pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Cenu ministra pro místní rozvoj ČR za nejlepší webovou prezentaci v oblasti cestovního ruchu získaly Kozlovice a Turistický portál Východní Čechy

7. 4. 2008, 20.40, Hradec Králové

V rámci slavnostního společenského večera jedenáctého ročníku konference ISSS byla udělena také zvláštní cena ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka za nejlepší webovou prezentaci v oblasti cestovního ruchu. V kategorii obce a města ji získala obec Kozlovice za informační webové stránky pro turisty (Moravskoslezský kraj) a v kategorii regiony pak podobně jako v loňském roce Turistický portál Východní Čechy.

Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, která je již tradičně pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Podobně jako v minulých letech i nad letošním 10. ročníkem soutěže převzalo záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Soutěž je součástí kampaně Březen -- měsíc Internetu a vyhlašuje ji Sdružení Zlatý erb.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb, které jsou poskytovány občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky.

Zvláštní cenu v soutěži Zlatý erb uděluje ministr pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách. V kategorii města a obce se hodnotí především prezentace samotného města či obce, přestože součástí webových stránek může být (a je i žádoucí) představení atraktivit či sídel v okolí, a to rovněž jako destinace cestovního ruchu, stejně jako odkazy na další webové zdroje v regionu. Kategorie regiony je určena pro samostatné prezentace cestovního ruchu ve všech typech regionů -- mikroregionů, turistických regionů vymezených organizací CzechTourism, ale také pro prezentace cestovního ruchu na území krajů.