Podrobný program

 • Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici. Odkaz na prezentace je v detailu přednášek.
 • K vybraným přednáškám byly doplněny audiozáznamy. V případě zájmu přidáme záznamy i dalších vystoupení.
 • 9.15–10.30

  Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací I

 • 9.15–9.35


  14. 5. 2024 Velký sál

  Služby NÚKIB

  Tomáš Krejčí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

  NÚKIB není jen regulátor. Co poskytuje za služby subjektům spadajících pod zákon o kybernetické bezpečnosti se dozvíte od náměstka ředitele, který řídí sekci národní centrum kybernetické bezpečnosti Tomáše Krejčího. Budeme probírat jak služby technického charakteru, tak osvětové a vzdělávací.

 • 9.35–10.05


  14. 5. 2024 Velký sál

  Zajištění komplexních služeb kybernetické bezpečnosti

  Zuzana Pechová CETIN a.s.

  Uvažujete, že si do své organizace přizvete externího partnera pro dodání komplexních řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti? V naší přednášce vás provedeme všemi úskalími. Dozvíte se, co je pro takovou spolupráci zapotřebí, abyste se vyhnuli zbytečným nesrovnalostem a nespokojenostem, i nač se zaměřit, abyste ze spolupráce měli prospěch, neomezovala vaši organizaci a nebyla jen povinně trpěnou položkou v rozpočtu.

 • 10.05–10.20


  14. 5. 2024 Velký sál

  (ne)Veselé historky z bezpečnostního testování

  Michal Zedníček ALEF Distribution CZ, s.r.o.

  Typické příklady průlomu bezpečnosti organizace v průběhu bezpečnostního testu.

 • 10.20–10.30


  14. 5. 2024 Velký sál

  WEDOS Global Protection: Budoucnost webu bez DDoS

  Petr Říha WEDOS Internet, a.s.

  Tato přednáška představuje WEDOS Global Protection, pokročilou službu v oblasti kybernetické bezpečnosti od české společnosti WEDOS Internet a.s. Od svého založení v roce 2009 se WEDOS vyprofiloval z poskytovatele webhostingu na lídra v ochraně proti kybernetickým útokům. Služba WEDOS Global Protection využívá decentralizovanou infrastrukturu s BGP anycast technologií, zajišťující vysokou dostupnost, stabilitu a ochranu proti DDoS útokům. Díky rozsáhlé síti serverů po celém světě a pokročilým bezpečnostním technologiím poskytuje rychlou odezvu webových stránek a zvyšuje celosvětovou dostupnost a SEO hodnocení klientů. Přednáška zdůrazňuje důležitost přístupu „jeden za všechny, všichni za jednoho“ ve světě kybernetické bezpečnosti a ukazuje, jak WEDOS Global Protection přispívá k bezpečnějšímu internetovému prostředí pro firmy, jednotlivce a veřejnou správu po celém světě.

 • 10.35–12.30

  Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací II

 • 10.35–10.45


  14. 5. 2024 Velký sál

  Schopnost naprostého zotavení – nejúčinnější obrana proti kybernetickým hrozbám

  Petr Dvořák GAPP SYSTEM s.r.o.

  Ať už realizujete jakékoli opatření s cílem zabránit nejrůznějším kybernetickým incidentům, riziko následků s negativním dopadem na organizaci nebude nikdy nulové. A právě proto je třeba učinit Vaši organizaci totálně odolnou se 100% jistotou zotavení v případě potřeby. Řešením je nejen datový trezor s garantovaně nepoškozenými daty, ale celá sada prověřených a funkčních nástrojů a postupů vedoucích k rychlé a efektivní obnově provozu. Již se nebavíme o pouze zálohování, ale o schopnosti naprostého zotavení. Bez kompromisů. Naší misí je pomoci k totální odolnosti i Vám.

 • 10.45–11.15


  14. 5. 2024 Velký sál

  NIS2 bez NIS2

  Václav Lukavský ATS – TELCOM PRAHA a.s. Roman Václav ISIT SOFTWARE CZ s.r.o.

  Termín implementace pravidel směrnice EP a Rady EU 2022/2555 – NIS2 se neodkladně blíží. Finišuje i zpracování příslušných právních předpisů ČR (zákon a prováděcí vyhlášky). V tomto kontextu je nutné si ujasnit vztah práva a technicko-administrativního zabezpečení informačních systémů nyní a v nejbližší budoucnosti. Firmy se musí připravovat, ale otázka zní, lze se připravit na NIS2 bez NIS2. Ano lze, i když to vypadá jako protimluv.

 • 11.15–11.30


  14. 5. 2024 Velký sál

  Důležitý krok při zavádění povinností NIS2

  František Janů GORDIC spol. s r.o.

  Analýza rizik (AR) je pro organizace klíčovým krokem při zavádění požadavků evropské směrnice NIS2. V režimu nižších i vyšších povinností pomáhá plnit legislativní povinnosti a současně prověří kybernetické hrozby, které mohou organizaci poškodit. AR současně identifikuje strategické oblasti, na které je třeba se zaměřit při implementaci požadavků směrnice. Jak vám s ní může moderní aplikace pomoci a co za vás žádná aplikace nevyřeší?

 • 11.30–12.30


  14. 5. 2024 Velký sál

  NIS, ZoKB a veřejná správa

  Daniela Procházková Adam Kučínský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

 • 14. 5. 2024 Velký sál

  Diskuse

 • 9.00–10.10

  Aktivity a projekty ministerstva vnitra

 • 9.00–9.20


  14. 5. 2024 Malý sál

  Elektronizace volební a matriční agendy

  Petr Vokáč Ministerstvo vnitra

  MV připravuje nové informační systémy pro státní správu na úseku voleb a matrik. Elektronizace volebního procesu znamená, že od roku 2026 bude fungovat informační systém správy voleb obsahující seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí a nástroj pro sestavování elektronických petic. Vybudování centralizovaného matričního informačního systému eMatrika pak od roku 2027 umožní komunikaci občana s matričními úřady v elektronické podobě a postupně omezí místní příslušnost při poskytování matričních služeb. Projekt počítá se zavedením elektronických matričních dokladů a s možností požádat o vybrané matriční služby elektronicky prostřednictvím portálu eMatriky a Portálu občana, resp. Portálu veřejné správy, kde budou zveřejněny informace o souvisejících životních situacích.

 • 9.20–9.40


  14. 5. 2024 Malý sál

  Představení sekce informačních technologií Ministerstva vnitra

  Tomáš Hrubý Ministerstvo vnitra
 • 9.40–9.55


  14. 5. 2024 Malý sál

  Možnosti napojení regionálních sítí k ITS MV – aktuální stav

  Bohdan Urban Petr Vobejda Ministerstvo vnitra
 • 9.55–10.10


  14. 5. 2024 Malý sál

  e-Sbírka a e-Legislativa

  Lukáš Klučka Milan Hamerský Ministerstvo vnitra

 • 14. 5. 2024 Malý sál

  Diskuse

 • 10.20–11.20

  Vnitřní digitalizace úřadů III

 • 10.20–10.35


  14. 5. 2024 Malý sál

  Dlouhodobé řízení ISVS

  Tomáš Šedivec Digitální a informační agentura

  Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy je obsažena v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a navazující vyhlášce č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy. Vzhledem k nedávné změně povinných subjektů zákona a vydání nové vyhlášky je potřeba edukace a představení motivace, která vedle k těmto změnám. Povinnosti se vztahují jak na orgány státní správy, tak i samosprávné celky a nově i tzv. státní právnické osoby. V prezentaci se zaměříme i na atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy a nový informační systém, který by měl ulehčit práci při plnění povinností ze zákona jak na straně povinných osob, tak na straně Digitální a informační agentury.

 • 10.35–10.50


  14. 5. 2024 Malý sál

  Využití umělé inteligence v platformě GINIS

  Tereza Křížová Michal Polák GORDIC spol. s r.o.
 • 10.50–11.20


  14. 5. 2024 Malý sál

  Co je u nás nového? – Agendové informační systémy, Propojení do ESSL … KZS a JES

  Jan Křížek VITA software, s.r.o.
 • 11.25–12.15

  Vnitřní digitalizace úřadů IV

 • 11.25–11.35


  14. 5. 2024 Malý sál

  Digitalizace obecního sektoru a hotovostních transakcí

  Lukáš Nosek QEX CZ a.s. Pavel Kozler KNOWINSTORE s.r.o.
 • 11.35–11.50


  14. 5. 2024 Malý sál

  Co všechno se točí kolem spisové služby?

  Jaroslav Kordina Městský úřad Červený Kostelec Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.

  Spisová služba se stále více stává středobodem elektronizace úřadů, a díky tomu se také mění pohled na její výkon a na funkce, které má zajistit.

 • 11.50–12.05


  14. 5. 2024 Malý sál

  Kompetenční centra – s čím pomůžeme úřadům?

  Veronika Vacková Digitální a informační agentura

  Představení role a fungování odboru Kompetenčních center v České republice, která byla zřízena v rámci DIA (Digitální a informační agentura). Tato centra jsou vytvořena jako klíčové instituce pro podporu digitalizace a digitální transformace ve veřejné správě v souladu se Zákonem o právu na digitální služby. Jejich hlavním cílem je poskytovat odbornou pomoc a sdílení znalostí nejen ostatním úřadům, ale i široké veřejnosti a podnikatelské sféře. Důraz je kladen na zvýšení úrovně digitalizace v ČR a na zlepšení koordinace a spolupráce mezi jednotlivými resorty při vytváření nových digitálních systémů a služeb. Odbor Kompetenčních center byl založen v lednu 2024.

 • 12.05–12.15


  14. 5. 2024 Malý sál

  ESG pro obce

  Zita Kučerová Tomáš Mejstřík Centrum investic, rozvoje a inovací

  Strategie vychází z metodiky ESG protokolu, který se již běžně používá pro hodnocení vlivu firem na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení. Je to metodika, která pomáhá vyjádřit udržitelnost obce, formulovat svou strategii a stanovit si cíle udržitelnosti. Aplikování strategie si klade za cíl v obcích Královéhradeckého kraje dosáhnout zejména přípravy obcí na povinnosti přicházející z evropské a národní úrovně a s tím spojené možnosti čerpání finančních nástrojů, a to i komerčních, adaptovat obce na nadcházející změny klimatu, zvýšit energetickou soběstačnost a zefektivnění provozu institucí řízených municipalitou, chránit životní prostředí a podnítit sociální rozvoj. Synergickým efektem může být dosažen náskok v kvalitě života v celém regionu, zlepšena reputace kraje a kvalita života obyvatelstva.


 • 14. 5. 2024 Malý sál

  Diskuse

 • 12.30–14.00

  Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)


 • 14. 5. 2024 Malý sál

  1. Dotační program IROP na projekty kybernetické bezpečnosti, elektronizace služeb, portálová řešení a komunikační infrastrukturu

  Rostislav Mazal Aleš Pekárek Ministerstvo pro místní rozvoj

 • 14. 5. 2024 Malý sál

  2. Strategie a stav připravovaných projektů

  Tomáš Šedivec Digitální a informační agentura

 • 14. 5. 2024 Malý sál

  3. Využití dat na úrovni samosprávy

  Radka Domanská Digitální a informační agentura

 • 14. 5. 2024 Malý sál

  4. Využití eDokladů při volbách

  Zdeněk Hrach Digitální a informační agentura

 • 14. 5. 2024 Malý sál

  5. Metodika zveřejňování smluv a Problematika přístuposti webů

  Radek Horáček Digitální a informační agentura

 • 14. 5. 2024 Malý sál

  6. Provoz infrastruktury samospráv v ostrovním režimu

  Martin Kulich Národní agentura pro komunikační a informační technologie Martin Cerman Digitální a informační agentura

 • 14. 5. 2024 Malý sál

  7. Vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti kybernetické bezpečnosti

 • 10.00–11.05

  Digitální identita

 • 10.00–10.15


  14. 5. 2024 Eliščin sál

  eDoklady a ověřovatelé

  Zdeněk Hrach Digitální a informační agentura

  V lednu letošního roku DIA spustila aplikaci eDoklady, která přináší zcela nový přístup v oblasti prokazování totožnosti nejen vůči veřejným orgánům, ale také vůči soukromoprávním subjektům. Aplikace eDoklady představuje alternativu k občanskému průkazu v podobě elektronické aplikace, kterou si mohou uživatelé jednoduše stáhnout do svého mobilního zařízení za použití identity občana. Příspěvek odpoví na otázky, co eDoklady přináší pro ověřovatele, jaké funkcionality DIA připravuje a představí aktuality a plánovaný rozvoj.

 • 10.15–10.35


  14. 5. 2024 Eliščin sál

  MojeID a eIDAS 2.0

  Jaromír Talíř MojeID – CZ.NIC z.s.p.o.

  Revize nařízení eIDAS ustavující Evropskou digitální peněženku bylo schváleno v Evropském parlamentu a ve sdružení CZ.NIC se připravujeme na to co přinese. Pro jednoduchou inicializaci peněženky bude třeba prostředek s vysokou úrovní záruky, a proto MojeID nově podporuje klíče Yubikey. Mění se také podmínky pro vystavení kvalifikovaných certifikátů a MojeID je nově možné použít pro online vystavení certifikátu od Postsignum. Změn v MojeID je ale mnohem více.

 • 10.35–10.50


  14. 5. 2024 Eliščin sál

  Registr zastupování

  Petr Tiller Digitální a informační agentura

  Úřady pracují na poskytování elektronických služeb dle zákona o právu na digitální služby (ZoPDS). Typickým uživatelským přístupem je zde nějaký portál provozovaný úřadem s přihlášením prostřednictvím Národního bodu. Nicméně obecně je mnoho služeb veřejné správy potřeba čerpat v zastoupení ať už ze zákonných důvodů (rodiče nezletilých dětí, jednatelé právnických osob) nebo na základě plné moci. Mnoho portálů se již tuto situaci snaží řešit nyní, tato činnost však nebyla doposud koordinována. DIA inicializovala v roce 2023 změnu zákona 111/2009 Sb. o základních registrech s cílem doplnit do registru práv a povinností Registr zastupování. Tato iniciativa nejen umožní koordinaci řešení u všech portálů a tím i jednotný uživatelský zážitek, ale také umožní občanům využívat elektronické plné moci při jednání s úřady. Přednáška představí tento projekt včetně aktuálního legislativního stavu a plánu nasazení jednotlivých částí do produkce.

 • 10.50–11.05


  14. 5. 2024 Eliščin sál

  Elektronické zastupování v kontextu českého eGovernmentu

  Jan Šteidl Radek Baloun Asseco Central Europe, a.s.

  Možnost být zastoupen či vystupovat v zastoupení za někoho jiného při elektronické komunikaci s veřejnou správou je dalším krokem ke zvýšení uživatelského komfortu. Možnost udělit (a využít) zmocnění čistě elektronicky přináší novela zákona o právu na digitální službu. Přednáška se věnuje praktickým dopadům do fungování úřadů různého typu. Přináší praktické příklady, co může tato nová digitální služba přinést do praxe veřejné správy.


