pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Podrobný program konference

úterý

neděle, 6. dubna

Regiocentrum Hradec Králové

17.00–18.30

E-government Expert Forum

Úvodní slovo

Zdeněk Pilz, předseda představenstva SPIS

Adobe Acrobat prezentace (174 kB)

Konkrétní kroky vlády ČR v oblasti e-Governmentu

Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a informatiku, Jiří Polák, prezident SPIS

PowerPoint prezentace (154 kB)

Etické principy kooperace orgánů VS

komentář k analytickému materiálu SPIS

zástupci Klubu SPIS

Zahraniční best practices

Mark MacGann, generální ředitel EICTA, Brusel

PowerPoint prezentace (152 kB)

Principy SPIS pro legislativu e-Governmentu -- závěrečná poznámka

Aleš Kučera, člen představenstva SPIS


pondělí, 7. dubna

Velký sál

10.40–12.00

Slavnostní zahájení konference Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu
Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády
MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra
JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti
Ing. František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina
MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje
MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu
Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra
Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra životního prostředí
Ing. Milan Půček, MBA, PhD., náměstek ministra pro místní rozvoj
Bc. Marek Šnajdr, náměstek ministra zdravotnictví
Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové
Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí
Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK
Ing. Jan Fischer, předseda ČSÚ
PhDr. Pavel Dvořák, CSc., předseda Rady ČTÚ
Ing. Jiří Polák, CSc., prezident SPIS
Mgr. Milan Pešák, radní Hlavního města Prahy
RNDr. Ing. Pavol Tarina, zplnomocněnec vlády SR pro informační společnost
RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference

14.00–16.15

Komunikační infrastruktura a další projekty

PowerPoint prezentace (703 kB)

Zásady koncepce KIVS a CMS, realita roku 2008

Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (702 kB)

Telefónica O2 – Váš průvodce e-Governmentem (ICT případové studie Telefónica O2 za rok 2007)

Ing. Jiří Vácha, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (247 kB)

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2

Jana Dvořáková, Novell Praha, s. r. o., 20'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Zabezpečení a správa pracovních stanic, virtualizace

Jan Písařík, ClarioNet, s. r. o., 30'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Komplexní řešení metropolitních sítí

Ing. Ivo Solnický, Vegacom a.s., 30'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Data pod kontrolou

Bc. David Kaláb, Adastra, s.r.o., 20'

16.20–17.20

Krizové řízení

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Digitální komunikační systém pro komunikaci v krizových situacích MMV (Mobilní Místo Velení)

Ing. Vladimír Karas, TTC Telekomunikace s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (541 kB)

Příprava – základní kámen krizového řízení

Tomáš Fröhlich DiS., T-Soft spol. s r.o., 15'

PowerPoint prezentace (169 kB)

Obecní rozhlas v mobilním telefonu aneb 4 roky zkušeností se službou iMunis SMiS

Jiří Hudeček, Obecní úřad Lety, Ivana Melicharová, Obecní úřad Lety, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

Malý sál

9.00–10.25

Přednášky hlavních partnerů I.

PowerPoint prezentace (591 kB)

Legislativní záměry vlády v oblasti ICT

Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra, 15'

PowerPoint prezentace (394 kB)

Vize Telefónica O2 Czech Republic na poli ICT

Ing. Tomáš Ječný, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 20'

PowerPoint prezentace (0,8 MB)

Komplexní informační systém pro státní a veřejnou správu

Vladimír Němec, SYSCOM Software spol. s r.o., 15'

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Nová služba České spořitelny – Elektronická fakturace @FAKTURA 24

Ing. Barbora Grohová, Česká spořitelna, a.s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Outsourcing – flexibilní nástroj pro státní správu

Radek Sazama, IBM Česká republika, spol. s r. o., 15'

13.15–14.30

Přednášky hlavních partnerů II.

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Garantovaná komunikace mezi orgány veřejné správy

Ing. Robert Hernady, Microsoft, s. r. o., 30'

PowerPoint prezentace (0,8 MB)

Bezdrátové město – zkušenosti a perspektivy

Ing. Pavel Číž, ICZ a. s., 15'

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

Sdílení uživatelských identit ve státní správě

Ing. Marta Vohnoutová, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., 30'

14.55–16.30

Přednášky hlavních partnerů III.

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

IBM Česká republika jako partner pro eGovernment

Aleš Bartůněk, Michal Frano, IBM Česká republika, spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (573 kB)

eObec – komplexní portálové řešení pro města a obce

Vít Drbohlav, Asseco Czech Republic, a. s., 20'

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Spolupráce která dává smysl: Teaming + Conferencing

Ing. Martin Řehořek, Novell Praha, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Prezentace využití Oracle Business Intelligence

Ing. Josef Mlnařík, CCA Group a.s., 30'

16.40–18.00

Přednášky hlavních partnerů IV.

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

ECM/DMS systémy ELO ve státní správě a samosprávě, případové studie ze zemí EU

Ing. Karl Heinz Mosbach, ELO Digital Office GmbH, 15'

Adobe Acrobat prezentace (308 kB)

Co je elektronický dokument a jak s ním pracovat

RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems s. r. o., 20'

PowerPoint prezentace (444 kB)

Správa dat veřejných (O tom, jak kvalita dat ovlivňuje náš život a práci a jak to všechno souvisí se správou věcí veřejných)

Ing. David Slánský, Adastra, s.r.o., 15'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

eGovernment Act, základní zákon

Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra, prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., Legislativní rada vlády, 30'

Přednáškový sál

9.15–10.30

Bezpečnost a archivace I.

Adobe Acrobat prezentace (288 kB)

Elektronické systémy v bezpečnosti (Technologie pro vaše řešení)

Ladislav Špička, PCS spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (3,5 MB)

Nenechte se ovládat svými daty

Martin Pavlík, IBM Česká republika, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (410 kB)

SSO (Single Sign-On)

Pavel Novotný, NESS Czech s. r. o., 15'

Bezpečnost IT pohledem zevnitř – zkušenosti s firewallem Kernun

Mgr. David Kulhan, Úřad Městské části Praha 1, 30'

12.15–12.25
PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Informační servis na míru

Mgr. Přemysl Cenkl, Česká tisková kancelář

12.30–13.15
Adobe Acrobat prezentace (202 kB)

Tisková konference Rady vlády pro informační společnost a Ministerstva vnitra

13.30–15.10

Bezpečnost a archivace II.

Adobe Acrobat prezentace (572 kB)

Správa elektronických dokumentů

Jiří Bříza, Aplis.cz, a. s., 30'

PowerPoint prezentace (0,7 MB)

Důvěryhodnost elektronických dokumentů a rizika zneužití citlivých dat

Robert Gogela, Asseco Czech Republic, a.s., 25'

PowerPoint prezentace (258 kB)

Důvěryhodná elektronická spisovna

Ing. Pavel Pačes, ICZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

ECM/DMS řešení ELO ve státní správě a samosprávě, ukázky systému

Ing. Karl Heinz Mosbach, ELO Digital Office GmbH, Pavel Karafiát, ELO Digital Office ČR s.r.o., 30'

15.20–17.30

Bezpečnost a archivace III.

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Správa identit a bezpečnosti – cesta k bezpečnému informačnímu systému

Bc. Stanislava Birnerová, Novell Praha, s. r. o., 20'

PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Problémy dlouhodobé archivace a jejich řešení

RNDr. Libor Dostálek, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., 40'

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Řízení přístupu k otiskům prstů v elektronických pasech

Stanislav Bíža, IBM Česká republika, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (406 kB)

Prevence zneužití telekomunikačních služeb z pohledu Telefónica O2 Czech Republic (případová studie Kraj Vysočina)

Ing. Zdeněk Dutý, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Ing. Eva Janoušková, Krajský úřad kraje Vysočina, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB)

Bezpečnostní novinky v Microsoft Windows Server 2008

Jaroslav Maurenc, Microsoft, s. r. o., 20'

PowerPoint prezentace (0,8 MB)

Národní digitální archiv – představení projektu

Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv Praha, Jiří Bernas, Národní archiv Praha, 15'

18.30–19.30
Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB) Adobe Acrobat prezentace (197 kB)

Setkání finalistů soutěží Zlatý erb a Junior erb

Ing. Jan Savický, Webhouse, s.r.o.

Eliščin sál

9.30–10.30

eGovernment Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

New On-line Applications of the Visegrad Fund/Visegrad Group Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Jiří Sýkora, Mezinárodní Visegrádský fond, 15'

PowerPoint prezentace (0,7 MB) PowerPoint prezentace (263 kB) PowerPoint prezentace (0,7 MB)

Porovnání vývoje eGovernmentu v zemích V4 Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Pavel Bojňanský, Ministerstvo financí, Slovensko, Andrzej Janicki, Alfa-Omega Foundation, Polsko, Cszaba Madarasz, Option.hu, Maďarsko, Jaroslav Šolc, Svaz měst a obcí, Česká republika, 45'

12.10–13.55

eHealth I.

Adobe Acrobat prezentace (280 kB)

eHealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví?

Ing. Miroslav Skokan, Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., 35'

PowerPoint prezentace (221 kB)

Elektronická preskripce v praxi

Ing. Lubomír Dvořáček, Ph. D., Adastra, s.r.o., 20'

PowerPoint prezentace (610 kB)

Zdravotnictví Ústeckého kraje on-line

Lenka Jeřábková, ČD-Telematika a. s., Bc. Klára Holaňová, ČD-Telematika a. s., Jan Pejchal, Krajská zdravotní a. s., Ing. Martin Zeman, Krajská zdravotní a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (562 kB)

O2 řešení pro oblast zdravotnictví

Ing. Jan Dienstbier, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 20'

14.00–15.40

Koncepce rozvoje eHealth v ČR

PowerPoint prezentace (32 kB)

Koncepce e-health z pohledu ministerstva zdravotnictví ČR

Mgr. Ivo Hartmann MBA, Ministerstvo zdravotnictví, 20'

PowerPoint prezentace (708 kB)

Pohled samosprávy na eHealth

MUDr. Petr Zimmermann, Asociace krajů, 15'

PowerPoint prezentace (330 kB)

Elektronické služby VZP

Ing. Radek Papp, Všeobecná zdravotní pojišťovna, 15'

Adobe Acrobat prezentace (205 kB)

Ordinace praktického lékaře v prostředí eHealth

MUDr. Pavel Neugebauer, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, 10'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

eHealth – nová kvalita v péči o zdraví občanů ČR

MUDr. Milan Cabrnoch, Evropský parlament, 15'

Diskuse a dotazy

20'

Představení dalších přednášek

5'

15.50–17.20

eHealth II.

Adobe Acrobat prezentace (379 kB)

ePACS – přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v ČR

Ing. Michal Schmidt, ICZ a. s., MUDr. Miroslav Měšťan, Ph. D., FN HK, 30'

PowerPoint prezentace (0,8 MB)

Přínosy integrace zdravotních systémů

Mgr. Petr Běhávka, STAPRO s. r. o. , 20'

Adobe Acrobat prezentace (138 kB)

RFID nejen ve zdravotnictví

Jan Rydval, IBM Česká republika, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (683 kB) Adobe Acrobat prezentace (281 kB)

eHealth – elektronické systémy pro nemocnice

Ing. Michal Hátle, CSc., T-Systems Czech Republic a. s., DI Inna Mlada, T-Systems Austria GesmbH, 25'

17.30–19.00

eHealth a veřejná správa – interoperabilita a financování (workshop)

Hlavní diskutující: MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, RNDr. Karel Neuwirth, komisař Rady Evropy pro ochranu osobních údajů, Mgr. Ing. Pavel Karpíšek, předseda Komise Rady Asociace krajů pro zdravotnictví, MUDr. Miroslav Měšťan, lékařský náměstek FN Hradec Králové

Vytvoření koncepce eHealth

MUDr. Milan Cabrnoch

PowerPoint prezentace (0,7 MB)

Elektronická preskripce

PharmDr. Lubomír Chudoba

PowerPoint prezentace (242 kB)

Elektronický identifikátor

Ing. Radek Papp

PowerPoint prezentace (406 kB)

Předávání informací

Ing. Tomáš Mládek

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Systém objednávání pacientů přes Internet

Ing. Martin Zeman

PowerPoint prezentace (1 MB)

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic

MUDr. Pavel Kubů

Jednací sál

9.15–10.30

Projekční technika

Adobe Acrobat prezentace (205 kB)

Videokonference krajů

Ing. Tomáš Vašica, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

EPSON – světová jednička v projektorech

Ing. Roman Vejražka, Epson Deutschland GmbH, 30'

Nástroje pro efektivní spolupráci týmů, jejich využití pro interaktivní a multimediální komunikaci a vzdělávání

Tomáš Ošťádal, Cisco Systems, s. r. o., 30'

12.30–14.00

eKatastr

Úvod

Ing. Karel Večeře, Český úřad zeměměřický a katastrální, 5'

Adobe Acrobat prezentace (3 MB)

Digitalizace katastrálních map do roku 2015

Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 25'

PowerPoint prezentace (245 kB)

Informační systém katastru nemovitostí ČR

Ing. Vít Suchánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Služby centrální databáze katastru nemovitostí ČR

Ing. Jiří Poláček, CSc., ČÚZK, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Přístup ČÚZK ke směrnici INSPIRE

Ing. Ivana Valdová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

14.00–14.25

Informační systémy v resortu životního prostředí

Adobe Acrobat prezentace (571 kB)

Ohlašování environmentálních dat bude elektronické

Ing. Rut Bízková, Ministerstvo životního prostředí, 15'

Adobe Acrobat prezentace (338 kB)

Registr CITES a možnosti jeho využití ve státní správě

RNDr. Ondřej Klouček, Ph. D., Ministerstvo životního prostředí, 10'

14.30–16.00
Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

eJustice I.

