Podrobný program

 • Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici. Odkaz na prezentace je v detailu přednášek.
 • K vybraným přednáškám byly přidány audiozáznamy. V případě zájmu rádi dodáme záznamy i dalších přednášek.
 • 9.00–10.30

  Kybernetická bezpečnost I

 • 9.00–10.00


  16. 5. 2023 Velký sál

  Směrnice NIS2 a její promítnutí do nového zákona o kybernetické bezpečnosti

  Tomáš Krejčí Adam Kučínský Daniela Procházková Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • 10.00–10.15


  16. 5. 2023 Velký sál

  Efektivní a průběžné řízení aktiv a rizik KB pro povinné osoby dle NIS2 nástrojem KBO ISIT SOFTWARE

  Roman Václav ISIT Slovakia s.r.o. – ISIT SOFTWARE CZ s.r.o.
 • 10.15–10.30


  16. 5. 2023 Velký sál

  Novinky v NIS2 a jak se na ně připravit

  Tereza Křížová Martin Konečný GORDIC spol. s r.o.

  NIS2 neboli směrnice EU o kybernetické bezpečnosti – co přináší a jak se na ni připravit? Promítnutím do národní regulace, zákona o kybernetické bezpečnosti, přináší nové povinnosti a širší dopad na velké a střední organizace v širokém spektru tržních odvětví a veřejnou správu. Po vzoru GDPR nastavuje vysoké sankce za jejich nedodržení. Organizace čeká zpřísnění požadavků na hlášení bezpečnostních incidentů, řízení aktiv či provádění analýzy rizik. Podívejme se společně na směrnici jako na příležitost, která zvýší úroveň bezpečnosti vaší organizace, ale i státu jako celku.

 • 10.35–11.45

  Kybernetická bezpečnost II

 • 10.35–10.50


  16. 5. 2023 Velký sál

  Řešení kybernetické bezpečnosti pro municipality

  Jindřich Lanč Roman Kropáč ICZ a.s.

  Komplexní řešení kybernetické bezpečnosti pro městské a obecní úřady a jimi zřizované organizace.

 • 10.50–11.00


  16. 5. 2023 Velký sál

  TREND MICRO XDR není jen o endpointech a serverech

  Dominik Klus S&T CZ, s.r.o.

  Sběr bezpečnostních dat a jejich vyhodnocování byla vždy náročná disciplína, která vyžadovala pokročilé zkušenosti techniků a drahé systémy. Dnes už tomu tak ale nemusí být. Na přednášce si ukážeme, jak jednoduše lze data sbírat prostřednictvím XDR sensorů a proč vám Trend Micro pomůže s vyhodnocováním bezpečnostních událostí i naplnit požadavky NIS2.

 • 11.00–11.15


  16. 5. 2023 Velký sál

  Kybernetická bezpečnost v praxi – NIS2 v České republice – zkušenosti z roku 0 po NIS2

  Antonín Šefčík NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.

  Co přinese nová směrnice NIS2? Dotknou se chystané změny v této oblasti i vaší společnosti? Přijďte si poslechnout, jak různé organizace vnímají nové požadavky na kybernetickou bezpečnost a jak ji zavádíme my. Zákon o kybernetické bezpečnosti bude aktualizovaný o závaznou směrnici NIS2 a dojde ke zpřísnění opatření týkajících se kybernetických bezpečnostních incidentů. Poradíme vám, na co se připravit a pomůžeme se splněním všech legislativních požadavků. Jen za poslední rok vzrostlo množství kybernetických útoků o 600 %. Včasnou přípravou na implementaci NIS2 snížíte riziko kybernetických incidentů, zabezpečíte vaši společnost a vyhnete se případným pokutám.

 • 11.15–11.30


  16. 5. 2023 Velký sál

  Podpora ZoKB v prostředí NAKIT

  Vladimír Rohel Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Jan Janota T-Mobile Czech Republic, a.s. Michal Kolb MICROSOFT, s.r.o.

  Prostředí Microsoft 365 poskytuje plejádu nástrojů pro ochranu prostředí vůči kybernetickým útokům. Tato prezentace nastíní, jaké jsou tyto možnosti a jak byly ve nasazeny v prostředí NAKIT v kontextu plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti.

 • 11.30–11.45


  16. 5. 2023 Velký sál

  Moderní back-office Manažera KB

  Ondřej Nekovář Pavlína Havelková Roman Tomáš Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

  V současné době neexistuje větší nedostatek pracovníků, než v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti. Jedním z efektivních řešení je outsourcing podpůrných činností potřebných pro naplnění systému řízení bezpečnosti informací. Manažer KB rozhoduje a řídí, ale prostřednictvím našeho týmu má k dispozici metodickou podporu pro zpracování všech vstupů a výstupů (analýza rizik, předpisy, záznamy a další) a administrativní podporu, která prostřednictvím GRC nástroje pomáhá sjednotit a zpřehlednit systém řízení bezpečnosti informací.

  Příspěvek SPCSS na use-case přiblíží komplexní řešení podpory zákazníků při plnění povinností vyplývajících ze zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a další regulace. V neposlední řadě přiblížíme, jaké to je vyvíjet vlastní modul zavedeného GRC třetí strany pro naplnění nového compliance – SOC2®.


 • 16. 5. 2023 Velký sál

  Diskuse

 • 9.00–10.15

  Blok Digitální a informační agentury

 • 9.00–9.15


  16. 5. 2023 Malý sál

  Design systém gov.cz a redesign Portálu občana

  Jan Kalina Digitální a informační agentura

  Podle Design systému DIA navrhuje a vyvíjí weby a digitální produkty. Design systém pomáhá dalším týmům rychleji vytvářet digitální produkty, které budou konzistentní napříč veřejnou správou. Jednotný design podporuje soudržnost uživatelského rozhraní, orientace na webu je pro uživatele snadnější, zajišťuje konzistenci výstupů od jednotlivých dodavatelů, umožňuje rychlejší, levnější a kvalitnější vývoj nových webů a aplikací a splňuje požadavky na přístupnost.

 • 9.15–9.30


  16. 5. 2023 Malý sál

  Kompetenční centrum Národního plánu obnovy: Jak pomáháme s designem služeb

  Veronika Zápotocká Digitální a informační agentura

  Kompetenční centrum Národního plánu obnovy je zřízené pro projekty, které jsou v komponentách 1.1. a 1.2. NPO. Podporu nabízíme v oblasti uživatelských výzkumů, pomáháme hledat potřeby občana a úředníka a vymýšlíme vhodná řešení, které na zjištěné potřeby reagují. Prezentace blíže představí, jak spolupráce probíhá a co vše můžeme nabídnout.

 • 9.30–9.45


  16. 5. 2023 Malý sál

  Schvalování projektů eGov a architektura

  Tomáš Šedivec Digitální a informační agentura

  DIA je garantem schvalování projektů a záměrů informačních systémů veřejné správy. Budování či rozvoj informačních systémů veřejné správy v souladu s principy a cíli českého eGovernmentu je kontrolováno v procesech schvalování, které probíhá jak ve fázi záměru, tak ve fázi odsouhlasení služeb do produkčního provozu.

 • 9.45–10.00


  16. 5. 2023 Malý sál

  Základní registry nové generace

  Libor Kalenský Michal Pešek Digitální a informační agentura

  DIA má na starosti i systém základních registrů, jakožto jeden ze základních pilířů eGovernmentu, které fungují od roku 2012. Díky nim se zrychlila a zjednodušila řada agend a občané a firmy získaly kontrolu nad tím, kdo, kdy a proč využívá jejich osobní údaje. K těmto osobním údajům má přístup pouze ten, kdo k tomu má oprávnění ze zákona. Každý přístup je zaznamenán. Tedy vlastník osobních údajů, ať už fyzická osoba nebo podnikatelský subjekt, má přehled na tím, kdo a za jakým účelem jeho údaje využívá.

 • 10.00–10.15


  16. 5. 2023 Malý sál

  Portál občana a mobilní aplikace gov.cz

  Jan Kalina Tomáš Musil Digitální a informační agentura

  Portál občana je branou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi uživatelem a veřejnou správou. Umožňuje přihlášení pomocí Identity občana k dostupným on-line službám státu, jako například založit si datovou schránku, zažádat o výpis z Rejstříku trestů, získat informace z registru silničních vozidel, přístup k eReceptu a další. Portál občana zajišťuje či zprostředkovává přístup k cca 600 digitálním službám. Díky Portálu občana je tak možné si všechny tyto činnosti zařídit jednodušeji a úsporněji. Na stejném principu funguje i mobilní aplikace gov.cz, která spolu s Portálem občana projde v roce 2023 redesignem.

 • 10.20–11.35

  Blok Ministerstva vnitra

 • 10.20–10.35


  16. 5. 2023 Malý sál

  Projekty realizované pro potřeby veřejné správy z NPO

  Roman Martiniak Bohdan Urban Ministerstvo vnitra
 • 10.35–10.50


  16. 5. 2023 Malý sál

  Public Governance Review

  Petr Schlesinger Ministerstvo vnitra
 • 10.50–11.05


  16. 5. 2023 Malý sál

  Registr výročních zpráv dle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Miroslav Veselý Ministerstvo vnitra
 • 11.05–11.20


  16. 5. 2023 Malý sál

  Zkušenosti z fungování Sbírky právní předpisů ÚSC

  Miroslav Veselý Ministerstvo vnitra
 • 11.20–11.35


  16. 5. 2023 Malý sál

  Má virtuální realita místo ve vzdělávání ve veřejné správě?

  Zdeňka Šilhová Filip Janský Institut pro veřejnou správu Praha
 • 11.40–12.10

  Blok Otevřených dat

 • 11.40–11.55


  16. 5. 2023 Malý sál

  Otevřená data

  Lenka Kováčová Digitální a informační agentura

  Co nového se událo v oblasti otevřených dat za poslední rok? Představíme novinky a povinnosti v oblasti otevřených dat, zmíníme, jak povinnosti splnit a nastíníme plánovaný rozvoj Národního katalogu otevřených dat.

 • 11.55–12.10


  16. 5. 2023 Malý sál

  Otevřená data Královéhradeckého kraje a lokální katalog otevřených dat

  Pavel Bulíček Tomáš Slezák Královéhradecký kraj Tomáš Merta Centrum investic, rozvoje a inovací

  V roce 2018 Královéhradecký kraj otevřel první datové sady otevřených dat. Nyní již kraj disponuje datovým portálem Data KHK, jehož součástí je lokální katalog otevřených dat, který je napojen na Národní katalog otevřených dat. V tomto katalogu je víc než 80 datových sad otevřených dat z různých oblastí jako je školství, doprava, kultura, cestovní ruch, sociální péče nebo zásad územního rozvoje. Otevřená data jsou zobrazena pomocí mapových výstupů ve formátu prostorových dat. Ke zpětné vazbě ověření jejich kvality, úrovni zpracování a možnosti využití uspořádal kraj již dva hackathony pro studenty středních a vysokých škol k návrhu webových aplikací nad otevřenými daty. Ty byly impulsem ke zlepšení kvality otevřených dat dle doporučených pravidel tzv. „Otevřené formální normy“ Ministerstva vnitra ČR. Tím se zajistila jednotnost datových sad a jejich výstupních formátů, možnost vzájemné propojitelnosti. Nyní již vznikají nové aplikace nad otevřenými daty na portálu Data KHK.

