Zpět na aktuality

Experti na ISSS 2024 promluví o lepší ochraně před kyberútoky

Důležitým tématem nadcházejícího ročníku ISSS, který je naplánovaný na 13. a 14. května 2024 v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis, bude opět i kybernetická bezpečnost. A to zejména v souvislosti s připravovaným zákonem o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcími předpisy.

Jedním z nejčastějších a zároveň nejzávažnějších typů incidentů, kterým státní správa a samospráva čelí, jsou ransomwarové útoky. Jedná se o druh škodlivého softwaru, jehož účelem je zašifrovat, zakázat nebo výrazně omezit přístup k datům, zařízením nebo celým systémům oběti, a to do té doby, dokud poškozený nezaplatí požadované výkupné.

Další způsoby častého napadení z kybersvěta jsou zneužívání zranitelností (např. MS Exchange Server), DDoS útoky, phishing či nepřístupnost elektronické pošty a spisové služby.

NÚKIB v letech 2020–2023 zaevidoval 38 incidentů hlášených samosprávami – 27 incidentů z obcí a 11 z krajů. Obce ovšem nemají zákonnou povinnost incidenty NÚKIBu hlásit, protože se nejedná o povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti, jedná se tedy o statistiku z dobrovolných hlášení, skutečné počty se tak mohou lišit.

„V rámci konference bude, a určitě nejen na jednom fóru, ale při více příležitostech, diskutováno i živé téma dopadu jak kybernetických úroků, tak i chystané regulace na samosprávy s ohledem na náročnost a nákladnost vhodných či nutných opatření, možnosti personálního zajištění a samozřejmě i zkušeností jak s obranou proti konkrétním útokům, tak i celkovou připraveností úřadu,“ říká Vojtěch Dvořáček, programový ředitel konference ISSS.

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Asseco Central Europe, a. s. CETIN Cisco Systems, s.r.o. Česká pošta Eviden ICZ, a. s. Microsoft Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.