pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Mediální partneři

Březen -- měsíc Internetu Business World Computerworld Convergence C.O.T. Business Česká média Česká tisková kancelář Český rozhlas Hradec Králové Český rozhlas 1 -- Radiožurnál Devítka Chip GeoBusiness Deník veřejné správy Magazín Egovernment Inside -- trendy a strategie na českém trhu IT IT Systems Moderní obec Časopis Obec & finance Parlament, vláda, samospráva -- zpravodajský měsíčník pro státní správu a samosprávu Parlamentní zpravodaj Počítač pro každého Professional Computing Regionální Televizní Agentura Regiony -- měsíčník krajů, měst a obcí pro rozvoj regionů, podnikání a turistického ruchu Veřejná správa -- jedinný český týdeník pro státní správu a samosprávu