 • 14. 5. 2024 Eliščin sál

  Diskuse

 • 11.15–11.50

  Otevřená data a jak je efektivně a prakticky využít

 • 11.15–11.35


  14. 5. 2024 Eliščin sál

  Správa dat a jejich využívání pro lepší fungování veřejné správy

  Radka Domanská Digitální a informační agentura

  Proč o data systematicky pečovat a co musí úřady dělat pro kvalitní správu dat? Úřady stejně jako jiné organizace nemohou bez dat efektivně vykonávat svoji činnost, poskytovat digitální služby ani se správně rozhodovat. Potřebná data však často nejsou dostupná a spolehlivá, což komplikuje mj. i naplňování zákona o právu na digitální služby. Zaměřme se na data a rozhýbejme digitalizaci i rozhodování založené na datech.

 • 11.35–11.50


  14. 5. 2024 Eliščin sál

  Využití otevřených dat Královéhradeckého kraje

  Tomáš Slezák Krajský úřad Královéhradeckého kraje Tomáš Merta Centrum investic, rozvoje a inovací

  Nové datové sady otevřených dat, aplikace nad otevřenými daty, hackathony, prvky AI, směrnice upravující postup publikace a katalogizace otevřených dat, sdílení dobré praxe, setkání zástupců veřejné správy.


 • 14. 5. 2024 Eliščin sál

  Diskuse

 • 9.30–11.00

  Zlatý Erb 2024 – Představení oceněných projektů a poznatků získaných při hodnocení letošního ročníku soutěže


 • 14. 5. 2024 Jednací sál

  Jak DIA pomáhá městům a obcím s datovými schránkami a CzechPoint v návaznosti na Portál občana a spisové služby

  Ondřej Menoušek Digitální a informační agentura

 • 14. 5. 2024 Jednací sál

  Katalog služeb v podmínkách měst a obcí – návaznost na centrální katalog služeb

  Šimon Trusina Digitální a informační agentura

 • 14. 5. 2024 Jednací sál

 • 14. 5. 2024 Jednací sál

  Informace o uplynulém ročníku soutěže Zlatý erb

  Martin Lukáš Soutěž Zlatý erb

  Informace o uplynulém ročníku soutěže Zlatý erb Představení zákulisí vzniku inovovaných kritérií soutěže Zlatý erb – zaměřeno na cílové skupiny „občan“, „podnikatel“ a „turista“, způsoby přihlašování, lokální portály občana, katalog služeb měst a obcí, kybernetická bezpečnost, sociální média a prémiová kritéria

  Weby samospráv ve světě digitálních služeb Generální partner soutěže Zlatý erb v souhrnné přednášce poskytne přehled o tom jak využívá centrální služby eGovernmentu pro města a obce (např. NIA, eGovernment klíč, apod.), otevřená data – úřední deska a to vše na pozadí kybernetické bezpečnosti, které byl letošní ročník věnován)

  Jak pracujeme s identitou občana v systému MUNIS Identita občana je prostředek jak nabízet občanovi informace o něm vedené v agendách informačního systému Munis. Jde zejména o místní poplatky a obdobné typy plateb, ale také o stav vyřizování podání ve spisové službě nebo zařazení do stálého seznamu voličů. Určitou stávající komplikací je v té souvislosti současná nemožnost vyjádřit pomocí identity občana vztah zastupování, což by se ale mělo zřejmě brzo změnit.

  Jak DIA pomáhá městům a obcím s datovými schránkami a CzechPoint v návaznosti na Portál občana a spisové služby V přednášce bude představena pozice DIA ve vztahu k městům a obcím a co je nového v datových schránkách a CzechPoint. A to vše s dopady do spisových služeb – novinky roku 2024 (velkokapacitní datové zprávy, datové schránky pro autorizované techniky, inženýři, architekti, kteří pro města a obce vypracovávají digitální mapy inženýrských sítí, služba autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby, apod.).


 • 14. 5. 2024 Jednací sál

  Weby samospráv ve světě digitálních služeb

  Michal Tausch GORDIC spol. s r.o.

 • 14. 5. 2024 Jednací sál

  Jak pracujeme s identitou občana v systému MUNIS

  Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.
 • 9.20–9.30


  14. 5. 2024 Expozice Triada

  Datový sklad Munis a portál občana

  Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o. Michal Dvořák DATRON, a.s.

  Posluchači budou seznámeni s rozvojem možností napojení IS Munis na Portál občana dodávaný společnosti DATRON, a.s. Budou zmíněny jak technické aspekty řešení v podobě zapojení Datového skladu Munis, tak praktické aplikace jednotlivých služeb pro občany.

 • 10.20–10.30


  14. 5. 2024 Expozice Triada

  Využití kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru v IS Munis

  Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o. Jan Frk Software602, a.s.

  Přednáška ukáže využití kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru poskytovaných společností Software602, a.s. v elektronické spisové službě Munis ERMS.

