Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 13.–14. dubna 2015, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Schema programu konference ISSS 2015, pondělí, 13. dubna

Poslední změna: 16. 4. 2015, 12.45. [ Úterý, Podrobný program, Titulní stránka ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
8.45
„Zpráva o stavu Unie“
Pozitivní obraz eGovernmentu
Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020 jako zdroj financování projektů ICT ve veřejné správě
Příprava informačního systému o státní službě
Strategický rozvoj veřejné správy a činnost RVVS
Činnost RVIS
Projekty eGovernmentu v roce 2015, JUDr. Jaroslav Strouhal, Mgr. Jiří Zmatlík, RNDr. Josef Postránecký, Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc., Mgr. Bohdan Urban, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra
9.00
Životní cyklus digitálního dokumentu I
Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím ESSS: zkušenosti po roce aplikování, Jan Frk, Ministerstvo vnitra
Elektronizace zdravotnictví I
Úvodní slovo, MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina; Ing. Iva Merhautová, MBA, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ing. Norbert Schellong, Ministerstvo zdravotnictví
ICT pro místní samosprávy I
Vnitřní integrace úřadu (kartové centrum), Ing. Marek Knapp, Ing. Zdeněk Prokeš, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Národní strategie elektronického zdravotnictví v kontextu aktivit eGovernmentu, Ing. Norbert Schellong, Ministerstvo zdravotnictví
Zahájení konference V4DIS 2015, Viktória Bódisová, Mezinárodní Visegrádský fond; MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda, Senát Parlamentu ČR; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Marian Minarovič, generálný sekretár, Únia miest Slovenska; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2015
9.15
Metodika a postup tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví, Ing. Martin Doležal, Ministerstvo zdravotnictví
ICT infrastruktura pro veřejnou správu I
MKI a KIVS, Ing. Vladimír Velas, Ministerstvo vnitra
Kontroly a opravy špatných dat v RÚIAN, Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální
eGovernment v zemích V4
Národný projekt – Dátové centrum obcí a miest (DCOM), Ľuboš Petrík, DEUS – DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Spisová služba nikoliv jako nutné zlo, ale jako užitečný pomocník, Bc. Irina Rálišová, Městský úřad Sezemice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
9.30
Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny eHealth, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky
Datová schránka jinak, Dušan Forejt, Datasys s. r. o.
Realizace začlenění AIS do IS úřadu – Portál občana, Portál úředníka, IDM, …, Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o.
Aktuální trendy ve správě digitálních dokumentů, Ing. Miroslav Čejka, Gordic spol. s r. o.
Grupa Wyszehradzka V4+ a spójna koalicja krajów Bałkańskich na drodze do członkostwa w UE, prof. Andrzej Janicki, Monika Walczak, Alfa-Omega Foundation; mgr. inż. Piotr Filipkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Přednáška v cizím jazyce
9.45
Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, její cíle, aktivity a stanoviska, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., Ing. Martin Zeman, Ing. Hynek Kružík, MUDr. Miroslav Seiner, Česká lékařská společnost
Nové možnosti mojeID pro veřejnou správu, Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.
Transparentní úřad, Tomáš Pitrocha, Obec Domašov; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Aktivity sdružení Co po nás zbude v předchozím roce, Ing. Jan Heisler, CNZ, o. s.
Informatizácia, internetizácia verejnej správy a územnej samosprávy v SR – Open Government – Otvorené vládnutie – záruky dôvery občanov a úspešnosti samospráv, Marian Minarovič, Únia miest Slovenska
10.00
Asistivní technologie jako prostředky efektivních služeb a pomoci, RNDr. Jiří Schlanger, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Novinky z NBÚ, Ing. Jaroslav Šmíd, Národní bezpečnostní úřad
Koncepce elektronického vzdělání v souladu s Usnesením vlády č. 752 – Rámcový rezortní protikorupční program, Ondřej Štrba, Pavel Fulín, Servodata a. s.; Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
Nehejtuj.sk – Rytmus a nenávistné prejavy na internete, Ing. Miroslav Drobný, eSlovensko
10.15
10.30
Slavnostní zahájení, MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda, Senát Parlamentu ČR; Ing. Jan Bartošek, místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Karla Šlechtová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Mojmír Florian, ředitel Odboru veřejných zakázek II., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální; Marek Ebert, náměstek předsedy Rady, Český telekomunikační úřad; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj; MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Hradec Králové; Jan Zikl, 1. náměstek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ing. Iva Merhautová, MBA, náměstkyně, Ministerstvo práce a sociálních věcí; JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra; Ing. Zdeněk Adamec, náměstek, Ministerstvo zemědělství; RNDr. Josef Postránecký, náměstek, Ministerstvo vnitra; Ing. Dan Jiránek, předseda, Svaz měst a obcí ČR; Ing. Ivan Pilný, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; PaeDr. Milada Halíková, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Elemér Jakab, poslanec, Národná rada SR; Ing. Svatoslav Novák, prezident, ICT Unie z. s.; Ing. Pavel Kysilka, CSc., generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.; Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.; Ing. Petr Kuchař, Hlavní architekt eGovernment, Ministerstvo vnitra; Ing. Ondřej Felix, CSc., Digitální šampion ČR, Ministerstvo vnitra; RNDr. Tomáš Renčín, ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2015
Přenos slavnostního zahájení
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
ICT pro místní samosprávy II – Integrace úřadu
Smart Cities – inspirace pro města v ČR, Ing. Jaroslav Šolc, Magistrát hlavního města Prahy
ICT infrastruktura pro veřejnou správu II
Jak může stát centrálně zabezpečit sdílené služby pro veřejnou správu?, Václav Koudele, Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o.