Úvod

Mgr. František Steiner, Ministerstvo spravedlnosti, Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra, 5'

Elektronická justice

Mgr. Jiří Kohoutek, Ministerstvo spravedlnosti, 20'

infoSoud

Ing. Petr Koucký, Ministerstvo spravedlnosti, 20'

Obchodní rejstřík

RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti, 20'

Insolvenční rejstřík

Mgr. Petr Forejt, Ministerstvo spravedlnosti, 20'

Představení dalších přednášek

5'

16.10–17.40

eJustice II.

Adobe Acrobat prezentace (337 kB)

Elektronický spis – základ eJustice

RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems s. r. o., 30'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Legislativní aspekty využívání elektronických dokumentů

Ing. Robert Piffl, expert v oblasti elektronických dokumentů, 30'

PowerPoint prezentace (236 kB)

Archivace elektronického spisu

Ing. Karel Škrle, ICZ a. s., 15'

Diskuse zástupců resortu a řešitelů

15'

18.00–19.00

Co po nás zbude…

Adobe Acrobat prezentace (419 kB)

Aktivity CNZ 2007/2008 (konference 2007, workshopy, sdružení, konference 2008)

Ing. Jan Heisler, Atestační středisko Relsie, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

CNZ a odborné profesní mezinárodní organizace

Ing. Miroslav Širl, Flexigone, 10'

PowerPoint prezentace (160 kB)

Péče o digitální archiválie – příležitost pro vznik nových studijních programů/oborů

Ing. Oskar Macek, Ph. D., Archivní správa ministerstva vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (95 kB)

Standard pro předávání dokumentů

Mgr. Bohumil Chalupa, Národní archiv Praha, 10'

Řízená panelová diskuze na téma "Mezinárodní standardy EU a ČR"

Ing. Jan Heisler, Ing. Jaroslav Svoboda, Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv Praha, Mgr. Bohumil Chalupa, Národní archiv Praha, Ing. Oskar Macek, Ph. D., Archivní správa ministerstva vnitra, Ing. Miroslav Širl, Flexigone, 15'

Labský sál

9.15–10.30

Informatizace územních samospráv I.

PowerPoint prezentace (459 kB)

Elektronické zpracování problematiky zákona o střetu zájmů

Mgr. Věra Hottmarová, Městský úřad Smiřice, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

PowerPoint prezentace (372 kB)

Vazba IS Munis a aplikace Czech POINT

Bc. Věra Kalousová, Úřad městské části Praha 15, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (532 kB)

PROXIO – SMART systém pro veřejnou správu

Ing. Jiří Berkovec, Marbes Consulting s.r.o., 20'

PowerPoint prezentace (502 kB)

Moderní pojetí úřadů měst a obcí: komunikace s občanem – kroky a praktické zkušenosti

David Šetina, NextiraOne Czech s.r.o., 30'

12.10–13.50

Informatizace územních samospráv II.

Adobe Acrobat prezentace (273 kB)

Integrované řešení informačního portálu pro statutární město Mladá Boleslav

Dr. Ing. Petr Fořt, T-Systems Czech Republic a. s., 20'

PowerPoint prezentace (178 kB)

Zkušenosti z projektu IS RŽP z pohledu výměny informací mezi systémy veřejné správy

RNDr. Jana Kratinová, Ing. Martin Mikuškovic, ICZ a. s., 15'

PowerPoint prezentace (400 kB)

Správa elektronicky podepsaných dokumentů

Ing. Roman Škubal, Asseco Czech Republic a. s., 25'

PowerPoint prezentace (530 kB)

Bez čeho to nepůjde – bez registrů

Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra, Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Ing. Evžen Tošenovský, Asociace krajů, Ing. Karel Večeře, Český úřad zeměměřický a katastrální, Ing. Jan Matějček, CSc., Český statistický úřad, 40'

14.00–15.40

Informatizace územních samospráv III.

