pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Pozdrav J. Paroubka účastníkům konference ISSS 2008

7. 4. 2008, 17.20

Vážení účastníci konference "Internet ve státní správě a samosprávě",

Jiří Paroubek, předseda ČSSD

předně bych se chtěl omluvit, že se letošního již 11. ročníku nemohu z důvodu zahraniční cesty zúčastnit. Považuji tuto konference za jednu ze stěžejních akcí na poli rozvoje e-governmentu nejen z pohledu státní správy, ale především z pohledu samosprávy.

Chtěl bych poděkovat organizátorům za již tradiční velmi dobrou přípravu této významné akce, která je na poli informatizace nejvýznamnějším setkáním představitelů státu, krajů a obcí.

ČSSD vždy podporovala a nadále bude podporovat a prosazovat všechny procesy, které povedou ke zlepšení práce veřejné správy za využití nejmodernějších informačních a komunikačních technologií. Samozřejmě budeme dbát na maximální bezpečnost informačních systémů a ochranu osobních údajů.

Věřím, že 12. ročníku se budu moci osobně zúčastnit.

Přeji mnoho zdaru.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD