cz, kde je možné v několika jazykových mutacích a podle různých kritérií (typu aktivit, regionu, zaměření) nalézt tipy pro zájemce o cestování jak strávit svoji dovolenou a kam vyrazit na zajímavý výlet. Jedná se o jeden z hlavních nástrojů, kterým agentura CzechTourism zdarma pomáhá podnikatelům v propagaci jejich nabídek. Projekt je prezentován také na sociální síti (Facebook), kde si cestovatelé vzájemně sdílí zajímavosti a novinky. Shledáváme budoucnost ve stahování dat zejména prostřednictvím moderních vizuálních prostředků (internetové aplikace AppStore a GooglePlay, mobilní aplikace, internetové prohlížeče), které zvýší kvalitu poskytovaných informací. Z tohoto důvodu na MMR pracuje na vytvoření portálu mobilních publikací „CZECH DAYS IN …“, který bude poprvé prezentován na dnech České republiky v Šanghaji ve dnech 21.–25. 4. 2015. Tento portál by měl zabezpečit do budoucna efektivní propagaci České republiky, tak, že umožní publikovat a stahovat na jednom místě informace z oblasti cestovního ruchu ve více jazykových verzích. Obsah portálu včetně grafiky bude flexibilně přizpůsoben zdrojovému trhu, vždy na konkrétní akci v zahraničí.

Ing. Klára Dostálová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'

Adobe Acrobat prezentace (3,6 MB)

Objektově orientované aplikace a sociální sítě ve vzdělávání v cestovním ruchu

prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Univerzita Hradec Králové, 15'

Adobe Acrobat prezentace (449 kB)

GuidApp – Mobilní průvodce Mobilní průvodce pro občany, turisty i návštěvníky, vhodný pro města, kulturní akce (Festivaly, koncerty atd.), CHKO/NP, Sportovní akce. Možnost čerpání EU dotací – cestovní ruch. Ubytování a restaurace (služby), Počasí, Stručná předpověď počasí pro danou oblast, Parkovací místa, Zobrazuje v mapě parkovací kapacity, Dopravní omezení (uzavírky), Zobrazuje aktuální dopravní omezení v mapě, Placení služeb, SMS info (premium SMS) – modul umožňuje odesílání jakýchkoliv předdefinovaných SMS zpráv. Úřední deska, Vyhlášky, oznámení, usnesení apod. na jednom místě, Objednávání se na úřad, Hlášení závad (díry na silnicích, nepořádek atd.) Pro správnou funkčnost je třeba mít aktivovanou službu Premium SMS, např. Placení za parkování

Ing. Viktor Brada, Datasys s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (241 kB)

Přínosy a rizika lokálně kontextových služeb a mobilních aplikací

Ing. Jiří Kysela, Univerzita Hradec Králové, 15'

14.00–15.05

Využití ICT v cestovním ruchu II

Adobe Acrobat prezentace (352 kB)

Hradec Králové a Hradecko – destinace pro turistu 3. tisíciletí Využití moderních aplikací pro turisty – Mobilní aplikace InCity v Hradci Králové, Munzee a mobilní aplikace v turistické oblasti Hradecko, Turista v mobilu

Ing. Daniela Mikšovská Manďáková, Turistické informační centrum v Hradci Králové, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Objevte nové možnosti turismu všemi smysly

Pavel Hajský, Viktor Plass, AV media, a. s., 15'

Príbeh o Trnave

Pavol Tomašovič, Mestský úrad Trnava, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

GEOFUN po roce a půl fungování

Ing. Vít Pechanec, World Media Partners, s. r. o., 15'

15.15–16.15

E-inclusion

Adobe Acrobat prezentace (123 kB)

Klíčové věci v přístupnosti za rok 2014 a co se stane letos? Pojďme se podívat co se v oblasti přístupnosti informací událo za uplynulý rok a co nás čeká letos? Od evropské směrnice, až po hlavní témata pro letošek…

Michal Rada, Pracovní skupina pro přístupnost informací, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Příklady dobré praxe řešení přístupnosti Chybami se člověk učí, říká se. Jestliže ale uděláte něco lépe než špatně, bude to vždy jen lepší než špatné. Proto bych vám rád na dobrých příkladech ukázal, jak v praxi tvořit přístupné weby, abyste si z nich mohli vzít dobrý příklad a snažit se třeba tato řešení posunout ještě dál – směrem k tomu nejlepšímu. Protože jedině tím, že vylepším to nejlepší, co momentálně je, mohu vytvořit to nejlepší.

Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (557 kB)

Za hranice přístupnosti webu Přístupnost webu je v současném době v českém prostředí ošetřena mimo jiné Vyhláškou o přístupnosti. Zajistit přístupný web je tak pro města a obce zákonnou povinností. Prohlížení webové stránky na desktopu však dnes už není ani zdaleka jediným způsobem, jakým se mohou uživatelé seznámit s informacemi, které obce či města prezentují, a které pro ně mohou být užitečné a zajímavé. Pojďme si společně stručně představit další kanály, kterými dnes mohou téci k uživatelům informace, způsoby, jakými je mohou uživatelé zpracovat, problémy na které mohou při tom narazit a v neposlední řadě řešení, kterými je možné těmto problematickým situacím předejít.

Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (240 kB)

Asistivní technologie jako pomůcky nejen pro obsah V rámci projektu Podpora procesů v sociálních službách se realizuje klíčová aktivita 13 Rozvoj asistivních technologií. A již z dílčích výsledků máme docela zajímavé závěry (nejen) o kompenzačních a inkluzních pomůckách, které v běžném životě pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Michal Rada, Pracovní skupina pro přístupnost informací; RNDr. Jiří Schlanger, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 15'

16.30–18.00
Adobe Acrobat prezentace (236 kB)

Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)

uvádí Ing. Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.

Expozice Triada

9.20–9.35

Komplexní informační systém Munis a výhody provázanosti modulů Představení celého komplexního informačního systému Munis.

Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

13.20–13.35

Nové služby portálu iMunis.cz a Rozklikávací rozpočet Představení nové služby umožňující přehledné prezentování hospodaření měst a obcí na Internetu.

Mgr. Jan Vávra, Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

14.20–14.35

Výhody elektronické spisové služby Munis ERMS Další rozvoj možností elektronické spisové služby Munis ERMS s důrazem na zjednodušení procesů.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

15.20–15.35

Evidence smluv Munis Představení nového modulu informačního systému Munis.

Bc. Pavel Hryzlík, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

16.20–16.35

Jak malé obce úspěšně využívají základní registry Příklady dobré praxe využití referenčních údajů i na malých obcích.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

Salonek VIP 1

12.15–13.30

Zasedání Rady vlády pro Informační společnost (uzavřené jednání)

Salonek VIP 2

14.00–15.30

Setkání zástupců vysokých škol, ICT Unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (uzavřené jednání)

uvádí Ing. Zdeněk Pilz, ICT Unie z. s.

všechny prostory kongresového centra Aldis

20.00

Večerní společenský program

Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb, Biblioweb, Cena ministra vnitra

Vystoupení kapely Puzzle Jazz

Vystoupení kapely Showband


úterý, 14. dubna

Velký sál

8.45–10.00

Dopady zákona o kybernetické bezpečnosti I – Legislativa a management

Adobe Acrobat prezentace (444 kB)

Realizace zákona o kybernetické bezpečnosti na MV Zabezpečení implementace požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti do prostředí resortu MV. Prezentace postupu při implementaci požadavků, základní prvky implementace, resortní SOCCR a jeho základní funkcionality.

Ing. Miroslav Tůma, Ph. D., Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (623 kB)

ZoKB – nutnost či zbytečný luxus? Bezpečnost? Ohlédneme se do nedávné minulosti. Dozvíte se jak se vyvíjela výpočetní technika, jaké plnila funkce dříve a jaké nyní. Proč je součástí našeho každodenního života, jak nás ovlivňuje a co je nutné zajistit abyste nejen naplnili literu ZoKB, ale především aby byla Vaše data v bezpečí.

