ISSS -- Local and regional information society 29.--30. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Dotazník pro vystavovatele na konferenci ISSS 2004

Podělte se s námi o vaše postřehy a nápady z právě proběhlé konference prostřednictvím tohoto dotazníku. Vaše připomínky a náměty pomohou zvýšit úroveň dalšího ročníku!

Pokud jste se nějaké části konference nezúčastnili nebo nějakou službu nevyužili, vyberte v odpovědi "Nevím" (poslední možnost).

1. Celkové hodnocení
2. Informace před akcí
3. Komunikace s pořadateli
4. Příprava (neděle)
5. Přínos pro firmu
6. Stravování
7. Společenský večer
8. Bazén
9. Předběžná rezervace plochy na ISSS 2005
(bez výběru místa):
ne
2 × 3 m
2 × 4 m
větší
10. Předběžná rezervace přednášky ne
ano
11. Které služby pořadatelů vítáte:
12. Které služby pořadatelů postrádáte:
13. Další komentář:
14. Identifikace
a) Příjmení:
b) Jméno:
c) Titul před jménem:
d) Titul za jménem:
e) Funkce:
f) Organizace:
g) Ulice:
h) Číslo popisné (orientační):
i) Město:
j) PSČ:
k) Telefon:
l) Fax:
m) E-mail: