ISSS -- Local and regional information society 29.--30. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly doplněny všechny PowerPoint prezentace (max. 6 MB)

Program konference

úterý

pondělí, 29. března

Velký sál

10.40–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 (1,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (270kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (298 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (674 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (1,5 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (847 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (1,4 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (718 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (4,5 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (887 kB)

Zahájení konference, úvodní projevy Tlumočení ČJ<=>AJ

Vladimír Mlynář, ministr informatiky ČR
Oldřich Vlasák, primátor města Hradce Králové
Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
Pavel Bém, primátor hl. města Prahy
František Dohnal, hejtman kraje Vysočina
Mirek Topolánek, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
Branislav Opaterný, poslanec Národní rady Slovenska
Gérald Santucci, Evropská komise
Javier Ossandon, prezident sítě ELANET
Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference

Malý sál

9.00–10.30

Elektronický podpis ve veřejné správě

moderuje Mgr. Dagmar Bosáková, Ministerstvo informatiky ČR

PowerPoint prezentace (418 kB)

Novela zákona o elektronickém podpisu

Mgr. Hana Nevřalová, Ing. Jan Hobza, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (414 kB)

Vyhláška o elektronických podatelnách

Mgr. Dana Bosáková, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (415 kB)

Projekt e-podpisu ve státní správě

Ing. Dana Bérová, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (262 kB)

Novelizace zákona o elektronickém podpisu -- vliv na praxi

Ing. Petr Budiš, PVT, 10'

PowerPoint prezentace (669 kB)

Využívání kvalifikovaných certifikátů ve státní správě, časová razítka

Ing. Lenka Capoušková, První certifikační autorita, a. s., 10'

PowerPoint prezentace (807 kB)

Elektronické podávání daňových přiznání

Ing. Michal Faltýnek, Ministerstvo financí ČR, Ústřední finanční a daňové ředitelství, 10'

Panelová diskuse

Ing. Michal Faltýnek, MFČR
Ing. Dana Bérová
Ing. Jan Hobza, MIČR
Ing. Lenka Papoušková, PVT, 15'

12.30–12.40
PowerPoint prezentace (4,7 MB)

Podmínky a možnosti smlouvy ELITE fy Symantec pro veřejnou správu

Jaroslav Techl, Abakus

12.40–13.10

Přednáška generálního partnera

PowerPoint prezentace (945 kB)

e-bankovnictví České spořitelny, a. s.

Luboš Louda, Česká spořitelna, a. s., 30'

13.30–15.00

Blok přednášek hlavních partnerů I.

Přehled a vize řešení Microsoft pro veřejnou správu v České republice

Ing. Jan Toman, Microsoft, 40'

PowerPoint prezentace (734 kB)

Spolufinancované projekty Českého Telecomu veřejnou správou ČR a EU -- chiméra nebo možnost?

Ing. Ondřej Felix, CSc., Český Telecom, 15'

Procesní řízení ve veřejné správě

Boris Šraut, IBM, 15'

PowerPoint prezentace (279 kB)

Nové trendy e-Governmentu

Pavel Hrdlička, IBM, 15'

15.10–16.40

Blok přednášek hlavních partnerů II.

prezentace (1,6 MB)

Řešení pro správu obsahu v rámci konceptu eGovernment,

Dr. Ing. Pavel Vosáhlo, Siemens Business Services, 25'

PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Řešení SAP pro veřejnou správu

Jan Renc, SAP, 30'

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

Oracle informační architektura pro státní správu a veřejnou správu

Petr Paukner, Oracle, 30'

16.50–17.55

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Novell -- vedoucí pozice v Linuxu

Ing. Aleš Kučera, Novell-Praha, s. r. o., 30'

Flash prezentace (508 kB)

Sun Java Enterprise system

Jaroslav Malina, Sun Microsystems Czech, s. r. o., 15'

PowerPoint prezentace (4,1 MB)

Aktuality na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Mgr. Stanislav Gross, Ministr vnitra ČR, 20'

18.00–18.50
zvukový záznam ve formátu MP3 (13,2 MB)

Bez e-munity, diskusní pořad

Vladimír Mlynář, ministr informatiky ČR
Ivan Langer, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Karel Březina, komise pro informatiku ČSSD
František Dohnal, hejtman kraje Vysočina

Přednáškový sál

9.00–10.30

Koordinace IS územní veřejné správy

moderuje Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Správní a dopravně správní evidence

Ing. Tomáš Holenda, RNDr. Jiří Malátek, Ministerstvo vnitra ČR, 20'

PowerPoint prezentace (151 kB)

Zkušenosti městského informačního systému s Centrální evidencí obyvatel

Ing. Jiří Škrabal, Městský úřad Svitavy, Vera, 10'

PowerPoint prezentace (207 kB)

Matrika MUNIS

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

prezentace (320 kB)

Osobní doklady občanů v Evropském prostoru v době Internetu

Milan Štěrba, Hewlett-Packard, 15'

prezentace (280 kB)

Pasová agenda financovaná formou PPP projektu

Ing. Petr Adámek, Siemens Business Services, 15'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Regionální a municipální informační systém (RAMIS) pro obce s rozšířenou působností

Petra Mikulecká, PVT
Libor Pokorný, Ministerstvo vnitra ČR, 15'

12.10–12.50

Tisková konference Ministerstva informatiky ČR

Vladimír Mlynář, ministr informatiky ČR

12.55–13.35
PowerPoint prezentace (177 kB)

Alternativa k současnému stavu informatiky a telekomunikací

Miroslav Topolánek, Evžen Tošenovský, Pavel Bém, Ivan Langer, Edvard Kožušník, ODS

13.45–15.00

Vzdělávání a e-learning I.

PowerPoint prezentace (71 kB)

Rozvoj e-learnigové formy vzdělávání zaměstnaců ve správních úřadech

Jan Picka, Úřad vlády České republiky, Generální ředitelství státní služby, 15'

PowerPoint prezentace (5,7 MB)

Blended learning programme pro zaměstnance ve veřejné správě

Jana Prádlová, IBM, 15'

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Nové formy vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě

Ing. Jan Knyttl, Microsoft, 15'

PowerPoint prezentace (55 kB)

EDU portál: služby pro efektivní vzdělávání zaměstnanců a projekty strukturálních fondů EU

Ing. Milan Štolba, Český Telecom, 30'

15.10–16.40

Vzdělávání a e-learning II.

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

Kvalitní pracovní síla jako zdroj rozvoje zaměstnanosti a prosperity regionů

Ing. Pavel Komárek, Prosperita, 30'

PowerPoint prezentace (505 kB)

Portál WWW.TOPREGION.CZ

databanka nejlepších praktik, návodů a zkušeností pro strategické řízení a rozvoj lidí v krajích

Mgr. Petra Jedličková, Mgr. Josef Schwarz, Ing. Ivana Sládková, Národní vzdělávací fond
Ing. Martin Souček, obchodní ředitel, MathAn, 30'

PowerPoint prezentace (455 kB)

Efektivní vzdělávání pro efektivní úřad

RNDr. Bohumil Havel, PVT, 10'

Zkušenosti Ministerstva vnitra ČR s e-learningem

Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (481 kB)

Speciální elektronická média pro veřejnou správu, Projekt Matra--Solon

Ing. Jiří Holub, Triada, spol. s r. o.
Ing. Jana Voldánová, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s., 10'

16.50–18.05

IT projekty v rámci EU programů

PowerPoint prezentace (793 kB)

Spolufinancování IT projektů z evropských programů

Ing. Jan Prokšík, Ministerstvo informatiky, 15'

PowerPoint prezentace (142 kB)

e-government a management evropských projektů

PhDr. Irina Zálišová, BMI, 10'

PowerPoint prezentace (503 kB)

Společný regionální operační program

Mgr. Věra Jourová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15'

PowerPoint prezentace (325 kB)

Rozvoj infrastruktury a komunikačních technologií v regionech

Ing. Zdeněk Vašák, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15'

Diskuse k tématu

Ing. Dana Bérová, Mgr. Petra Bořkovcová, Ministerstvo informatiky ČR
Mgr. Věra Jourová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Eva Hillerová
EU experti, 20'

Eliščin sál

9.00–10.30

Bezpečnost informačních systémů I.

Bezpečnost osobních údajů v informačních systémech veřejné správy

RNDr. Karel Neuwirt, předseda ÚOOU, 15'

PowerPoint prezentace (5,7 MB)

Bezpečnost datových sítí

Ing. Jan Zmij, Siemens, 15'

PowerPoint prezentace (480 kB)

Podpora řešení bezpečnosti IS

Ing. František Nemochovský, Unisys, s. r. o., 20'

Bezpečnost internetových aplikací

Stanislav Bíža, IBM, 15'

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Pokročilé zabezpečení informací

Ladislav Šolc, Microsoft, 15'

PowerPoint prezentace (895 kB)

Praktická realizace bezpečnostních požadavků standardu ISVS při tvorbě informačních systémů

Ing. Jaroslav Vik, PVT, 10'

12.40–14.30

Bezpečnost informačních systémů II. Tlumočení ČJ<=>AJ

PowerPoint prezentace (3,5 MB)

Lucent worldwide professional services overview

Hanusik, Lucent, 20'

PowerPoint prezentace (342 kB)

e-Security: How is Europe Facing the New Challanges?