Ing. Jiří Sedláček, Network Security Monitoring Cluster, 15'

Adobe Acrobat prezentace (415 kB)

Zabezpečení aktiv v aplikačních systémech

Ing. Igor Štverka, MBA, Gordic spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (695 kB)

Analýza rizik hezky česky – Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí Analýza rizik hezky česky – lokalizovaný nástroj pro podporu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) – lokalizace včetně přizpůsobení číselníků a stupnic dle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti – modeluje víceúrovňové vazby mezi klíčovými org. procesy, tech. prostředky a dalšími aktivy – svobodná licence, kvalitní alternativa komerčně dostupných nástrojů

Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí – svobodná licence, kvalitní alternativa komerčně dostupných nástrojů – podpora standardních protokolů – líbivé webové uživatelské rozhraní – extrémní škálovatelnost a vysoký výkon – nízké pořizovací i provozní náklady

Pavel Štros, Ing. Viktor Brada, Datasys s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (82 kB)

Procesy kybernetické bezpečnosti V důsledku platného zákona o kybernetické bezpečnosti je připravovaná implementace různých bezpečnostních opatření, a to zejména opatření tvořených technickými nástroji. Kybernetická bezpečnost a bezpečnosti informací obecně však vyžaduje i vytvoření řídících procesů, které zajistí, že bezpečnostní opatření jsou efektivně nasazována, je kontrolována jejich funkčnost a že jsou i upravována v závislosti na změnách prostředí a úrovně hrozeb. V tomto příspěvku si pár takových procesů přiblížíme.

Ing. Ondřej Steiner, ICZ a. s., 10'

10.05–11.25

Dopady zákona o kybernetické bezpečnosti II – Technologie a management I

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Aspekty a konsekvence zákona o kybernetické bezpečnosti

Jiří Tesař, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (323 kB)

Mezinárodní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti

Mgr. Tomáš Flídr, ČIMIB, o. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

Kybernetická bezpečnost jako služba

Tomáš Hlavsa, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Kdo zvítězí – Vyhraj souboj s pokročilými kybernetickými útoky Proti komu se chráníme, kdo jsou ti na druhé straně? Jak pokročilé jsou útoky? Je kybernetický souboj vysoká hra kybernetických patriotů nebo je srozumitelná i běžným smrtelníkům? Actionable Intelligence – Ochranný štít Threat Protection System pomůže proti pokročilým kybernetickým útokům. Specializované detekční plug-ins, automatizované výstrahy, jednotné odhalování, forenzní analýzy.

Ing. Martin Lukáš, Ph.D., Asseco Central Europe, a. s., 15'

11.30–12.35

Dopady zákona o kybernetické bezpečnosti III – Technologie a management II

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Jak vyhovět požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti Zákon o kybernetické bezpečnosti děsí téměř všechny povinné subjekty. Vyhovět jeho požadavkům nemusí být nutně složitý proces. Novell technologie vám pomohou zajistit soulad se zákonem a současně dokáží usnadnit chod vaší organizace i v ostatních oblastech.

Ing. Maroš Mihalič, Novell-Praha, s. r. o.; Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (311 kB)

Bezpečnostní management v organizacích veřejné správy V souvislosti s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti stojí mnoho organizací ve veřejné správě před otázkou, jakým způsobem plnit zákonné požadavky. Často přichází na řadu výběrové řízení, které poptává jak dodávku řešení, tak některé služby nebo činnosti bezpečostního managementu (manažer bezpečnosti, bezpečnostní auditor, bezpečnostní architekt). Z tohoto mohou plynout určité obtíže způsobené nekonzistetní logikou řízení organizace a mohou vzniknout obtížně řešitelné situace, nebo se nedosáhne očekávaného zlepšení v obalosti informační bezpečnosti. Příspěvek popíše možnosti spolupráce inteních organizačních útvarů a externích dodavatelů při zajišťování bezpečnostního managementu s důrazem na pořadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, bude vedena diskuse, které oblasti bezpečnostního managementu lze outsourcovat a jaké to může mít výhody a nevýhody.

Ing. Zdeněk Seeman, T-Mobile Czech Republic a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (496 kB)

Kybernetické hrozby – existuje komplexní řešení? Jak efektivně monitorovat a detekovat kybernetické bezpečnostní události? Jak se chránit před DDoS útoky? Jak detailně analyzovat síťový provoz a provádět forenzní analýzu? Seznamte se s českým řešením FlowMon a jeho novými moduly, které se za poslední roky stalo skutečně komplexním nástrojem používaným zákazníky po celém světě.

RNDr. Pavel Minařík, Ph.D., INVEA-TECH a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (351 kB)

Samotná SOC vás nespasí Odpovíme si na otázku „Co to je SOC?“ a také si ukážeme co v něm není. Ukážeme vám bezpečnost, kde je SOC nejen pasivní, ale i aktivní část komplexního řešení spolu s technologiemi jako PIM, Provozní monitoring, Vulnerability Management atd.

Ing. Lukáš Přibyl, AXENTA a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (470 kB)

Integrovaná správa interní sítě jako základ kybernetické bezpečnosti organizace Opravdu řídíte kdo, kde a jak komunikuje ve vaší síti? Integrovaná správa interní sítě jako základ kybernetické bezpečnosti organizace aneb jak vysoce efektivně zajistit integrované služby správy IP adresního prostoru (IPAM), L2 monitoringu, provozu základních síťových služeb (DHCP/DNS) a řízení přístupu do sítě (NAC).

Jindřich Šavel, Novicom s. r. o., 10'

12.40–14.00

Dopady zákona o kybernetické bezpečnosti IV – Lidské zdroje a legislativa

Adobe Acrobat prezentace (63 kB)

Příprava na implementaci Zákona o kybernetické bezpečnosti do praxe – směrnice a metodiky

Ing. Aleš Špidla, ČIMIB, o. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (345 kB)

Selhávání lidského faktoru a začínající éra kybernetických válek

Tomáš Pojar, CEVRO Institut, o. p. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (133 kB)

Určování kritické informační infrastruktury

JUDr. et Mgr. Radomír Valica, Národní bezpečnostní úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (60 kB)

Dopad Zákona o kybernetické bezpečnosti na města a obce

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., ČIMIB, o. s., 15'

Diskuse a dotazy

5'

Malý sál

9.00–10.00

Aplikace MS2014+ Aktuality MMR s důrazem na představení změn pro příjemce v PO 2014–2020 a pro tyto účely vyvinutému nástroji MS2014+

RNDr. Blanka Fischerová, Ing. Jana Šubrtová, Ministerstvo pro místní rozvoj

10.10–11.10

Procesní modelování agend

PMA a životní situace Procesní modelování agend umožňuje popsat prostor služeb veřejné správy, který je základem řešení životních situací. Propojení těchto pohledů a jejich společná projekce umožňuje výrazný posun v zajištění služeb občanům. Prezentace tento vztah a možnosti rozvoje ilustruje.

Mgr. Bohdan Urban, Ing. František Knotek, Ministerstvo vnitra; Ing. Aleš Dresler, Ph.D., Ing. Roman Vrba, Český institut efektivního managementu, 15'

Adobe Acrobat prezentace (3 MB)

DMVS (Digitální model veřejné správy) Digitální model veřejné správy je robustní aplikační software určený ke koncepčnímu modelování situací ve veřejné správě, vyčíslování dopadů změn a vizualizaci modelových i reálných stavů. Tento software se zaměřuje na ty aspekty veřejné správy, které lze spočítat či formalizovat a jeho největší hodnota spočívá především v síle automatizace procesů, které lze principiálně matematicky modelovat. Jinými slovy, DMVS umožňuje experimentálně provádět v rámci koncepčního modelování kvantitativní i kvalitativní změny systému veřejné správy a s vysokou mírou přesnosti sledovat a vyčíslovat jejich důsledky.

