pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Program podle sálu

pondělí, 7. dubna

Velký sál

10.40–12.00

Slavnostní zahájení konference Tlumočení CZ<=>HU (popř. PL, EN)

MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu
Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády
MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra
JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti
Ing. František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina
MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje
MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu
Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra
Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra životního prostředí
Ing. Milan Půček, MBA, PhD., náměstek ministra pro místní rozvoj
Bc. Marek Šnajdr, náměstek ministra zdravotnictví
Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové
Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí
Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK
Ing. Jan Fischer, předseda ČSÚ
PhDr. Pavel Dvořák, CSc., předseda Rady ČTÚ
Ing. Jiří Polák, CSc., prezident SPIS
Mgr. Milan Pešák, radní Hlavního města Prahy
RNDr. Ing. Pavol Tarina, zplnomocněnec vlády SR pro informační společnost
RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference

14.00–16.15

Komunikační infrastruktura a další projekty

PowerPoint prezentace (703 kB)

Zásady koncepce KIVS a CMS, realita roku 2008

Ing. Jindřich Kolář, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (702 kB)

Telefónica O2 – Váš průvodce e-Governmentem (ICT případové studie Telefónica O2 za rok 2007)

Ing. Jiří Vácha, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (247 kB)

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2

Jana Dvořáková, Novell Praha, s. r. o., 20'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Zabezpečení a správa pracovních stanic, virtualizace

Jan Písařík, ClarioNet, s. r. o., 30'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Komplexní řešení metropolitních sítí

Ing. Ivo Solnický, Vegacom a.s., 30'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Data pod kontrolou

Bc. David Kaláb, Adastra, s.r.o., 20'

16.20–17.20

Krizové řízení

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Digitální komunikační systém pro komunikaci v krizových situacích MMV (Mobilní Místo Velení)

Ing. Vladimír Karas, TTC Telekomunikace s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (541 kB)

Příprava – základní kámen krizového řízení

Tomáš Fröhlich DiS., T-Soft spol. s r.o., 15'

PowerPoint prezentace (169 kB)

Obecní rozhlas v mobilním telefonu aneb 4 roky zkušeností se službou iMunis SMiS

Jiří Hudeček, Obecní úřad Lety, Ivana Melicharová, Obecní úřad Lety, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'


úterý, 8. dubna

Velký sál

9.00–10.25

GIS I.

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Podpora služeb WMS, WFS v produktové řadě Bentley (MicroStation XM)

Tomáš Staněk, Bentley Systems ČR s. r. o., 15'

Analyzujte v prostoru!

Ing. Václav Bahník, Asseco Czech Republic a. s., 25'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

Spolupráce veřejné a komerční sféry v geoprostoru

Ing. Mojmír Macek, Sitewell s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

eGovernment na stavebních úřadech – "EGONE kde jsi?"

RNDr. Ivana Havlíková, Ing. Jiří Štochel, VITA software, s.r.o., 15'

10.35–12.00

GIS II.

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, ČD-Telematika a. s., 30'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Digitální mapa Prahy

Tomáš Voltr, NESS Czech s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2 MB)

ArcGIS Server na platformě Web 2.0

Ing. Radek Kuttelwascher, Arcdata, 15'

Adobe Acrobat prezentace (450 kB)

Komplexní nabídka zpracování ÚAP

Ing. Zdenek Hoffmann, GEPRO, s.r.o., Ing. arch. Dana Pokojová, AURS, s.r.o., Vojtěch Zvěřina, GEPRO, s.r.o., 15'

Stanovisko Ministerstva vnitra k problematice GIS

zástupce Ministerstva vnitra, 10'

12.10–13.55

Budoucnost české geoinfrastruktry

Adobe Acrobat prezentace (640 kB)

Směrnice INSPIRE a vznik národní prostorové infrastruktury

Ing. Jiří Hradec, CENIA, 30'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Implementace směrnice INSPIRE a Geoportál ZÚ

Ing. Petr Dvořáček, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Služby pro INSPIRE

Ing. Vladimír Špaček, Intergraph CS s.r.o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (700 kB)

Portál UAP Zlínského kraje

RNDr. Ivoš Skrášek, Mgr. Jaroslav Pospíšil, Krajský úřad Zlínského kraje, 10'

Sdílení dat ve veřejné správě z pohledu územního plánování

Ing. arch. Martin Tunka, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj, 10'

Diskuse

Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, Mgr. Zdeněk Zajíček, Ministerstvo vnitra, Ing. Arch. Martin Tunka, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj, RNDr. Ivo Skrášek, Krajský úřad Zlínského kraje, Ing. Jiří Hradec, CENIA, 25'