pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Archiv aktualit

Zhodnocení a ohlasy konference ISSS 2008

7. 5. 2008

Průběžně jsou doplňovány videozáznamy RTA

11. 4. 2008

Osobnosti o konferenci

9. 4. 2008, 16.30

Byla doplněna většina prezentací

9. 4. 2008, 16.25

ISSS 2008 -- soutěže a ocenění

9. 4. 2008

Součástí oficiálního programu konference bylo jako každoročně vyhlášení výsledků prestižních soutěží a předání významných ocenění v oblasti informatiky -- Český zavináč, Zlatý Erb, EuroCrest, Biblioweb, JuniorErb či Cena ministra vnitra ČR.

Pozdrav J. Paroubka účastníkům konference ISSS 2008

9. 4. 2008

Předseda ČSSD Jiří Paroubek, který se nemohl z důvodu zahraniční cesty 11. ročníku konference zúčastnit, zaslal stručný pozdrav účastníkům letošního hradeckého setkání.

Rada vlády pro informační společnost schválila "Strategii rozvoje služeb"

9. 4. 2008

V pondělí 7. dubna dopoledne proběhlo na konferenci ISSS zasedání Rady vlády pro informační společnost, na němž byla schválena "Strategie rozvoje služeb pro informační společnost".

Konference Visegrádské čtyřky o informatizaci společnosti

9. 4. 2008

Souběžně s konferencí ISSS 2008 se v kongresovém centru Aldis sešli již popáté zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky v rámci akce V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), aby jednali o rozvoji eGovernmentu a dalších tématech v širším středoevropském kontextu. Konference V4DIS byla podpořena Mezinárodním visegrádským fondem a osobně ji zaštítil předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky.

Mezi účastníky konference byl velký zájem o odborné programové bloky

9. 4. 2008

V průběhu letošní konference ISSS měli účastníci setkání velký zájem o ucelené programové bloky zaměřené na elektronizaci různých oblastí, které s veřejnou správou úzce souvisejí, jako byly soubory přednášek zaměřených například na e-katastr a záležitostí spadající do kompetence ČÚZK, přechod na digitální televizní vysílání, problematiku eTurismu, eJustice nebo programový blok eHealth věnovaný elektronizaci zdravotnictví.

Jedenáctý ročník konference ISSS úspěšně skončil

8. 4. 2008, 18.45

 • Počet registrovaných účastníků, přednášek i expozic opět překonal statistiky předchozího ročníku
 • Účastníci oceňovali pestrost a odbornou úroveň programu
 • Dvanáctý ročník konference se uskuteční ve dnech 6.--7. dubna 2009 opět v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové

Konference Visegrádské čtyřky o informatizaci společnosti

8. 4. 2008, 18.30

Souběžně s konferencí Internet ve státní správě a samosprávě se ve dnech 7.--8. dubna 2008 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové již popáté sešli zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky v rámci akce V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), aby jednali o rozvoji eGovernmentu a dalších tématech v širším středoevropském kontextu. Konference V4DIS byla podpořena Mezinárodním visegrádským fondem a osobně ji zaštítil předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky.

Digitalizace televizního vysílání

8. 4. 2008, 10.00

Jednou z očekávaných částí úterního dopoledního programu konference ISSS je blok přednášek a diskusí věnovaný digitalizaci televizního vysílání, který začíná v 10 hod. v Jednacím sále. Program zahájí předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák, který seznámí zájemce s aktuální verzí Technického plánu přechodu. Poté jsou na pořadu jednání klíčové faktory digitalizace televizního vysílání v ČR v podání Pavla Hanuše z České televize a novinky týkající se chystané informační kampaně, s nimiž seznámí přítomné Zdeněk Duspiva z Národní koordinační skupiny.

Úterní dopoledne ve znamení GIS

8. 4. 2008, 9.30

V hradeckém kongresovém centru Aldis začal druhý den programu konference ISSS/LORIS/V4DIS. Jak se již stalo tradicí, přednáškové prostory v Hlavním sále se druhý den dopoledne plní především zájemci o problematiku GIS. Pestrý program přednášek a prezentací se zaměřuje na řadu různých aspektů spojených s geografickými informačními systémy, potřebami stavebních úřadů, spoluprací veřejné správy a komerční sféry, stejně jako implementací směrnice INSPIRE nebo portálovými řešeními.

