Zpět na tiskové zprávy

Hradec Králové je městem eGovernmentu, už po 26. hostí konferenci ISSS

Do Hradce Králové se na konferenci ISSS každoročně sjíždějí vrcholní političtí představitelé a zástupci soukromého sektoru, kteří digitalizují českou veřejnou správu. Na letošní konferenci ISSS 2024 si během dvou dnů – 13. a 14. května, mohou hosté poslechnout více než 180 přednášek, které se věnují využití umělé inteligence při práci s daty, kybernetické bezpečnosti nebo kontaktu s klienty, také načerpat inspiraci u téměř 50 vystavovatelských firem. Na pondělním zahájení dostali slovo zástupci obou komor Parlamentu ČR, představitelé a ředitelé státních institucí a ředitelé předních ICT firem.

Konferenci ISSS spolupořádá Kraj Vysočina, spolupracuje s ní Královéhradecký kraj a město Hradec Králové. Generálním partnerem konference ISSS 2024 je Česká spořitelna, hlavními partnery jsou Asseco, CETIN, CISCO, Česká pošta, EVIDEN, ICZ, Microsoft a Vita. Pořádá ji společnost Triada a spolupořádá spolek Český zavináč, který je také pořadatelem mezinárodní konference V4 DIS, v rámci níž se potkávají přední politici ze zemí Visegradské skupiny.

První proslov přednesla primátorka Statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová, která hosty přivítala v pořadatelském městě. Připomněla, že konference je pro pořadatelské město důležitou a tradiční akcí, která pomáhá digitalizovat už 26 let českou veřejnou správu.

Královéhradecký kraj zastupoval 1. náměstek hejtmana Pavel Bulíček, který prezentoval nový obor na Univerzitě Hradec Králové – Kyberbezpečnost. Ten vznikl jako odpověď na stále větší kyberútoky na státní, ale i soukromý sektor, a s nimi se zvyšující se poptávkou po cybersecurity expertech.

Dalším projevem pokračoval předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, který vyzdvihl přidanou hodnotu konference, jelikož je formálním i neformálním prostorem pro rozhovory. Připomněl, že v digitalizaci je zapotřebí spolupracovat i napříč politickým spektrem.

Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny hovořila o tom, že digitalizace je zdrojem rychlých změn a pro starší generaci je problém se tomuto trendu přizpůsobovat. Navíc zdůraznila, že existuje i opačný směr – například právo být off-line, či možnost platit hotovostí.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj, začal proslov připomínkou, že plány v digitalizaci prezentované na minulé konferenci byly během roku převedeny do praxe – jde například o projekty na Ministerstvu dopravy či na Ministerstvu práce a sociálních věcí, či eDoklady, které v současnosti používá přes 400 tisíc obyvatel. Vyjmenoval čtyři body důležité pro úspěšnou digitalizaci státu – spolupráce, koordinace, jasný cíl a vize.

Za spolupořadatele konference ISSS 2024 Kraj Vysočina mluvil hejtman Vítězslav Schrek, který otevřel téma možné digitalizace ve sportu.

Tradiční kavárna

Od zdravic a proslovů se program zahájení přenesl do bloku tradičně přezdívaného „kavárna“, který moderoval Jan Pokorný. Ten postupně diskutoval se všemi hosty na podiu, mezi které patřili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka, poslanec za ANO Robert Králíček, poslanec Národní rady SR a primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, Jiří Koubek, vrchní ředitel sekce na Ministerstvu vnitra, předseda Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert a Roman Saraj, předseda Oblastní rady Zakarpatské Ukrajiny.

Dále nově jmenovaný ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr, ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Štencel.

Soukromý sektor a partnery zastupoval Pavel Kváš, ředitel veřejného a neziskového sektoru České spořitelny, Vladimír Dzurilla, country manager a člen představenstva Asseco Central Europe, Juraj Šedivý, generální ředitel CETIN GROUP a předseda představenstva CETIN, Petr Černohorský, senior product manager CISCO, Martin Vránek, ředitel divize finanční a korporátní služby Česká pošta, Vladek Šlezingr, generální ředitel EVIDEN, Dan Rosendorf, generální ředitel a předseda představenstva ICZ, Václav Koudele, industry executive for government Microsoft, Ivana Havlíková, jednatel ve společnosti Vita, a výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

„Umělá inteligence je stále pouze stroj, co plní rozkazy člověka.  Nachází se v podobném stavu jako internet v 90. letech, který neměl téměř žádná omezení a právní rámec. Bylo na něm možné téměř cokoliv. Umělá inteligence se postupně zapojuje do našeho každodenního života, prolíná se všemi odvětvími, veřejnou správu nevyjímaje. Je tedy nutné, aby u umělé inteligence do budoucna byly jasně vykolíkované mantinely a vytvořená pravidla. A právě my, tady na konferenci ISSS, máme možnost nastavit diskurs a debatovat o možnostech využití umělé inteligence ve veřejné správě,“ řekl na slavnostním zahájení výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

  • TZ_ISSS 2024 – Hradec Králové je městem eGovernmentu, už po 26. hostí konferenci ISSS

    PDF, 210,88 KB

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Asseco Central Europe, a. s. CETIN Cisco Systems, s.r.o. Česká pošta Eviden ICZ, a. s. Microsoft Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.