12.45
Životní cyklus digitálního dokumentu II
Národní digitální archiv: eSkartace – zkušenosti, rizika, řešení, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
Riešenia v heterogénnom prostredí, Ing. Peter Kaclík, Magistrát hlavného města Bratislavy
Infrastruktura veřejné správy legálně a bezpečně v cloudu, Jan Dobrý, Vít Šíma, Anect a. s.; Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o.
Využití ICT v cestovním ruchu I
Aktivity MMR v oblasti e-turismu, Ing. Klára Dostálová, Ministerstvo pro místní rozvoj
Řešení pro chytrá města, Pavel Křižanovský, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
13.00
Moderní řešení (nejen) pro veřejnou správu I
NEWPS.CZ: Nový uživatelský zážitek, Ing. Aleš Kučera, NEWPS.CZ s. r. o.
Elektronizace zdravotnictví II
eRecept – současnost a budoucnost, PharmDr. Zdeněk Blahuta, Státní úřad pro kontrolu léčiv
Archivace elektronických dokumentů v prostředí ČÚZK, Jan Tejchman, SEFIRA spol. s r. o.
Doba cloudová už nastala, Roman Kapitán, Citrix Systems, Inc.
Objektově orientované aplikace a sociální sítě ve vzdělávání v cestovním ruchu, prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Univerzita Hradec Králové
13.15
Smart City (Interaktivní úřad), Ing. Jiří Ileček, Gordic spol. s r. o.
Řešení elektronické medikace, Ing. Simona Plischke, HC – Logic s.r.o.
Architektura portálu na cloudové platformě, David Hláčik, YOUR SYSTEM, spol. s r. o.; Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o.
GuidApp – Mobilní průvodce, Ing. Viktor Brada, Datasys s. r. o.
13.30
Veřejné investování v oblasti ICT I
Pohled ÚOHS na aktuální situaci, Ing. Petr Rafaj, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Zkušenosti se zaváděním ICT v územní veřejné správě, RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s. r. o.
Výhody integrovaného informačního systému města, Vladislava Šarkadyová, Městský úřad Úštěk; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Office dokumenty důvěryhodně, Pavel Nemrava, Software602 a. s.; Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
Projekt e-Sestra – cesta k bezpečné a efektivní nemocnici, Mgr. Lenka Gutová, MBA, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, ICZ a. s.
Dostupnost moderního datacentra – rychlé zálohování, obnova a dostupnost dat, Ondřej Krak, Veeam Software GmbH; Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
Přínosy a rizika lokálně kontextových služeb a mobilních aplikací, Ing. Jiří Kysela, Univerzita Hradec Králové
13.45
Veřejné investice v oblasti ICT z pohledu Ministerstva financí, Dipl. Ing. Miroslav Hejna, Ministerstvo financí
Softwarová podpora finanční kontroly v podmínkách nového zákona, Ing. Jiří Pokorný, Gordic spol. s r. o.
Integrace centrálních aplikací eHealth do různých informačních systémů poskytovatelů zdravotní péče, MUDr. Helga Kajanová, Ing. Peter Linhardt, Ph.D., Ing. Patrik Arnošt, NESS Czech s. r. o.; Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o.
Moderní personální systém a sdílené služby, Mgr. Petr Panec, OKsystem a. s.
14.00
Ministerstvo v restartu, Ing. Zdeněk Adamec, Ministerstvo zemědělství
iPoint – portál občana, Luděk Louda, ICZ a. s.; Ing. Theodor Sojka, Magistrát města Chomutova
Aktuální stav projektů veřejné správy – Úplné elektronické podání
Úplné elektronické podání a novinky v Czech POINT, Mgr. Bohdan Urban, Ing. Jiří Kolda, Ministerstvo vnitra
Nástroj řízení nemocnic Moravskoslezského kraje, Bc. Vratislava Krnáčová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
ICT infrastruktura pro veřejnou správu III
Využití opensource přístupu v IS veřejné správy, Luděk Rašek, CGI IT Czech Republic s. r. o.
Využití ICT v cestovním ruchu II
Hradec Králové a Hradecko – destinace pro turistu 3. tisíciletí, Ing. Daniela Mikšovská Manďáková, Turistické informační centrum v Hradci Králové
ICT pro místní samosprávy III
Big Data z mobilní sítě T-Mobile – moderní metody měření spádovosti území, cestovního ruchu, návštěvnosti významných událostí a dalších aspektu mobility obyvatel, Ing. Lukáš Kovárník, T-Mobile Czech Republic a. s.
14.15
Pořízení nových systémů na MPSV – děláme to po novu, Ing. Iva Merhautová, MBA, Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, Michal Rada, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Digitální svět Erste corporate banking, Martin Brabec, Česká spořitelna, a. s.
Fujitsu, když vaše smysly nestačí, Milan Podivín, Fujitsu Technology Solutions
Netmetr – změřte si kvalitu internetového připojení na svém mobilu, Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.
Objevte nové možnosti turismu všemi smysly, Pavel Hajský, Viktor Plass, AV media, a. s.
Smart city, Oldřich Kalina, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
14.30
Co bude znamenat úplné elektronické podání?, Pavel Nemrava, Software602 a. s.
Nové služby hybridního ICT operátora, Zdeněk Kaplan, PPF IT Services s. r. o.; Václav Provazník, O2 Czech Republic a. s.
Príbeh o Trnave, Pavol Tomašovič, Mestský úrad Trnava
Elektronizace zdravotnictví III
Aktuální a plánované elektronické služby VZP, Ing. Pavel Východský, Ph. D., Všeobecná zdravotní pojišťovna
14.45
Diskuse a dotazy
Moderní řešení (nejen) pro veřejnou správu II
Využítí videokonferencí v trestním řízení (případová studie), plk. JUDr. Václav Kučera, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje; Květoslav Štrunc, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
Bezpečnost ICT ve veřejné správě I
Fujitsu, místo plastu lidská dlaň, Martin Černý, Fujitsu Technology Solutions
GEOFUN po roce a půl fungování, Ing. Vít Pechanec, World Media Partners, s. r. o.
VITAKARTA a online služby OZP, Ing. Ladislav Friedrich, CSc., Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s.
15.00
Veřejné investování v oblasti ICT II – Sdílené služby
Klady a zápory sdílených služeb, Ing. Pavel Roland, IDC CEMA s. r. o.
Využití videokonferencí ve veřejné správě, Viktor Gyönyör, Radim Šejnoha, AV media, a. s.
PODEJTO – Jak na úřad, Dušan Forejt, Datasys s. r. o.
ICT pro místní samosprávy IV – Dopravní telematika, krizové řízení a radiokomunikace
IDS – Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové, Ing. Jiří Svátek, Magistrát města Hradec Králové
Šifrovaný přenos komunikace a bezpečné uložení informací na mobilních zařízeních, Mgr. Jan Nožka, OKsystem a. s.
15.15
In house poskytovatelé služeb ICT pro veřejnou správu – ohlédnutí a vize, Jan Přerovský, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby; Ing. Hanuš Weisl, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Začlenění AIS do IS úřadu – Portál občana, Portál úředníka, IDM, …, Ing. Jiří Štochel, VITA software, s. r. o.
Vážení za provozu a správa dopravních přestupků, Aleš Šantora, ICZ a. s.
E-inclusion
Klíčové věci v přístupnosti za rok 2014 a co se stane letos?, Michal Rada, Pracovní skupina pro přístupnost informací
SIEM (Security Information and Event Management), David Pikálek, CGI IT Czech Republic s. r. o.
Dozorové inteligentní kamerové systémy a systémy nouzové komunikace, Ing. Viktor Brada, Datasys s. r. o.
