Audio

Slavnostní zahájení 2023

 • Pavlína Springerová, primátorka, Statutární město Hradec Králové

  15. 5. 2023
 • Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana, Královéhradecký kraj

  15. 5. 2023
 • Miloš Vystrčil, předseda, Senát Parlamentu ČR

  15. 5. 2023
 • Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

  15. 5. 2023
 • Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

  15. 5. 2023
 • Diskuse

  15. 5. 2023

Audiozáznamy vybraných přednášek 2023

 • Zpráva o stavu eGovernmentu v ČR (Lukáš Kolářík, David Sláma, Ministerstvo vnitra; Martin Mesršmíd, Petr Kuchař, Digitální a informační agentura)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace a archivace dokumentů – Co se změnilo za rok v tvorbě elektronických dokumentů? (Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace a archivace dokumentů – Zpráva o stavu Národního digitálního archivu (Jiří Bernas, Národní archiv)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace a archivace dokumentů – Aktuální aktivity CNZ (Jan Heisler, CNZ, z.s.)

  15. 5. 2023
 • Elektronizace v oblasti zdravotnictví I – Připravované služby elektronického zdravotnictví (Milan Blaha, Ministerstvo zdravotnictví)

  15. 5. 2023
 • Elektronizace v oblasti zdravotnictví II – Stav přípravy standardů elektronického zdravotnictví (Martin Pilnik, Hynek Kružík, Ministerstvo zdravotnictví)

  15. 5. 2023
 • Elektronizace v oblasti zdravotnictví II – Elektronizace zdravotnictví z pohledu pacientů (Edita Müllerová, Pracovní skupina Pacientské rady pro eHealth)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace a Digitální identita – eDoklady (Martin Mesršmíd, Digitální a informační agentura)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace a Digitální identita – Lhůty zákona o právu na digitální služby – Lze je ještě stihnout? (Zdeněk Zajíček, ICT UNIE, z.s.)

  15. 5. 2023
 • Portálová řešení pro orgány veřejné moci – Portál dopravy (Ladislav Němec, Karel Váchal, Ministerstvo dopravy)

  15. 5. 2023
 • ICT v územním plánování a stavebním řízení – Digitalizace stavebního řízení a územního plánování (Petr Klán, Ministerstvo pro místní rozvoj)

  15. 5. 2023
 • Stav projektů eGovernmentu – e-Sbírka (Aleš Gola, Milan Hamerský, Ministerstvo vnitra)

  15. 5. 2023
 • Stav projektů eGovernmentu – Častá pochybení ve veřejných zakázkách v oblasti informačních technologií pohledem rozhodovací praxe ÚOHS (Petr Jedlička, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)

  15. 5. 2023
 • Stav projektů eGovernmentu – Datové schránky (Ondřej Menoušek, Digitální a informační agentura)

  15. 5. 2023
 • Rozhodování veřejné správy na základě dat – Je využití pokročilé analytiky a predikčních modelů ve státní právě sci-fi? Jsme blíž, než myslíme. (Karel Trpkoš, MPSV; Bedřich Valigura, GFŘ; Ondřej Šimáček, Petr Gavlas, GŘC; Petr Malovec, Policie ČR; Václav Koudele, MICROSOFT; Ivana Karhanová, David Kaláb, Adastra, s.r.o.)

  15. 5. 2023
 • Geoinformatika – Účelové územní prvky a další novinky ve službách ČÚZK (Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální)

  15. 5. 2023
 • Geoinformatika – Inovace státního mapového díla z produkce Zeměměřického úřadu – Nová řada topografických map České republiky se představuje (Přemysl Jindrák, Zeměměřický úřad)

  15. 5. 2023
 • Elektronické spisové služby – Pohled původce na připravované atestace spisových služeb (Pavel Jirásek, Městská část Praha 16; Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r.o.)

  15. 5. 2023
 • Elektronické spisové služby – Atestace spisových služeb (Petr Vokáč, Ministerstvo vnitra; Petr Stiegler, Česká agentura pro standardizaci)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace v oblasti sociálních věcí – ICT v resortu MPSV (Karel Trpkoš, Ministerstvo práce a sociálních věcí)

  15. 5. 2023
 • Digitalizace v oblasti sociálních věcí – Jak uděláme krátký proces s haldami formulářů na úřadech práce (Karel Trpkoš, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Tomáš Ammer, OKsystem a.s.)

  15. 5. 2023
 • Cloud ve veřejné správě – Jak stavět moderní informační systémy v hybridním cloudu (Jiří Krula, SPCSS; Zbyszek Lugsch, SOITRON s.r.o.; Jan Šteidl, Asseco Central Europe, a.s.; Jindřich Pospíšil, MICROSOFT, s.r.o.)

  15. 5. 2023
 • Blok Digitální a informační agentury – Design systém gov.cz a redesign Portálu občana (Jan Kalina, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Blok Digitální a informační agentury – Kompetenční centrum Národního plánu obnovy: Jak pomáháme s designem služeb (Veronika Zápotocká, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Blok Digitální a informační agentury – Schvalování projektů eGov a architektura (Tomáš Šedivec, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Blok Digitální a informační agentury – Základní registry nové generace (Libor Kalenský, Michal Pešek, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Blok Digitální a informační agentury – Portál občana a mobilní aplikace gov.cz (Jan Kalina, Tomáš Musil, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Blok Ministerstva vnitra – Registr výročních zpráv dle zákona o svobodném přístupu k informacím + Zkušenosti z fungování Sbírky právní předpisů ÚSC (Miroslav Veselý, Ministerstvo vnitra)

  16. 5. 2023
 • Blok Otevřených dat – Otevřená data (Lenka Kováčová, Digitální a informační agentura)

  16. 5. 2023
 • Kybernetická bezpečnost I – Směrnice NIS2 a její promítnutí do nového zákona o kybernetické bezpečnosti (Tomáš Krejčí, Adam Kučínský, Daniela Procházková, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost)

  16. 5. 2023
 • Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

  16. 5. 2023

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.