pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Konference Visegrádské čtyřky o informatizaci společnosti

8. 4. 2008, 18.30

Souběžně s konferencí Internet ve státní správě a samosprávě se ve dnech 7.--8. dubna 2008 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové již popáté sešli zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky v rámci akce V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), aby jednali o rozvoji eGovernmentu a dalších tématech v širším středoevropském kontextu. Konference V4DIS byla podpořena Mezinárodním visegrádským fondem a osobně ji zaštítil předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky.

"Přestože jde o poměrně specifickou akci, v posledních letech zájem o účast a možnost výměny zkušeností s kolegy ze sousedních zemí stále roste," říká Michaela Renčínová, výkonná ředitelka konference. "Letošního ročníku setkání V4DIS se zúčastnilo několik desítek zástupců státních orgánů, veřejné správy a různých asociací z Visegrádského regionu i z některých dalších evropských zemí a řadu přednášek a prezentací sledovalo i mnoho účastníků souběžně probíhající národní konference ISSS."

Prestižní setkání V4DIS se v jarním Hradci Králové konalo poprvé v roce 2004 a od té doby zaznamenává stoupající zájem pracovníků státní správy, samospráv i zástupců asociací municipalit a regionů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska a dokonce i řady dalších zemí, které s Visegrádským regionem sousedí. Účastníci oceňují především možnost mezinárodní výměny zkušeností v oblasti informatizace veřejné správy -- hlavně s ohledem na skutečnost, že v případě států V4 jde o země se společným historickým vývojem, podobným ekonomickým potenciálem a rovnocenným postavením v rámci Evropské unie.

"Vzájemná inspirace příklady z visegrádského regionu může výrazně přispět k daleko rychlejšímu rozvoji e-governmentu v této části Evropy," poznamenal na adresu V4DIS při slavnostním zahájení konference předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a dodal: "Nesmím zapomenout na jednu důležitou věc. Jsem rád, že do správy věcí veřejných se v současné době zapojují i mladí talentovaní lidé -- proto jsem poskytl osobní záštitu ještě jedné aktivitě, která vznikla ze spolupráce studentů z několika zemí visegrádského regionu, a to soutěži Junior Erb."

V letošním roce se visegrádského setkání zúčastnila nejpočetnější delegace veřejné správy ze sousedního Slovenska. Jejími členy byli zástupci státních orgánů (zplnomocněnec vlády SR pro informační společnost nebo zástupce Ministerstva financí SR), Národní rady SR, Nejvyššího kontrolního úřadu SR a řada komunálních politiků i reprezentanti akademické sféry v rámci oficiální delegace Únie miest Slovenska.

Z Maďarska přijeli zástupci ministerstva vnitra, kteří měli naplánována jednání se svými kolegy z českých a slovenských ministerstev vnitra, zástupci velvyslanectví Maďarska v ČR a delegace z několika maďarských měst.

Z Polska se konference účastnili zástupci Ministerstva zahraničí Polska, nechyběla ani Alfa-Omega Foundation, která se výrazně podílí na rozvoji informační společnosti v Polsku, mezi hosty byli i zástupci některých municipalit, stejně jako ocenění účastníci mezinárodní soutěže mladých talentů JuniorErb.

Konference V4DIS přispěla i do programu slavnostního společenského večera celé akce -- vedle nové mezinárodní soutěže JuniorErb pro mladé tvůrce internetových projektů se podobně jako v minulých ročnících uskutečnilo vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže EuroCrest o nejlepší webové stránky měst, obcí nebo regionů. Do této soutěže jsou každoročně nominováni jednotliví účastníci, a to nejen ze zemí Visegrádské čtyřky, prostřednictvím svých národních asociací -- často podle umístění v národních soutěžích, jako je například český Zlatý erb, Zlatý erb Slovenska nebo polský Zlatý zavináč. Mezi nominovanými projekty se společně s českým Jabloncem nad Nisou a slovenskou Bratislavou umístili i dva zástupci z Polska -- města Czestochowa a Łęczna.