PhDr. et Mgr. Zdeněk Šimek, Mgr. Eva Šimková Hefková, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (705 kB)

Zkušenosti z pilotního projektu procesního modelování agend v podmínkách městského úřadu

Ing. František Troják, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR, 15'

Adobe Acrobat prezentace (292 kB)

Role životních situací v procesním řízení veřejné správy Životní situace jsou obvykle vnímány jako specifický pohled na činnosti veřejné správy, blízký jejím klientům – občanům, obvykle pomáhající k přehledné organizaci veřejnosprávního webu. Skutečný význam, tohoto pohledu je však ve mnohem větší: umožňuje vnímat činnosti veřejné správy jako důsledky objektivních událostí v životech jejích klientů a tím sloužit jako základní měřítko smysluplnosti konání veřejné správy a potažmo jako základní podněty a současně nasměrování procesů veřejné správy. V přednášce bude představen přístup k analýze životních situací v kontextu životních cyklů klíčových objektů veřejné správy a ilustrována jejich souvislost s veřejnosprávními procesy.

prof. Ing. Václav Řepa, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, 15'

11.15–13.45

Diskusní blok zástupců samospráv a státní správy

Adobe Acrobat prezentace (471 kB)

Kompozitní služby

Open data

Kam směřují projekty eGovernmentu

NDA a KDS

Chystané projekty v IROP

Proces zveřejňování smluv

Návrh novely zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

OPZ – ICT gramotnost

Diskuse a dotazy

Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Ondřej Felix, CSc., Mgr. Bohdan Urban, Ing. Petr Kuchař, Mgr. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra; Ing. Renata Golasíková, Marek Pazderka, Správa základních registrů; Ing. Rostislav Mazal, Ministerstvo pro místní rozvoj; Bc. Jiří Bernas, Národní archiv; Jana Jirků, Petr Chuděj, Ministerstvo práce a sociálních věcí; a další

Přednáškový sál

9.30–11.35

Open data a veřejná správa

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Národní katalog otevřených dat veřejné správy

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D., Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze; Mgr. Tomáš Kroupa, Mgr. Jiří Kárník, Ministerstvo vnitra, 30'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Otevřená veřejná správa a participativní eGovernment Může otevřená veřejná správa fungovat jako open source platforma? Stane se zapojení firem občanů katalyzátorem růstu a dalších změn v rozvoji eGovernmentu? Kde lze najít příležitosti pro podnikatele, občany a veřejnou správu. Jsou open data a otevřené služby veřejné správy zkratkou k Public Private Partnership projektům v IT? Lze vyšší přidanou hodnotu eGovernment budovat metodou top-down?

Ing. Petr Čermák, Asseco Central Europe, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2 MB)

Poskytovanie prepojených evidencií mestského úradu a geoinformácií (OPEN DATA, verejne prístupné komplexné informácie na webe)

Ing. Mariana Hurná, Mestský úrad Prešov, 15'

Adobe Acrobat prezentace (291 kB)

Vzorové publikační plány pro publikaci otevřených dat veřejné správy

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D., Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Mgr. Michal Kubáň, M. A., Mgr. Tomáš Kroupa, Mgr. Jiří Kárník, Ministerstvo vnitra, 45'

Adobe Acrobat prezentace (216 kB)

Standardy, postupy, pravidla a praktiky publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D., Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Mgr. Michal Kubáň, M. A., Mgr. Tomáš Kroupa, Mgr. Jiří Kárník, Ministerstvo vnitra, 15'

Diskuse a dotazy

5'

Eliščin sál

9.30–11.15

Setkání vítězů soutěží – ICT v propagaci obcí a regionů

Adobe Acrobat prezentace (1 MB) Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Setkání vítězů soutěží Zlatý erb CZ a Zlatý erb SK

uvádí Ing. Tomáš Holenda, 105'