Gérald Santucci, Evropská komise, 20'

PowerPoint prezentace (3,2 MB)

Výměna dat s klasifikovanými systémy

Ing. Libor Kratochvíl, ICZ, 25'

PowerPoint prezentace (3 MB)

Bezpečnostní produkty pro govnet

Jaroslav Techl, Abakus, 30'

Diskuse k tématu

Baudiš, Pavlica, Vařecha, 15'

14.45–16.20

Úloha IT technologií v krizových situacích

PowerPoint prezentace (115 kB)

Informační technoligie pro IZS a krizové situace

Ing. Vilém Adamec, Ph.D., Ing. Luděk Štolba, MV -- generální ředitelství HZS ČR, 15'

PowerPoint prezentace (770 kB)

Podpora rozhodováni v krizovém řízení

Jiří Vácha, IBM, 15'

PowerPoint prezentace (224 kB)

Kritická infrastruktura státu

Jan Müller, CSc., ICZ, 20'

prezentace (213 kB)

Metodika a podpůrné nástroje pro plánování kontinuity provozu

(Business Continuity Planning)

Ing. Jiří Hubálek, Siemens Business Services, 15'

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

Celostátní informační podpora krizového řízení

Ing. Jaroslav Pejčoch, T-SOFT, s. r. o., 20'

PowerPoint prezentace (644 kB)

Úrovně přiměřené bezpečnostní odolnosti IKS kritické informační infrastruktury ČR

Ing. Václav Novák, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

16.30–17.40

Krizové situace a komunikace s občany

PowerPoint prezentace (3 MB)

Enabling Local Authorities and administrations to provide new services to citizens: Alcatel Multimedia call centers and security solutions Tlumočení ČJ<=>AJ

Nicole Hill, Alcatel, 20'

PowerPoint prezentace (269 kB)

SMiS Info -- Obec Lety Tlumočení ČJ<=>AJ

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

Pomoc občanovi v nouzi, Využití IT v krizových situacích, Zajišťování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti Tlumočení ČJ<=>AJ

Ing. Adéla Kolouchová, Město Boskovice, 10'

PowerPoint prezentace (716 kB)

Technická infrastruktura IZS v kraji Vysočina

Petr Pavlinec, Vaněk, Krajský úřad Vysočina, 15'

Integrované bezpečnostní centrum v Moravskoslezském kraji

Ing. Petr Berglowiec, HZS Moravskoslezského kraje, 15'

19.00–19.50

Zlatý erb, setkání finalistů tradiční soutěže

Jan Savický

Jednací sál

9.00–10.30

V4DIS Conference -- zahájení Tlumočení ČJ<=>AJ

zvukový záznam ve formátu MP3 (315 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (738 kB)

Úvodní slovo

Ing. František Dohnal, hejtman Kraje Vysočina
Vladimir Mlynář, ministr informatiky ČR
Andrzej Jagodziński, ředitel Mezinárodního visegrádského fondu, 15'

PowerPoint prezentace (273 kB)

eGovernment

Agnes Bradier, Evropská komise, 20'

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

Prezentace programu eTen

Dave Broster, Evropská komise, 20'

PowerPoint prezentace (286 kB) PowerPoint prezentace (2,8 MB)

eContent Village

Judith Pretty, Primesphere, s. a., 15'

PowerPoint prezentace (87 kB) PowerPoint prezentace (58 kB)

Prezentace sítě ELANET a projektu Prelude

Javier Ossandon, prezident sítě ELANET, 15'

12.30–13.20

Kulatý stůl: Jak uspět v mezinárodní projektové spolupráci Tlumočení ČJ<=>AJ

Ing. Dana Bérová, ministerstvo informatiky ČR
Agnes Bradier, Evropská komise
Javier Ossandon, prezident sítě ELANET
Enrico Borghi, Formez, It

13.30–15.00

e-strategie zemí V4+ Tlumočení ČJ<=>AJ

PowerPoint prezentace (587 kB)

Státní informační a komunikační politika e-Česko

Vladimír Mlynář, ministr informatiky ČR, 15'

PowerPoint prezentace (61 kB)

Státní informační a komunikační politika, Slovensko

Mikuláš Kačaljak, Ministerstvo dopravy pošt a telekomunikací, 15'

PowerPoint prezentace (451 kB)

Státní informační a komunikační politika, Slovinsko

József Györkös, Ministerstvo pro informační společnost, 15'

PowerPoint prezentace (50 kB)

Státní informační a komunikační politka, Polsko

Kazimierz Bartczak, Ministerstvo infrastruktury, 15'

PowerPoint prezentace (5,5 MB)

Státní informační a komunikační politika, Maďarsko

Mihály Jambrik, Ministerstvo informatiky a telekomunikací, 15'

Diskuse k tématu

15.10–16.40

V4DIS e-strategie a mezinárodní spolupráce měst Tlumočení ČJ<=>AJ

PowerPoint prezentace (2,7 MB)

Význam spolupráce

Jaroslav Šolc, Magistrát hlavního města Prahy, 8'

PowerPoint prezentace (601 kB)

TeleCities-eRights Charter

Eberhard Binder, Město Vídeň, 10'

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

The MajorCities of Europe IT Users Group

Irene Weithofer, Lipsko, 10'

PowerPoint prezentace (145 kB)

GCD presentation

Oldřich Vlasák, primátor Hradce Králové, Christian Pezzin, Cento, 15'

PowerPoint prezentace (495 kB)

eCitizenship for ALL Survey and Award

TeleCities, Deloitte, 10'

PowerPoint prezentace (910 kB)

e-strategie a profilové info

Bratislava, Budapešť, Ljubljana, Praha, Varšava

16.50–17.50

Tlumočení ČJ<=>AJ

Srovnání přístupu k službám eGovernmentu v EU a ČR

Karel Březina, Pavel Dvořák, 15'

PowerPoint prezentace (384 kB)

eCulture Principy eCulture 2000

Mgr. Romana Křížová, Cross Czech, 15'

PowerPoint prezentace (473 kB)

EU portál

Ondřej Větrovský, Ministerstvo informatiky, ČR, 10'

PowerPoint prezentace (88 kB)

V4-spolupráce v kompetenci ministerstva vnitra

Bureš, Ministerstvo vnitra ČR, 10'

PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Komplexní agenturní informace o EU

Přemysl Cenkl, ČTK, 10'

Labský sál

9.00–10.30

Komunikace veřejné správy s občany

SMiS Info, zkušenosti Městského úřadu Poděbrady

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

PowerPoint prezentace (2,7 MB)

Možnosti využití mobilní komunikace ve státní správě a samosprávě

Ing. Jan Křečan, T-Mobile, 30'

Novela zákona o ochraně osobních údajů

JUDr. Alena Kučerová, 15'

PowerPoint prezentace (405 kB)

Stupeň zveřejňování informací, Právní chaos dálkového přístupu k rejstříkům veřejné správy a zákon 106

Oldřich Kužílek, 15'

PowerPoint prezentace (423 kB)

Oveření výpisu -- novela zákona 365

Mgr. Hana Nevřalová, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

Diskuse k přístupu k informacím

Oldřich Kužílek
JUDr. Alena Kučerová
Mgr. Tomáš Chalupa, starosta, Praha 6
Mgr. Hana Nevřalová, Ministerstvo informatiky ČR, 15'

12.20–13.20

Informatizace územních samospráv I.

PowerPoint prezentace (5,3 MB)

Řešení SAP pro kraje a obce

Petr Slaba, SAP, 20'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Portálová řešení pro kraje a obce

Ing. Jan Toman, Microsoft, 30'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Portál Plzeňského kraje a jeho integrace s ostatními portály v regionu

Ing. Jaroslav Antoš, Krajský úřad Plzeňského kraje, 10'

13.30–15.00

Informatizace územních samospráv II.

PowerPoint prezentace (1,9 MB)

Metropolitní síť -- nezbytná podmínka pro rozvoj území

Petr Stiegler, T-Systems PragoNet, a. s., 30'

PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Potřeba datových skladů v oblasti státní správy a samosprávy

Ing. Petr Zeman, Ing. Tomáš Kočka, PhD., Adastra, s. r. o., 30'

PowerPoint prezentace (294 kB)

Manažerské přístupy k informačnímu systému obce

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

PowerPoint prezentace (49 kB)

The Self-Governing Bodies Need Proper Strategic Tools In The Communication Field Tlumočení ČJ<=>AJ

Ing. Jaroslav Svoboda, ministerstvo vnitra ČR
Chris Ormalm, Sweden, 15'

15.10–16.40

Informatizace územních samospráv III.

PowerPoint prezentace (294 kB)

Fenix II -- modulární řešení IS pro instituce veřejné správy na platformě .NET

Dipl. tech. Michal Varga, PVT , 10'

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

Spisová a archivní služba (SAS) -- pořádek v písemnostech a dokumentech

Petra Benediktová, PVT, 10'

PowerPoint prezentace (2,8 MB)

Systém pro řízení podnikového vzdělávání RAMSES AKADEMIE

Ing. Oleg Spružina, CCA Group, a. s., 30'

PowerPoint prezentace (786 kB)

Produkční systémy ve veřejné správě

Milan Beneš, LogicaCMG, 30'

Elektronická archivace -- výzva pro odborníky více oborů

PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt, Státní ústřední archiv v Praze, 10'

16.50–17.40

Informatizace územních samospráv IV.

PowerPoint prezentace (314 kB)

Efektivní nástroje pro evidenci, správu a podporu informačního prostředí úřadu

Jan Ježek, Marbes Consulting, s. r. o., 15'

PowerPoint prezentace (314 kB)

Informace o projektu Kevis

Petr Pavlinec, Krajský úřad Vysočina, 10'

PowerPoint prezentace (464 kB)

Studie proveditelnosti, malá integrace a SDZA

Václav Koudele, Krajský úřad Plzeň, 15'

PowerPoint prezentace (256 kB)

Využití procesní analýzy na Magistrátu města Ostravy

Ing. Drahomíra Maťová, Magistrát města Ostravy, 10'

Salónek č. 1

9.30–10.00

Bentley PowerMap

Ondřej Patočka, Bentley

10.00–10.30

Bentley -- univerzální platforma pro správu životního cyklu geoprostorových dat

Ondřej Patočka, Bentley

13.30–14.00

Aplikace procesního přístupu ve VS

Ing. Michael Hanke, LBMS

14.00–14.45

Dobrý web s WebToDate

Ing. Jiří Pavlín, Macron

15.00–15.40

Tisková konference ministra vnitra ČR

16.00–17.00

Problematika obecních zpravodajů

JUDr. Ing. Antonín Eliáš, Obec a finance
Petra Krajinová, Jablonecký měsíčník

Salónek č. 2

13.30–14.15

Adobe Inteligent Document Platform

Michal Metlička, Adobe Systems Europe

14.30–15.30

Setkání poslanců PS PČR s poslanci SNR

15.30–16.30

Setkání krajských informatiků s poslanci PS PČR

17.00–18.30

Dokumentové agendy úřadu

neformální diskuse

Exprit

Salónek SAS

9.00–13.00

Public Intelligence SAS

Úvod a přehled řešení v oblasti "Public Intelligence": příklad Belgie
Finanční řízení, řešení rizik a zamezení zneužití veřejných prostředků: příklad rakouské agrární agentury
Technický koncept řešení Public Intelligence: příklad Ministerstvo financí Francie
Diskusní stůl -- cesta ke zlepšování služeb veřejné správy

13.00–18.00

Public Intelligence SAS

Přístup do EU: Problémy a jejich řešení v oblasti Public Intelligence
Koncept Public Intelligence -- moderní řízení členské země EU: příklad Francie
Podpora rozpočtových a kontrolních procesů: příklad Ministerstva financí Španělska
Diskusní stůl s hostem -- uplatnění Public Intelligence řešení v ústředních orgánech veřejné správy
Podpora řízení a rozhodovacích procesů měst: příklad města Vídeň

Salónek č. 3

16.50–19.00

Elanet v budoucnosti: Jak zapojit nově přistupující země? (jen pro zvané) Tlumočení ČJ<=>AJ

Diskuze, setkání CEEC asociací

všechny prostory kongresového centra Aldis

20.00–2.00

Večerní společenský program Tlumočení ČJ<=>AJ

Vyhlášení Zlatého erbu

Vyhlášení Eurocrestu

Cena ministra informatiky

Vyhlášení Geoaplikace roku

Vyhlášení Bibliowebu

Společenský program, raut


úterý, 30. března

Přednášková sekce v Hlavním sále

9.00–10.30

Geoinformace -- součást IS veřejné správy

PowerPoint prezentace (3,4 MB)

Geoaplikace roku 2003, oceněné projekty zaměřené na užité GI(T) pro mezinárodní integraci

Geo-Portál -- Budování národní infrastruktury prostorových dat

Ing. Petr Seidl, CSc., Ing. Petr Urban, Ing. Radomír Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,8 MB)

IT pro zpřístupnění dat veřejné správy

Ing. Josef Havaš, MBA, Intergraph, 15'

PowerPoint prezentace (251 kB) PowerPoint prezentace (76 kB)

Poskytování údajů katastru po novele katastrálního zákona

Ing. Jiří Poláček, CSc., Ing. Josef Jirman, ČÚZK, 10'

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Resortní GIS -- portál ŽP

Jiří Hradec, MŽP, 10'

PowerPoint prezentace (821 kB)

MIDAS a portál veřejné správy, WebCastle

Dr. Ing. Bronislava Horáková, Institut geoinformatiky, VŠB -- Technická univerzita Ostrava, 10'

10.40–12.15

Zpřístupňování geodat v ČR a EU Tlumočení ČJ<=>AJ

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

The role of Geographic Information within the evolving European Union

Chris Corbin, EUROGI, UK, 15'

PowerPoint prezentace (722 kB)

EU programy pro geoinformatiku

Ing. Eva Pauknerová, CSc., CAGI, 10'

Relationship Marketing Via Geographical Data Sharing

Sebastian Stachowicz, GDC, Pl, 10'

PowerPoint prezentace (566 kB)

GIS a evropské projekty

RNDr. Karel Charvát, CAGI, 10'

PowerPoint prezentace (93 kB)

Studie Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR

RNDr. Josef Hojdar, Ing. Milan Martinek, Sdružení TERIS, CAGI, 10'

PowerPoint prezentace (764 kB)

Vytváření registru územní identifikace a adres

Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 5'

