pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Na pořadu jednání je elektronizace zdravotnictví

7. 4. 2008, 15.00, Hradec Králové

Těsně po poledni byl v Eliščině sále zahájen programový blok eHealth, o který byl už v průběhu příprav letošního ročníku mimořádný zájem.

První část programu je věnována konkrétním příkladům řešení některých oblastí zdravotnictví a podílí se na ní řada odborníků, kteří se na tuto oblast specializují, mimo jiné z firem jako Siemens IT Solutions and Services, Adastra, ČD-Telematika nebo Telefonica O2. 

Ve druhé části se přednášky zaměřují především na koncepční otázky rozvoje eHealth -- se svými příspěvky vystoupí Mgr. Ivo Hartmann MBA z Ministerstva zdravotnictví ČR, MUDr. Petr Zimmermann za Asociaci krajů ČR, Ing. Radek Papp z VZP, MUDr. Pavel Neugebauer ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost nebo MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu a jeden ze zakladatelů Českého národního fóra pro eHealth, které se podílelo na přípravě celého tematického bloku.

Třetí část programu je opět věnována konkrétním řešením, tentokrát ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a firmami ICZ, STAPRO, IBM ČR nebo T-Systems ČR.

Závěrečná část bloku eHealth se zaměřuje na problematiku veřejné správy včetně interoperability a financování tohoto sektoru. Na pořad jednání se postupně dostane celková koncepce eHealth v ČR, otázky spojené s elektronickou preskripcí, elektronickým identifikátorem či způsoby předávání informací. Řada přijde i na systém objednávání pacientů přes internet nebo na možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic.