Zpět na tiskové zprávy

Hradec Králové už čtvrtstoletí hostí konferenci ISSS

Hradec Králové už po pětadvacáté hostí konferenci ISSS. Slavnostní zahájení ISSS 2023 proběhlo v pondělní dopoledne v zaplněném Velkém sále Kongresového centra Aldis. Významné hosty z řad politiků, zástupců státní správy a samosprávy, ředitelů partnerských společností přivítal moderátor Jan Pokorný a diskutoval s nimi o tom, jak se Česko v posledním roce digitalizovalo a jaké jsou výhledy do budoucna.

Konferenci ISSS spolupořádá Kraj Vysočina, spolupracuje s ní Královéhradecký kraj a město Hradec Králové. Generálním partnerem konference ISSS 2023 je Česká spořitelna, hlavními partnery jsou Asseco, Cisco, EVIDEN – Atos IT Solutions and Services, ICZ, Microsoft a Vita.

První zdravici přednesla primátorka Statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová, která hosty přivítala v pořadatelském městě a jménem Hradce Králové jim popřála, aby na konferenci načerpali nové vědomosti, inspiraci v „best practices“ a kontakty. Pro firmy, státní správu a samosprávu je podle ní konference důležitá, protože jim nabízí už 25 let platformu pro setkávání.

Královéhradecký kraj zastupoval 1. náměstek hejtmana Pavel Bulíček, který vyzdvihl, že pro Královéhradecký kraj je konference důležitá a její předností je, že může probíhat v tak velkém rozsahu, který umožňuje Kongresové centrum Aldis.

Dále projevem pokračoval předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, který zdůraznil, že rozvoj digitalizace je pro budoucnost státu důležitý, protože stát jako takový pomůže zeštíhlit, zefektivnit a celkově umožní, aby lépe fungoval, a aby se lépe dařilo businessu.

Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny předestřela, že do budoucna bude vlivem vývoje nejen české společnosti žádoucí upravit osnovy na základních školách tak, aby se další generace mohla v digitálním světě a kontaktu s digitalizovaným státem lépe orientovat a nevnímala to jako strašáka. Mluvila například o zavedení datových schránek pro všechny osoby nad 18 let, které budou školy ve svých osnovách „evangelizovat“.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj upozornil na budoucí využití umělé inteligence ve státní službě, kterou zatím veřejnost vnímá jako potenciální hrozbu nebo jako zdroj zábavy. Proto v legislativním a formálním uchopení umělé inteligence vidí „historický úkol“ současné generace politiků, kteří ji budou muset opatrně regulovat, ovšem zároveň nebrzdit její vývoj. V dohledné době se bude také potřeba zaměřit na překonání „digitální propasti“, která se v poslední dekádě či dvou ve společnosti prohlubuje.

Za spolupořadatele konference ISSS 2023 Kraj Vysočina mluvil hejtman Vítězslav Schrek, který poukázal na stav digitalizace na Ukrajině, která v některých ohledech Česko převyšuje. Na pozvání hejtmana Schreka dorazil Volodymyr Čubirko, předseda Zakarpatské oblastní rady na Ukrajině. Ten zmínil pokrokový projekt DIYA (zkratka pro „Derzhava a já“). Jde o mobilní aplikaci a webový portál, které umožňují komunikovat se státem ze smartphonu. Tuto aplikaci vyvinulo Ministerstvo pro digitální transformaci Ukrajiny.

Digitální kavárna

Od zdravic a proslovů se program zahájení přenesl do bloku tradičně přezdívaného „kavárna“, který taktéž moderoval Jan Pokorný z Českého rozhlasu. Ten postupně diskutoval se všemi hosty na podiu, mezi které patřili ministr dopravy Martin Kupka, ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík, poslanec za ANO Robert Králíček, poslanec Národní rady SR a primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, předseda Nejvyššího kontrolního úřadu SR Ľubomír Andrassy, předseda Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert.

Také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr, ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, generální ředitel České televize Petr Dvořák, Industry Executive pro Government pro Střední Evropu v Microsoft Václav Koudele, generální ředitel Cisco Systems ČR Michal Stachník, generální ředitel Skupiny ICZ Dan Rosendorf, ředitel Big Data & Security divize v EVIDEN – Atos IT Solutions and Services Tomáš Hlavsa a výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

„Letošní ročník konference ISSS je jubilejní 25. ročník – konference ISSS pomáhá digitalizovat českou veřejnou správu už čtvrt století. Za tu dobu jsme byli svědky či aktéry úvodního představení, v mnoha případech dokonce startu většiny nejvýznamnějších projektů eGovernmentu, vyzpovídali jsme prakticky všechny osobnosti v oboru a přivítali jsme desetitisíce unikátních návštěvníků. Když jsme v roce 1998 s konferencí ISSS začínali, tak byl internet jen na několika málo místech, rozhodně tomu nebylo tak, že by každá veřejná instituce měla internetové připojení jako standard. Dnes už si asi nikdo nedokáže představit veřejnou správu, která by fungovala pouze „na papíře“. I témata se za tuto dobu výrazně změnila. Dříve se kladl důraz především na publikaci informací ve všech sférách veřejné správy, dnes je to hlavně plná digitalizace procesů a interaktivní komunikace s úřady, nebo rozšiřující se využití umělé inteligence,“ uvedl na slavnostním zahájení výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

  • TZ_Hradec Králové už čtvrtstoletí hostí konferenci ISSS

    PDF, 197,30 KB

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Asseco Central Europe, a. s. CETIN Cisco Systems, s.r.o. Česká pošta Eviden ICZ, a. s. Microsoft Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.