Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 8.–9. dubna 2013, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici.

Podrobný program konference ISSS 2013

Poslední změna: 12. 4. 2013, 10.15

úterý

pondělí, 8. dubna

Velký sál

10.30–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_fink.mp3 (1,4 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_sobotka.mp3 (1,7 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_kubice.mp3 (4,2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_tejc.mp3 (5,4 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_zajicek.mp3 (6,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_behounek.mp3 (1,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_diskuse.mp3 (42 MB)

Slavnostní zahájení

MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda, Senát Parlamentu ČR
Jan Kubice, ministr, Ministerstvo vnitra
Ing. Karel Štencel, místopředseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
Mgr. Pavel Kolář, náměstek, Ministerstvo vnitra
JUDr. Petr Solský, náměstek, Ministerstvo vnitra
Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek, Ministerstvo financí
Ing. Daniel Braun, M. A., náměstek, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Petr Nosek, náměstek, Ministerstvo zdravotnictví
Ing. Vojtěch Munzar, náměstek, Ministerstvo životního prostředí
Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek, Ministerstvo spravedlnosti
Jiří Žák, náměstek, Ministerstvo dopravy
Ing. Michal Zaorálek, náměstek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Ondřej Felix, CSc., digitální šampion ČR
Ing. Jaroslav Krupka, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
JUDr. Jeroným Tejc, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Mgr. Václav Horáček, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Město Hradec Králové
Ing. Svatoslav Novák, prezident, ICT Unie o. s.
Ing. Milan Hašek, ředitel úseku komunálního financování, Česká spořitelna, a. s.
Ing. Vladek Šlezingr, ředitel divize CEEC pro veřejnou správu, IBM Česká republika, spol. s r. o.
Ing. Michal Stachník, country manager, VMware Global, Inc.
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2013

13.15–14.45

E-governmentem k procesní reformě

Procesní modelování agend – „Procesní reforma“ Představení projektu Procesní modelování agend veřejné správy (PMA) v kontextu reformy státní správy, principů e-governmentu v ČR a přínosů pro veřejnou správu. Prezentace vybraných výstupů projektu včetně ukázky modelovacího nástroje.

Ing. Josef Beneš, Projektový tým PMA, Ministerstvo vnitra, 60'

CzechPoint at home

Mgr. Jarmila Šmardová, Ministerstvo vnitra, 30'

14.50–16.05

E-government – Budoucnost veřejné správy

Adobe Acrobat prezentace (655 kB)

Dlouhodobé stanovisko: Vládní služby v roce 2030/The Long View: Government Services in 2030 Přednáška v cizím jazyce Cloudová řešení získávájí na síle. Big data se dostávají do popředí díky IT systemům až k jejich uskladňování. Přinášení nových vlastních prostředků a zařízení do zaměstnání činí velké těžkosti pro všechny IT manažery. Stejně tak užívání sociálních sítí znamená nějakým způsobem reagovat, komentovat a sdílet všechny možné informace, zatímco se organizace snaží vytvořit podobné systémy interní komunikace, které budou schopny předávat stejné informace, jak lidé tráví čas mimo zaměstnání. To vše vyvolává jakýsi chaos v řešeních, jak se vypořádat s touto situací a předat IT odborníkům jednotný nástroj pro vytvoření něčeho celistvého. Vše je jen otázka času. Nakonec bude vše integrováno v cloudových řešeních a bude k dispozici prostřednictvím mobilních zařízení. A pak může začít skutečná analytická revoluce.

Cloud is gaining momentum. Big data is washing through IT systems and into storage systems. Bring-your-own-device-to-work is causing headaches for IT managers. And social networks mean everyone is sharing, liking, commenting, and posting on everything while organizations attempt to find internal systems that match what people do naturally outside work. It has created a mess of solutions and consultants looking to tell IT professionals how to manage it all. But it will settle down. Eventually everything will be integrated on the cloud and available through mobile devices. And then the real analytics revolution can begin.

Jan Petrůj, IDC CEMA s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

E-Government v číslech

Eva Skarlandtová, Martin Mana, Český statistický úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Jak se připojit k eGovernmentu?

Jiří Winkler, Michal Polehňa, Asseco Central Europe, a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Efektivní zabezpečení služeb veřejné správy

Radek Baloun, ICZ a. s.; Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 20'

16.10–17.55

E-government – Aktuální projekty e-governmentu

Adobe Acrobat prezentace (241 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (10,6 MB)

Priority krajů ČR v oblasti rozvoje IT na roky 2014–2020

Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 15'

Adobe Acrobat prezentace (183 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (10,1 MB)

Analýza agend a optimalizace výkonu státní správy v resortu životního prostředí

Aleš Vokál, Ministerstvo životního prostředí, 15'

Adobe Acrobat prezentace (145 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (12,8 MB)

Obchodní rejstřík – přechod k modernímu systému V roce 2012 byl dokončen zcela nový informační systém pro agendu obchodního rejstříku, který byl připravován zejména s ohledem na zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Cílem řešení však bylo zavést do provozu i nové funkcionality, které zjednoduší práci jak navrhovatelů, tak i soudním úředníkům. V rámci prezentace budou prezentovány nové funkcionality systému (inteligentní formulář, elektronické výpisy s využitím systémového certifikátu, komunikace se základními registry, využití procesního modelu). Současně budou podány informace o změnách, které v rámci systému přinese plné napojení na základní registry (aktualizace údajů ze základních registrů, zápis jen ověřených údajů a s tím evidované problémy).

RNDr. Jaroslav Martaus, Ministerstvo spravedlnosti, 20'

zvukový záznam ve formátu MP3 (14,1 MB)

eLegislativa a eSbírka Cílem projektu elektronické Sbírky a zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronického legislativního procesu (e-Legislativa) je usnadnit občanům přístup k platnému právu, pomoci jim v pochopení jeho obsahu a vnímání souvislostí v právním řádu ČR, modernizovat podobu právního předpisu a zároveň zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost tvorby práva. Projekt připravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky. Předpokládaným ukončením datem ukončení realizace projektu je 31. březen 2015. Prezentace představí slovně i v praktických demonstracích východiska, cíle a principy řešení projektu.