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Kvalita dat ve veřejné správě

Ing. Michal Klaus, Ataccama Software, 20'

Adobe Acrobat prezentace (566 kB)

Řešení dokumentově řízených procesů v úřadě (case study)

RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Efektivní využití IT při řízení projektů EU v Moravskoslezském kraji

Ing. Hana Kanisová, Asseco Czech Republic, a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Elektronická aplikace pro Ministerstvo kultury České republiky – podpora přípravy Integrovaného operačního programu Kultura

Tomáš Poslušný, Anect a. s., 30'

15.50–17.35

Informatizace územních samospráv IV.

Adobe Acrobat prezentace (695 kB)

Možnosti integrace a potřeba standardizace systémů informování a odbavení cestující veřejnosti v regionálních IDS a možnosti poskytování dalších tématických služeb jejich prostřednictvím

Ing. Jaroslav Černý, ČD-Telematika a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (451 kB)

IS SEM – informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy

Ing. Martin Vimr, Deltax Systems a. s., 30'

PowerPoint prezentace (2,9 MB)

MPSV – elektronizace v oblasti sociálních služeb

Ing. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 15'

Registr práv a povinností a samospráva – příležitost nebo hrozba?

Mgr. Radek Baloun, Indra Czech Republic s.r.o., 30'

18.05–18.35

eGovernment Act – diskuse k přednášce v Malém sále

Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra, Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Michal Rada, ČSSD, Mgr. Jaroslav Poláček, KDU-ČSL, prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., Legislativní rada vlády

Visegrádský salonek

9.00–10.30

Zasedání RV pro IS

12.10–12.30
Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Elektronická identita úředníků v současných podmínkách

Bc. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje

12.30–13.00
Adobe Acrobat prezentace (340 kB)

BeeWiser – nová generace eLearningového řešení

Robert Šamánek, StringData s. r. o.

13.00–13.10
PowerPoint prezentace (175 kB)

Vyhláška o přístupnosti webových stránek veřejné správy

RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.

13.10–13.20
PowerPoint prezentace (212 kB)

eInclusion – bezbariérový web

Ing. Petra Kuncová, ČSÚ

13.30–14.00
PowerPoint prezentace (643 kB)

Tisková konference Ministerstva spravedlnosti

14.10–15.40

eTourism Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Informační a rezervační systém Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Rostislav Vondruška, CzechTourism, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

E-learning v cestovním ruchu Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Univerzita Hradec Králové, 20'

PowerPoint prezentace (103 kB)

Nové technologie pro webové aplikace v cestovním ruchu Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Pavel Čech, Ph. D., Univerzita Hradec Králové, 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Regionální informační systémy Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

RNDr. Blanka Fischerová, Centrum pro regionální rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Multimedialna historická Bratislava Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

RNDr. Peter Borovský, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko, 15'

Adobe Acrobat prezentace (2 MB)

Turistický vyhledávač Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Václava Šeblová, Krajský úřad Plzeňského kraje, 10'

15.50–17.55

Best practices Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Adobe Acrobat prezentace (593 kB)

Projekty Magistrátu Hlavního města Prahy financované ze strukturálních fondů EU Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Ivan Seyček, Magistrát Hlavního města Prahy, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Georeceive a Geoshopping – nové elektronické služby digitálnej mapy Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Ján Nývlt, Magistrát Hlavního města Bratislavy, 15'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

APIR – portál košického inteligentného regiónu Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. František Kohanyi, Košice, Slovensko, 15'

Adobe Acrobat prezentace (382 kB)

Metropolitní sítě v Moldavě a Bánské Štiavnici Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. István Zachariaš, Moldava, Slovensko, 15'

Adobe Acrobat prezentace (4,6 MB)

Open-source technológie v samospráve mesta Banská Bystrica Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Mgr. Peter Tuhársky, Bánská Bystrica, Slovensko, 15'

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

eMaterialy.RM – elektronické jednání Rady města Uherský Brod Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Kamil Válek, Uherský Brod, 10'

Adobe Acrobat prezentace (533 kB)

TRANSFER-EAST: G2B Twinning Project in V4 Countries Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Peter Druga, PD Consulting, 10'

PowerPoint prezentace (135 kB)

Co víme o našich sousedech z V4? Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Jan Tuček, STEM/MARK, a.s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (577 kB)

eGovernment Development Analyses in Visegrad Countries during 2004–2007 Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra, Ing. Peter Druga, PD Consulting, 15'

18.00–18.20
Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Prezentace projektu Střední Čechy on-line – Internet

PhDr. Jiří Hloušek, MBA, Ph. D., Krajský úřad Středočeského kraje

18.35–19.00

Setkání OPS s poslanci PSP (uzavřené jednání)

Ing. Cyril Čapka, KISMO

Expozice Triada

10.00–10.15

Akceptace platebních karet v modulech IS Munis

Mgr. Petr Wohanka, Triada, spol. s r. o.

13.30–13.45

Využití čárových kódů v IS Munis

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

14.30–14.45

Spisová služba Munis

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

15.30–15.45

Legalizace, vidimace a ověřené výstupy z ISVS

Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

Salonek

9.30–10.30

Zasedání Komise Rady AK ČR pro zdravotnictví (uzavřené jednání)

Salonek VIP 1

9.00–9.30

Setkání zástupců zemí V4 Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

MUDr. Přemysl Sobotka, RNDr. Miloš Vystrčil

15.00–17.00

Zasedání předsednictva STMOÚ ČR a setkání s tajemníky (uzavřené jednání)

Ing. Ivo Bělonohý, Mgr. Zdeněk Zajíček

všechny prostory kongresového centra Aldis

20.00

Večerní společenský program

vyhlášení soutěží Zlatý Erb, Eurocrest, Biblioweb, Junior erb aj.


úterý, 8. dubna

Velký sál

9.00–10.25

GIS I.

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Podpora služeb WMS, WFS v produktové řadě Bentley (MicroStation XM)

Tomáš Staněk, Bentley Systems ČR s. r. o., 15'

Analyzujte v prostoru!

Ing. Václav Bahník, Asseco Czech Republic a. s., 25'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

Spolupráce veřejné a komerční sféry v geoprostoru

Ing. Mojmír Macek, Sitewell s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

eGovernment na stavebních úřadech – "EGONE kde jsi?"

RNDr. Ivana Havlíková, Ing. Jiří Štochel, VITA software, s.r.o., 15'

10.35–12.00

GIS II.

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, ČD-Telematika a. s., 30'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Digitální mapa Prahy

Tomáš Voltr, NESS Czech s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2 MB)

ArcGIS Server na platformě Web 2.0

Ing. Radek Kuttelwascher, Arcdata, 15'

Adobe Acrobat prezentace (450 kB)

Komplexní nabídka zpracování ÚAP

Ing. Zdenek Hoffmann, GEPRO, s.r.o., Ing. arch. Dana Pokojová, AURS, s.r.o., Vojtěch Zvěřina, GEPRO, s.r.o., 15'

Stanovisko Ministerstva vnitra k problematice GIS

zástupce Ministerstva vnitra, 10'

12.10–13.55

Budoucnost české geoinfrastruktry

Adobe Acrobat prezentace (640 kB)

Směrnice INSPIRE a vznik národní prostorové infrastruktury

Ing. Jiří Hradec, CENIA, 30'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Implementace směrnice INSPIRE a Geoportál ZÚ

Ing. Petr Dvořáček, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Služby pro INSPIRE

Ing. Vladimír Špaček, Intergraph CS s.r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (700 kB)

Portál UAP Zlínského kraje

RNDr. Ivoš Skrášek, Mgr. Jaroslav Pospíšil, Krajský úřad Zlínského kraje, 10'

Sdílení dat ve veřejné správě z pohledu územního plánování

Ing. arch. Martin Tunka, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj, 10'

Diskuse

Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra, Ing. Arch. Martin Tunka, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj, RNDr. Ivo Skrášek, Krajský úřad Zlínského kraje, Ing. Jiří Hradec, CENIA, 25'

Malý sál

9.00–11.05

eGONovi je jeden rok – co všechno to přineslo

Adobe Acrobat prezentace (282 kB) Adobe Acrobat prezentace (346 kB)

eGONovi je jeden rok

Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra, 30'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Projekt Virtuos

Bc. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje, 15'

Adobe Acrobat prezentace (521 kB)

Informační systém pro podporu vedení agendy živnostenského podnikání

Ing. Bc. Petr Kameník, Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 15'

PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Česká pošta ve službách Czech POINTu aneb Czech POINT ve službách České pošty

Petr Stiegler, Česká pošta, s. p., 15'

PowerPoint prezentace (0,7 MB)

On-line aktualizace registru UIR-ADR

Ing. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 15'

PowerPoint prezentace (404 kB)

Návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů a jeho využití při postupech podle správního řádu

Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra, 15'

PowerPoint prezentace (85 kB)

Trestní rejstřík pro CzechPOINT

zástupce Ministerstva spravedlnosti, 10'

Adobe Acrobat prezentace (86 kB)

Iniciativa "Podaná ruka"

Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra, zástupci měst Mohelnice a Turnov, 10'

11.15–13.55

Strukturální fondy a eGovernment

Adobe Acrobat prezentace (482 kB)

Realizace strategie Smart Administration s použitím strukturálních fondů

Mgr. Vojtěch Sedláček, Ministerstvo vnitra, 30'

Využití IOP pro veřejnou správu

Ing. arch. Kamila Matoušková, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (245 kB)

Využití strukturálních fondů – záměry samospráv

Mgr. Hynek Steska, Krajský úřad Zlínského kraje, Ing. Vladimír Kutý, Krajský úřad Zlínského kraje, 15'

Adobe Acrobat prezentace (215 kB)

Komunitární programy v oblasti informační společnosti

Mgr. Jiří Průša, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (323 kB)

Umíme nejen stavět, ale i financovat – financování přes EU fondy

Ing. Jan Hřídel, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 20'

PowerPoint prezentace (512 kB)

Dotační tituly pro IT sektor

Mgr. Milan Struna, eNovation s.r.o., 20'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Elektronizace zadávání veřejných zakázek

RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj, 20'

Diskuse

20'

14.00–14.10
Adobe Acrobat prezentace (345 kB)

Analýza informačních potřeb

Ing. Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra, Mgr. Pavel Šimoník, Ministerstvo vnitra

14.10–14.20

Informační společnost z pohledu statistiky

Ing. Martin Mana, Český statistický úřad

14.20–14.30
PowerPoint prezentace (242 kB)

Informační potřeby – výzkum pro kraje

Ing. Jan Tuček, STEM/MARK, a.s.

Přednáškový sál

9.00–11.30

Best practices + Networking Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Adobe Acrobat prezentace (242 kB) Adobe Acrobat prezentace (448 kB) Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB) Adobe Acrobat prezentace (707 kB) Adobe Acrobat prezentace (505 kB) Adobe Acrobat prezentace (347 kB)

Prezentace vítězů soutěže Junior erb Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Jiří Peterka, Together Czech Republic, o. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (326 kB)

Data Centrum Miest a Obcí Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Miroslav Drobný, Únia Miest Slovenska, Bratislava, 15'

Adobe Acrobat prezentace (326 kB)

Soutěž Zlatý erb.sk Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Miroslav Drobný, Únia Miest Slovenska, Bratislava, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB) PowerPoint prezentace (284 kB)

Soutěž Zlatý erb.cz Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

Ing. Jan Savický, Jihlava, 15'

Adobe Acrobat prezentace (484 kB) Adobe Acrobat prezentace (541 kB)

Prezentace vítězů soutěží Zlatý erb, Zlatý erb.sk a Eurocrest Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

30'

Diskuse: Zlatý erb a Eurocrest Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

45'

11.30–11.45
PowerPoint prezentace (404 kB)

Připravovaná novela zákona č. 106/1999 Sb.

JUDr. Adam Furek, Ministerstvo vnitra

Eliščin sál

9.30–11.20

Projekty podporující rozvoj IS

Adobe Acrobat prezentace (701 kB)

Provázání ECM/DMS do informačních systémů státní a veřejné správy

Jan Valchář, SYSCOM Software spol. s r.o., 30'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Onom@topic+ platforma pro evropskou občanku

Ing. Ivo Rosol, CSc., OKsystem s.r.o., Ing. Vítězslav Vacek, OKsystem s.r.o., 30'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Elektronické celní řízení = eGovernment bez kompromisů!

Petr Hrůša, Aquasoft s.r.o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Řešení Quest pro správu Windows

Martin Malý, Servodata a.s., 30'

11.30–12.45

Bezpečnost a archivace IV.

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

Správa obsahu v podání IBM Česká republika

Daniel Beneš, IBM Česká republika, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (300 kB)

Systém řízení bezpečnosti informací podle ISO 27001 ve státní správě a samosprávě

Mgr. Vladimír Sekerka, ICZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (207 kB)

Řešení pro Vaše technologie, technologie pro Vaše řešení

Filip Navrátil, PCS spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (192 kB)

Information Security Management System

Marek Chlup, GiTy, a.s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (610 kB)

IT bezpečnostní technologie pro systémy integrované bezpečnosti

Mgr. Pavel Hejl, CSc., T-Soft spol. s r. o., 15'

13.00–14.00

Legislativa v oblasti IT – právní blok SPIS

Moderace: Ing. Jiří Polák, CSc., SPIS, Hlavní přednášející: Mgr. František Korbel, Ph. D., Ministerstvo spravedlnosti, Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra, JUDr. Václav Vlk, Česká advokátní komora, JUDr. Milan Bořek, Krajský soud v Hradci Králové