 • 12.15–13.40

  Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

 • 12.15–12.25


  16. 5. 2023 Malý sál

  Nový živnostenský portál

  Jan Strakoš Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 12.25–12.40


  16. 5. 2023 Malý sál

  Co vlastně přinese NIS2 obcím

  Aleš Špidla Český institut manažerů informační bezpečnosti
  • Varování před lovci zakázek.
  • Koho se ve skutečnosti bude NIS2 týkat (nastínit varianty).
  • Na co je potřeba se připravit.
 • 12.40–13.00


  16. 5. 2023 Malý sál

  Které výzvy IROP už nestihneme a které ještě ano

  Aleš Pekárek Ministerstvo pro místní rozvoj Tomáš Šedivec Digitální a informační agentura
  • Stav čerpání alokací
  • Problematika rychlosti naklikání
  • Co se připravuje
 • 13.00–13.20


  16. 5. 2023 Malý sál

  Centrální místo služeb

  Martin Cerman Digitální a informační agentura Martin Kulich NAKIT

  Centrální místo služeb je systém, jehož účelem je zprostředkovávat propojení informačních systémů subjektů státní správy ke službám a aplikacím, které poskytují informační systémy jiných subjektů státní správy, tedy umožnit přístup ke službám eGovernmentu. Jedná se o základní stavební prvek celé komunikační infrastruktury veřejné správy, který zajišťuje vzájemné, řízené a bezpečné propojování těchto subjektů.

 • 13.20–13.30


  16. 5. 2023 Malý sál

  Atestace ESSL

  • Od kdy je nezbytná, kdo ji musí mít a co se stane, když ji ESSL mít nebude.
  • Kolik to bude obec stát.
 • 13.30–13.40


  16. 5. 2023 Malý sál

  Obce a rozvoj DTM

  • Od kdy a jaký způsobem musí obce poskytovat data do DTM.
  • Jaká data musí obce předávat.
  • Co to může stát.

 • 16. 5. 2023 Malý sál

  Diskuse

  Pavel Rous Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR Petr Pavlinec Kraj Vysočina
 • 10.00–11.30

  Zlatý Erb 2023 – Představení oceněných projektů a poznatků získaných při hodnocení letošního ročníku soutěže

 • 10.00–11.30


  16. 5. 2023 Jednací sál
 • 9.20–9.30


  16. 5. 2023 Expozice Triada

  Datový sklad Munis a portál občana

  Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o. Michal Dvořák DATRON, a.s.

  Posluchači budou seznámeni s rozvojem možností napojení IS Munis na Portál občana dodávaný společnosti DATRON, a.s. Budou zmíněny jak technické aspekty řešení v podobě zapojení Datového skladu Munis, tak praktické aplikace jednotlivých služeb pro občany.

 • 10.20–10.30


  16. 5. 2023 Expozice Triada

  Využití kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru v IS Munis

  Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o. Jan Frk Software602 a.s.

  Přednáška představí využití kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru poskytovaných společností Software602, a.s. v elektronické spisové službě Munis ERMS. Bude zmíněno praktické využití zejména v oblasti tvorby pečetí při tvorbě denních svodek transakčního protokolu nebo pro automatickou konverzi do výstupního datového formátu.

 • 11.20–11.30


  16. 5. 2023 Expozice Triada

  IS Munis v cloudu

  Pavel Češka TRIADA, spol. s r.o.

  Přednáška se zaměří na představení případů, v nichž jsou cloudová řešení vhodná. Zároveň budou představeny nové možnosti provozu IS Munis v cloudu.

 • 12.00–12.15


  16. 5. 2023 Expozice Triada

  Vyhodnocení znalostní soutěže Munis

  Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
 

Kybernetická bezpečnost I

Směrnice NIS2 a její promítnutí do nového zákona o kybernetické bezpečnosti

9.00–10.00

Kybernetická bezpečnost I

9.00–10.00

Směrnice NIS2 a její promítnutí do nového zákona o kybernetické bezpečnosti

Velký sál
Tomáš Krejčí Adam Kučínský Daniela Procházková Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Blok Digitální a informační agentury

