pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Jedenáctý ročník konference ISSS úspěšně skončil

8. 4. 2008, 18.45, Praha

  • Počet registrovaných účastníků, přednášek i expozic opět překonal statistiky předchozího ročníku
  • Účastníci oceňovali pestrost a odbornou úroveň programu
  • Dvanáctý ročník konference se uskuteční ve dnech 6.--7. dubna 2009 opět v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové

V Hradci Králové v úterý odpoledne skončil jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě doprovázený mezinárodní konferencí LORIS a visegrádským setkáním V4DIS (Visegrad Group for Developing Information Society). Osobní záštitu konferenci poskytli premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra Ivan Langer, visegrádskému setkání stejně jako v loňském roce předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Během dvou dnů oficiálního programu konference se zaregistrovalo přibližně 2200 účastníků, uskutečnilo se více než 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představilo přes 110 vystavovatelů, především z řad dodavatelů ICT a služeb do sektoru veřejné správy. Jednou z důležitých akcí v programu konference bylo zasedání Rady vlády pro informační společnost, během níž byla schválena Strategie rozvoje služeb pro "informační společnost". V průběhu slavnostního společenského večera konference byly vyhlášeny výsledky několika oblíbených soutěží -- Zlatého Erbu, Eurocrestu, Bibliowebu, JuniorErbu, ceny ministra vnitra ČR a některých dalších ocenění.

"Pondělní příval návštěvníků konference opět potvrdil, že současný zájem účastníků, přednášejících a vystavovatelů dosáhl únosné meze," říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference. "Je jasné, že další rozvoj musí jít cestou dalšího vylepšování obsahu a zvyšování odbornosti a ne počtu účastníků. Konečně, naše snaha o vytváření ucelených programových bloků věnovaných aktuálním výzvám či těsnější spolupráce s předními experty, ministerstvy i státními orgány, do jejichž kompetencí jednotlivá témata spadají, je toho důkazem."

Předběžné statistiky jedenáctého ročníku ukazují, že se během dvou konferenčních dnů zaregistrovalo přibližně 2200 návštěvníků, v rámci výstavní části konference se představilo zhruba 110 firem a 6 sálech zaznělo přes 250 přednášek a prezentací.

Přehlídka osobností

Oficiální záštitu nad jedenáctým ročníkem opět převzali premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra ČR Ivan Langer, odbornými garanty jednotlivých sekcí se staly ministerstvo životního prostředí, ministerstvo vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj. Konference zástupců zemí Visegrádské čtyřky V4DIS se konala pod osobní záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky.

Skutečně reprezentativní sestava zástupců státních orgánů i veřejné správy se v kongresovém centru Aldis sešla hned v pondělí dopoledne. Slavnostní zahájení jedenáctého ročníku, o něž byl letos ohromný zájem, mělo oproti předchozím létům odlišnou podobu i jiné uspořádání -- ve spokojených ohlasech diváků nejčastěji označované jako "kavárenské". Příležitost k úvodním projevům dostali pouze primátor Hradce Králové Otakar Divíšek jako zástupce hostitelského města, předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, premiér ČR Mirek Topolánek a ministr vnitra ČR Ivan Langer. Tradiční maratón dalších krátkých zdravic účastníků slavnostního aktu pak nahradila řízená diskuse s moderátory Janem Pokorným a Martinem Veselovským. Ti otevírali aktuální témata, která ve většině případů odpovídala specializaci jednotlivých hostů a rovněž chystaným tématickým blokům v programu, a zapojovali otázkami do diskuse všechny přítomné.

Účastníci konference si tak mohli hned na úvod vyslechnout názory Jiřího Pospíšila, ministra spravedlnosti ČR, Františka Dohnala, prezidenta NKÚ, Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra vnitra, Rut Bízkové, náměstkyně ministra životního prostředí, Milana Půčka, náměstka ministra pro místní rozvoj, Marka Šnajdra, náměstka ministra zdravotnictví, Oldřicha Vlasáka, předsedy Svazu měst a obcí ČR a poslance Evropského parlamentu, Milana Cabrnocha, poslance Evropského parlamentu a zakladatele Českého národního fóra pro eHealth, hejtmanů Evžena Tošenovského (Moravskoslezský kraj), Pavla Bradíka (Královéhradecký kraj), Miloše Vystrčila (Vysočina) nebo Petra Zimmermanna (Plzeňský kraj), Karla Večeřeho, předsedy ČÚZK, Jana Fischera, předsedy ČSÚ, Pavla Dvořáka, předsedy Rady ČTÚ, Milana Pešáka, radního Hl. m. Prahy, Jiřího Poláka, prezidenta SPIS nebo zplnomocněnce vlády SR pro informační společnost Pavola Tariny. Slavnostní zahájení uzavřel ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