Jednací sál

10.00–11.30

Digitalizace televizního vysílání

Adobe Acrobat prezentace (2 MB)

Technický plán přechodu

PhDr. Pavel Dvořák, CSc., předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Klíčové faktory digitalizace televizního vysílání – Multiplex veřejné služby v období 2008–2010

Ing. Pavel Hanuš, vedoucí projektu digitalizace České televize, 15'

PowerPoint prezentace (490 kB)

Informační kampaň k digitalizaci

Ing. Zdeněk Duspiva, Národní koordinační skupina, 15'

Adobe Acrobat prezentace (96 kB)

Zkušenosti s přechodem na digitální vysílání

Karel Smutný, starosta Klenčí pod Čerchovem, 10'

Diskuse

Jaroslav Hulák, člen Rady kraje Vysočina, Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra, Jiří Balvín, ředitel Óčko TV, Martin Ornass-Kubacki, generální ředitel Astra Central Eastern Europe, 35'

11.45–14.30

Projekty krajů a ministerstva vnitra

PowerPoint prezentace (336 kB)

Uplatnění zákona 365

Mgr. Dagmar Bosáková, Ministerstvo vnitra, 15'

PowerPoint prezentace (329 kB)

ePodpis v souvislostech

Ing. Lenka Vašáková, Ministerstvo vnitra, 10'

Praktické využití certifikační autority ve státní správě

Ing. Pavel Plachý, Česká pošta, s. p., 15'

PowerPoint prezentace (0,9 MB)

Elektronická a přestupková agenda a REP

Igor Troch, Policie ČR, 10'

PowerPoint prezentace (180 kB)

ODok – elektronické knihovny Úřadu vlády ČR – současnost a praktické využití

Ing. Jan Duben, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10'

Adobe Acrobat prezentace (605 kB)

Souvislosti projektů ePas a eOP (sledování využití kabin)

Ing. Libor Pokorný, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (153 kB)

Open source repository

Ing. Jan Ladin, Ministerstvo vnitra, 10'

PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Datové sklady ve veřejné správě

Bc. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje, 10'

PowerPoint prezentace (626 kB)

Datové sklady a BI – řízení kvality v prostředí veřejné správy

Ing. Jaroslav Krotký, Krajský úřad Kraje Vysočina, 10'

PowerPoint prezentace (456 kB)

Základní registry – úkoly Ministerstva vnitra

RNDr. Pavel Bureš, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (287 kB)

Novinky v informačním systému evidence obyvatel

RNDr. Jiří Malátek, Ministerstvo vnitra, 10'

Adobe Acrobat prezentace (423 kB)

P1000

Petr Žídek, manažer projektu P1000, 10'

Adobe Acrobat prezentace (537 kB)

Schengenský informační systém

Mgr. Ivo Malecha, Policie ČR – Národní kancelář Sirene, 10'

Adobe Acrobat prezentace (308 kB)

IS pro krizové řízení – první etapa

plk. Ing. Luděk Štolba, Hasičský záchranný sbor, 15'

PowerPoint prezentace (144 kB)

15 let vývoje E-governmentu v legislativě ČR

Mgr. Tomáš Lechner, VŠE Praha, 10'

Visegrádský salonek

10.45–11.15
PowerPoint prezentace (622 kB)

Linka 800PRAHA1 – nová kvalita komunikace úřadu s občany

Mgr. Radka Fleischmannová, Úřad Městské části Praha 1

11.30–11.50
PowerPoint prezentace (573 kB)

602XML formuláře a Czech POINT

Ing. Pavel Nemrava, Software602, a. s.

11.50–12.05
Adobe Acrobat prezentace (161 kB)

Nikdo nechodí na úřad, když nemusí!

Bc. Bohuslav Jásenský, Městský úřad Mohelnice

12.05–12.20

Elektronické schvalování v praxi Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáš Vašica, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

12.20–12.40
PowerPoint prezentace (281 kB)

eParticipate – videopřenosy z prostředí samospráv

Václav Jáchim, Krajský úřad Kraje Vysočina

Expozice Triada

9.30–9.45

Úřední deska a iMunis eDeska

Ing. Oldřich Stráda, Triada, spol. s r. o.

10.30–10.45

Spisová služba Munis a vazby na další aplikace

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

11.30–11.45

Modul Evidence oznámení

Pavel Češka, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.