ISSS -- Local and regional information society 29.--30. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly doplněny všechny PowerPoint prezentace (max. 6 MB)

Program podle sálu

pondělí, 29. března

Velký sál

10.40–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 (1,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (270kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (298 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (674 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (1,5 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (847 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (1,4 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (718 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (4,5 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (887 kB)

Zahájení konference, úvodní projevy Tlumočení ČJ<=>AJ

Vladimír Mlynář, ministr informatiky ČR
Oldřich Vlasák, primátor města Hradce Králové
Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
Pavel Bém, primátor hl. města Prahy
František Dohnal, hejtman kraje Vysočina
Mirek Topolánek, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
Branislav Opaterný, poslanec Národní rady Slovenska
Gérald Santucci, Evropská komise
Javier Ossandon, prezident sítě ELANET
Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference


úterý, 30. března

Přednášková sekce v Hlavním sále

9.00–10.30

Geoinformace -- součást IS veřejné správy

PowerPoint prezentace (3,4 MB)

Geoaplikace roku 2003, oceněné projekty zaměřené na užité GI(T) pro mezinárodní integraci

Geo-Portál -- Budování národní infrastruktury prostorových dat

Ing. Petr Seidl, CSc., Ing. Petr Urban, Ing. Radomír Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,8 MB)

IT pro zpřístupnění dat veřejné správy

Ing. Josef Havaš, MBA, Intergraph, 15'

PowerPoint prezentace (251 kB) PowerPoint prezentace (76 kB)

Poskytování údajů katastru po novele katastrálního zákona

Ing. Jiří Poláček, CSc., Ing. Josef Jirman, ČÚZK, 10'

PowerPoint prezentace (1,4 MB)

Resortní GIS -- portál ŽP

Jiří Hradec, MŽP, 10'

PowerPoint prezentace (821 kB)

MIDAS a portál veřejné správy, WebCastle

Dr. Ing. Bronislava Horáková, Institut geoinformatiky, VŠB -- Technická univerzita Ostrava, 10'

10.40–12.15

Zpřístupňování geodat v ČR a EU Tlumočení ČJ<=>AJ

PowerPoint prezentace (1,6 MB)

The role of Geographic Information within the evolving European Union

Chris Corbin, EUROGI, UK, 15'

PowerPoint prezentace (722 kB)

EU programy pro geoinformatiku

Ing. Eva Pauknerová, CSc., CAGI, 10'

Relationship Marketing Via Geographical Data Sharing

Sebastian Stachowicz, GDC, Pl, 10'

PowerPoint prezentace (566 kB)

GIS a evropské projekty

RNDr. Karel Charvát, CAGI, 10'

PowerPoint prezentace (93 kB)

Studie Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR

RNDr. Josef Hojdar, Ing. Milan Martinek, Sdružení TERIS, CAGI, 10'

PowerPoint prezentace (764 kB)

Vytváření registru územní identifikace a adres

Mgr. Karel Lux, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 5'

Státní mapové dílo a služby poskytované Zeměměřičským ústavem v roce 2004

Ing. Jiří Černohorský, Zeměměřický úřad, 10'

Kulatý stůl

Pašek, ČUZK
Bérová, MIČR
CAGI
SMO
AKČR, 15'

12.30–14.00

PowerPoint prezentace (1,2 MB)

WebGIS Praha -- geografické informace o území hlavního města pro úřad i veřejnost

Ing. Jiří Černý, CSc., Magistrát hl. města Prahy, 10'

Mikroregiony, data a informace ve vzahu k EU

Ing. Jaroslav Keprt, KrÚ Jihomoravského kraje, 5'

PowerPoint prezentace (2,1 MB)

Datové soubory pro analytické a prognostické práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností

doc. Dr. Alois Andrle, CSc., ÚRS Praha, 5'

PowerPoint prezentace (4,7 MB)

GIS obcí kladenského regionu na Internetu

Ing. Pavel Rous, Městský úřad Kladno, 10'

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

ÚTP a JPdÚPO

Drahomíra Zedníčková, Krajský úřad Jihomoravského kraje, 5'

PowerPoint prezentace (3 MB)

OGC a OpenSource webGIT

RNDr. Štěpán Kafka, CAGI
Ing. Stanislav Holý, HelpService Remote Sensing, 10'

PowerPoint prezentace (326 kB)

Data silniční a uliční sítě v GIS HZS

kpt. Mgr. Jaroslav Lepeška, KŘ HZS Plzeňského kraje
Ing. Karina Uhlíková, CSc., CEDA, 10'

GIS a krizové situace

Josef Falt, Magistrát města Hradce Králové, 10'

PowerPoint prezentace (1,7 MB)

IRIS a RIS v roce 2004

RNDr. Blanka Fischerová, Centrum pro regionální rozvoj ČR, 5'

PowerPoint prezentace (1,8 MB)

Územní plány obcí Plzeňska na webu

Ing. arch. Michal Hadlač, Ing. Milada Kadlecová, Michal Souček, Plzeňský kraj, IRI Brno, 5'

PowerPoint prezentace (3,6 MB)

Vývoj registru sčítacích obvodů ČR

Ing. Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad, 5'