Udělení Ceny ministra vnitra Ivana Langera za přínos v oblasti ICT ve veřejné správě

7. 4. 2008, 21.15

Sdružení pro informační společnost získalo ocenění za dlouhodobý zájem o problematiku ICT, spolupráci v oblasti elektronizace veřejné správy a aktivní přístup k tomuto tématu.

Mladí lidé prezentují svá města a obce na Internetu

7. 4. 2008, 20.55

Talentovaní mladí lidé na Internetu vytvářejí internetové projekty a webové stránky na profesionální úrovni. Někteří z nich přitom zároveň prezentují svoje město, obec či věnují svoji energii na jiný obecně prospěšný účel. To ukázala nově vyhlášená soutěž JuniorErb pro mladé tvůrce webových stránek měst, obcí, krajů či turistických míst. Její vítězové se budou prezentovat na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě.

Výsledky soutěže Biblioweb 2008 -- 9. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

7. 4. 2008, 20.50

Letos po deváté organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Asociací krajů České republiky soutěž Biblioweb o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v průběhu programu slavnostního společenského večera 11. ročníku konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě).

Webové stránky Jablonce nad Nisou získaly jedno z hlavních ocenění v evropské soutěži Eurocrest 2008

7. 4. 2008, 20.45

V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavní oceněné projekty roku zařadily oficiální stránky města Jablonec nad Nisou, loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý Erb. Vyhlášení výsledků bylo jako obvykle součástí programu slavnostního společenského večera jedenáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové (ISSS/LORIS/V4DIS 2008).

Cenu ministra pro místní rozvoj ČR za nejlepší webovou prezentaci v oblasti cestovního ruchu získaly Kozlovice a Turistický portál Východní Čechy

7. 4. 2008, 20.40

V rámci slavnostního společenského večera jedenáctého ročníku konference ISSS byla udělena také zvláštní cena ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka za nejlepší webovou prezentaci v oblasti cestovního ruchu. V kategorii obce a města ji získala obec Kozlovice za informační webové stránky pro turisty (Moravskoslezský kraj) a v kategorii regiony pak podobně jako v loňském roce Turistický portál Východní Čechy.

Výsledky soutěže Zlatý erb 2008 -- Jihlava po 5 letech obhájila vítězství

7. 4. 2008, 20.35

Ceny desátého ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a krajů byli vyhlášeny v rámci slavnostního večera konference ISSS v Hradci Králové.

Pozdrav J. Paroubka účastníkům konference ISSS 2008

7. 4. 2008, 17.20

Na pořadu jednání je elektronizace zdravotnictví

7. 4. 2008, 15.00

Těsně po poledni byl v Eliščině sále zahájen programový blok eHealth, o který byl už v průběhu příprav letošního ročníku mimořádný zájem.

Rada vlády pro informační společnost schválila "Strategii rozvoje služeb"

7. 4. 2008, 13.00

V rámci konference ISSS 2008 proběhlo v pondělí dopoledne zasedání Rady vlády pro informační společnost, na němž byla schválena Strategie rozvoje služeb pro "informační společnost". Ta si klade za cíl změnit českou veřejnou správu takovým způsobem, aby byla občanovi plnohodnotným partnerem v moderní demokratické společnosti využívající informační a komunikační technologie pro svůj rozvoj a posílení konkurenceschopnosti. Cílem je transformovat a zjednodušit procesy používané ve veřejné správě tak, aby využívaly moderních technologií podobně, jako je tomu ve sféře komerční.

Slavnostní zahájení ISSS v nové podobě

7. 4. 2008, 12.00

Velký sál kongresového centra Aldis -- tradičně nabitý k prasknutí -- sledoval slavnostní zahájení jedenáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Oproti předchozím létům zvolili organizátoři odlišnou podobu. Příležitost k úvodním projevům dostali pouze premiér ČR Mirek Topolánek, ministr vnitra ČR Ivan Langer, předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a primátor Hradce Králové Otakar Divíšek jako zástupce hostitelského města. Tradiční maratón dalších krátkých zdravic účastníků slavnostního aktu letos nahradila řízená diskuse s moderátory Janem Pokorným a Martinem Veselovským. Ti otevírali aktuální témata, která ve většině případů odpovídala specializaci jednotlivých hostů a rovněž chystaným tématickým blokům v programu, a zapojovali otázkami do diskuse všechny přítomné.