 • 11.20–11.30


  14. 5. 2024 Expozice Triada

  Spisová služba pro školy a další zřizované organizace

  Tomáš Vlasák TRIADA, spol. s r.o.

  Elektronická spisová služba Munis ERMS je opravu variabilní nástroj, který mohou využívat organizace různých typů. Její praktické nasazení na školách a dalších městy a obcemi zřizovaných organizacích představí tato prezentace.

 • 12.00–12.15


  14. 5. 2024 Expozice Triada

  Vyhodnocení znalostní soutěže Munis

  Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
 

Aktivity a projekty ministerstva vnitra

Elektronizace volební a matriční agendy

9.00–9.20

Aktivity a projekty ministerstva vnitra

9.00–9.20

Elektronizace volební a matriční agendy

Malý sál
Petr Vokáč Ministerstvo vnitra

MV připravuje nové informační systémy pro státní správu na úseku voleb a matrik. Elektronizace volebního procesu znamená, že od roku 2026 bude fungovat informační systém správy voleb obsahující seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí a nástroj pro sestavování elektronických petic. Vybudování centralizovaného matričního informačního systému eMatrika pak od roku 2027 umožní komunikaci občana s matričními úřady v elektronické podobě a postupně omezí místní příslušnost při poskytování matričních služeb. Projekt počítá se zavedením elektronických matričních dokladů a s možností požádat o vybrané matriční služby elektronicky prostřednictvím portálu eMatriky a Portálu občana, resp. Portálu veřejné správy, kde budou zveřejněny informace o souvisejících životních situacích.

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací I

Služby NÚKIB

9.15–9.35

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací I

9.15–9.35

Služby NÚKIB

Velký sál
Tomáš Krejčí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

NÚKIB není jen regulátor. Co poskytuje za služby subjektům spadajících pod zákon o kybernetické bezpečnosti se dozvíte od náměstka ředitele, který řídí sekci národní centrum kybernetické bezpečnosti Tomáše Krejčího. Budeme probírat jak služby technického charakteru, tak osvětové a vzdělávací.

Aktivity a projekty ministerstva vnitra

Představení sekce informačních technologií Ministerstva vnitra

9.20–9.40

Aktivity a projekty ministerstva vnitra

9.20–9.40

Představení sekce informačních technologií Ministerstva vnitra

Malý sál
Tomáš Hrubý Ministerstvo vnitra

Zlatý Erb 2024 – Představení oceněných projektů a poznatků získaných při hodnocení letošního ročníku soutěže

Informace o uplynulém ročníku soutěže Zlatý erb

Zlatý Erb 2024 – Představení oceněných projektů a poznatků získaných při hodnocení letošního ročníku soutěže

Informace o uplynulém ročníku soutěže Zlatý erb

Jednací sál
Martin Lukáš Soutěž Zlatý erb

Informace o uplynulém ročníku soutěže Zlatý erb Představení zákulisí vzniku inovovaných kritérií soutěže Zlatý erb – zaměřeno na cílové skupiny „občan“, „podnikatel“ a „turista“, způsoby přihlašování, lokální portály občana, katalog služeb měst a obcí, kybernetická bezpečnost, sociální média a prémiová kritéria

Weby samospráv ve světě digitálních služeb Generální partner soutěže Zlatý erb v souhrnné přednášce poskytne přehled o tom jak využívá centrální služby eGovernmentu pro města a obce (např. NIA, eGovernment klíč, apod.), otevřená data – úřední deska a to vše na pozadí kybernetické bezpečnosti, které byl letošní ročník věnován)

Jak pracujeme s identitou občana v systému MUNIS Identita občana je prostředek jak nabízet občanovi informace o něm vedené v agendách informačního systému Munis. Jde zejména o místní poplatky a obdobné typy plateb, ale také o stav vyřizování podání ve spisové službě nebo zařazení do stálého seznamu voličů. Určitou stávající komplikací je v té souvislosti současná nemožnost vyjádřit pomocí identity občana vztah zastupování, což by se ale mělo zřejmě brzo změnit.

Jak DIA pomáhá městům a obcím s datovými schránkami a CzechPoint v návaznosti na Portál občana a spisové služby V přednášce bude představena pozice DIA ve vztahu k městům a obcím a co je nového v datových schránkách a CzechPoint. A to vše s dopady do spisových služeb – novinky roku 2024 (velkokapacitní datové zprávy, datové schránky pro autorizované techniky, inženýři, architekti, kteří pro města a obce vypracovávají digitální mapy inženýrských sítí, služba autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby, apod.).

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací I

Zajištění komplexních služeb kybernetické bezpečnosti

9.35–10.05

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací I

9.35–10.05

Zajištění komplexních služeb kybernetické bezpečnosti

Velký sál
Zuzana Pechová CETIN a.s.

Uvažujete, že si do své organizace přizvete externího partnera pro dodání komplexních řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti? V naší přednášce vás provedeme všemi úskalími. Dozvíte se, co je pro takovou spolupráci zapotřebí, abyste se vyhnuli zbytečným nesrovnalostem a nespokojenostem, i nač se zaměřit, abyste ze spolupráce měli prospěch, neomezovala vaši organizaci a nebyla jen povinně trpěnou položkou v rozpočtu.