Aleš Gola, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (454 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (9,2 MB)

Elektronický platební rozkaz – roční zkušenosti s elektronickým spisem Vývoj nového informačního systému pro zpracování agendy elektronického platebního rozkazu byl dokončen v roce 2012 a systém byl nasazen do rutinního provozu na všech soudech v České republice. V rámci prezentace budou poskytnuty informace o některých technických otázkách, které byly řešeny jako součást řešení (sofistikované formuláře, elektronické originály, elektronické podpisy a časová razítka, poskytování originálních dokumentů v elektronické podobě, využití hybridní pošty apod.) Současně budou prezentovány i základní statistické údaje o funkcionalitě aplikace a nastoleny otázky na další možné využití elektronických soudních spisů.

Ing. Petr Koucký, Ministerstvo spravedlnosti, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (10,5 MB)

Environmentální helpdesk (EnviHELP) Hlavním cílem projektu EnviHELP je trvale zlepšit a systemizovat přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí. Výstupem projektu je vybudování informačního systému pro správu a zpracování dotazů veřejnosti a vybudování znalostní databáze, kde bude mít veřejnost volný přístup k potřebným informacím (legislativa životního prostředí, nejčastěji pokládané dotazy, životní situace atd.). Informační systém je již vytvořen a poskytování centralizované informační podpory prochází svou pilotní fází. Obsahem prezentace je představení projektu Environmentální helpdesk a jeho výstupů.

Ing. Monika Syrovátková, Ministerstvo životního prostředí, 15'

Malý sál

8.45–10.15

„Zpráva o stavu unie“

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (13,8 MB)

Digitální město

Mgr. Zdeněk Zajíček, Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, 15'

Adobe Acrobat prezentace (247 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (11,5 MB)

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě

Ing. Ondřej Felix, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (10,2 MB)

Základní registry – je čas rozpohybovat eGona Systém základních registrů od spuštění provozu 1. 7. 2012 podle zákona č. 111/2009 Sb. (ve znění pozdějších předpisů a úprav) k 31. 3. 2012 využívá aktivně napřímo (připojením svého AIS) již 1100 OVM s více než 1800 AIS. Aktivně základní registry využívá 820 OVM, které realizovaly od spuštění 110 mil. transakcí. Čísla dokládají postupný nárůst aktivního využívání základních registrů, kdy až na výjimky všechna klíčová OVM již se základními registry pracují. Projekty Základních registrů přinesly kontrolu nad tím, jaké referenční údaje státní správa o občanech a podnikatelích vede a kdo k těmto datům přistupuje (systém základních registrů posílá automatické informace o využívání údajů do datových schránek občanů a podnikatelů). Základní přínosy ZR jsou že změna informací u občana a podnikatele, která je tzv. referenčním údajem, je sdílená v celé veřejné správě – okamžitá přístupnost dat o občanech, podnikatelích, adresních bodech ze základních registrů.

Ing. Michal Pešek, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (248 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (10,7 MB)

Vize 2014+ aneb jak dál? Cílem přednášky je představit posluchačům směr a zaměření další etapy modernizace veřejné správy s využitím eGovernmentu v období let 2014–2020. Základem přednášky je dokument Strategický rámec rozvoje veřejné správy a eGovernmentu 2014+, který definuje základní parametry dalšího rozvoje veřejné správy směrem k sdíleným službám a čtyřvrstvé architektuře řešení.

V rámci přednášky bude představen nový směr modernizace veřejné správy se zaměření na posílení klientského přístupu, naplnění principu otevřeného vládnutí a zvýšení efektivity procesů ve veřejné správě.

Mgr. Pavel Kolář, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (492 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (8,3 MB)

Kritická infrastruktura Zhodnotím z pohledu MV ČR a z hlediska provozu fungování základních registrů po 3/4 roku zkušeností. Popíši spolupráci uvnitř resortu s HZS a PPČR a také s Českou poštou a jejím odštěpným závodem ICT služby jako in house dodavatelem služeb. Budu hovořit o projektech CMS a ITS a v souvislosti s tím i o IZS. Zmíním také aktuální situaci s KIVS.

JUDr. Petr Solský, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (12,8 MB)

Kybernetická bezpečnost

Ing. Jaroslav Šmíd, Národní bezpečnostní úřad, 15'

10.30–12.00

Přenos slavnostního zahájení

12.30–13.50

Přednášky partnerů I.

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Klíč na krku, mobil, nebo čip za krkem? Ty tam jsou doby, kdy k přístupu do bytu, kanceláře, skladu, trezoru, (někdy třeba i ledničky) byly potřeba a stačily pouze klíče. S nástupem IT jsme začali zamykat přístup k počítačům, souborům, aplikacím, informacím a používáme k tomu roztodivné prostředky. A ty ještě kombinujeme s přístupem do všech zpočátku uvedených prostor.

Jak a na základě čeho se stanoví, co je proti komu a čemu třeba chránit? Jak se to pak co nejjednodušeji a nejefektivněji realizuje? Jak to lze přizpůsobovat životu, který se stále mění? A kam to všechno může vést?

Ing. Jaroslav Pejčoch, T-Soft a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (290 kB)

Auditní stopa a věrohodnost dokumentu, jak na to? Elektronická komunikace mezi občany a státní správou i mezi samotnými úřady zavedla nový fenomén – elektronické dokumenty s právním účinkem, které jsou ze zákona rovnocenné listinným dokumentům. Jak je důvěryhodnost těchto dokumentu zajištěna? Patrně Vás napadne, že pomocí elektronického podpisu, jiní doplní, že nejlépe také ve spojení s časovým razítkem. Tyto prostředky Vám však již neposkytnou informaci, zda byla daná osoba vůbec oprávněná k vystavení daného dokumentu. Příjemce dokumentu se tak musí spolehnout na subjekt, od nějž dokument pochází, že má procesně a systémově zajištěno vytváření dokumentů oprávněnýma osobama. K tomuto účelu jsou určeny systémy pro řízení přístupu uživatelů. Zajišťují bezpečnou autentizaci a autorizaci uživatelů, včetně evidence o činnosti uživatelů v aplikacích – zajišťují auditní stopu uživatele v informačních systémech. Prezentace se zaměří na oblast efektivního zajištění auditní stopy a věrohodnosti dokumentů nejenom na Vašem úřadě.

