ISSS -- Local and regional information society 29.--30. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Sekretariát konference

Vedoucí: Blanka Brychtová
Adresa: U svobodárny 1110/12, 190 00, Praha 9
Telefon: 284 001 284
Fax: 284 818 027
E-mail: isss@isss.cz

Bližší informace o konání konference Vám poskytne sekretariát ISSS 2004 každý pracovní den od 8.30 do 16.30 hodin.

Kontakty

Programový ředitel

Ing. František Dohnal, hejtman kraje Vysočina

Programový výbor

RNDr. Tomáš Renčín, Triada, spol. s r. o.

Ing. Tomáš Holenda, MV ČR

Ing. Dana Bérová, MI ČR

Ing. Rostislav Babarík, AKČR

PhDr. Vít Richter, NK ČR

Ing. Jaroslav Šolc, MHMP

RNDr. Jiří Hiess, CAGI

Výkonný ředitel

RNDr. Tomáš Renčín

Michaela Renčínová, zástupce výkonného ředitele

Marek Zubr, asistent

Realizační tým

Blanka Brychtová, manažér výstavních prostor, registrace účastníků a organizační zajištění

Mgr. Viliam Dekan, redaktor sborníku

Mgr. Pavel Kubín, programová skladba

JUDr. Ing. Antonín Eliáš, časopis Obec a finance

Ing. Martin Dvořák, manažér

Vojtěch Dvořáček, ubytování

Mgr. Jan Brychta, technické zabezpečení

Ing. Petr Palisa, webmaster