Aktivity a projekty ministerstva vnitra

Možnosti napojení regionálních sítí k ITS MV – aktuální stav

9.40–9.55

Aktivity a projekty ministerstva vnitra

9.40–9.55

Možnosti napojení regionálních sítí k ITS MV – aktuální stav

Malý sál
Bohdan Urban Petr Vobejda Ministerstvo vnitra

Aktivity a projekty ministerstva vnitra

e-Sbírka a e-Legislativa

9.55–10.10

Aktivity a projekty ministerstva vnitra

9.55–10.10

e-Sbírka a e-Legislativa

Malý sál
Lukáš Klučka Milan Hamerský Ministerstvo vnitra

Digitální identita

eDoklady a ověřovatelé

10.00–10.15

Digitální identita

10.00–10.15

eDoklady a ověřovatelé

Eliščin sál
Zdeněk Hrach Digitální a informační agentura

V lednu letošního roku DIA spustila aplikaci eDoklady, která přináší zcela nový přístup v oblasti prokazování totožnosti nejen vůči veřejným orgánům, ale také vůči soukromoprávním subjektům. Aplikace eDoklady představuje alternativu k občanskému průkazu v podobě elektronické aplikace, kterou si mohou uživatelé jednoduše stáhnout do svého mobilního zařízení za použití identity občana. Příspěvek odpoví na otázky, co eDoklady přináší pro ověřovatele, jaké funkcionality DIA připravuje a představí aktuality a plánovaný rozvoj.

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací I

(ne)Veselé historky z bezpečnostního testování

10.05–10.20

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací I

10.05–10.20

(ne)Veselé historky z bezpečnostního testování

Velký sál
Michal Zedníček ALEF Distribution CZ, s.r.o.

Typické příklady průlomu bezpečnosti organizace v průběhu bezpečnostního testu.

Diskuse

Diskuse

Malý sál

Digitální identita

MojeID a eIDAS 2.0

10.15–10.35

Digitální identita

10.15–10.35

MojeID a eIDAS 2.0

Eliščin sál
Jaromír Talíř MojeID – CZ.NIC z.s.p.o.

Revize nařízení eIDAS ustavující Evropskou digitální peněženku bylo schváleno v Evropském parlamentu a ve sdružení CZ.NIC se připravujeme na to co přinese. Pro jednoduchou inicializaci peněženky bude třeba prostředek s vysokou úrovní záruky, a proto MojeID nově podporuje klíče Yubikey. Mění se také podmínky pro vystavení kvalifikovaných certifikátů a MojeID je nově možné použít pro online vystavení certifikátu od Postsignum. Změn v MojeID je ale mnohem více.

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací I

WEDOS Global Protection: Budoucnost webu bez DDoS

10.20–10.30

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací I

10.20–10.30

WEDOS Global Protection: Budoucnost webu bez DDoS

Velký sál
Petr Říha WEDOS Internet, a.s.

Tato přednáška představuje WEDOS Global Protection, pokročilou službu v oblasti kybernetické bezpečnosti od české společnosti WEDOS Internet a.s. Od svého založení v roce 2009 se WEDOS vyprofiloval z poskytovatele webhostingu na lídra v ochraně proti kybernetickým útokům. Služba WEDOS Global Protection využívá decentralizovanou infrastrukturu s BGP anycast technologií, zajišťující vysokou dostupnost, stabilitu a ochranu proti DDoS útokům. Díky rozsáhlé síti serverů po celém světě a pokročilým bezpečnostním technologiím poskytuje rychlou odezvu webových stránek a zvyšuje celosvětovou dostupnost a SEO hodnocení klientů. Přednáška zdůrazňuje důležitost přístupu „jeden za všechny, všichni za jednoho“ ve světě kybernetické bezpečnosti a ukazuje, jak WEDOS Global Protection přispívá k bezpečnějšímu internetovému prostředí pro firmy, jednotlivce a veřejnou správu po celém světě.

Vnitřní digitalizace úřadů III

Dlouhodobé řízení ISVS

10.20–10.35

Vnitřní digitalizace úřadů III

10.20–10.35

Dlouhodobé řízení ISVS

Malý sál
Tomáš Šedivec Digitální a informační agentura

Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy je obsažena v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a navazující vyhlášce č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy. Vzhledem k nedávné změně povinných subjektů zákona a vydání nové vyhlášky je potřeba edukace a představení motivace, která vedle k těmto změnám. Povinnosti se vztahují jak na orgány státní správy, tak i samosprávné celky a nově i tzv. státní právnické osoby. V prezentaci se zaměříme i na atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy a nový informační systém, který by měl ulehčit práci při plnění povinností ze zákona jak na straně povinných osob, tak na straně Digitální a informační agentury.

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací II

Schopnost naprostého zotavení – nejúčinnější obrana proti kybernetickým hrozbám

10.35–10.45

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací II

10.35–10.45

Schopnost naprostého zotavení – nejúčinnější obrana proti kybernetickým hrozbám

Velký sál
Petr Dvořák GAPP SYSTEM s.r.o.