Jednací sál

9.15–10.35

GIS I

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Implementace INSPIRE v ČÚZK

Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

INSPIRE v rezortu Ministerstva životního prostředí Ministerstvo životního prostředí je v České republice gestorem za implementaci Směrnice INSPIRE (Činnosti související s INSPIRE zajišťuje v rezortu životního prostředí CENIA, česká informační agentura životného prostředí). Gestorství samo o sobě však není předpokladem pro to, aby byly implementovány požadavky, které jsou seskupeny ve velkém množství nařízení doprovázejících samotnou Směrnici. Plnění požadavků zajišťují podle povinné subjekty, se kterými Ministerstvo životního prostředí spolupracuje a které koordinuje. Spolupráce, koordinace a sdílení toho, co kdo a jak vyřešil, je v případě velmi technické Směrnice INSPIRE klíčové. Proto se schází od roku 2010 pod vedením MŽP několikrát ročně Národní koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN), fungují technické pracovní skupiny (pro metadata, síťové služby, data, sdílení dat/licence, monitoring) a je v provozu Národní geoportál INSPIRE. Jak toto vše přispívá k implementaci Směrnice INSPIRE za Českou republiku bude představeno v prezentaci.

Jitka Faugnerová, CENIA, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

eENVplus – eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE Projekt eENVplus je pestrou mezinárodní mozaikou skládající se z řady subprojektů, aplikací a řešení, která spojuje společný cíl: využít již existující infrastrukturu dat, aplikací a služeb a jejich propojením zlepšit dostupnost dat o životním prostředí a překonávat přeshraniční bariéry. Cílem projektu eENVplus je přispět k dalšímu zpřístupnění dat o životním prostředí, která mají k dispozici národní agentury životního prostředí a další veřejné i soukromé subjekty. A to zpřístupnění pomocí integrace a harmonizace služeb existujících nad dostupnými daty. Sběr environmentálních dat slouží nejen k splnění reportingových povinností vůči Evropské unii, ale také pro podporu rozhodování a činností na národní a lokální úrovni. V rámci projektu nejsou vytvářeny další nové služby. Projekt integruje a zefektivňuje existující infrastrukturu vzniklou v dřívějších projektech. Krom toho vzniká v rámci projektu také e-learningová platforma umožňující uživatelům seznámit se s principy a možnostmi sdílení environmentálních dat. Projekt eENVplus tak pomáhá při implementaci INSPIRE a SEIS. CENIA, společně se SAŽP – Slovenskou agenturou životného prostredia pracuje v rámci eENVplus na přeshraničním pilotním projektu, jehož výstupem je aplikace poskytující občanům informace k řešení běžných životních situací s environmentálními aspekty. Cílem je odstranit bariéry, které mají koncoví uživatelé při získávání informací zpřístupňovaných v rámci INSPIRE a pomoct řešit obvyklé situace. Technologickým základem pro projekt je aplikace Georeporty, vytvořená v CENIA v rámci projektu CISAŽP – Národní Geoportál INSPIRE. Jsou vytvářeny pilotní georeporty nad harmonizovanými daty z obou států. Systém je navíc možné jednoduše rozšířit a implementovat i mimo ČR a SR. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu CIP_ICT_PSP Pilot A Grant No. 325232. Oficiální webové stránky projektu jsou na adrese www.eenvplus.eu.

Jiří Roubínek, CENIA, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

GeoInfoStrategie V rámci příspěvku bude podána informace o schválení Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), která vznikala pod koordinací Ministerstva vnitra ve spolupráci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a ministerstev obrany, životního prostředí, pro místní rozvoj, dopravy, v konečné fázi projektu i ministerstev financí a zemědělství, na základě usnesení vlády České republiky ze 14. listopadu 2012 č. 837.

RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020

Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad, 15'

10.45–12.45

GIS II

Adobe Acrobat prezentace (611 kB)

Poskytování dat do celostátních IS – ČÚZK, ČSÚ, MMR, MZe, MD, …

Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (3,3 MB)

Digitální technická mapa Plzeňského kraje – první roky provozu Ohlédnutí za zrodem a realizací projektu Digitální technické mapy Plzeňského kraje. Představení současného řešení a obsahu projektu. Zkušenosti z ročního ostrého provozu a směry budoucího rozvoje projektu. Vazby projektu na jiné regionální a celostátní aktivity.

