ISSS -- Local and regional information society 29.--30. března 2003
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Dotazník pro účastníky konference ISSS 2004

Podělte se s námi o vaše postřehy a nápady z právě proběhlé konference prostřednictvím tohoto dotazníku. Vaše připomínky a náměty pomohou zvýšit úroveň dalšího ročníku a zároveň získáte zvýhodněnou registraci na příští ročník konference!

Pokud jste se nějaké části konference nezúčastnil(-a) nebo nějakou službu nevyužil(-a) vyberte v odpovědi "Nevím" (poslední možnost).

1. Organizace
a) Dostupnost a úplnost informací o ISSS 2004 na Internetu:
b) Komunikace s pořadateli v době příprav konference:
c) Průběh vstupní registrace:
d) Hostesky:
e) Poskytování informací v průběhu konference:
f) Tlumočnické a překladatelské služby:
g) Doprovodné materiály (sborník a další podklady):
h) Stravování a občerstvení:
Celkový komentář k výše uvedeným bodům, návrhy, doporučení:

2. Program
a) Která vystoupení a programové bloky Vás nejvíce zaujaly? Můžete označit více možností.
1) Zahájení konference v Hlavním sále
2) Bez e-munity
3) V4DIS 2004 konference
4) Hlavní partneři na ISSS 2004
5) Úloha IT technologií v krizových situacích I. a II.
6) Komunikace veřejné správy s občany
7) Elektronický podpis ve veřejné správě
8) Bezpečnost informačních systémů I. a II.
9) eStrategie zemí V4
10) eStrategie měst
11) Koordinace IS územní veřejné správy
12) Informatizace územních samospráv při reformě veřejné správy I., II. a III.
13) GIS -- zpřístupňování geodat v ČR a EU
14) eGovernment portály
15) Nástroje koordinace ISVS
16) eForum a Elanet workshop
17) Komunikační infrastruktura
18) IT projekty v rámci EU programů
19) Vzdělávání a eLearning I. a II.
20) Best practices měst a obcí
21) Projekty podporující rozvoj IS I. a II.
K vybraným blokům vypište nejlepší příspěvky:
b) Přivítal bych zastoupení slovenských projektů a vystoupení:
c) Přivítal bych zastoupení zahraničních projektů a vystoupení:
d) Večerní společenský program + vyhlášení cen (pondělí 29. 3.):
e) Komentář k programovému zaměření konference, individuální hodnocení přednášek, další náměty k národní i mezinárodní části:
f) Doprovodné výstavy (firemní prezentace):
g) Která firemní prezentace, produkt nebo expozice Vás na konferenci nejvíce zaujala, co chybělo, další doporučení:
h) Využil jste možnost bezplatné dopravy MHD v Hradci Králové: Ano     Ne
i) Využil jste možnost bezplatného vstupu do hradeckých lázní: Ano     Ne

3. Celkový dojem
a) Celkové hodnocení konference:
b) Úroveň letošního ročníku oproti loňskému byla:
c) Co se Vám na konferenci nejvíce líbilo:
d) S čím jste byli nejméně spokojeni:
Komentář:

4. Předregistrace
Vyplněním této předregistrace získáváte nárok na zvýhodněné vstupné na konferenci ISSS 2005!
Mám předběžný zájem zúčastnit se příštího ročníku konference za zvýhodněných podmínek a chci být informován o průběhu příprav: Ano

Ne


5. Identifikace
a) Příjmení:
b) Jméno:
c) Titul před jménem:
d) Titul za jménem:
e) Funkce:
f) Organizace:
g) Ulice:
h) Číslo popisné (orientační):
i) Město:
j) PSČ:
k) Telefon:
l) Fax:
m) E-mail:
n) Pracovník veřejné správy: Ano     Ne