Ať už realizujete jakékoli opatření s cílem zabránit nejrůznějším kybernetickým incidentům, riziko následků s negativním dopadem na organizaci nebude nikdy nulové. A právě proto je třeba učinit Vaši organizaci totálně odolnou se 100% jistotou zotavení v případě potřeby. Řešením je nejen datový trezor s garantovaně nepoškozenými daty, ale celá sada prověřených a funkčních nástrojů a postupů vedoucích k rychlé a efektivní obnově provozu. Již se nebavíme o pouze zálohování, ale o schopnosti naprostého zotavení. Bez kompromisů. Naší misí je pomoci k totální odolnosti i Vám.

Vnitřní digitalizace úřadů III

Využití umělé inteligence v platformě GINIS

10.35–10.50

Vnitřní digitalizace úřadů III

10.35–10.50

Využití umělé inteligence v platformě GINIS

Malý sál
Tereza Křížová Michal Polák GORDIC spol. s r.o.

Digitální identita

Registr zastupování

10.35–10.50

Digitální identita

10.35–10.50

Registr zastupování

Eliščin sál
Petr Tiller Digitální a informační agentura

Úřady pracují na poskytování elektronických služeb dle zákona o právu na digitální služby (ZoPDS). Typickým uživatelským přístupem je zde nějaký portál provozovaný úřadem s přihlášením prostřednictvím Národního bodu. Nicméně obecně je mnoho služeb veřejné správy potřeba čerpat v zastoupení ať už ze zákonných důvodů (rodiče nezletilých dětí, jednatelé právnických osob) nebo na základě plné moci. Mnoho portálů se již tuto situaci snaží řešit nyní, tato činnost však nebyla doposud koordinována. DIA inicializovala v roce 2023 změnu zákona 111/2009 Sb. o základních registrech s cílem doplnit do registru práv a povinností Registr zastupování. Tato iniciativa nejen umožní koordinaci řešení u všech portálů a tím i jednotný uživatelský zážitek, ale také umožní občanům využívat elektronické plné moci při jednání s úřady. Přednáška představí tento projekt včetně aktuálního legislativního stavu a plánu nasazení jednotlivých částí do produkce.

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací II

NIS2 bez NIS2

10.45–11.15

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací II

10.45–11.15

NIS2 bez NIS2

Velký sál
Václav Lukavský ATS – TELCOM PRAHA a.s. Roman Václav ISIT SOFTWARE CZ s.r.o.

Termín implementace pravidel směrnice EP a Rady EU 2022/2555 – NIS2 se neodkladně blíží. Finišuje i zpracování příslušných právních předpisů ČR (zákon a prováděcí vyhlášky). V tomto kontextu je nutné si ujasnit vztah práva a technicko-administrativního zabezpečení informačních systémů nyní a v nejbližší budoucnosti. Firmy se musí připravovat, ale otázka zní, lze se připravit na NIS2 bez NIS2. Ano lze, i když to vypadá jako protimluv.

Vnitřní digitalizace úřadů III

Co je u nás nového? – Agendové informační systémy, Propojení do ESSL … KZS a JES

10.50–11.20

Vnitřní digitalizace úřadů III

10.50–11.20

Co je u nás nového? – Agendové informační systémy, Propojení do ESSL … KZS a JES

Malý sál
Jan Křížek VITA software, s.r.o.

Digitální identita

Elektronické zastupování v kontextu českého eGovernmentu

10.50–11.05

Digitální identita

10.50–11.05

Elektronické zastupování v kontextu českého eGovernmentu

Eliščin sál
Jan Šteidl Radek Baloun Asseco Central Europe, a.s.

Možnost být zastoupen či vystupovat v zastoupení za někoho jiného při elektronické komunikaci s veřejnou správou je dalším krokem ke zvýšení uživatelského komfortu. Možnost udělit (a využít) zmocnění čistě elektronicky přináší novela zákona o právu na digitální službu. Přednáška se věnuje praktickým dopadům do fungování úřadů různého typu. Přináší praktické příklady, co může tato nová digitální služba přinést do praxe veřejné správy.

Diskuse

Diskuse

Eliščin sál

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací II

Důležitý krok při zavádění povinností NIS2

11.15–11.30

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací II

11.15–11.30

Důležitý krok při zavádění povinností NIS2

Velký sál
František Janů GORDIC spol. s r.o.

Analýza rizik (AR) je pro organizace klíčovým krokem při zavádění požadavků evropské směrnice NIS2. V režimu nižších i vyšších povinností pomáhá plnit legislativní povinnosti a současně prověří kybernetické hrozby, které mohou organizaci poškodit. AR současně identifikuje strategické oblasti, na které je třeba se zaměřit při implementaci požadavků směrnice. Jak vám s ní může moderní aplikace pomoci a co za vás žádná aplikace nevyřeší?

