Zpět na aktuality

Služeb e-governmentu a elektronického zdravotnictví využívá stále více lidí

Elektronizace veřejné správy v Česku za posledních několik let značně pokročila i díky státem uznávaným elektronickým identitám. Roste také počet datových schránek zřízených na vlastní žádost a rozvoj zažívá oblast i elektronizace zdravotnictví.

Stále více lidí využívá rozšířené nabídky komunikace se státními organy elektronicky. Například v Portálu občana bylo na konci roku 2023 zaregistrováno milion osob a 22 % dospělých uvedlo, že pro komunikaci s úřady použilo bankovní identitu. „Rostoucí míra digitalizace veřejné správy se projevuje i novou povinností pro živnostníky a podnikatele vyřídit si daňová přiznání elektronicky. Například počet přiznání daně z příjmu fyzických osob podaných prostřednictvím datové schránky se tak meziročně zvýšil téměř 2,5krát na 820 tisíc v roce 2023,“ uvedl Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

V roce 2023 evidovalo Ministerstvo vnitra téměř 2,4 milionu nově zřízených datových schránek v porovnání s cca 300 tisíci v roce předchozím. Téměř 90 %z celkového počtu nových datových schránek bylo zřízeno automaticky ze zákona živnostníkům, spolkům a nadacím. Roste ale i počet datových schránek, které si nechávají zřídit občané na vlastní žádost. V roce 2023 bylo takto zřízeno 250 tisíc datových schránek.

Počítač a internet dnes patří ke standardnímu vybavení i většiny zdravotnických zařízení. Roste také podíl ordinací s vlastními webovými stránkami. V roce 2022 měla vlastní web více než polovina (51 %) ordinací, v roce 2018 to bylo 40 %. Webové stránky mají nejčastěji pediatři (72 %) a gynekologové (66 %), nejméně často zubní lékaři (36 %).

Se zvyšujícím se počtem webů lékařských ordinací roste také nabídka online služeb pro pacienty. V roce 2022 umožňovala téměř čtvrtina (23 %) ordinací objednání na vyšetření pomocí on-line formuláře nebo aplikaci a 18 % lékařů poskytovalo pacientům možnost online konzultace. „Za posledních pět let se možnost objednání online například k praktickému lékaři pro dospělé značně zvýšila. Z 19 % v roce 2017 na 34 % v roce 2022. Ještě výrazněji vzrostl podíl ordinací praktika, které umožňují pacientům zažádat o recept přes webové stránky,“ dodala Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V roce 2023 se online cestou objednala k lékaři pětina Čechů, z žen ve věku 25 až 54 let tuto možnost využila třetina.

Jak již také ČSÚ informoval, prakticky všechny školy jsou dnes připojeny k internetu a školní agenda je zpracovávána z velké části v elektronické podobě.

Podrobné informace o rozšíření a způsobu používání internetu a dalších digitálních technologií v Česku a v zemích EU přináší aktuální publikace Informační společnost v číslech 2024.

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Asseco Central Europe, a. s. CETIN Cisco Systems, s.r.o. Česká pošta Eviden ICZ, a. s. Microsoft Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.