Státní mapové dílo a služby poskytované Zeměměřičským ústavem v roce 2004

Ing. Jiří Černohorský, Zeměměřický úřad, 10'

Kulatý stůl

Pašek, ČUZK
Bérová, MIČR
CAGI
SMO
AKČR, 15'

12.30–14.00

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

WebGIS Praha -- geografické informace o území hlavního města pro úřad i veřejnost

Ing. Jiří Černý, CSc., Magistrát hl. města Prahy, 10'

Mikroregiony, data a informace ve vzahu k EU

Ing. Jaroslav Keprt, KrÚ Jihomoravského kraje, 5'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Datové soubory pro analytické a prognostické práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností

doc. Dr. Alois Andrle, CSc., ÚRS Praha, 5'

PowerPoint prezentace (4,7 MB)

GIS obcí kladenského regionu na Internetu

Ing. Pavel Rous, Městský úřad Kladno, 10'

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

ÚTP a JPdÚPO

Drahomíra Zedníčková, Krajský úřad Jihomoravského kraje, 5'

PowerPoint prezentace (3 MB)

OGC a OpenSource webGIT

RNDr. Štěpán Kafka, CAGI
Ing. Stanislav Holý, HelpService Remote Sensing, 10'

PowerPoint prezentace (326 kB)

Data silniční a uliční sítě v GIS HZS

kpt. Mgr. Jaroslav Lepeška, KŘ HZS Plzeňského kraje
Ing. Karina Uhlíková, CSc., CEDA, 10'

GIS a krizové situace

Josef Falt, Magistrát města Hradce Králové, 10'

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

IRIS a RIS v roce 2004

RNDr. Blanka Fischerová, Centrum pro regionální rozvoj ČR, 5'

PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Územní plány obcí Plzeňska na webu

Ing. arch. Michal Hadlač, Ing. Milada Kadlecová, Michal Souček, Plzeňský kraj, IRI Brno, 5'

PowerPoint prezentace (3,6 MB)

Vývoj registru sčítacích obvodů ČR

Ing. Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad, 5'

Malý sál

9.00–10.35

e-Government portály

PowerPoint prezentace (614 kB) PowerPoint prezentace (230 kB)

Portál veřejné správy a životní situace

Ing. Dana Bérová, Mnisterstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (1 MB)

Druhá etapa rozvoje portálu veřejné správy

Břetislav Moc, IBM, 15'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Portály veřejné správy

Ing. Robert Hernady, Microsoft, 30'

prezentace (1 MB)

Občan.Sk -- veřejný informační portál

Jakub Čech, Úřad vlády ČR, 10'

PowerPoint prezentace (183 kB)

Projekt budování portálu veřejné správy: pohled systémového integrátora

Ing. Vratislav Paulík, Unisys, 20'

PowerPoint prezentace (3,8 MB)

Portál BusinessInfo -- databáze dotací a grantů, integrace eTržišť

Michal Sontodinomo, CzechTrade, Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10'

10.45–12.15

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

Kiosky a informační portál MPSV

Ing. Zbyněk Melkes, Oksystem, 30'

PowerPoint prezentace (502 kB)

Informační systém BOZP v ČR

Ing. Evžen Bílek, Ph.D., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 10'

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

Spolupráce ePUSA s portálem veřejné správy

Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR, Václav Koudele, Krajský úřad Plzeň, 15'

PowerPoint prezentace (3,4 MB)

Decentralizované řešení správy top level domény .cz

Ing. Jiří Dohnal, CZ.NIC, z. s. p. o.
Bc. Zdeněk Kaminski, T-Systems Pragonet, a. s.
Ing. Petr Pomykáček, ICZ, a. s., 35'

12.30–13.25

Nástroje koordinace ISVS

PowerPoint prezentace (683 kB)

Změny licencování ve školství a zdravotnictví

Ing. Jan Knyttl, Microsoft, 15'

PowerPoint prezentace (409 kB)

Základní principy sdílení dat

Mgr. Hana Nevřalová, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (439 kB) PowerPoint prezentace (408 kB)

Povinnosti správců ISVS po novele 365

Mgr. Hana Nevřalová, Ministerstvo informatiky ČR, 20'

PowerPoint prezentace (522 kB)

Využití bezvýznamového identifikátoru občana v elektronické identifikaci

Jitka Krčilová, Ministerstvo informatiky
Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 10'

13.25–13.55

Modernizace správy veřejných financí, e-GOV

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

IS -- Státní pokladna a kontrola veřejných rozpočtů

Ing. Jiří Roudný, Ministerstvo financí ČR, 25'

PowerPoint prezentace (215 kB)

IT podpora kontrolních procesů při správě státního rozpočtu a prostředků EU

RNDr. Zdeněk Králík, Ing. Jiří Roudný, Ing. Milada Fritzová, Ministerstvo financí ČR, 15'

Přednáškový sál

9.00–10.30

Projekty podporující rozvoj Informační společnosti I.

PowerPoint prezentace (451 kB)

Registr živnostenského podnikání

Ing. Jan Pokorný, Ministerstvo informatiky ČR, 10'

PowerPoint prezentace (878 kB)

Integrace aplikací

Miloš Sobotka, Microsoft, 15'

PowerPoint prezentace (5,4 MB)

Elektronická knihovna úřadu vlády

Jan Duben, Úřad vlády, 10'

PowerPoint prezentace (879 kB)

Uplatnění elektronické faktury ve státní správě a samosprávě

Petr Šereda, PVT, 10'

PowerPoint prezentace (3,2 MB)

Virtuální třída: ideální nástroj pro školení a porady

Václav Pravda, Hewlett-Packard, 15'

prezentace (3,1 MB)

Může si státní správa dovolit outsorcing IT?

Milan Nedvěd, Siemens Business Services, 15'

PowerPoint prezentace (4,8 MB)

eVote

František Kohanyi, Košický samosprávný kraj, 15'

10.45–12.25

Projekty podporující rozvoj Informační společnosti II.

PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Novel exteNd -- systémová integrace na bázi webových služeb

Ing. Aleš Kučera, Novell, 15'

Flash prezentace (431 kB)

Network identity řešení -- základní předpoklad pro e-government

Jaroslav Malina, Sun Microsystems Czech, s. r. o., 15'

PowerPoint prezentace (174 kB)

SIPVZ včera, dnes i zítra

Milan Hausner, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 15'

PowerPoint prezentace (2,9 MB)

Školská síť

Ing. Dalibor Škovronek, AutoCont On Line, 15'

PowerPoint prezentace (3,9 MB)

Infovek -- otvorená škola

Beáta Brestenská, Infovek, 10'

PowerPoint prezentace (1,3 MB)

GIS a dopravní info -- Plzeňský kraj

Mgr. Martin Schejbal, Krajský úřad Plzeň, 10'

PowerPoint prezentace (519 kB)

Individuální konta pojištěnce sociálního pojištění

Jiří Hoidekr, ČSSZ, 10'

Eliščin sál

9.00–10.30

eLibrary Tlumočení ČJ<=>AJ

PowerPoint prezentace (481 kB)

Koncepce internetizace knihoven

Vít Richter, Národní knihovna ČR, 10'

PowerPoint prezentace (403 kB)

Internetizace obcí a knihoven

Pavel Parma, AutoCont On Line, 15'

PowerPoint prezentace (797 kB)

Calimera: co-ordinating IST innovation in Europes local culture institutions

Robert Davies, Calimera, UK, 15'

PowerPoint prezentace (221 kB)

Úloha knihoven jako obecních infocenter s ohledem na národnostní strukturu regionu

Remigiusz Lis, Slezská knihovna Katovice
Barbora Koneszová, Regionální knihovna Karviná, 20'

PowerPoint prezentace (31 kB)

Tezaurus Eurovoc -- selekční jazyk dokumentů EU a jeho využití v České republice

PhDr. Kvetoslava Žigmundová, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR -- Parlamentní knihovna, 10'

PowerPoint prezentace (346 kB)

Bariéry elektronické komunikace občanů s úřady

Mgr. Pavel Šimoník, Ministerstvo vnitra ČR, 5'

PowerPoint prezentace (85 kB)

Webové stránky obcí jako zdroj informací pro občany

Andrej Kyselica, ČSÚ, 5'

PowerPoint prezentace (88 kB)

Právo na informace a autorská práva -- hledání rovnováhy

Martin Svoboda, Státní technická knihovna, 10'

10.45–12.15

eStrategie měst České republiky a benchmarking

PowerPoint prezentace (82 kB)

Úvodní informace o IT ve statutárních městech v ČR

Ing. Jaroslav Šolc, Magistrát hl. města Prahy, 5'

PowerPoint prezentace (881 kB)

Strategický benchmarking

Ing. Jana Voldánová, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s., 10'

11.00–12.15

Prezentace vybraných měst

profilové info dle dotazníku

Hradec Králové

Josef Falt, 20'

PowerPoint prezentace (214 kB)

Praha

Ing. Jaroslav Šolc, 15'

PowerPoint prezentace (398 kB)

Ostrava

Jaromír Tomala, 10'

PowerPoint prezentace (3,4 MB)

Jihlava

Ing. Jiří Zbranek, 10'

PowerPoint prezentace (1,1 MB)

Liberec

Ing. Jiří Hruboň, 10'

Diskuse

12.25–13.50

Best practices měst a obcí Tlumočení ČJ<=>AJ

Zastupitelstvo a web Hradce Králové

Ondřej Vrabec, Bc. Karel Havlíček, Magistrát města Hradce Králové, 20'

PowerPoint prezentace (580 kB)

Šance venkova je v IT

Ing. Vít Skála, PtL, 10'

PowerPoint prezentace (645 kB)

Web hlavního města Prahy

Ing. Miroslav Váňa, Magistrát hl. města Prahy, 15'

Z dílny vítězů soutěže Zlatý erb a EuroCrest, diskuse

Ing. František Dohnal, hejtman Kraje Vysočina
Ing. Tomáš Holenda, Ministerstvo vnitra ČR
Jan Savický, ČVI, 40'

Jednací sál

9.00–10.30

Komunikační infrastruktura I.

PowerPoint prezentace (226 kB)

Komunikační prostředí ISVS

RNDr. Pavel Benda ADS Software, 10'

PowerPoint prezentace (1,5 MB)

KI ISVS -- Klíčové projekty a koncepce rozvoje

PhDr. Petr Moldan, Český Telecom, 30'

PowerPoint prezentace (5,2 MB)

Nové trendy v komunikacích pro oblast státní správy

Ing. Jan Kodad, Siemens, 20'

PowerPoint prezentace (937 kB)

Univerzální přípojka -- koncepce a realita

Ing. Miroslav Nováček, ANECT, 30'

10.45–12.35

Komunikační infrastruktura II.

PowerPoint prezentace (771 kB)

Podpora a rozvoj ISVS

Ing. Lubomír Moravčík, Ministerstvo informatiky ČR, 20'

PowerPoint prezentace (3,5 MB)

Dynamit ETHERNET -- řešení spolehlivé WAN infrastruktury

Rudolf Čihák, Lucent, 20'

PowerPoint prezentace (2,8 MB)

Alcatel, Local Authorities and eGovernment--Solutions for economic and social development Tlumočení ČJ<=>AJ

Nicole Hill, Alcatel, 30'

PowerPoint prezentace (424 kB)

Konvergence v elektronických komunikacích

Michal Frankl, Ministerstvo informatiky ČR, diskuse, 40'

Labský sál

9.00–10.35

eForum Tlumočení ČJ<=>AJ

PowerPoint prezentace (454 kB)

Strukturální fondy pro rozvoj eGovernmentu na regionální a místní úrovni

Marc Ribes, eForum, 15'

Rozvoj jihoevropské a středoevropské sítě pro Best Practices

Tunda Kallai, European Project Coordination, 10'

PowerPoint prezentace (508 kB)

Project-management, management information and quality control

László Békei, Trilobita Informatics Co., 10'

PowerPoint prezentace (307 kB)

SIBIS

Nerute Kligiene, Vilnius Gediminas Technical University, 10'

PowerPoint prezentace (569 kB)

The e-Pride Project: elektronická platforma pro disseminaci informací na regionální úrovni v Evropě

Monica van Leeuwen, FUNDECYT, 15'

PowerPoint prezentace (663 kB)

Rozvoj projektu e-Riga

Eriks Zegelis, Město Riga, 10'

PowerPoint prezentace (646 kB)

ICT ve vzdělávání v Lotyšsku

Juris Mikelsons, University of Latvia, 10'

10.45–12.15

Prelude workshop Tlumočení ČJ<=>AJ

PowerPoint prezentace (124 kB)

Presentation of the clusters on e-government: Gaudi

Marta Almela, 20'

Presentation of the clusters on e-transport (ETT)

Lars Holstein, 20'

PowerPoint prezentace (94 kB)

Presentation of the clusters on e-inclusion (Guarantee)

Irina Zalisova, 20'

PowerPoint prezentace (2,6 MB)

The Prelude portal

Luigi Pellegrino, 15'

Audience questions

14.10–15.30

Setkání zástupců MIČR a MFČR, dodavatelů software pro veřejnou správu, komise ISMO a komise informatiky krajů

Luděk Galbavý
Václav Koudele

Salónek č. 1

9.00–10.30

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR

Hana Bubeníčková

10.40–11.10

WebToDate pro veřejnou správu

Krysztof Dabrowski, Macron

12.30–13.30

Setkání webmasterů ústředních orgánů

František Špaček, Ministerstvo vnitra ČR

Salónek č. 2

10.00–10.45

Adobe Inteligent Document Platform

Michal Metlička, Adobe Systems Europe

13.00–15.00

Setkání expertní skupiny V4 pro IS ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra ČR

Salónek SAS

9.00–14.00

Public Intelligence SAS

Problematika výkaznictví vůči EU: příklad německého regionu Thüringer
Podpora řízení a rozhodovacích procesů ústřední správy: příklad Ministerstvo financí Belgie
Specifické řešení v oblastí veřejné správy -- Řešení pro podporu snižování nezaměstnanosti ve Slovinsku
Řešení v oblasti statistiky a analýz: příklad Statistického úřadu Rakouska
Podpora řízení regionální propagace: příklad agentury italského regionu Piemonte
Diskusní stůl -- uplatnění "Public Intelligence" řešení v samosprávě