Ing. Martin Řehořek, Ing. Tomáš Řemelka, Novell-Praha, s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (636 kB)

Transparentní rozpočet: příprava, schvalování, plnění

Ing. Jiří Ileček, GORDIC spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Simplify IT Jak Vám může společnost Oracle pomoci čelit aktuálním výzvám v oblasti informačních technologií – zjednodušit IT infrastrukturu, optimalizovat náklady a zvýšit flexibilitu. Představujeme koncept Engineered Systems, Oracle Cloud a Infrastructure as a Service.

Ing. Josef Švenda, Oracle Czech s. r. o., 20'

14.00–15.20

Přednášky partnerů II.

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Mobito – peníze v mobilu. Možnosti využití mobilních plateb.

Tomáš Krátký, Česká spořitelna, a. s.; Filip Zeman, Pavel Kuhn, MOPET CZ, a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (3 MB)

Chytrá řešení pro veřejnou správu – analýzou dat k efektivnějšímu rozhodování Řešení IBM nabízí organizacím ve veřejné správě efektivní podporu řešení procesů a rozhodování díky unikátním přístupům k analýze strukturovaných i nestrukturovaných dat, vyhledávání a správě případů.

Marek Šoule, IBM Česká republika, spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Zero Email V prezentaci Vám představíme program Zero emailTM, který přináší nové způsoby práce s využitím inovativních technologií podporujících efektivnější komunikaci a týmovou spolupráci. Společnosti v dnešní době čelí obrovskému informačnímu přetížení, které je především způsobeno množstvím odesílaných a přijímaných emailů. Cílem programu ZeroTM email je zavedení a poté správné používání nástrojů pro komunikaci, spolupráci a knowledge management, což v konečném důsledku vede k minimalizaci počtu emailů. Představíme Vám BlueKiwi, vnitrofiremní sociální síť, která propojením s Microsoft Office a Microsoft Sharepoint vytváří ideální prostředí pro moderní spolupráci. Tento systém je posunem od komunikace ke spolupráci.

František Kostka, ATOS IT Solutions and Services, s. r. o., 20'

15.30–17.25

Správa identit a bezpečnost

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Elektronický podpis s biometrickými prvky ve veřejné správě Pozvolný ústup od tradičního papíru a trvalý vývoj digitálních technologií sebou nese rizika při autentizaci osob a jejich podpisů. Nový efektivnější postup, který v sobě nese autentizace pomocí digitalizovaného podpisu s biometrickými prvky, přináší lepší a spolehlivější způsob ověření jeho pravosti a zrychlení procesu oběhu dokumentů. Společnost T-Systems přináší ucelené řešení podpisu s biometrickými prvky pro komerční sektor i státní správu, kde ho lze uplatnit například i v Czech pointech.

Ing. Dalibor Fiala, T-Systems a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Jak pořídit jednoduše, rychle a bez investic bezpečnou autentizaci pro uživatele?

Mgr. Pavel Hejl, CSc., T-Soft a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Outsourcing autentizace – dá se tomu věřit? Outsourcing autentizace? Cože?! To jako jde? …ale vlastně proč ne. Řada IT funkcí se jako služba dodává a prodává, ale přece jen – jde o bezpečnost našich počítačů, aplikací a dat! No právě. OK, tak ale proč a za jakých podmínek to bude fungovat? Ano. Podíváme se spolu na to, co za modely může mít autentizace jako služba na sobě a jestli budou sexy.

Ing. František Sobotka, T-Soft a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,3 MB)

Jednotné řízení přístupu do sítě v prostředí BYOD (Bring Your Own Device)

Pavel Křižanovský, Cisco Systems, s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (502 kB)

Bezpečné domény pro bezpečné elektronické služby veřejné správy Cílem přednášky je představit technologii DNSSEC, která poskytuje uživatelům jistotu, že si prohlížejí skutečně tu webovou stránku, jejíž adresu zadali do svého webového prohlížeče. V rámci přednášky budou zároveň prezentovány výsledky analýzy, jak si veřejná správa vede při zavádění DNSSEC a jaké chystané strategie budou další rozšíření této technologie podporovat.

Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB) Adobe Acrobat prezentace (3,8 MB)

Slovenský príspevok k bezpečnému internetu

Ing. Miroslav Drobný, eSlovensko, 15'

Dotazy a diskuse

Přednáškový sál

9.00–10.15

Životní cyklus dokumentu I.

Adobe Acrobat prezentace (450 kB)

Digitalizace ve státních archivech

PhDr. Jiří Úlovec, Ministerstvo vnitra, 25'

Adobe Acrobat prezentace (347 kB)

Implementace spisové služby v prostředí ČSSZ a její integrace

Ing. Simona Rákosová, ICZ a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Národní digitální knihovna – praktické zkušenosti s masovou digitalizací a archivací Prezentace představí řešení integrovaného systému Národní digitální knihovny a seznámí posluchače se zkušenostmi nashromážděnými během implementace a prvních měsíců provozu systému Národní digitální knihovny. Bude představena vize rozvoje digitalizace s využitím řešení, které vzniklo v průběhu roku 2012 v Národní Knihovně a Moravské zemské knihovně a které poskytuje služby digitalizace a ukládání a uchování dat v dlouhodobém úložišti.

Luděk Rašek, CGI – Logica je nyní součást CGI, Logica Czech Republic s. r. o., 30'

12.10–13.35

Životní cyklus dokumentu II.

Adobe Acrobat prezentace (555 kB) Adobe Acrobat prezentace (62 kB)

E-dokumenty při jednání rady a zastupitelstva

Michal Šulc, GORDIC spol. s r. o.; Ing. Bohumila Budková, Město Dobříš, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

SPINAKR – Tak trochu jiná spisová služba SPINAKR představuje pokročilé řešení, které v sobě integruje komponenty obvykle zahrnované pod pojmem „Enterprise Content Management“. Jedná se o kombinaci systémů jinak označovaných jako spisová služba, document management system, důvěryhodné úložiště, elektronická spisovna, work-flow procesor, digitalizační systém a systém pro evidenci úkolů.

Smyslem prezentace je ukázat, že s pomocí unikátního software SPINAKR a vhodné metodiky lze nejen státním a veřejným institucím, ale rovněž soukromým subjektům, umožnit nenásilnou formou významně zefektivnit interní procesy a přitom dodržovat literu zákona.

Software SPINAKR umožňuje organizacím přiblížit se k ideálu bezpapírové kanceláře.

Mgr. Jan Kadlec, Sophia Solutions, s. r. o.; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (174 kB)

Garantované úložistě jako nadstavba Oracle WebCenter Content Představení architektury a funkcionality řešení. Praktická ukázka systému. Zpracováním nestrukturovaných informací ke zvýšení kvality a efektivity služeb státní správy. Představení konceptu. Diskuse zajímavých případů užití na základě referencí ze zahraničí.

Ing. Václav Provazník, Oracle Czech s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (222 kB)

Jak poznáte správně implementovanou elektronickou spisovou službu

Bc. Irina Rálišová, Město Sezemice; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

13.40–14.55

Životní cyklus dokumentu III.

Adobe Acrobat prezentace (570 kB)

Automatické vytvoření elektronického dokumentu pro důvěryhodnou archivaci Kombinace výkonných multifunkčních zařízení, které umožňují digitalizaci (včetně komplexního zpracování a vytěžení dat) a zpracování dokumentů podle norem vyžadovaných legislativou umožní provést digitalizaci tak, aby byl zachován právní účinek konvertovaných dokumentů a aby data byla k dispozici bez manuálního přepisování. Významnou výhodou je automatizace celého procesu, včetně přidělení k vyřízení a zařazení do spisové služby.

Spojení technologií Konica Minolta a Software602, které takovou digitalizaci umožňuje, je uživatelsky velmi přívětivé, je připraveno na integraci se stávajícími systémy a je flexibilní co do obchodního modelu. Během prezentace budou předvedeny praktické ukázky, budou diskutovány obecnější otázky digitalizace dokumentů se zachováním právního účinku i specifika jednotlivých procesů.

Kamil Plachý, Ondřej Málek, Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Enteprise content management ve státní správě Přednáška se zabývá tématem ukládání dokumentů, jejich kategorizace, řízením jejich toku a životním cyklem od okamžiku vzniku, přes práci s dokumentem, jeho finalizací, obdobím platnosti až po archivaci dokumentů, napojení na fyzické archivy a následnou skartaci dokumentů, jak fyzickou, tak elektronickou. Dalšími body budou: bezpečnost, integrace do stávajících řešení, volba vhodného licenčního modelu DMS, možnosti a výhody napojení na procesní enginy či archivace dat z ostatních aplikací a jejich efektivní prohledání.

Vojtěch Havránek, ARBES Technologies, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (362 kB)

Viditelný digitální podpis – technologie bezpečného, biometrického podepisování elektronických dokumentů vlastnoručním podpisem

Jakub Pyszko, ICZ a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (476 kB)

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu S rozvojem elektronické komunikace a elektronizace veřejné správy dochází v posledních letech k obrovskému nárůstu objemu elektronických dokumentů. Ty podléhají v souladu se současnou legislativou stejnému životnímu cyklu jako listinné dokumenty včetně ukládání do spisoven a následného předání do archivů (v tomto případě digitálních). Většina subjektů veřejné správy dnes hledá řešení, které je schopno ukládat a spravovat elektronické dokumenty a současně zachovat jejich právní validitu po celý životní cyklus.

Jiří Rogalewicz, Michal Drábík, ATOS IT Solutions and Services, s. r. o., 20'

15.00–16.30

ICT v dopravě a krizovém řízení I.

Adobe Acrobat prezentace (3,6 MB)

Využití ITS a GNSS pro bezpečnější zvládání nebezpečných situací

Ing. Martin Pichl, Ministerstvo dopravy, 30'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Nové technologie pro bezpečnost v obci

Mgr. Jan Stodola, VERA, spol. s r. o.; Ing. Jan Paluřík, Město Uherské Hradiště, 30'

Adobe Acrobat prezentace (3,2 MB)

Obrazová spolupráce v IZS

Viktor Gyönyör, AV MEDIA, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Portál pro krizové řízení kraje Představujeme efektivní řešení pro oblast krizového řízení a efektivního publikování informací k vyrozumívacím skupinám. Společnost QCM již druhým rokem provozuje webové řešení pro HZS JMK na adrese www.krizport.cz Portál obsahuje a řeší komunikaci v těchto oblastech krizového řízení: • Krizové plány kraje (pro přihlášené) • Plány (pro přihlášené) • Vyrozumívací skupiny (pro přihlášené) • kontakty na osoby zodpovědné za krizové řízení (pro přihlášené) • přehled aktuálních výjezdů (přebíráno z mateřského portálu) • Požární zdroje vody

Za dobu existence si portál získal podporu jak koncových uživatelů tak i starostů, kteří oceňují zejména jednotné místo, kde je možné dohledat aktuální informace. Velmi pozitivně je vnímám také původními iniciátory zaměstnanci HZS JMK, pro které tento portál přinesl zjednodušení údržby a zefektivněni výměny informací.

Mgr. Petr Andrýsek, QCM, s. r. o., 15'

16.35–17.40

ICT v dopravě a krizovém řízení II.

Unified communication v Jihočeském kraji – nejen jako prostředek pro komunikaci krizového řízení

Ing. Petr Vobejda, Ing. Marta Spálenková, Jihočeský kraj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Nové technologie pro tísňové volání a pro operační řízení základních složek IZS Základní složky IZS se dohodly na nutnosti modernizace technologií operačních středisek a jejich integraci do krajských pracovišť. V rámci Integrovaného operačního programu byly vyčleněny cca 2 mld. Kč na nasazení společných technologií pro tísňové volání, společný geografický informační systém, vizualizaci společné operační situace a vzájemnou výměnu dat a současně také na modernizaci technologií samotného operačního řízení základních složek IZS. Cílem jednotlivých celého bloku projektů je zlepšení služby občanům v oblasti řešení mimořádných událostí a zejména zkrácení času mezi ohlášením mimořádné události a zásahem záchranných složek. Všechny projekty jsou nyní v realizační fázi a do konce roku 2014 se předpokládá nasazení do ostrého provozu.

plk. Ing. Luděk Prudil, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 20'

Adobe Acrobat prezentace (563 kB)

ITS NGN a CMS 2.0 – stav projektů a jejich přínosy pro veřejnou správu ITS NGN a CMS 2.0 patří mezi kmenové projekty budování eGovernmentu. V roce 2013 je plánovaná stěžejní část jejich realizace. Cílem projektů je kromě posílení komunikační infrastruktury IZS také posílení infrastruktury a přístupnosti centrálních služeb eGovernmentu pro celou veřejnou správu. Obsahem prezentace bude představení přínosů a cílů obou projektů a stav jejich realizace.

Tomáš Faško, Ministerstvo vnitra; František Štefan, Česká pošta, s. p., odštěpný závod ICT služby, 20'

Adobe Acrobat prezentace (557 kB)

Postup Policie ČR z hlediska Veřejné zakázky v rámci projektu Nové technologie pro tísňové volání a pro operační řízení základních složek IZS Na základě dohody základních složek IZS na nutnosti modernizace technologií operačních středisek a jejich integraci do krajských pracovišť byly následně vyčleněny cca 2 mld. Kč rámci Integrovaného operačního programu na nasazení společných technologií a současně také na modernizaci technologií samotného operačního řízení základních složek IZS. Všechny projekty jsou nyní v realizační fázi a do konce roku 2014 se předpokládá nasazení do ostrého provozu. V současné době tak probíhá v rámci realizace části projektů vztahujících se k Policii ČR zadávací řízení veřejné zakázky, které je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, řešena centrálním zadavatelem pro všechna krajská ředitelství Policie ČR. Vzhledem k tomu, že zadávání veřejných zakázek je obecně v rámci řešení projektů financovaných z fondů EU velmi podstatnou podmínkou pro uznatelnost výdajů, je této oblasti v rámci Policie ČR věnována velká pozornost.

Ing. Stanislav Loskot, Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR, 10'

Dotazy a diskuse

Eliščin sál

8.45–10.20

Elektronizace zdravotnictví I.

Úvodní slovo

Ing. Petr Nosek, Ministerstvo zdravotnictví; MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina, 5'

Adobe Acrobat prezentace (198 kB)

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb – překážka k optimalizaci těchto služeb

Zdeněk Kadlec, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 5'

Adobe Acrobat prezentace (298 kB)

Kroky MZČR v oblasti elektronizace zdravotnictví

Ing. Petr Nosek, Ministerstvo zdravotnictví, 15'

Adobe Acrobat prezentace (408 kB)

Rozvoj eHealth systémů Kraje Vysočina

Mgr. David Zažímal, Kraj Vysočina, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Obrazová spolupráce ve zdravotnictví

Radim Šejnoha, AV MEDIA, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (4,2 MB)

VITAKARTA – online zdravotní deník VITAKARTA je internetová aplikace zpřístupňující klientům Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví informace týkající se jejich zdravotní péče a zdravotního stavu. Interaktivní prostředí umožňuje vkládat nové záznamy, rentgenové snímky, lékařské zprávy a další informace nejen z prostředí webového prohlížeče, ale díky revoluční aplikaci mVITAKARTA určené pro mobilní telefony s operačním systémem iOS (iPhone) a Android, rovněž odkudkoli z terénu. Software je přitom schopen fungovat i bez dostupnosti internetu s následnou synchronizací při vysokém stupni zabezpečení dat.

Díky aplikaci VITAKARTA+ mají k informacím přístup i ošetřující lékaři, kterým jejich pacienti udělili v aplikaci souhlas.

OZP jako první zdravotní pojišťovna v ČR představuje novou verzi aplikace mVITAKARTA, která v sobě zahrnuje i nativní podporu oblíbených tabletů iPad. Součástí této nové verze je i řada funkcionalit, které pojem eHealth posouvají opět dále do praktického života.

Markéta Landová, BA, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (456 kB)

Projekt SPES a dobré příklady z praxe Otázka, jak zajistit kvalitní péči o osoby se zdravotními problémy a stárnoucí populaci, patří v současné době k prioritám EU. Výzkumy potvrzují, že informační a komunikační technologie nabízejí velmi užitečné a cenově dostupné nástroje pro podporu starších lidí, pacientů v rekonvalescenci či handicapovaných klientů. Jedná se o podporu zvyšující samostatnost a nezávislost i těch klientů, kteří by bez ní museli být odkázáni na institucionální péči, ale s jejím využitím mohou spokojeně žít v domácím prostředí. Tyto nástroje mohou hrát významnou roli jak v oblasti e-health, tak v oblasti sociálních služeb. K jejich prosazení v praxi je potřeba i legislativní podpora. Naše aktivní účast v projektu SPES Support Patients through E-services Solutions ( http://www.spes-project.eu/ ) nám umožnila otestovat výhody propojení technických pomůcek a systémů se sociálními službami. Uvedeme několik konkrétních příkladů, jak se nám díky bezobslužným zařízením daří dlouhodobě monitorovat řadu různorodých klientů tak, aby jim byla poskytnuta včas pomoc vždy, když jí potřebují.

Milan Kypr, ProDeep, o. s., 10'

12.10–14.00

Elektronizace zdravotnictví II.

Adobe Acrobat prezentace (149 kB)

Rezortní registry

Ing. Fares Shima, Ministerstvo zdravotnictví, 10'

Adobe Acrobat prezentace (587 kB)

eObčan a eGovernment Jedním z témat vize integrovaného řešení pro občanskou společnost „Atos MyCity“ je identifikace a autentizace občana vůči eGovernmentu. Věnuje se problematice pro umožnění dálkové komunikace občana s agendami státní správy a samosprávy. Dále se věnuje možnosti zrušení požadavku na řešení agend podle místní příslušnosti a možnostem přeshraniční identifikace občanů v rámci Evropské Unie. Pohled na problematiku z pohledu právních a technologických možností.

Ing. Petr Mayer, ATOS IT Solutions and Services, s. r. o., 20'

Analýza s využitím strukturovaných a nestrukturovaných dat Jedinečný nástroj pro analýzy strukturovaných a nestrukturovaných dat bez nutnosti složitého datového modelování. Efektivní cesta k inteligentnímu dynamickému prohledávání veškerých zdravotnických záznamů z klinických systémů.

Ing. Petr Podbraný, Oracle Czech s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Zdravotnické registry pro 21. století Jedním z fenoménů v oblasti českého elektronického zdravotnictví jsou české zdravotnické a hygienické registry. Proč je tato oblast tak zajímavá a důležitá, jakou roli by měly registry v celém českém eHealth hrát, jaký je koncept jejich řešení, co lze v nejbližší a delší budoucnosti od registrů očekávat? To jsou hlavní otázky, na které se tato presentace pokusí odpovědět. Společnost ICZ je dodavatelem velké části současných zdravotnických a hygienických registrů a nositelem jednoho z klíčových projektů „nové vlny“ – projektu Vytvoření a implementace základu jednotné technologické platformy včetně identity managementu, platformy pro vytěžování dat a napojení na základní registry veřejné správy, zkráceně eReg. Podle britské tradice byly královně představovány dívky ze vznešených rodin v roce jejich osmnáctých narozenin. eReg není dívka, nemáme královnu, ale kdybychom se chtěli inspirovat touto tradicí, je tato konference tou správnou událostí, kde uvést eReg do společnosti.

Michal Opatřil, ICZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (532 kB)

Efektivní management zdravotnických zařízení Jakým způsobem jsou dnes řízená zdravotnická zařízení, ať již na úrovni lokálního managementu nebo z pohledu jejich vlastníka, zřizovatele či provozovatele? Jaké nástroje a procesy lze uplatnit především v ekonomickém řízení těchto zařízení? Zejména z pohledu vlastníka, zřizovatele či provozovatele se často jedná o řízení komplexních skupin zdravotnických zařízení bez ohledu na to, zda hovoříme o krajských nemocnicích nebo soukromém zdravotnickém holdingu? Právě v těchto případech hrají důležitou roli vhodně navržené konsolidační a centralizační metody, jejich aplikování do řídících a rozhodovacích procesů a v neposlední řadě volba vhodných manažerských nástrojů. Kvalitně sjednocené a centralizované skupiny zdravotnických zařízení lze snáze a přehledně vyhodnocovat, plánovat a vzájemně porovnávat. Stejně dobře je možné maximalizovat ekonomické úspory z rozsahu nebo minimalizovat objemy finančních prostředků na případné dofinancování jednotlivých zdravotnických zařízení.

Ing. Michal Houštecký, ARBES Technologies, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (3,1 MB)

Capybara – systém pro podporu vyjednávání ve zdravotnictví Capybara je softwarový systém zvyšující vyjednávací sílu managementu nemocnic a dalších poskytovatelů zdravotních služeb vůči zdravotním pojišťovnám a dodavatelům.

Capybara je systémem včasného varování na poli péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Na základě simulací budoucích výsledků vyúčtování navrhuje opatření snižující riziko neúměrných regulací ze strany zdravotních pojišťoven.

Capybara přináší ekonomický pohled na klinické procesy, čímž přispívá ke zlepšení vnitřního řízení v lůžkové i ambulantní sféře.

Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s.; Ing. Pavel Pilař, Sophia Solutions, s. r. o., 30'

14.10–15.40

Elektronizace zdravotnictví III.

eVizita – Mobilní aplikace pro podporu lůžkové péče

Marek Grác, Jana Venclíková, Asseco Central Europe, a. s., 20'

Elektronická preskripce Přednáška se nekonala.

MUDr. Pavel Březovský, MBA, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Léková politika je mytické zaklínadlo vnášející neobvyklý neklid do frekvence hlasu každého, kdo o ní začne hovořit. Ponecháme stranou politické aspekty diskuze a podíváme se na téma ryze technologicky. Jsou to právě ICT technologie, které do vnímání této problematiky vnášejí v posledních letech revoluci a snad i jistou dávku neklidu. Zkušenost nejen ze skandinávie však dokazují jak velkou pozitivní roli mohou hrát. Léková politika je jedním z předních faktorů determinujících celkovou kvalitu systému zdravotnické péče. Přestože jsou požadavky často paradoxní, například zvyšovat kvalitu péče při současném rozumném zachování výdajů na léčiva, existují na ně dnes již odpovědi. V mnoha případech je přinášejí právě ICT technologie, ať již jde o elektronickou preskripci, hospodaření s antibiotiky, tvorbu pozitivních a negativních listů anebo využití racionální medicíny založené na důkazech a medical guidelines.

Michal Opatřil, ICZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Access Point Centra mezistátních úhrad Access Point CMU představuje národní implementaci jednoho z nejrozsáhlejších eHealth projektů v rámci EU. Systém EESSI, kam AP CMU patří, zastřešuje elektronickou výměnu informací o sociálním (a zdravotním) pojištění napříč Evropou. Provádí přímo závazné právní předpisy, které el. výměnu dat zavádí jako povinnou a základní formu komunikace mezi evropskými institucemi (nařízení EP a Rady 883/2004; 987/2009).

CMU zajišťuje již 12 let komunikaci ČR v oblasti zdravotní péče s 35 státy a orgány EU. Systém AP CMU slouží jako základní nástroj zpracování mezin. agendy v ČR. Postupně propojuje nejen CMU a všechny zdravotní pojišťovny ČR, ale i ostatní č. instituce sociálního zabezpečení. Po dobudování mezinárodní sítě bude přímo komunikovat i s několika tisícovkami zahraničních partnerských institucí.

Systém je unikátní množstvím zainteresovaných subjektů i rozsahem přenášených dat. Vede k zefektivnění agendy a v důsledku i ke snazšímu uplatnění práv občanů ČR, EU a smluvních států.

JUDr. Ladislav Švec, Centrum mezistátních úhrad; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s.; MUDr. Zdeněk Hřib, AQUASOFT spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Geoinformace a mapový portál v systému zdravotnického dozoru ČR Mít k dispozici velký objem kvalitních informací je bezpochyby skvělé, obzvláště jedná-li se o data zásadním způsobem ovlivňující kvalitu a bezpečí našeho života. Kvalita vody ke koupání, šíření epidemií, čistota ovzduší... Dokážeme, ale tyto informace presentovat uživateli snadno pochopitelných, intuitivně uchopitelným způsobem, který zabrání jejich desinterpretaci? Eliminovat tento nedostatek si klade za cíl výjimečný projekt Ministerstva zdravotnictví ČR „Aplikace moderních ICT metod – využití geoinformací a mapového portál z informačního systém státního dozoru“. Tento projekt revolučním způsobem integruje existující data evidovaná orgány státního zdravotnického dozoru s velmi kvalitními geoinformacemi a mapovými podklady. Cílem projektu je vytěžovat a presentovat existující data v atraktivní, intuitivní a vizuálně dynamické formě v interaktivních mapách a to jak veřejnosti tak orgánům zdravotnického dozoru.

Michal Opatřil, ICZ a. s., 15'

15.50–18.05

Veřejné zakázky

Adobe Acrobat prezentace (438 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (31,5 MB)

Jak zadávat veřejné zakázky v oblasti IT Prezentace nazvaná „Jak zadávat veřejné zakázky v oblasti IT“ pojednává o zadávání veřejných zakázek správními orgány (zejm. státními úřady a úřady územních samosprávných celků) jako veřejnými zadavateli v oblasti informačních technologií.

Úvod prezentace představuje obecný vstup do problematiky veřejných zakázek včetně specifikace základních pojmů a principů, na který navazuje výčet aktuální právní úpravy zadávání veřejných zakázek se zohledněním vlivu unijního práva.

První část prezentace popisuje specifika procesu zadávání veřejných zakázek v oblasti IT. Pozornost je věnována vybraným institutům v návaznosti na takové druhy zadávacího řízení, které jsou správními orgány nejvíce využívány. Jedná se především o institut soutěže o návrh a na to navazující zadávání veřejných zakázek v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (tzv. JŘBU). V rámci výkladu budou zmapovány a vytipovány rizikové prvky v oblasti IT v kontextu ochrany práv k duševnímu vlastnictví.

Druhá část prezentace obsahuje určitá doporučení, jak postupovat při zadávání veřejných zakázek v oblasti IT s ohledem na výše nastíněná rizika. Kvalitativní požadavky na zadávání IT zakázek jsou v dnešní době na velmi vysoké úrovni; účelem této části je poskytnout všem dotčeným subjektům jakýsi návod, jak zadávat veřejné zakázky v oblasti IT nejenom transparentně, ale také hospodárně, efektivně a účelně. Poslední část prezentace shrnuje autorovy úvahy de lege ferenda v návaznosti na aktuální diskuzi o potřebě nové legislativní úpravy některých oblastí zadávání veřejných zakázek. Závěrem je uvedena souhrnná charakteristika stávajících problémů v zadávacím procesu, které by členové KAVZ a ICTU na základě svých zkušeností z aplikační praxe doporučovali promítnout do připravované technické novely zákona o veřejných zakázkách.

Mgr. Robert Pergl, Komora administrátorů veřejných zakázek, 30'

zvukový záznam ve formátu MP3 (31,5 MB)

Diskuse

Mgr. Jan Sixta, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Robert Pergl, Komora administrátorů veřejných zakázek, 10'

zvukový záznam ve formátu MP3 (9 MB)

Rozvoj elektronizace

RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj, 10'

zvukový záznam ve formátu MP3 (8,3 MB)

Profil zadavatele

RNDr. Eva Vízdalová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 10'

Adobe Acrobat prezentace (502 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,2 MB)

E-tržiště

Ing. Marek Grill, Ministerstvo pro místní rozvoj, 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (4 MB)

Elektronické tržiště České pošty – Centrum veřejných zakázek S etržištěm Centrum veřejných zakázek (CVZ) od České pošty je vypisování výběrových řízení hračka. Stačí jen zadat vaši poptávku, a díky našemu e-tržišti najdete rychle a pohodlně vyhovujícího dodavatele s nejvýhodnější cenovou nabídkou.

Za Centrem veřejných zakázek stojí stabilní a důvěryhodný provozovatel – Česká pošta. Česká pošta je dlouhodobým silným partnerem státní správy a Centrum veřejných zakázek je jediným státním e-tržištěm.

RNDr. Vít Příkaský, Česká pošta, s. p., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (6,2 MB)

Certifikační autorita České pošty – Postsignum Užitečné služby, produkty a nástroje.

Ing. Pavel Plachý, Česká pošta, s. p., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (8,6 MB)

Unikátní služba České pošty – veřejná zakázka už vám neuteče Česká pošta spouští od začátku dubna novou službu pro všechny firmy, podnikatele i malé živnostníky. Ve spolupráci s firmou Corpus připravila unikátní server i-zakazky.cz, který neustále monitoruje aktuální informace o veřejných zakázkách. Systém sleduje nové zakázky z více než 120 oborů ve všech koutech České republiky. Spolu s tím představuje Česká pošta také právní servis i-predpisy.cz, který podnikatelům pravidelně přináší všechny nové zákony a předpisy v daném oboru.

Mgr. Miroslava Ščibravá, Ing. Martin Pavlica, Corpus Solutions a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (13,1 MB)

Věstník veřejných zakázek (MMR) ve veřejném cloudu

Jakub Lenemayer, Microsoft, s. r. o.; Patrik Arnošt, NESS Czech s.r.o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (673 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,7 MB)

Procesování veřejné zakázky prostřednictvím komoditní burzy

Ing. Pavel Štorkán, Českomoravská komoditní burza Kladno, 10'

Dotazy a diskuse

18.30–19.15
Adobe Acrobat prezentace (343 kB) Adobe Acrobat prezentace (519 kB) Adobe Acrobat prezentace (491 kB)

Diskuse vítězů soutěží

Jednací sál

9.30–10.15

Virtualizace a cloud – Úvod

Adobe Acrobat prezentace (550 kB)

VMware – Prověřená volba pro virtualizaci a cloud ve státní správě VMware ve státní správě – ze 14 ministerstev 14 je zákazníkem VMware, ze 14 krajských úřadů je 14 zákazníky VMware, z bývalých 71 okresních měst je 70 % našimi zákazníky. VMware technologie mění tradiční IT. Poslechněte si, jak s méně penězi dosáhnout více.

Ing. Michal Stachník, VMware Global, Inc., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,1 MB)

VMware produktové a servisní portfolio pro státní správu Společnost VMware již dávno není jen vSphere a virtualizace. Připravili jsme přehled našich technologií s největším využitím ve státní správě.

Marek Bražina, VMware Global, Inc., 30'

12.10–14.00

Virtualizace a cloud – Infrastruktura

Adobe Acrobat prezentace (383 kB)

Zkušenosti NKÚ s procesem virtualizace Zkušenosti NKÚ s virtualizací, klady a úskalí virtualizačního procesu. Aktuální stav na NKÚ, doporučení a vyhlídky do budoucna.

Ing. Pavel Valina, Nejvyšší kontrolní úřad, 30'

Adobe Acrobat prezentace (692 kB)

VMware virtualizace infrastruktury Aktuální novinky k platformě vSphere pro virtualizaci a návazné technologie pro budování softwarově definovaného datového centra.VMware vSphere je vedoucí virtualizační platforma na trhu pro budování virtuální a cloud infrastruktury. VSphere umožňuje bezpečný běh byznys kritických aplikací.

