Napsali o ISSS

Dnes se účastním již 25. ročníku konference ISSS v Hradci Králové. Konference za ty roky opravdu dospěla a já jsem rád, že jsem mohl být u jejich začátků. Věřím, že digitalizaci se podaří nakopnout i díky financím z Národního plánu obnovy, jehož aktualizaci dokončujeme.“

 

 

Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti

 

„Panuje shoda na tom, že chceme-li dále posilovat naši konkurenceschopnost a prosperitu, musíme naši ekonomiku i správu věcí veřejných transformovat. K tomu je potřeba se otevírat novým trendům, nebát se inovovat, digitalizovat. Digitalizace státní správy a samosprávy představuje jednu z cest k dlouhodobé prosperitě.

Je zřejmé, že klíčovou roli pro další digitalizaci bude hrát firemní sektor. Digitální řešení pro obsluhu klientů, která zavádějí firmy, totiž nastavují v občanech očekávání, která následně chtějí přenést i do státní správy. Česká spořitelna je jednou z firem, která je sama v oblasti digitalizace a její bezpečnosti velmi aktivní. Zároveň má ambici státu s digitalizací pomoci.

I proto považujeme za zásadní být generálním partnerem konference Internet ve státní správě a samosprávě, která je jedinečnou platformou pro inspirativní debaty, výměnu zkušeností i propojování subjektů soukromého sektoru a státní správy.“

 

 

Tomáš Salomon, Česká spořitelna

 

„Konferenci ISSS vnímáme jako obrovskou příležitost a místo, kde se můžeme setkat se stakeholdery ze státní správy a samosprávy, a obecně s osobami, které se digitalizaci věnují. Navíc jako Microsoft máme možnost zainteresovaným osobám ukázat, čemu se věnujeme, na jakých nových projektech pracujeme, a to celé představit na odborných přednáškách. Líbí se nám, že konference je, co se týče organizace, zvládnutá velmi profesionálně, a že ji organizátoři stále posouvají vpřed. Do budoucna bychom rádi pomohli s rozvojem a expanzí konference ISSS směrem za hranice Česka do zemí regionu Visegradské čtyřky.“

 

 

Václav Koudele, Microsoft

 

„Konference ISSS pro Cisco představuje jedinečnou příležitost ukázat, že máme státním a veřejným institucím skutečně co nabídnout. Jako tradiční partner v oblasti síťových technologií, ale i silný hráč na poli kyberbezpečnosti a nových IT architektur. ISSS vytváří na jednom místě ojedinělý prostor pro formální i neformální setkání s desítkami partnerů, zákazníků i představitelů státní správy a zviditelnění značky Cisco. Za 25 let své existence se ISSS stala skutečně respektovaným fórem všech stran a hráčů na poli digitalizace. Těší nás, že ISSS není o powerpointových prezentacích, ale o schůzkách, rozhovorech, konzultacích. O střetnutí se známými, ale i navazování nových kontaktů. Proto se na ISSS vždy rádi vracíme.“

 

 

Michal Stachník, Cisco

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Asseco Central Europe, a. s. CETIN Cisco Systems, s.r.o. Česká pošta Eviden ICZ, a. s. Microsoft Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.