Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 13.–14. dubna 2015, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Realizační tým

Sekretariát konference

Vedoucí: Blanka Brychtová

Adresa: U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
Telefon: 284 001 284, fax: 284 818 027, e-mail: isss@isss.cz

Bližší informace o konání konference vám poskytne sekretariát konference ISSS každý pracovní den od 8.30 do 15.00 hodin.

Realizační tým

RNDr. Tomáš Renčín
výkonný ředitel konference
Mgr. Vojtěch Dvořáček
programový ředitel konference
Marek Zubr
asistent
Blanka Brychtová
manažer výstavních prostor, organizační zajištění
PhDr. Prokop Konopa
manažer komunikace
Kateřina Pánková
VIP prostory, redakce sborníku
Mgr. Jan Brychta
technické zabezpečení
Simona Češková
registrace účastníků, doprava
Ing. Arnošt Hanzl
organizační zajištění
Roman Falhar, DiS.
soutěže, PPT prezentace, ubytování
Ing. Petr Palisa
webmaster
JUDr. Ing. Antonín Eliáš
časopis Obec a finance