Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Schema programu konference ISSS 2013, pondělí, 8. dubna

Poslední změna: 12. 4. 2013, 10.15. [ Úterý, Podrobný program, Titulní stránka ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
8.45
„Zpráva o stavu unie“
Digitální město, Mgr. Zdeněk Zajíček, Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost
Elektronizace zdravotnictví I.
Úvodní slovo, Ing. Petr Nosek, Ministerstvo zdravotnictví; MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina
Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb – překážka k optimalizaci těchto služeb, Zdeněk Kadlec, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kroky MZČR v oblasti elektronizace zdravotnictví, Ing. Petr Nosek, Ministerstvo zdravotnictví
9.00
Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě, Ing. Ondřej Felix, Ministerstvo vnitra
Životní cyklus dokumentu I.
Digitalizace ve státních archivech, PhDr. Jiří Úlovec, Ministerstvo vnitra
Informatizace územních samospráv I.
Zkušenosti kraje se svěřenou správou IT na zřizovaných organizacích, Ing. Eliška Pečenková, Plzeňský kraj
Zahájení konference V4DIS 2013, MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda, Senát Parlamentu ČR; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Marian Minarovič, generálný sekretár, Únia miest Slovenska; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2013
Digitální agenda v zemích V4
Lokální digitální agenda v zemích Visegrádské čtyřky (LDA-V4), Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Jaroslav Šolc, Hlavní město Praha
Rozvoj eHealth systémů Kraje Vysočina, Mgr. David Zažímal, Kraj Vysočina
9.15
Základní registry – je čas rozpohybovat eGona, Ing. Michal Pešek, Ministerstvo vnitra
Zkušenosti z implementace KDS v prostředí kraje, Roman Kratochvíl, ICZ a. s.
Informatizácia a internetizácia verejnej správy a územných samospráv v SR, Marian Minarovič, Unia miest Slovenska
Implementace spisové služby v prostředí ČSSZ a její integrace, Ing. Simona Rákosová, ICZ a. s.
Obrazová spolupráce ve zdravotnictví, Radim Šejnoha, AV MEDIA, a. s.
9.30
Vize 2014+ aneb jak dál?, Mgr. Pavel Kolář, Ministerstvo vnitra
Virtualizace a cloud – Úvod
VMware – Prověřená volba pro virtualizaci a cloud ve státní správě, Ing. Michal Stachník, VMware Global, Inc.
Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje, Tomáš Horák, Cisco Systems, s. r. o.
Hlavní spojitost ve V4: IT výdaje a očekávání uživatelů/The Essential Intersection in the V4: IT Spending and User Expectations, Mark Yates, IDC CEMA s. r. o.
VITAKARTA – online zdravotní deník, Markéta Landová, BA, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s.
9.45
Kritická infrastruktura, JUDr. Petr Solský, Ministerstvo vnitra
Národní digitální knihovna – praktické zkušenosti s masovou digitalizací a archivací, Luděk Rašek, CGI – Logica je nyní součást CGI, Logica Czech Republic s. r. o.
VMware produktové a servisní portfolio pro státní správu, Marek Bražina, VMware Global, Inc.
Good governance and cooperation–response to common challenges in the area of public finances, Joanna Zbierska, City of Gdansk Přednáška v cizím jazyce
10.00
Kybernetická bezpečnost, Ing. Jaroslav Šmíd, Národní bezpečnostní úřad
Pohled kraje na Digital Signage – projekt SEED, Ing. Tomáš Kuba, Plzeňský kraj
Efektívna komunikácia ako nástroj zodpovedného rozhodovania mesta, Mgr. Marek Papajčík, Město Bratislava
Projekt SPES a dobré příklady z praxe, Milan Kypr, ProDeep, o. s.
6 rokov inovácií v meste Turčianske Teplice, Mgr. Michal Sygút, Město Turčianske Teplice
10.15
Srovnání nástupu dvou výrazných nástrojů českého e-Governmentu: datových schránek a základních registrů, Mgr. Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická
10.30
Slavnostní zahájení, MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda, Senát Parlamentu ČR; Jan Kubice, ministr, Ministerstvo vnitra; Ing. Karel Štencel, místopředseda, Český úřad zeměměřický a katastrální; Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Mgr. Pavel Kolář, náměstek, Ministerstvo vnitra; JUDr. Petr Solský, náměstek, Ministerstvo vnitra; Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek, Ministerstvo financí; Ing. Daniel Braun, M. A., náměstek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Ing. Petr Nosek, náměstek, Ministerstvo zdravotnictví; Ing. Vojtěch Munzar, náměstek, Ministerstvo životního prostředí; Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek, Ministerstvo spravedlnosti; Jiří Žák, náměstek, Ministerstvo dopravy; Ing. Michal Zaorálek, náměstek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ing. Ondřej Felix, CSc., digitální šampion ČR; Ing. Jaroslav Krupka, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; JUDr. Jeroným Tejc, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Mgr. Václav Horáček, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Město Hradec Králové; Ing. Svatoslav Novák, prezident, ICT Unie o. s.; Ing. Milan Hašek, ředitel úseku komunálního financování, Česká spořitelna, a. s.; Ing. Vladek Šlezingr, ředitel divize CEEC pro veřejnou správu, IBM Česká republika, spol. s r. o.; Ing. Michal Stachník, country manager, VMware Global, Inc.; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2013
Přenos slavnostního zahájení
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
Životní cyklus dokumentu II.
E-dokumenty při jednání rady a zastupitelstva, Michal Šulc, GORDIC spol. s r. o.; Ing. Bohumila Budková, Město Dobříš
Elektronizace zdravotnictví II.
Rezortní registry, Ing. Fares Shima, Ministerstvo zdravotnictví
Virtualizace a cloud – Infrastruktura
Zkušenosti NKÚ s procesem virtualizace, Ing. Pavel Valina, Nejvyšší kontrolní úřad
12.15
eObčan a eGovernment, Ing. Petr Mayer, ATOS IT Solutions and Services, s. r. o.
Informatizace územních samospráv II.
Elektronická spisová služba a nástroje e-Governmentu, Ing. Pavel Jirásek, Ing. Jan Farník, Městská část Praha 16; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
12.30
Přednášky partnerů I.
Klíč na krku, mobil, nebo čip za krkem?, Ing. Jaroslav Pejčoch, T-Soft a. s.
SPINAKR – Tak trochu jiná spisová služba, Mgr. Jan Kadlec, Sophia Solutions, s. r. o.; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s.
Průkaznost financování: řešení finanční kontroly a evidence veřejných zakázek, Ing. Aleš Herák, GORDIC spol. s r. o.
Analýza s využitím strukturovaných a nestrukturovaných dat, Ing. Petr Podbraný, Oracle Czech s. r. o.
VMware virtualizace infrastruktury, Marek Bražina, VMware Global, Inc.
12.45
Auditní stopa a věrohodnost dokumentu, jak na to?, Ing. Martin Řehořek, Ing. Tomáš Řemelka, Novell-Praha, s. r. o.
ATOS Adaptivní pracoviště pro státní správu, Vlastimil Volšický, ATOS IT Solutions and Services, s. r. o.
13.00
Garantované úložistě jako nadstavba Oracle WebCenter Content, Ing. Václav Provazník, Oracle Czech s. r. o.
Zdravotnické registry pro 21. století, Michal Opatřil, ICZ a. s.
Virtualizace v prostředí krajské samosprávy, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
13.15
E-governmentem k procesní reformě
Procesní modelování agend – „Procesní reforma“, Ing. Josef Beneš, Projektový tým PMA, Ministerstvo vnitra
Transparentní rozpočet: příprava, schvalování, plnění, Ing. Jiří Ileček, GORDIC spol. s r. o.
Efektivní management zdravotnických zařízení, Ing. Michal Houštecký, ARBES Technologies, s. r. o.
