Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Audio a video

Záznam přímého přenosu

Vybraná vystoupení, 8. 4. 2013
Projev Neelie Kroes, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky zodpovědné za digitální agendu – projev k účastníkům konference ISSS 2013, zaslaný v podobě videozáznamu, 8. 4. 2013

Audio záznam zahájení konference ISSS

Jan Kubice, ministr vnitra, 8. 4. 2013, 10.37
Diskuse, 8. 4. 2013, 11.04

Zahájení konference V4DIS

Zpravodajství České televize

Audiozáznam vybraných vystoupení

Digitální město, Mgr. Zdeněk Zajíček, Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, 8. 4. 2013, 8.46
Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě, Ing. Ondřej Felix, Ministerstvo vnitra, 8. 4. 2013, 9.05
Základní registry – je čas rozpohybovat eGona, Ing. Michal Pešek, Ministerstvo vnitra, 8. 4. 2013, 9.21
Vize 2014+ aneb jak dál?, Mgr. Pavel Kolář, Ministerstvo vnitra, 8. 4. 2013, 9.35
Kritická infrastruktura, JUDr. Petr Solský, Ministerstvo vnitra, 8. 4. 2013, 9.50
Kybernetická bezpečnost, Ing. Jaroslav Šmíd, Národní bezpečnostní úřad, 8. 4. 2013, 10.01
Jak zadávat veřejné zakázky v oblasti IT + diskuse, Mgr. Jan Sixta, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Robert Pergl, Komora administrátorů veřejných zakázek, 8. 4. 2013, 15.50
Priority krajů ČR v oblasti rozvoje IT na roky 2014–2020, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 8. 4. 2013, 16.11
Analýza agend a optimalizace výkonu státní správy v resortu životního prostředí, Aleš Vokál, Ministerstvo životního prostředí, 8. 4. 2013, 16.25
Rozvoj elektronizace, RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj, 8. 4. 2013, 16.34
Obchodní rejstřík – přechod k modernímu systému, RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti, 8. 4. 2013, 16.40
Dostupnost informací pro hendikepované (celý blok), 8. 4. 2013, 16.42
Profil zadavatele, RNDr. Eva Vízdalová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 8. 4. 2013, 16.46
eLegislativa a eSbírka, Aleš Gola, Ministerstvo vnitra, 8. 4. 2013, 16.58
E-tržiště, Ing. Marek Grill, Ministerstvo pro místní rozvoj, 8. 4. 2013, 16.59
Elektronické tržiště České pošty – Centrum veřejných zakázek, RNDr. Vít Příkaský, Česká pošta, s. p., 8. 4. 2013, 17.07
Certifikační autorita České pošty – Postsignum, Ing. Pavel Plachý, Česká pošta, s. p., 8. 4. 2013, 17.12
Elektronický platební rozkaz – roční zkušenosti s elektronickým spisem, Jan Lukeš, Ministerstvo spravedlnosti, 8. 4. 2013, 17.17
Unikátní služba České pošty – veřejná zakázka už vám neuteče, Mgr. Miroslava Ščibravá, Ing. Martin Pavlica, Corpus Solutions a. s., 8. 4. 2013, 17.21
Environmentální helpdesk (EnviHELP), Ing. Monika Syrovátková, Ministerstvo životního prostředí, 8. 4. 2013, 17.32
Věstník veřejných zakázek (MMR) ve veřejném cloudu, Jakub Lenemayer, Microsoft, s. r. o.; Patrik Arnošt, NESS Czech s.r.o., 8. 4. 2013, 17.33
Záznamy jednání zastupitelstev, Oldřich Kužílek; Otevřená společnost o. p. s., 8. 4. 2013, 17.35
Procesování veřejné zakázky prostřednictvím komoditní burzy, Ing. Pavel Štorkán, Českomoravská komoditní burza Kladno, 8. 4. 2013, 17.52
DMVS jako integrační platforma pro přístup k ÚAP, Martin Jüstel, Martin Sovadina, Asseco Central Europe, a. s., 9. 4. 2013, 10.00

Ostatní

Videoklip z ISSS 2013, 13. 5. 2013