Michal Souček, Plzeňský kraj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Portal for ArcGIS Co přinese Portal for ArcGIS úřadu nebo organizaci? A co jeho správci GIS? Přinese přívětivé uživatelské prostředí pro správu služeb GIS, přehlednou správu uživatelů a rolí, zabezpečení služeb, map a dalšího obsahu. Obsahuje také škálu připravených webových aplikací, nativních aplikací pro různá zařízení a prostředí pro snadnou tvorbu aplikací vlastních. Jeho pomocí je také možné lépe integrovat GIS do informačních systémů úřadu. Jinými slovy – Portal for ArcGIS znamená rychlost, nezávislost a operativnost při změnách požadavků na funkčnost mapových aplikací, protože spravovat, vytvářet a modifikovat mapy a mapové aplikace na úřadě teď mohou nejen správci GIS, ale i analytici a s patřičným oprávněním i ostatní odborní pracovníci. Využití a rozšíření GIS na úřadě se tak stává jednodušší a levnější. Naše přednáška vás proto seznámí s nejdůležitějšími vlastnostmi nadstavby Portal for ArcGIS, která je nově součástí ArcGIS for Server Standard a Advanced.

Ing. Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,8 MB)

Big Data Správa geoprostorových dat, která se na nás valí z nových senzorů ve stále větším objemu se stále větším rozlišením, barevnou hloubkou, ve více pásmech a častěji než kdy předtím, může představovat doslova noční můru, pokud nezačnete používat správné nástroje, které vám umožní vytvořit a automaticky aktualizovat katalog či efektivně sdílet a publikovat data a vytvářet z nich hodnotné informace. Přijměte pozvání na prezentaci, která vám představí možnosti technologií pro efektivní správu geoprostorových dat, nejrychlejší server pro jejich publikaci i nástroje pro ukládání dat nejefektivnějším způsobem, které vám významně ušetří nároky na infrastrukturu i provoz.

Ing. Vladimír Špaček, Intergraph CS s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Služby informačního systému katastru nemovitostí v ČR

Ing. Jiří Poláček, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

O datech a službách Zeměměřického úřadu a o jejich poskytování

Ing. Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad, 20'

Adobe Acrobat prezentace (208 kB)

Průběžné vzdělávání v GIS pro e-government a oborovou podporu veřejné správy

Ing. Karel Janečka, Ph.D., Česká asociace pro geoinformace, 10'

Diskuse a dotazy

5'

Labský sál

10.00–11.30

Právo pro CIO – „Etický kodex CACIO“

Adobe Acrobat prezentace (188 kB)

Etické zásady setkávání naší komunity Soubor vystoupení právních expertů k vybraným otázkám práva v oblasti ICT doplněný otevřenou diskusí.

Panelová diskuse

JUDr. Martin Meisner, AK Rowan Legal; JUDr. Daniel Chamrád, AK Chamrád – Laušmanová; Dr. Martina Jankovská, Exiure; Miroslav Hübner, CACIO; Vladimíra Kaplanová, Komunikace mezi veřejnou a privátní sférou; uvádí Ing. Jiří Polák, CACIO

Expozice Triada

9.20–9.35

Evidence smluv Munis Představení nového modulu informačního systému Munis.

Bc. Pavel Hryzlík, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

10.20–10.35

Výhody elektronické spisové služby Munis ERMS Další rozvoj možností elektronické spisové služby Munis ERMS s důrazem na zjednodušení procesů.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

11.20–11.35

Nové služby portálu iMunis.cz a Rozklikávací rozpočet Představení nové služby umožňující přehledné prezentování hospodaření měst a obcí na Internetu.

Mgr. Jan Vávra, Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

12.00–12.15

Vyhodnocení znalostní soutěže Munis Vylosování šťastných výherců hodnotných cen.