Design systém gov.cz a redesign Portálu občana

9.00–9.15

Blok Digitální a informační agentury

9.00–9.15

Design systém gov.cz a redesign Portálu občana

Malý sál
Jan Kalina Digitální a informační agentura

Podle Design systému DIA navrhuje a vyvíjí weby a digitální produkty. Design systém pomáhá dalším týmům rychleji vytvářet digitální produkty, které budou konzistentní napříč veřejnou správou. Jednotný design podporuje soudržnost uživatelského rozhraní, orientace na webu je pro uživatele snadnější, zajišťuje konzistenci výstupů od jednotlivých dodavatelů, umožňuje rychlejší, levnější a kvalitnější vývoj nových webů a aplikací a splňuje požadavky na přístupnost.

Blok Digitální a informační agentury

Kompetenční centrum Národního plánu obnovy: Jak pomáháme s designem služeb

9.15–9.30

Blok Digitální a informační agentury

9.15–9.30

Kompetenční centrum Národního plánu obnovy: Jak pomáháme s designem služeb

Malý sál
Veronika Zápotocká Digitální a informační agentura

Kompetenční centrum Národního plánu obnovy je zřízené pro projekty, které jsou v komponentách 1.1. a 1.2. NPO. Podporu nabízíme v oblasti uživatelských výzkumů, pomáháme hledat potřeby občana a úředníka a vymýšlíme vhodná řešení, které na zjištěné potřeby reagují. Prezentace blíže představí, jak spolupráce probíhá a co vše můžeme nabídnout.

Blok Digitální a informační agentury

Schvalování projektů eGov a architektura

9.30–9.45

Blok Digitální a informační agentury

9.30–9.45

Schvalování projektů eGov a architektura

Malý sál
Tomáš Šedivec Digitální a informační agentura

DIA je garantem schvalování projektů a záměrů informačních systémů veřejné správy. Budování či rozvoj informačních systémů veřejné správy v souladu s principy a cíli českého eGovernmentu je kontrolováno v procesech schvalování, které probíhá jak ve fázi záměru, tak ve fázi odsouhlasení služeb do produkčního provozu.

Blok Digitální a informační agentury

Základní registry nové generace

9.45–10.00

Blok Digitální a informační agentury

9.45–10.00

Základní registry nové generace

Malý sál
Libor Kalenský Michal Pešek Digitální a informační agentura

DIA má na starosti i systém základních registrů, jakožto jeden ze základních pilířů eGovernmentu, které fungují od roku 2012. Díky nim se zrychlila a zjednodušila řada agend a občané a firmy získaly kontrolu nad tím, kdo, kdy a proč využívá jejich osobní údaje. K těmto osobním údajům má přístup pouze ten, kdo k tomu má oprávnění ze zákona. Každý přístup je zaznamenán. Tedy vlastník osobních údajů, ať už fyzická osoba nebo podnikatelský subjekt, má přehled na tím, kdo a za jakým účelem jeho údaje využívá.

Kybernetická bezpečnost I

Efektivní a průběžné řízení aktiv a rizik KB pro povinné osoby dle NIS2 nástrojem KBO ISIT SOFTWARE

10.00–10.15

Kybernetická bezpečnost I

10.00–10.15

Efektivní a průběžné řízení aktiv a rizik KB pro povinné osoby dle NIS2 nástrojem KBO ISIT SOFTWARE

Velký sál
Roman Václav ISIT Slovakia s.r.o. – ISIT SOFTWARE CZ s.r.o.

Blok Digitální a informační agentury

Portál občana a mobilní aplikace gov.cz

10.00–10.15

Blok Digitální a informační agentury

10.00–10.15

Portál občana a mobilní aplikace gov.cz

Malý sál
Jan Kalina Tomáš Musil Digitální a informační agentura

Portál občana je branou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi uživatelem a veřejnou správou. Umožňuje přihlášení pomocí Identity občana k dostupným on-line službám státu, jako například založit si datovou schránku, zažádat o výpis z Rejstříku trestů, získat informace z registru silničních vozidel, přístup k eReceptu a další. Portál občana zajišťuje či zprostředkovává přístup k cca 600 digitálním službám. Díky Portálu občana je tak možné si všechny tyto činnosti zařídit jednodušeji a úsporněji. Na stejném principu funguje i mobilní aplikace gov.cz, která spolu s Portálem občana projde v roce 2023 redesignem.

