Zpět na aktuality

Český zavináč za rok 2023 získal Karel Večeře, předseda ČÚZK

Nedělní večer před zahájením konference ISSS je tradičně věnován předávání ceny Český zavináč. Cenu za rok 2023 obdržel Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), za zásadní celoživotní přínos v elektronizaci veřejné správy v České republice. Zejména pak za rozvoj a digitalizaci Katastru nemovitostí (KN), který je svým rozsahem služeb unikátní i v celoevropském měřítku. Předávání proběhlo v neděli 14. května v budově Filharmonie Hradec Králové na Eliščině nábřeží a večerem provázel moderátor Jan Pokorný.

Cenu Český zavináč převzal Karel Večeře z rukou zástupce generálního partnera České spořitelny Milana Haška, ředitele Veřejného sektoru a realitních obchodů České spořitelny a předsedy spolku Český zavináč Tomáše Renčína. Vyhlášení se zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a řada dalších vrcholných politiků a zástupců partnerů konference.

Karel Večeře a Katastr nemovitostí

Karel Večeře resort zeměměřictví a katastru řídil od roku 1994 jako místopředseda a od roku 2001 jako předseda. Zasadil se o digitalizaci popisných informací Katastru nemovitostí, vybudování Informačního systému katastru nemovitostí, digitalizaci katastrálních map od roku 2000 a spuštění aplikace Nahlížení do KN.

„Nevím, jestli zrovna já jsem ten správný adresát ceny Český zavináč, to spíš digitalizovaný Katastr nemovitostí jako projekt. Někdo možná ocenění za Katastr nemovitostí vidí právě v mé osobě, protože jsem na ČÚZK 30 let, ve kterých digitalizace katastru intenzivně probíhala. V roce 1993 jsem na ČÚZK přišel právě s úkolem digitalizaci zahájit. Myslím, že digitalizace Katastru nemovitostí se velmi povedla a katastr skvěle funguje. Navíc nyní jsme na srovnatelné úrovni se zeměmi jako Rakousko, Nizozemsko, severské státy nebo Kanada, kam jsme se v 90. letech jezdili dívat, jak při digitalizaci postupovat, a tehdy jsme si říkali, že toho my nikdy nedosáhneme. A dneska takový Katastr nemovitostí máme,“ řekl laureát ceny Český zavináč za rok 2023 Karel Večeře.

Úroveň poskytování elektronických služeb a celkově česká správa zeměměřictví a katastru snese srovnání s nejvyspělejšími evropskými systémy a v mnoha ohledech je i převyšuje. Výpisy z Katastru nemovitostí jsou z 99 % poskytovány elektronicky, pouze z 1 % na přepážkách Katastrálního úřadu. Digitální mapa je na 99,8 % katastrálních území.

Aplikace Nahlížení do katastru měla v roce 2022 asi 51 milionů návštěvníků. Pomocí aplikace Návrh na vklad bylo v roce 2022 přijato 630 000 návrhů na vklad elektronicky. Od roku 2016 je možné přes digitální podpis získávat informace ze Sbírky listin (kompletně digitalizované jsou smlouvy od roku 2014). Tímto způsobem úřady poskytly od roku 2016 4,9 milionu dokumentů.

Soutěž Český zavináč jednou ročně odměňuje nejlepší projekty nebo osobnosti, které významně přispěly, či přispívají k rozvoji digitalizace ve státní správě a místní samosprávě. Výsledky jsou tradičně vyhlašovány na konferenci ISSS v Hradci Králové.

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Asseco Central Europe, a. s. CETIN Cisco Systems, s.r.o. Česká pošta Eviden ICZ, a. s. Microsoft Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.