Audio

Slavnostní zahájení 2023

 • Pavlína Springerová, primátorka, Statutární město Hradec Králové

  15. 5. 2023
 • Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana, Královéhradecký kraj

  15. 5. 2023
 • Miloš Vystrčil, předseda, Senát Parlamentu ČR

  15. 5. 2023
 • Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

  15. 5. 2023
 • Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

  15. 5. 2023
 • Diskuse

  15. 5. 2023

Audiozáznamy vybraných přednášek 2023

 • Zpráva o stavu eGovernmentu v ČR (Lukáš Kolářík, David Sláma, Ministerstvo vnitra; Martin Mesršmíd, Petr Kuchař, Digitální a informační agentura)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace a archivace dokumentů – Co se změnilo za rok v tvorbě elektronických dokumentů? (Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace a archivace dokumentů – Zpráva o stavu Národního digitálního archivu (Jiří Bernas, Národní archiv)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace a archivace dokumentů – Aktuální aktivity CNZ (Jan Heisler, CNZ, z.s.)

  15. 5. 2023
 • Elektronizace v oblasti zdravotnictví I – Připravované služby elektronického zdravotnictví (Milan Blaha, Ministerstvo zdravotnictví)

  15. 5. 2023
 • Elektronizace v oblasti zdravotnictví II – Stav přípravy standardů elektronického zdravotnictví (Martin Pilnik, Hynek Kružík, Ministerstvo zdravotnictví)

  15. 5. 2023
 • Elektronizace v oblasti zdravotnictví II – Elektronizace zdravotnictví z pohledu pacientů (Edita Müllerová, Pracovní skupina Pacientské rady pro eHealth)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace a Digitální identita – eDoklady (Martin Mesršmíd, Digitální a informační agentura)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace a Digitální identita – Lhůty zákona o právu na digitální služby – Lze je ještě stihnout? (Zdeněk Zajíček, ICT UNIE, z.s.)

  15. 5. 2023
 • Portálová řešení pro orgány veřejné moci – Portál dopravy (Ladislav Němec, Karel Váchal, Ministerstvo dopravy)

  15. 5. 2023
 • ICT v územním plánování a stavebním řízení – Digitalizace stavebního řízení a územního plánování (Petr Klán, Ministerstvo pro místní rozvoj)

  15. 5. 2023
 • Stav projektů eGovernmentu – e-Sbírka (Aleš Gola, Milan Hamerský, Ministerstvo vnitra)

  15. 5. 2023
 • Stav projektů eGovernmentu – Častá pochybení ve veřejných zakázkách v oblasti informačních technologií pohledem rozhodovací praxe ÚOHS (Petr Jedlička, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)

  15. 5. 2023
 • Stav projektů eGovernmentu – Datové schránky (Ondřej Menoušek, Digitální a informační agentura)

  15. 5. 2023
 • Rozhodování veřejné správy na základě dat – Je využití pokročilé analytiky a predikčních modelů ve státní právě sci-fi? Jsme blíž, než myslíme. (Karel Trpkoš, MPSV; Bedřich Valigura, GFŘ; Ondřej Šimáček, Petr Gavlas, GŘC; Petr Malovec, Policie ČR; Václav Koudele, MICROSOFT; Ivana Karhanová, David Kaláb, Adastra, s.r.o.)

  15. 5. 2023
 • Geoinformatika – Účelové územní prvky a další novinky ve službách ČÚZK (Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální)

  15. 5. 2023
 • Geoinformatika – Inovace státního mapového díla z produkce Zeměměřického úřadu – Nová řada topografických map České republiky se představuje (Přemysl Jindrák, Zeměměřický úřad)

  15. 5. 2023
 • Elektronické spisové služby – Pohled původce na připravované atestace spisových služeb (Pavel Jirásek, Městská část Praha 16; Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o.)

  15. 5. 2023
 • Elektronické spisové služby – Atestace spisových služeb (Petr Vokáč, Ministerstvo vnitra; Petr Stiegler, Česká agentura pro standardizaci)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace v oblasti sociálních věcí – ICT v resortu MPSV (Karel Trpkoš, Ministerstvo práce a sociálních věcí)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace v oblasti sociálních věcí – Jak uděláme krátký proces s haldami formulářů na úřadech práce (Karel Trpkoš, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Tomáš Ammer, OKsystem a.s.)

  15. 5. 2023
 • Cloud ve veřejné správě – Jak stavět moderní informační systémy v hybridním cloudu (Jiří Krula, SPCSS; Zbyszek Lugsch, SOITRON s.r.o.; Jan Šteidl, Asseco Central Europe, a.s.; Jindřich Pospíšil, MICROSOFT, s.r.o.)

  15. 5. 2023
 • Blok Digitální a informační agentury – Design systém gov.cz a redesign Portálu občana (Jan Kalina, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Blok Digitální a informační agentury – Kompetenční centrum Národního plánu obnovy: Jak pomáháme s designem služeb (Veronika Zápotocká, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Blok Digitální a informační agentury – Schvalování projektů eGov a architektura (Tomáš Šedivec, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Blok Digitální a informační agentury – Základní registry nové generace (Libor Kalenský, Michal Pešek, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Blok Digitální a informační agentury – Portál občana a mobilní aplikace gov.cz (Jan Kalina, Tomáš Musil, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Blok Ministerstva vnitra – Registr výročních zpráv dle zákona o svobodném přístupu k informacím + Zkušenosti z fungování Sbírky právní předpisů ÚSC (Miroslav Veselý, Ministerstvo vnitra)

  16. 5. 2023
 • Blok Otevřených dat – Otevřená data (Lenka Kováčová, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Kybernetická bezpečnost I – Směrnice NIS2 a její promítnutí do nového zákona o kybernetické bezpečnosti (Tomáš Krejčí, Adam Kučínský, Daniela Procházková, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost)

  16. 5. 2023
 • Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

  16. 5. 2023

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Asseco Central Europe, a. s. CETIN Cisco Systems, s.r.o. Česká pošta Eviden ICZ, a. s. Microsoft Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.