pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Rada vlády pro informační společnost schválila "Strategii rozvoje služeb"

7. 4. 2008, 13.00, MV ČR

V rámci konference ISSS 2008 proběhlo v pondělí dopoledne zasedání Rady vlády pro informační společnost, na němž byla schválena Strategie rozvoje služeb pro "informační společnost". Ta si klade za cíl změnit českou veřejnou správu takovým způsobem, aby byla občanovi plnohodnotným partnerem v moderní demokratické společnosti využívající informační a komunikační technologie pro svůj rozvoj a posílení konkurenceschopnosti. Cílem je transformovat a zjednodušit procesy používané ve veřejné správě tak, aby využívaly moderních technologií podobně, jako je tomu ve sféře komerční.

Strategie bude implementována prostřednictvím řady vzájemné provázaných projektů, které jsou rozděleny do následujících pěti klíčových programových oblastí:

  • Základní registry
  • Univerzální kontaktní místo
  • Zaručená a bezpečná elektronická komunikace
  • Digitalizace datových fondů a jejich archivace
  • Vlastní služby

Strategie rozvoje služeb pro "informační společnost" tak vytvoří podmínky pro komfortní, bezpečnou a důvěryhodnou elektronickou komunikaci občana s veřejnou správou na všech úrovních a v maximu životních situací.