pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Realizační tým

Sekretariát konference

Vedoucí: Blanka Brychtová
Adresa: U svobodárny 1110/12, 190 00, Praha 9
Telefon: 284 001 284
Fax: 284 818 027
E-mail: isss@isss.cz

Bližší informace o konání konference Vám poskytne sekretariát konference ISSS každý pracovní den od 8.30 do 16.30 hodin.

Kontakty

Programový výbor

RNDr. Tomáš Renčín, předseda

Ing. Tomáš Holenda, MV ČR

Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina

Ing. Jiří Polák, CSc., SPIS

Ing. Ivan Seyček, Magistrát hl. m. Prahy

MUDr. Pavel Zubina, Krajská zdravotní, a. s.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Realizační tým

RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel

Michaela Renčínová, zástupce výkonného ředitele, ubytování

Marek Zubr, asistent

Blanka Brychtová, manažér výstavních prostor, registrace účastníků a organizační zajištění

Ing. Arnošt Hanzl, organizační zajištění

Vojtěch Dvořáček, programová skladba

Simona Češková, organizační zajištění

PhDr. Prokop Konopa, public relations

JUDr. Ing. Antonín Eliáš, časopis Obec a finance

Mgr. Jan Brychta, technické zabezpečení

Ing. Petr Palisa, webmaster