ISSS -- Local and regional information society 29.--30. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Statistika ISSS 2004

Počet účastníků konference1969
Z toho státní správa716
Samospráva a nezisková sféra728
Ostatní202
Komerční sféra323
Počet přednášek230
Počet přednášejících292
Účastníci ze zahraničí
(celkem 24 států)
Albánie, Arménie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

ISSS 2003