Moderní postupy v řízení organizací veřejné správy prostřednictvím informačního systému, Ing. Josef Krtil, Asseco Solutions, a. s.
Jak poznáte správně implementovanou elektronickou spisovou službu, Bc. Irina Rálišová, Město Sezemice; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
13.30
Simplify IT, Ing. Josef Švenda, Oracle Czech s. r. o.
Capybara – systém pro podporu vyjednávání ve zdravotnictví, Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s.; Ing. Pavel Pilař, Sophia Solutions, s. r. o.
Geografický cluster Olomouckého kraje, Jaroslav Bant, Merit Group a. s.
eGovernment ready úřad, Václav Koudele, Microsoft, s. r. o.; Zdeněk Dutý, AutoCont, a. s.
ICT v propagaci turistických destinací I.
Česko – země příběhů: verze on-line. Nový vizuální styl agentury Czech Tourism a připravovaná zahraniční kampaň, Mgr. Marek Mráz, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Životní cyklus dokumentu III.
Automatické vytvoření elektronického dokumentu pro důvěryhodnou archivaci, Kamil Plachý, Ondřej Málek, Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.
13.45
IT jako služba, Ing. Otakar Školoud, ALTRON Business Solution, a. s.
14.00
Přednášky partnerů II.
Mobito – peníze v mobilu. Možnosti využití mobilních plateb., Tomáš Krátký, Česká spořitelna, a. s.; Filip Zeman, Pavel Kuhn, MOPET CZ, a. s.
Informatizace územních samospráv III.
Portál veřejné správy – aktuální stav a rozvoj v roce 2013, Ing. Ondřej Menoušek, Ministerstvo vnitra
Inovace studia cestovního ruchu s využitím e-learningu, prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Univerzita Hradec Králové
Virtualizace a cloud – Cloud technologie
VMware technologie pro Cloud – privátní, hybridní i veřejný, Marek Bražina, VMware Global, Inc.
Enteprise content management ve státní správě, Vojtěch Havránek, ARBES Technologies, s. r. o.
Elektronizace zdravotnictví III.
eVizita – Mobilní aplikace pro podporu lůžkové péče, Marek Grác, Jana Venclíková, Asseco Central Europe, a. s.
14.15
CzechPoint at home, Mgr. Jarmila Šmardová, Ministerstvo vnitra
Využití mobilních zařízení (digitálních tabletů a chytrých telefonů) pro marketing cestovního ruchu, Ing. Lubor Matěj, iPublishing s. r. o.
Případová studie komplexního informačního systému na MěÚ Jáchymov, Ingeborg Štiková, Město Jáchymov; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
Viditelný digitální podpis – technologie bezpečného, biometrického podepisování elektronických dokumentů vlastnoručním podpisem, Jakub Pyszko, ICZ a. s.
Letíme do oblak: eGovernment v 1. třídě, Michal Koláček, Ing. Michal Mráz, Casablanca INT s. r. o.
14.30
Chytrá řešení pro veřejnou správu – analýzou dat k efektivnějšímu rozhodování, Marek Šoule, IBM Česká republika, spol. s r. o.
Elektronická preskripce, MUDr. Pavel Březovský, MBA, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Otevřený a transparentní úřed, Ing. Zdeněk Hajn, GORDIC spol. s r. o.
ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu, Jiří Rogalewicz, Michal Drábík, ATOS IT Solutions and Services, s. r. o.
ICT v propagaci turistických destinací II.
Případová studie zážitkového turismu, Pavel Hajský, AV MEDIA, a. s.
ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky, Michal Opatřil, ICZ a. s.
14.45
E-government – Budoucnost veřejné správy
Dlouhodobé stanovisko: Vládní služby v roce 2030/The Long View: Government Services in 2030, Jan Petrůj, IDC CEMA s. r. o. Přednáška v cizím jazyce
Portál interních identit jako nástavba identity managementu, Ing. Zdeněk Motl, Ph.D., T-Systems a. s.
M-Tourism na případových studiích, Ing. Vít Pechanec, World Media Partners, s. r. o.