Zlatý Erb 2023 – Představení oceněných projektů a poznatků získaných při hodnocení letošního ročníku soutěže

Vystoupení oceněných soutěžících a zástupců poroty soutěže Zlatý erb 2023

10.00–11.30

Zlatý Erb 2023 – Představení oceněných projektů a poznatků získaných při hodnocení letošního ročníku soutěže

10.00–11.30

Vystoupení oceněných soutěžících a zástupců poroty soutěže Zlatý erb 2023

Jednací sál

Kybernetická bezpečnost I

Novinky v NIS2 a jak se na ně připravit

10.15–10.30

Kybernetická bezpečnost I

10.15–10.30

Novinky v NIS2 a jak se na ně připravit

Velký sál
Tereza Křížová Martin Konečný GORDIC spol. s r.o.

NIS2 neboli směrnice EU o kybernetické bezpečnosti – co přináší a jak se na ni připravit? Promítnutím do národní regulace, zákona o kybernetické bezpečnosti, přináší nové povinnosti a širší dopad na velké a střední organizace v širokém spektru tržních odvětví a veřejnou správu. Po vzoru GDPR nastavuje vysoké sankce za jejich nedodržení. Organizace čeká zpřísnění požadavků na hlášení bezpečnostních incidentů, řízení aktiv či provádění analýzy rizik. Podívejme se společně na směrnici jako na příležitost, která zvýší úroveň bezpečnosti vaší organizace, ale i státu jako celku.

Blok Ministerstva vnitra

Projekty realizované pro potřeby veřejné správy z NPO

10.20–10.35

Blok Ministerstva vnitra

10.20–10.35

Projekty realizované pro potřeby veřejné správy z NPO

Malý sál
Roman Martiniak Bohdan Urban Ministerstvo vnitra

Kybernetická bezpečnost II

Řešení kybernetické bezpečnosti pro municipality

10.35–10.50

Kybernetická bezpečnost II

10.35–10.50

Řešení kybernetické bezpečnosti pro municipality

Velký sál
Jindřich Lanč Roman Kropáč ICZ a.s.

Komplexní řešení kybernetické bezpečnosti pro městské a obecní úřady a jimi zřizované organizace.

Blok Ministerstva vnitra

Public Governance Review

10.35–10.50

Blok Ministerstva vnitra

10.35–10.50

Public Governance Review

Malý sál
Petr Schlesinger Ministerstvo vnitra

Kybernetická bezpečnost II

TREND MICRO XDR není jen o endpointech a serverech

10.50–11.00

Kybernetická bezpečnost II

10.50–11.00

TREND MICRO XDR není jen o endpointech a serverech

Velký sál
Dominik Klus S&T CZ, s.r.o.

Sběr bezpečnostních dat a jejich vyhodnocování byla vždy náročná disciplína, která vyžadovala pokročilé zkušenosti techniků a drahé systémy. Dnes už tomu tak ale nemusí být. Na přednášce si ukážeme, jak jednoduše lze data sbírat prostřednictvím XDR sensorů a proč vám Trend Micro pomůže s vyhodnocováním bezpečnostních událostí i naplnit požadavky NIS2.

Blok Ministerstva vnitra

Registr výročních zpráv dle zákona o svobodném přístupu k informacím

10.50–11.05

Blok Ministerstva vnitra

10.50–11.05

Registr výročních zpráv dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Malý sál
Miroslav Veselý Ministerstvo vnitra

Kybernetická bezpečnost II

Kybernetická bezpečnost v praxi – NIS2 v České republice – zkušenosti z roku 0 po NIS2

11.00–11.15

Kybernetická bezpečnost II

11.00–11.15

Kybernetická bezpečnost v praxi – NIS2 v České republice – zkušenosti z roku 0 po NIS2

Velký sál
Antonín Šefčík NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.

Co přinese nová směrnice NIS2? Dotknou se chystané změny v této oblasti i vaší společnosti? Přijďte si poslechnout, jak různé organizace vnímají nové požadavky na kybernetickou bezpečnost a jak ji zavádíme my. Zákon o kybernetické bezpečnosti bude aktualizovaný o závaznou směrnici NIS2 a dojde ke zpřísnění opatření týkajících se kybernetických bezpečnostních incidentů. Poradíme vám, na co se připravit a pomůžeme se splněním všech legislativních požadavků. Jen za poslední rok vzrostlo množství kybernetických útoků o 600 %. Včasnou přípravou na implementaci NIS2 snížíte riziko kybernetických incidentů, zabezpečíte vaši společnost a vyhnete se případným pokutám.

Blok Ministerstva vnitra

Zkušenosti z fungování Sbírky právní předpisů ÚSC

11.05–11.20

Blok Ministerstva vnitra

11.05–11.20

Zkušenosti z fungování Sbírky právní předpisů ÚSC

Malý sál
Miroslav Veselý Ministerstvo vnitra

Kybernetická bezpečnost II

Podpora ZoKB v prostředí NAKIT

11.15–11.30

Kybernetická bezpečnost II

11.15–11.30

Podpora ZoKB v prostředí NAKIT

Velký sál
Vladimír Rohel Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Jan Janota T-Mobile Czech Republic, a.s. Michal Kolb MICROSOFT, s.r.o.

Prostředí Microsoft 365 poskytuje plejádu nástrojů pro ochranu prostředí vůči kybernetickým útokům. Tato prezentace nastíní, jaké jsou tyto možnosti a jak byly ve nasazeny v prostředí NAKIT v kontextu plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Blok Ministerstva vnitra

Má virtuální realita místo ve vzdělávání ve veřejné správě?

11.20–11.35

Blok Ministerstva vnitra

11.20–11.35

Má virtuální realita místo ve vzdělávání ve veřejné správě?

Malý sál
Zdeňka Šilhová Filip Janský Institut pro veřejnou správu Praha

Kybernetická bezpečnost II

Moderní back-office Manažera KB

11.30–11.45

Kybernetická bezpečnost II

11.30–11.45

Moderní back-office Manažera KB

Velký sál
Ondřej Nekovář Pavlína Havelková Roman Tomáš Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

V současné době neexistuje větší nedostatek pracovníků, než v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti. Jedním z efektivních řešení je outsourcing podpůrných činností potřebných pro naplnění systému řízení bezpečnosti informací. Manažer KB rozhoduje a řídí, ale prostřednictvím našeho týmu má k dispozici metodickou podporu pro zpracování všech vstupů a výstupů (analýza rizik, předpisy, záznamy a další) a administrativní podporu, která prostřednictvím GRC nástroje pomáhá sjednotit a zpřehlednit systém řízení bezpečnosti informací.

Příspěvek SPCSS na use-case přiblíží komplexní řešení podpory zákazníků při plnění povinností vyplývajících ze zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a další regulace. V neposlední řadě přiblížíme, jaké to je vyvíjet vlastní modul zavedeného GRC třetí strany pro naplnění nového compliance – SOC2®.

Blok Otevřených dat

Otevřená data

11.40–11.55

Blok Otevřených dat

11.40–11.55

Otevřená data

Malý sál
Lenka Kováčová Digitální a informační agentura

Co nového se událo v oblasti otevřených dat za poslední rok? Představíme novinky a povinnosti v oblasti otevřených dat, zmíníme, jak povinnosti splnit a nastíníme plánovaný rozvoj Národního katalogu otevřených dat.