Bohatý program

V programové skladbě 11. ročníku ISSS se vedle diskusí o dalším směřování eGovernmentu objevila celá řada důležitých témat -- vzhledem k tomu, že v posledních měsících bylo připraveno několik strategických dokumentů, které určí směr rozvoje informační společnosti v ČR na další období, dostala většina aktuálních témat značný prostor. Diskutovalo se tak o eGovernment Actu, problematice základních registrů, otázkách souvisejících s doručováním či o identifikací občana. V programu nechyběla ani další témata -- multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy, komunikační infrastruktura veřejné správy, systémy GIS a mapové služby či otázky bezpečnosti. Na řadu přišly i informace o financování projektů ze zdrojů EU či o povinnostech samosprávy v souvislosti s novelami zákonů a norem v oblasti ICT, svůj prostor samozřejmě dostaly i "best practices" měst, obcí a regionů. Velký zájem byl o ucelené programové bloky zaměřené na elektronizaci různých oblastí, které s veřejnou správou úzce souvisejí -- účastníci se mohli seznámit s aktuální situací kolem e-katastru a záležitostí spadajících do kompetence ČÚZK, přechodem na digitální televizní vysílání či s problematikou eTurismu nebo eJustice. Mimořádný zájem byl o programový blok eHealth věnovaný elektronizaci zdravotnictví, na jehož náplni se podílelo České národní fórum pro eHealth, Ministerstvo zdravotnictví ČR a řada předních odborníků v oboru.

Soutěže

Součástí oficiálního programu konference se tradičně stalo vyhlášení výsledků prestižních soutěží a předání významných ocenění v oblasti informatiky. V předvečer zahájení konference získal cenu Český zavináč projekt "SMS jízdenek" Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Večerní společenský program konference ISSS/LORIS/V4DIS 2008 v pondělí 7. dubna byl tradičně ve znamení oblíbených soutěží Zlatý Erb, EuroCrest, Biblioweb, JuniorErb a Ceny ministra vnitra ČR.

Ve stále populárnější soutěži Zlatý Erb zvítězila v kategorii "Nejlepší webová stránka města" Jihlava a v kategorii "Nejlepší webová stránka obce" se na prvním místě umístila obec Tlumačov (Zlínský kraj, okres Zlín). Kategorii "Nejlepší elektronická služba" ovládla Praha 6 (lokální televize TV6). Uděleny byly také další ceny -- prestižní zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj za nejlepší webovou turistickou prezentaci získaly v kategorii "města a obce" Kozlovice (Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek) a v kategorii "regiony" Turistický portál Východní Čechy. V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavními oceněnými projekty roku umístily oficiální stránky města Jablonec nad Nisou.

Vítězi osmého ročníku soutěže o nejlepší webové stránky knihoven Biblioweb se stala v kategorii "odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel" Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, v kategorii "knihoven v obcích s 5--25 tisíci obyvateli" si vítězství odnesla Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě a v kategorii "knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel" byla nejúspěšnější Obecní knihovna v Kondraci (Středočeský kraj, okres Benešov). Ocenění Blind Friedly Web získaly webové stránky Městské knihovny v Litvínově a laická veřejnost zvolila jedničkou roku Městskou knihovnu v České Třebové.

V prvním ročníku nové mezinárodní soutěže JuniorErb určené mladým talentovaným tvůrcům internetových projektů a webových stránek, která navazuje na Zlatý Erb, aktivitu Junior Internet a platformu konference ISSS/LORIS/V4DIS, uspěly dva projekty z České republiky. Prvním oceněným je 18letý Jan Kramář z Kojetína, který vytvořil podobu oficiálního webu města Kojetín. Druhým pak čtrnáctiletý Miloš Havlíček, který vyvíjí neoficiální webové stránky městyse Dolní Cerekev.

Cenu ministra informatiky ČR Ivana Langera za přínos v oblasti ICT ve veřejné správě získalo Sdružení pro informační společnost (SPIS).

Pořadatelé a partneři

Hlavním organizátorem konference ISSS byla tradičně společnost Triada, visegrádské setkání V4DIS, připravilo s podporou Mezinárodního visegrádského fondu sdružení Český zavináč. Generálním partnerem konference se stala Česká spořitelna, hlavními partnery Asseco Czech Republic, a. s., Česká pošta, IBM, ICZ, Microsoft a Siemens, hlavním odborným partnerem O2, partnery Adastra, Adobe, AutoCont, ČD-Telematika, ELO Digital Office, Novell, Oracle a T-Systems, odborným partnerem bloku eHealth pak České národní fórum pro eHealth. Dalšími partnery a spolupořadateli této rozsáhlé akce byly skupina ČEZ, časopis Obec a finance, město Hradec Králové a SPIS (Sdružení pro informační společnost); na přípravě konference se dále podílela některá odborná ministerstva, asociace i subjekty komerční aféry. Konference byla také tradičně zařazena do oficiálního programu Března–měsíce internetu.