Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Realizační tým

Sekretariát konference

Vedoucí: Blanka Brychtová

Adresa: U Svobodárny 1110/12, 190 00, Praha 9
Telefon: 284 001 284, fax: 284 818 027, e-mail: isss@isss.cz

Bližší informace o konání konference Vám poskytne sekretariát konference ISSS každý pracovní den od 8.30 do 15.00 hodin.

Realizační tým

RNDr. Tomáš Renčín
výkonný ředitel konference
Mgr. Vojtěch Dvořáček
programový ředitel konference
Marek Zubr
asistent
Blanka Brychtová
manažer výstavních prostor, organizační zajištění
PhDr. Prokop Konopa
manažer komunikace
Mgr. Jan Brychta
technické zabezpečení
Simona Češková
registrace účastníků a organizační zajištění
Ing. Arnošt Hanzl
organizační zajištění
Roman Falhar, DiS.
organizační zajištění, ubytování
Kateřina Pánková
editorka sborníku konference
Ing. Petr Palisa
webmaster
JUDr. Ing. Antonín Eliáš
časopis Obec a finance
Ing. Martina Rojková
koordinátor projektu LORIS