Diskuse

Diskuse

Velký sál

Blok Otevřených dat

Otevřená data Královéhradeckého kraje a lokální katalog otevřených dat

11.55–12.10

Blok Otevřených dat

11.55–12.10

Otevřená data Královéhradeckého kraje a lokální katalog otevřených dat

Malý sál
Pavel Bulíček Tomáš Slezák Královéhradecký kraj Tomáš Merta Centrum investic, rozvoje a inovací

V roce 2018 Královéhradecký kraj otevřel první datové sady otevřených dat. Nyní již kraj disponuje datovým portálem Data KHK, jehož součástí je lokální katalog otevřených dat, který je napojen na Národní katalog otevřených dat. V tomto katalogu je víc než 80 datových sad otevřených dat z různých oblastí jako je školství, doprava, kultura, cestovní ruch, sociální péče nebo zásad územního rozvoje. Otevřená data jsou zobrazena pomocí mapových výstupů ve formátu prostorových dat. Ke zpětné vazbě ověření jejich kvality, úrovni zpracování a možnosti využití uspořádal kraj již dva hackathony pro studenty středních a vysokých škol k návrhu webových aplikací nad otevřenými daty. Ty byly impulsem ke zlepšení kvality otevřených dat dle doporučených pravidel tzv. „Otevřené formální normy“ Ministerstva vnitra ČR. Tím se zajistila jednotnost datových sad a jejich výstupních formátů, možnost vzájemné propojitelnosti. Nyní již vznikají nové aplikace nad otevřenými daty na portálu Data KHK.

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

Nový živnostenský portál

12.15–12.25

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

12.15–12.25

Nový živnostenský portál

Malý sál
Jan Strakoš Ministerstvo průmyslu a obchodu

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

Co vlastně přinese NIS2 obcím

12.25–12.40

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

12.25–12.40

Co vlastně přinese NIS2 obcím

Malý sál
Aleš Špidla Český institut manažerů informační bezpečnosti

 • Varování před lovci zakázek.
 • Koho se ve skutečnosti bude NIS2 týkat (nastínit varianty).
 • Na co je potřeba se připravit.

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

Které výzvy IROP už nestihneme a které ještě ano

12.40–13.00

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

12.40–13.00

Které výzvy IROP už nestihneme a které ještě ano

Malý sál
Aleš Pekárek Ministerstvo pro místní rozvoj Tomáš Šedivec Digitální a informační agentura

 • Stav čerpání alokací
 • Problematika rychlosti naklikání
 • Co se připravuje

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

Centrální místo služeb

13.00–13.20

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

13.00–13.20

Centrální místo služeb

Malý sál
Martin Cerman Digitální a informační agentura Martin Kulich NAKIT

Centrální místo služeb je systém, jehož účelem je zprostředkovávat propojení informačních systémů subjektů státní správy ke službám a aplikacím, které poskytují informační systémy jiných subjektů státní správy, tedy umožnit přístup ke službám eGovernmentu. Jedná se o základní stavební prvek celé komunikační infrastruktury veřejné správy, který zajišťuje vzájemné, řízené a bezpečné propojování těchto subjektů.

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

Atestace ESSL

13.20–13.30

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

13.20–13.30

Atestace ESSL

Malý sál

 • Od kdy je nezbytná, kdo ji musí mít a co se stane, když ji ESSL mít nebude.
 • Kolik to bude obec stát.

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

Obce a rozvoj DTM

13.30–13.40

Co nového přináší eGovernment samosprávám? (diskusní blok)

13.30–13.40

Obce a rozvoj DTM

Malý sál

 • Od kdy a jaký způsobem musí obce poskytovat data do DTM.
 • Jaká data musí obce předávat.
 • Co to může stát.

Diskuse

Diskuse

Malý sál
Pavel Rous Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR Petr Pavlinec Kraj Vysočina

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Asseco Central Europe, a. s. Cisco Systems, s.r.o. Eviden ICZ, a. s. Microsoft Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.