Visegrádská konference V4DIS 2008 zahájena

7. 4. 2008, 10.00

Již v 9 hod. byla ve VIP salonku kongresového centra Aldis za účasti předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, hejtmana Kraje Vysočina Miloše Vystrčila a dalších hostů zahájena visegrádská konference V4DIS. V programu letošního visegrádského setkání se objevuje několik důležitých témat. Jedním z nich je eGovernment a jeho rozvoj na regionální a municipální úrovni, druhým pak problematika eTurismu, především s ohledem na informační turistické systémy jak na evropské, tak na municipální úrovni.

ISSS 2008 -- začíná 11. ročník konference o informatizaci veřejné správy

7. 4. 2008, 9.00

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové začíná dvoudenní program jedenáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Již popáté je součástí této akce i pracovní setkání delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Při příležitosti konference se tradičně schází celá řada politiků, zástupců státních orgánů, veřejné správy, asociací, odborníků i manažerů dodavatelů ICT technologií a služeb do tohoto segmentu. Konají se zde i další významná setkání, jako například zasedání Rady vlády ČR pro informační společnost, a svoje vítěze a oceněné pozná několik populárních soutěží a anket, jako jsou Zlatý Erb, Eurocrest, JuniorErb, Biblioweb či cena ministra vnitra ČR.

Cenu Český zavináč získal Dopravní podnik hl. m. Prahy za projekt "SMS jízdenek"

6. 4. 2008, 20.00

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení mezinárodní konference ISSS 2008 v Hradci Králové byly v Klicperově divadle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Prestižní ocenění letos získala nová převratná služba Dopravního podniku hl. m. Prahy -- možnost nákupu jízdenky prostřednictvím zaslání krátké textové zprávy z jakékoli stávající sítě GSM -- která byla spuštěna v listopadu 2007.

Vítězové soutěže JuniorErb se představí na ISSS

6. 4. 2008, 15.00

V úterním programu 11. ročníku konference ISSS se představí také projekty oceněné v rámci nové mezinárodní soutěže JuniorErb určené mladým talentovaným lidem, kteří vytváření internetové projekty a webové stránky, zároveň reprezentují svoje mésto či obec a věnují svoji energii na obecně prospěšné účely. Koncept této soutěže volně navazuje na několik úspěšných a dlouhodobých projektů, jako jsou aktivita Junior Internet, stále populárnější Zlatý Erb nebo konference ISSS.

Registrace účastníků byla z kapacitních důvodů ukončena

4. 4. 2008, 10.00

Projekt VIRTUOS usnadňuje život obyvatelům Plzeňského kraje

3. 4. 2008

Ve středu 2. dubna byl oficiálně zahájen unikátní projekt Virtuos usnadňující občanům komunikaci s úřady. První občan, který se do této elektronické služby zaregistroval, byl zapsán v Klatovech. Do projektu Plzeňského kraje se v pilotní části zapojily město Plzeň, Klatovy, Nýrsko a Štěnovice, kde si občané budou moci vyřizovat příslušné záležitosti elektronicky prostřednictvím internetu.

Přípravy konference ISSS 2008 vrcholí

2. 4. 2008

Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Již popáté bude součástí této akce i pracovní setkání delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Při příležitosti konference se opět sejde celá řada politiků, zástupců státních orgánů, veřejné správy, asociací, odborníků i manažerů dodavatelů ICT technologií a služeb do tohoto segmentu. Uskuteční se zde i další významná setkání, jako například zasedání Rady vlády ČR pro informační společnost, a svoje vítěze a oceněné pozná několik populárních soutěží a anket, jako jsou Český zavináč, Zlatý Erb, Eurocrest, Junior Erb, Biblioweb či Cena ministra vnitra ČR.

SMS zpravodajství

2. 4. 2008

Multiplex A Českých Radiokomunikací dočasně také v Hradci Králové

1. 4. 2008

České Radiokomunikace ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) a všemi zúčastněnými provozovateli vysílání (ČT, TV Nova a ČRo) zahájily koncem minulého týdne krátkodobé vysílání digitálního multiplexu A v Hradci Králové. Vysílání je určeno primárně pro potřeby konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) konané ve dnech 7. a 8. dubna, digitální vysílání si nicméně mohou naladit i zájemci v Hradci Králové i okolí.

E-government Expert Forum

1. 4. 2008

odborná diskuse Sdružení pro informační společnost, na které vystoupí i náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček
Místo: Zasedací sál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar 1245/46, Hradec Králové
Čas: neděle, 6. dubna 2008, 17.00--18.30 hod.
Účast na této akci byla podmíněna samostatnou registrací.

V pondělí začíná 11. ročník konference ISSS

25. 3. 2008

Přípravy prestižního setkání politiků, zástupců veřejné správy, odborníků a dodavatelů moderních technologií a služeb vrcholí. Ve dnech 7. a 8. dubna se v Hradci Králové uskuteční již jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Kongresové centrum Aldis přivítá více než 2000 účastníků, proběhne přes 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí přes 100 firem.

Podrobný program konference

25. 3. 2008

Záštity konference

25. 3. 2008

Mirek Topolánek, předseda Vlády ČR Mirek Topolánek, předseda Vlády ČR
Ivan Langer, ministr vnitra Ivan Langer, ministr vnitra
Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR

Rozhovor se Zdeňkem Zajíčkem, náměstkem ministra vnitra

25. 3. 2008

Pár týdnů před konferencí ISSS jsme položili náměstkovi ministra vnitra několik otázek týkajících se rozvoje eGovernmentu a plánů ministerstva na nejbližší období. Rozhovor byl v plném rozsahu otištěn v příloze časopisu Obec a finance 1/2008 Veřejná správa Online.

Autobus do Hradce Králové

21. 3. 2008

Schéma kongresového centra Aldis, rozmístění expozic, vazba na program

20. 3. 2008

Nahlížení do katastru nemovitostí rozšířeno o mapy

18. 3. 2008

Internetové Nahlížení do katastru nemovitostí zaznamenalo v roce 2007 více než 8 milionů přístupů. Uživatelé si zvykli získat touto jednoduchou cestou základní informace o nemovitostech i o průběhu zápisů do katastru.

Seznam vystavovatelů a plán kongresového centra Aldis

17. 3. 2008

Podrobný předběžný program konference ISSS 2008 včetně časových údajů

12. 3. 2008

Podrobný předběžný program konference ISSS 2008

6. 3. 2008

Zasedání Rady vlády pro informační společnost

5. 3. 2008

V pondělí dne 7. 4. 2008 od 9.00 do 10.00 hod. proběhne při konferenci ISSS 2008 zasedání Rady vlády pro informační společnost.

Rád podpořím smysluplné projekty a snahy o efektivnější výkon veřejné správy

4. 3. 2008

říká Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje, při diskusi o aktivitách Krajského úřadu a novinkách v oblasti moderního "elektronického" vládnutí.

Biblioweb 2008

29. 2. 2008

V rámci akce Březen -- měsíc Internetu vyhlásil SKIP devátý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky. V tomto roce se soutěž opět uskuteční pod záštitou Asociace krajů České republiky, která ocení nejlepší knihovny. Ve své kategorii budou soutěžit specializované knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem.

Vláda schválila zákon o eGovernmentu

26. 2. 2008

Do 11. ročníku konference ISSS zbývají už jenom dny

8. 2. 2008

Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se v Hradci Králové uskuteční již jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě a přípravy tohoto prestižního setkání jsou v plném proudu. V kongresovém centru Aldis se opět sejdou politici a zástupci státních orgánů i samosprávných celků s odborníky a dodavateli informačních a komunikačních technologií a služeb a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s informatizací veřejné správy. Jak se již stalo pravidlem, konference ISSS bude opět doprovázena pracovním setkáním států Visegrádské čtyřky V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) a mezinárodní konferencí LORIS.

eHealth: Stále na něco čekáme... Zbytečně!