Access Point Centra mezistátních úhrad, JUDr. Ladislav Švec, Centrum mezistátních úhrad; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s.; MUDr. Zdeněk Hřib, AQUASOFT spol. s r. o.
Virtuální privátní datové centrum pro státní správu, Ing. Jaroslav Hulej, Cloud4com, a. s.
15.00
Zero Email, František Kostka, ATOS IT Solutions and Services, s. r. o.
ICT v dopravě a krizovém řízení I.
Využití ITS a GNSS pro bezpečnější zvládání nebezpečných situací, Ing. Martin Pichl, Ministerstvo dopravy
www.praguewelcome.cz, Petr Soukup, Pražská informační služba
E-Government v číslech, Eva Skarlandtová, Martin Mana, Český statistický úřad
Informatizace územních samospráv IV.
Potenciál mobilních technologií, Ing. Jakub Svatý, MBA, Intergraph CS s. r. o.
15.15
Virtualizace a cloud – End user computing
End user computing s relevancí pro státní správu, Marek Bražina, VMware Global, Inc.
Mobilní kancelář pracovníka státní správy, Michal Kalinič, Marek Krejza, ATOS IT Solutions and Services, s. r. o.
Interoperability of the V4 Plus eTourism systems being a way to the economic and human development, prof. Andrzej Janicki, Alfa Omega Foundation Přednáška v cizím jazyce
Jak se připojit k eGovernmentu?, Jiří Winkler, Michal Polehňa, Asseco Central Europe, a. s.
Geoinformace a mapový portál v systému zdravotnického dozoru ČR, Michal Opatřil, ICZ a. s.
15.30
Správa identit a bezpečnost
Elektronický podpis s biometrickými prvky ve veřejné správě, Ing. Dalibor Fiala, T-Systems a. s.
Nové technologie pro bezpečnost v obci, Mgr. Jan Stodola, VERA, spol. s r. o.; Ing. Jan Paluřík, Město Uherské Hradiště
Webový portál ako nástroj otvorenosti samosprávy, Ing. PhDr. Lubomír Andrassy, Andrea Veselá, Město Bratislava
Mesto na dlani – ľahko k pravdivým informáciám, Ing. Mariana Hurná, Město Prešov
15.45
Efektivní zabezpečení služeb veřejné správy, Radek Baloun, ICZ a. s.; Václav Koudele, Microsoft, s. r. o.
Jak pořídit jednoduše, rychle a bez investic bezpečnou autentizaci pro uživatele?, Mgr. Pavel Hejl, CSc., T-Soft a. s.
Virtualizace desktopů na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Ing. Karel Rudišar, EMWAC Groups s. r. o.
Veřejné zakázky
Jak zadávat veřejné zakázky v oblasti IT, Mgr. Robert Pergl, Komora administrátorů veřejných zakázek
Zkušenosti s využitím IS Munis na obci Stanovice, Alice Kondelčíková, Obec Stanovice; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
16.00
Outsourcing autentizace – dá se tomu věřit?, Ing. František Sobotka, T-Soft a. s.
Obrazová spolupráce v IZS, Viktor Gyönyör, AV MEDIA, a. s.
Magistrát Karviná – Úřad bez počítačů?, Mgr. Jiří Jarema, Město Karviná
E-government – Aktuální projekty e-governmentu
Priority krajů ČR v oblasti rozvoje IT na roky 2014–2020, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
Datové schránky – aktuální stav a rozvoj v roce 2013, Ing. Ondřej Menoušek, Ministerstvo vnitra
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů, Ing. Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s. (uzavřené jednání)
16.15
Jednotné řízení přístupu do sítě v prostředí BYOD (Bring Your Own Device), Pavel Křižanovský, Cisco Systems, s. r. o.
Portál pro krizové řízení kraje, Mgr. Petr Andrýsek, QCM, s. r. o.
Diskuse, Mgr. Jan Sixta, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Robert Pergl, Komora administrátorů veřejných zakázek
Analýza agend a optimalizace výkonu státní správy v resortu životního prostředí, Aleš Vokál, Ministerstvo životního prostředí
16.30
Rozvoj elektronizace, RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj
Virtualizace a cloud
Úvodní prezentace Citrix, Vladimír Špička, Citrix Systems, Inc.
ICT v dopravě a krizovém řízení II.
Unified communication v Jihočeském kraji – nejen jako prostředek pro komunikaci krizového řízení, Ing. Petr Vobejda, Ing. Marta Spálenková, Jihočeský kraj
Člověk a mrak aneb potenciál konceptu „Cloud“ je odsouzen k zániku, Radim Juchelka, ORBIT s. r. o.
Obchodní rejstřík – přechod k modernímu systému, RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti
Profil zadavatele, RNDr. Eva Vízdalová, Ministerstvo pro místní rozvoj
Dostupnost informací pro hendikepované
Rozvoj přístupnosti informací, Michal Rada, Ministerstvo vnitra
16.45
Bezpečné domény pro bezpečné elektronické služby veřejné správy, Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.
Nové technologie pro tísňové volání a pro operační řízení základních složek IZS, plk. Ing. Luděk Prudil, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
E-tržiště, Ing. Marek Grill, Ministerstvo pro místní rozvoj
17.00
eLegislativa a eSbírka, Aleš Gola, Ministerstvo vnitra
Elektronické tržiště České pošty – Centrum veřejných zakázek, RNDr. Vít Příkaský, Česká pošta, s. p.
Virtualizovaná pracoviště – klíč k úspoře provozních nákladů, David Kučera, S&T CZ s. r. o.
Nahradí WCAG 2.0 Vyhlášku o přístupnosti?, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s
Slovenský príspevok k bezpečnému internetu, Ing. Miroslav Drobný, eSlovensko
ITS NGN a CMS 2.0 – stav projektů a jejich přínosy pro veřejnou správu, Tomáš Faško, Ministerstvo vnitra; František Štefan, Česká pošta, s. p., odštěpný závod ICT služby
Certifikační autorita České pošty – Postsignum, Ing. Pavel Plachý, Česká pošta, s. p.
17.15
Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící – s využitím komunikačních technologií online, Mgr. Marie Horáková, APPN, o. s.
Elektronický platební rozkaz – roční zkušenosti s elektronickým spisem, Ing. Petr Koucký, Ministerstvo spravedlnosti
Dotazy a diskuse
Unikátní služba České pošty – veřejná zakázka už vám neuteče, Mgr. Miroslava Ščibravá, Ing. Martin Pavlica, Corpus Solutions a. s.
Závěrečná prezentace Citrix, Vladimír Špička, Citrix Systems, Inc.
17.30
Postup Policie ČR z hlediska Veřejné zakázky v rámci projektu Nové technologie pro tísňové volání a pro operační řízení základních složek IZS, Ing. Stanislav Loskot, Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR
Věstník veřejných zakázek (MMR) ve veřejném cloudu, Jakub Lenemayer, Microsoft, s. r. o.; Patrik Arnošt, NESS Czech s.r.o.
Portál pro podnikání a export – SW přestavba a HW upgrade (BusinessInfo.cz), Mgr. Michal Sontodinomo, Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade; Jan Adam, T-Systems a. s.
Záznamy jednání zastupitelstev – právní a praktické možnosti pořizovat záznamy, novelizace zákona o obcích k pořizování záznamů, výstupy projektu Oživení, Oldřich Kužílek, Otevřená společnost o. p. s.
Environmentální helpdesk (EnviHELP), Ing. Monika Syrovátková, Ministerstvo životního prostředí
Dotazy a diskuse
17.45
Procesování veřejné zakázky prostřednictvím komoditní burzy, Ing. Pavel Štorkán, Českomoravská komoditní burza Kladno
18.00
Dotazy a diskuse
18.15
18.30
Diskuse vítězů soutěží
18.45
19.00

TopList