Otevřená data a jak je efektivně a prakticky využít

Správa dat a jejich využívání pro lepší fungování veřejné správy

11.15–11.35

Otevřená data a jak je efektivně a prakticky využít

11.15–11.35

Správa dat a jejich využívání pro lepší fungování veřejné správy

Eliščin sál
Radka Domanská Digitální a informační agentura

Proč o data systematicky pečovat a co musí úřady dělat pro kvalitní správu dat? Úřady stejně jako jiné organizace nemohou bez dat efektivně vykonávat svoji činnost, poskytovat digitální služby ani se správně rozhodovat. Potřebná data však často nejsou dostupná a spolehlivá, což komplikuje mj. i naplňování zákona o právu na digitální služby. Zaměřme se na data a rozhýbejme digitalizaci i rozhodování založené na datech.

Vnitřní digitalizace úřadů IV

Digitalizace obecního sektoru a hotovostních transakcí

11.25–11.35

Vnitřní digitalizace úřadů IV

11.25–11.35

Digitalizace obecního sektoru a hotovostních transakcí

Malý sál
Lukáš Nosek QEX CZ a.s. Pavel Kozler KNOWINSTORE s.r.o.

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací II

NIS, ZoKB a veřejná správa

11.30–12.30

Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací II

11.30–12.30

NIS, ZoKB a veřejná správa

Velký sál
Daniela Procházková Adam Kučínský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Vnitřní digitalizace úřadů IV

Co všechno se točí kolem spisové služby?

11.35–11.50

Vnitřní digitalizace úřadů IV

11.35–11.50

Co všechno se točí kolem spisové služby?

Malý sál
Jaroslav Kordina Městský úřad Červený Kostelec Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.

Spisová služba se stále více stává středobodem elektronizace úřadů, a díky tomu se také mění pohled na její výkon a na funkce, které má zajistit.

Otevřená data a jak je efektivně a prakticky využít

Využití otevřených dat Královéhradeckého kraje

11.35–11.50

Otevřená data a jak je efektivně a prakticky využít

11.35–11.50

Využití otevřených dat Královéhradeckého kraje

Eliščin sál
Tomáš Slezák Krajský úřad Královéhradeckého kraje Tomáš Merta Centrum investic, rozvoje a inovací

Nové datové sady otevřených dat, aplikace nad otevřenými daty, hackathony, prvky AI, směrnice upravující postup publikace a katalogizace otevřených dat, sdílení dobré praxe, setkání zástupců veřejné správy.

Vnitřní digitalizace úřadů IV

Kompetenční centra – s čím pomůžeme úřadům?

11.50–12.05

Vnitřní digitalizace úřadů IV

11.50–12.05

Kompetenční centra – s čím pomůžeme úřadům?

Malý sál
Veronika Vacková Digitální a informační agentura

Představení role a fungování odboru Kompetenčních center v České republice, která byla zřízena v rámci DIA (Digitální a informační agentura). Tato centra jsou vytvořena jako klíčové instituce pro podporu digitalizace a digitální transformace ve veřejné správě v souladu se Zákonem o právu na digitální služby. Jejich hlavním cílem je poskytovat odbornou pomoc a sdílení znalostí nejen ostatním úřadům, ale i široké veřejnosti a podnikatelské sféře. Důraz je kladen na zvýšení úrovně digitalizace v ČR a na zlepšení koordinace a spolupráce mezi jednotlivými resorty při vytváření nových digitálních systémů a služeb. Odbor Kompetenčních center byl založen v lednu 2024.

Diskuse

Diskuse

Eliščin sál

Vnitřní digitalizace úřadů IV

ESG pro obce

12.05–12.15

Vnitřní digitalizace úřadů IV

12.05–12.15

ESG pro obce

Malý sál
Zita Kučerová Tomáš Mejstřík Centrum investic, rozvoje a inovací

Strategie vychází z metodiky ESG protokolu, který se již běžně používá pro hodnocení vlivu firem na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení. Je to metodika, která pomáhá vyjádřit udržitelnost obce, formulovat svou strategii a stanovit si cíle udržitelnosti. Aplikování strategie si klade za cíl v obcích Královéhradeckého kraje dosáhnout zejména přípravy obcí na povinnosti přicházející z evropské a národní úrovně a s tím spojené možnosti čerpání finančních nástrojů, a to i komerčních, adaptovat obce na nadcházející změny klimatu, zvýšit energetickou soběstačnost a zefektivnění provozu institucí řízených municipalitou, chránit životní prostředí a podnítit sociální rozvoj. Synergickým efektem může být dosažen náskok v kvalitě života v celém regionu, zlepšena reputace kraje a kvalita života obyvatelstva.

Diskuse

Diskuse

Malý sál

Diskuse

Diskuse

Velký sál

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

1. Dotační program IROP na projekty kybernetické bezpečnosti, elektronizace služeb, portálová řešení a komunikační infrastrukturu

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

1. Dotační program IROP na projekty kybernetické bezpečnosti, elektronizace služeb, portálová řešení a komunikační infrastrukturu

Malý sál
Rostislav Mazal Aleš Pekárek Ministerstvo pro místní rozvoj

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Asseco Central Europe, a. s. CETIN Cisco Systems, s.r.o. Česká pošta Eviden ICZ, a. s. Microsoft Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.