8. 2. 2008

V programu letošního ročníku konference ISSS bude jedním z důležitých témat problematika širšího nasazování ICT technologií ve zdravotnictví (eHealth). Položili jsme proto několik otázek MUDr. Milanu Cabrnochovi, poslanci Evropského parlamentu a jednomu ze zakladatelů občanského sdružení České národní fórum pro eHealth, který se právě touto problematikou intenzivně zabývá.

Rozvoj eGovernmentu v zemích Visegrádu

4. 2. 2008, English English, Magyar Magyar, Polski Polski

Dubnové pracovní setkání delegací států Visegrádské čtyřky -- V4DIS 2008, které se uskuteční tradičně v rámci programu konference ISSS v Hradci Králové, se bude vedle dalších témat věnovat rovněž oblasti rozvoje eGovernmentu a srovnání dosažené úrovně v celém Visegrádském regionu. Zástupci jednotlivých zemí se budou navzájem informovat o aktuálních problémech a společně hledat cestu, jak vývoj v oblasti eGovernmentu v celém regionu ještě více urychlit.

Záštita konference ISSS

4. 2. 2008

Faksimile dopisu Mirka Topolánka (JPG, 17 kB) Mirek Topolánek, předseda Vlády České republiky

Premiér České republiky Mirek Topolánek přijal záštitu nad 11. ročníkem konference Internet ve státní správě a samosprávě.

Hlavní témata konference ISSS 2008

30. 1. 2008

 • eGovernment v ČR -- "EGON žije!"
 • elektronizace veřejné správy, e-doručovani, datové schránky
 • financováni projektů, strukturální a jiné fondy
 • GIS a mapové služby, eKatastr
 • bezpečnost informačních systému, archivace
 • multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy
 • eJustice

Byl vyhlášen 9. ročník soutěže Biblioweb 2008 o nejlepší knihovnické www stránky

28. 1. 2008

E-turismus na konferenci ISSS 2008 v Hradci Králové

22. 1. 2008

Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se v Hradci Králové uskuteční již jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Politici, zástupci státních orgánů i samosprávných celků, stejně jako odborníci či dodavatelé moderních technologií, se opět setkají v kongresovém centru Aldis a budou se dva dny intenzivně věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s informatizací veřejné správy. Jak se již stalo pravidlem, konference ISSS bude opět doprovázena mezinárodní konferencí Visegrádské čtyřky V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society).

Vyhlášení soutěže Český zavináč 2008

21. 1. 2008

Byl vyhlášen 10. ročník soutěže Zlatý erb 2008 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

11. 1. 2008

Záštita nad konferencí V4DIS

17. 12. 2007

Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR Faksimile dopisu Přemysla Sobotky (JPG, 28 kB)

Záštitu nad konferencí V4DIS převzal Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky.

Možnosti ubytování v Hradci Králové

27. 11. 2007

Nabídka firemní prezentace

29. 10. 2007

Registrace účastníků zahájena

23. 10. 2007

Přípravy 11. ročníku konference ISSS jsou v plném proudu

15. 10. 2007

Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se v Hradci Králové uskuteční již jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Politici, zástupci státních orgánů i samosprávných celků, stejně jako odborníci či dodavatelé moderních technologií, se opět setkají v kongresovém centru Aldis a budou se dva dny intenzivně věnovat aktuálním otázkách souvisejících s informatizací veřejné správy. Jak se již stalo pravidlem, konference ISSS bude opět doprovázena mezinárodní konferencí Visegrádské čtyřky V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) a konferencí LORIS.

Předběžný návrh hlavních témat konference ISSS 2008

10. 9. 2007

 • eGovernment v ČR -- "EGON žije!"
 • elektronizace veřejné správy, e-doručovani, datové schránky
 • financováni projektů, strukturální a jiné fondy
 • GIS a mapové služby, eKatastr
 • bezpečnost informačních systému, archivace
 • multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy
 • eJustice

Začaly přípravy 11. ročníku konference ISSS

RNDr. Tomáš Renčín

30. 7. 2007

Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se bude v Hradci Králové konat již jedenáctý ročník mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě. Politici, zástupci státních orgánů i samosprávných celků, stejně jako odborníci či dodavatelé moderních technologií, se opět setkají v kongresovém centru Aldis a budou se dva dny intenzivně věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s informatizací veřejné správy.

ISSS 2007