15.30
Ekonomické systémy veřejné správy na platformě SAP HANA, Daniel Albrecht, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Optická infrastruktura z evropských fondů
Moderovaná panelová diskuse na téma rozvoje NGA sítí, Ing. Marek Ebert, Český telekomunikační úřad; Ing. Svatoslav Novák, ICT Unie z. s.; Mgr. Zuzana Chudomelová, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR
Elektronizace zdravotnictví IV
Evropské inspirace pro podporu rozhodování pacienta, Ing. Milan Růžička, IZIP, a. s.
Příklady dobré praxe řešení přístupnosti, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Jak předcházet průšvihům? Dohledový systém Vás informuje o všem podstatném, David Brychta, Gordic spol. s r. o.
Softwary pro podporu krajského krizové řízení a plánování, využití bezpilotních dronů ve spojení s technologiemi Microsoft, Ing. Rostislav Hosta, Vítkovice IT Solutions a. s.; Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
15.45
Centrální zajištění SW produktů významných výrobců (MS, VMWare, Oracle, …), koncepce centrálního pořizování SW licencí a jejich podpory, Ing. Miroslav Tůma, Ph. D., Ministerstvo vnitra
Jak úspěšně využít taiwanské zkušenosti s eHealth v českém prostředí, Rober Ho, Ben Wu, Taipei Economic and Cultural Office Přednáška v cizím jazyce
Za hranice přístupnosti webu, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Bezpečnost ICT ve veřejné správě II
Kybernetické hrozby a cílené útoky v uplynulém roce, Petr Šnajdr, ESET software spol. s r. o.
Zkušenosti s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G, Ing. Miroslav Charbuský, Český telekomunikační úřad
16.00
Asistivní technologie jako pomůcky nejen pro obsah, Michal Rada, Pracovní skupina pro přístupnost informací; RNDr. Jiří Schlanger, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt eMedocs – ISAC, Michal Schmidt, ICZ a. s.
Aktuální stav vybraných projektů veřejné správy
Evropské fondy 2014–2020: Nastavení pravidel pro čerpání a elektronizace, Mgr. Kateřina Neveselá, Ministerstvo pro místní rozvoj
16.15
Služby provozu vs. architektura, Ing. Martin Havlíček, Ministerstvo zemědělství
Využití dotací pro splnění cílů strategie Digitální Česko 2.0, Michal Frankl, O2 Czech Republic a. s.
Národní centrum výměny zdravotní dokumentace – projektový záměr krajů, David Zažímal, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
K čemu je dobrá virtualizace desktopů a aplikací? Aneb jediná data, která Vám neukradnou jsou ta, která u sebe nemáte…, Tomáš Poslušný, Citrix Systems, Inc.
16.30
Levné veřejné zakázky ano, ale…, Vladimír Mlynář, PPF a. s.
Optická infrastruktura a stavební zákon, Ing. Marcela Pavlová, Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní architektonický plán a evropské projekty
Realizace národního architektonického plánu, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů, uvádí Ing. Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s. (uzavřené jednání)
Náležitosti elektronické zdravotní dokumentace, elektronický podpis, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL. M., D&D Health s. r. o.
Aktuální situace správy katastru nemovitostí cca rok od přechodu na nový občanský zákoník, Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
IPv6 již máte, jak jste ale na tom s DNSSEC?, Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.
16.45
Diskuse a dotazy
Moderovaná plenární diskuse
Strategie eFakturace při zadávání veřejných zakázek a podpoře elektronického obchodu, Ing. Robert Piffl, Ministerstvo vnitra
Diskuse a dotazy
Projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI), Tomáš Marek, Krajský úřad Plzeňského kraje
17.00
Internetová samoobsluha úřadu, Mgr. Jiří Winkler, Asseco Central Europe, a. s.
eIDAS, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
Dodržování bezpečnosti nad základními registry, Václav Šidák, Správa základních registrů
17.15
ISoSS a jeho vazba na zákon o státní službě, Mgr. Karol Ivanko, Ing. Petr Pechar, Ministerstvo vnitra
Role a možnosti Informačního systému datových schránek při implementaci nařízení eIDAS, Ing. Pavel Chyla, Česká pošta, s. p.
17.30
Porovnání ERP systémů, HR systémů, služeb mailu a organizace času a spisové služby, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra
Setkání zástupců Komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví (uzavřené jednání)
Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, uvádí Ing. Cyril Čapka, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR (uzavřené jednání)
ELF a INSPIRE – v čem se liší a v čem se doplňují, role resortu ČÚZK, Ing. Eva Pauknerová, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální
17.45
Srovnání elektronické značky a elektronické pečetě, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
18.00
18.15
Diskuse vítězů soutěží, uvádí Ing. Tomáš Holenda
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30

TopList