pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Osobnosti o konferenci

9. 4. 2008, 16.30

Mirek Topolánek, předseda Vlády České republiky

Premiér ČR Mirek Topolánek

"Na této konferenci jsem vystupoval už jako opoziční politik a sliboval jsem, co všechno uděláme pro elektronizaci veřejné správy, až vyhrajeme volby. Kupodivu si na to stále ještě pamatuji. Vloni jsem tu byl jako čerstvý premiér a načrtl určitý plán, jak tyto sliby převést v realitu. Dnes bych na tomto místě rád vyhodnotil, co vláda za uplynulý rok skutečně udělala."

"Jezdím sem opakovaně a musím říct, že velmi rád, mimo jiné proto, že podle mě neexistuje jiná akce v ČR, kde by byla taková koncentrace lidí, kteří se zabývají jednou věcí (informatizací veřejné správy) -- ať už ze strany státní správy nebo ze strany samosprávy. Představuje to pro mě jedinečnou příležitost potkat se s lidmi, kteří agendy které vláda vymýšlí nebo nějak připravuje, jako kontaktní místo skutečně uvádějí v život."

Ministr vnitra ČR Ivan Langer

Ivan Langer, ministr vnitra

"Své vystoupení na konferenci ISSS jsem v loňském roce zahájil otázkou "znáte EGONa?". Letos se zeptám stejně. Kdo zná EGONa, prosím zvedněte ruku." (v sále se zvedají ruce a zní smích)…" Je to lepší, než to bylo před rokem -- někteří zvedají dokonce dvě ruce!"

"V loňském roce jsme všichni, kdo tady byli, stali kmotry. Za ten rok se hodně odehrálo a EGON dnes slaví první narozeniny. Slíbili jsme Czech Point, slíbili jsme komunikační infrastrukturu jako oběhovou soustavu, slíbili jsme srdce EGONa (zákon o eGovernmentu) a slíbili jsme mozek EGONa (základní registry)."

"Z tohoto místa vám chci všem poděkovat. 1372 obcí je dnes součástí projektu Czech Point. 1372 z vás ví, co to Czech Point je, a věřím, že vaše zkušenosti jsou veskrze pozitivní. 6200 vyškolených asistentů je ohromné číslo, a stejně tak 265 796 vydaných výpisů. Jednoduše řečeno, funguje to, funguje to díky vám… A máme pro vás připraveny další funkcionality."

Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka

Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR

"Každoroční rostoucí účast na této královéhradecké konferenci, která je navíc spojena s mezinárodní konferencí LORIS a visegrádskou konferencí V4DIS, dokazuje, že organizátoři této akce opravdu nedělají svoji práci nadarmo. Problematika eGovernmentu je zde projednávána nejen na vysoké úrovni po stránce teoretické, ale důležitým prvkem je účast lidí z regionů, kteří tuto politiku uvádějí reálně do života. Pokud se český eGovernment někam posunul, mají na tom tito nadšenci velký podíl, protože často v předstihu a iniciativně vyzkoušeli v boji s byrokracií své vlastní projekty a vytvořili tak cenné podněty k řešení těchto úkolů na celostátní úrovni. Za to si zaslouží naše uznání."

"Při pohledu na bohatý program konference ISSS, témata přednášek i jména diskutujících osobností jsem přesvědčen, že tato akce bude zajímavá a užitečná pro všechny účastníky. Přeji vám všem, abyste zde našli novou inspiraci i novou chuť do další práce. Myšlenku vlídného a odbyrokratizovaného státu nelze prosadit jedním či dvěma zákony. Legislativně jí lze samozřejmě účinně pomáhat, ale bez praktických podnětů a zkušeností lidí z praxe by se i tato dobrá myšlenka stala jen nenaplněným ideálem. Věřím, že tomu tak nebude."