Marek Bražina, VMware Global, Inc., 30'

Adobe Acrobat prezentace (705 kB)

Virtualizace v prostředí krajské samosprávy Informace o aktuálních trendech a technologiích využívaných v prostředí IT Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizacích. Architektura virtualizace, technologické centrum kraje, regionální SAN, virtualizace desktopů, zálohování a vysoké dostupnost virtuální infrastruktury, spolupráce kraje s městy a obcemi. Plány v oblasti rozvoje virtualizacena rok 2013–2014.

Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 20'

Adobe Acrobat prezentace (2,5 MB)

Geografický cluster Olomouckého kraje Prezentace řešení vysoké dostupnosti mezi geograficky oddělenými clustery pomocí platformy Vmware a jeho nástrojů vSphare a SRM

Jaroslav Bant, Merit Group a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (660 kB)

IT jako služba

Ing. Otakar Školoud, ALTRON Business Solution, a. s., 15'

14.05–15.10

Virtualizace a cloud – Cloud technologie

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

VMware technologie pro Cloud – privátní, hybridní i veřejný Softwarově definované datové centrum je jednotná platforma datového centra s maximální úrovní automatizace, flexibility a efektivity vedoucí k transformaci způsobu dodávání IT služeb. Výpočetní výkon, uložiště, bezpečnost, síťování a vysoká dostupnost jsou sdílené agregované služby doručovány pomocí softwarové technologie s centrální správou a samoobslužným portálem.

Marek Bražina, VMware Global, Inc., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Letíme do oblak: eGovernment v 1. třídě BIG BLUE ONE je unikátní projekt společností Casablanca INT, Hewlett-Packard, VMware a AMD v oblasti veřejného, privátního a hybridního cloudového řešení pro ICT služby, internetové a online projekty a aplikace. Představení a popis technického řešení, ukázka online zákaznického portálu, mobilní aplikace, vytvoření a konfigurace vlastního cloudu.

Michal Koláček, Ing. Michal Mráz, Casablanca INT s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (2 MB)

Virtuální privátní datové centrum pro státní správu V současné době úsporných opatření ve veřejné správě může služba Virtuální privátní datové centrum, kde zákazník platí pouze za výkon, který právě potřebují jeho aplikace, pomoci optimalizovat náklady na infrastrukturu IT. Zákazník si svoje virtuální datové centrum může provozovat úplně stejným způsobem jako když jej má postaveno u sebe, jen s tím rozdílem, že se nemusí zabývat pravidelnými investicemi do HW, nemusí předinvestovávat HW na dobu jeho životnosti, starost o provoz infrastruktury nechává na poskytovateli a využívá pouze ten výpočetní výkon, který v dané období právě potřebuje. Cloud4com, jakožto společnost zaměřená výhradně na tyto služby, navrhne společně se zákazníkem optimální řešení cloudové infrastruktury pro jeho aplikace a dodá jej ve formě služby se smluvní garancí spolehlivosti.

Ing. Jaroslav Hulej, Cloud4com, a. s., 15'

15.15–16.25

Virtualizace a cloud – End user computing

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

End user computing s relevancí pro státní správu Efektivní a jednotná správa všech uživatelských zařízení, od stolních počítačů, notebooků, přes tablety a mobilní telefony. Zpřístupněte bezpečně všechny své aplikace a data všem uživatelům kdykoliv, odkukoliv a na jakémkoliv zařízení.

Marek Bražina, VMware Global, Inc., 30'

Adobe Acrobat prezentace (375 kB)

Virtualizace desktopů na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Popis projektu virtualizace desktopů zaměný především na automatizaci a management počítačových učeben. Projekt zahrnuje také virtualizaci aplikací pomocí technologie VMware ThinApp a katalogizovaný desktop využívající technologie VMware Horizon Suite. Po úspěšném nasazení do počítačových učeben byl projekt rozšířen na další dvě kategorie uživatelů. Jako první byla vybrána specializovaná skupina uživatelů/studentů, kteří využívají virtuální desktop jako standardizovaný nástroj pro vývoj programových projektů v Java prostředí SpringSource STS. Další oblastí, kde se technologie virtuálních desktopů s výhodou využívá jsou zaměstanci fakulty, kteří mají díky podpoře různých koncových zařízení (Windows, Android, iOS, MacOSX) přítup ke svému pracovnímu prostředí doslova odkudkoliv.

Ing. Karel Rudišar, EMWAC Groups s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (257 kB)

Magistrát Karviná – Úřad bez počítačů?

Mgr. Jiří Jarema, Město Karviná, 20'

16.30–17.45

Virtualizace a cloud

Úvodní prezentace Citrix Představení společnosti Citrix a partnerů

Vladimír Špička, Citrix Systems, Inc., 5'

Člověk a mrak aneb potenciál konceptu „Cloud“ je odsouzen k zániku Cloud má všechny předpoklady stát se novým standardem pro využití a řízení IT. Jde Vám toto prohlášení proti srsti? Proč? Co pro Vás slovo Cloud znamená? Jak o něm přemýšlíte? Čemu podléháte? Které modely myšlení ve Vaší hlavě se mu úspěšně brání? S čím je toto slovo spojováno více? S technologií a architekturou IT? S filozofií, myšlením a systémem řízení? V rámci této prezentace společnosti Orbit přijmeme koncept Cloud jako filozofii. Právě filozofové měli v celé historii lidstva odvahu pokládat si otázky, na které neexistuje jednoduchá odpověď. Hledat nové cesty tam, kde ještě nikdo nebyl. Pojďte tedy zpochybnit exitující modely myšlení, položit si otázky, co můžeme teď a tady udělat proto, aby byla hypotéza o zániku Cloudu chybná.

Radim Juchelka, ORBIT s. r. o., 25'

Adobe Acrobat prezentace (404 kB)

Virtualizovaná pracoviště – klíč k úspoře provozních nákladů Společnost S&T Vás seznámí s možnou koncepcí vitualizovaného pracoviště s důrazem na přístup uživatele odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení ke svým aplikacím či desktopům. Seznámíme Vás s metodikou řízení takových projektů, přínosy, riziky či dopady na okolní infrastrukturu. Dále Vám na základě zkušeností od jiných zákazníků ukážeme oblasti úspor provozních nákladů na koncové pracoviště včetně možností řešení jednotlivých přístupových scénářů uživatele.

David Kučera, S&T CZ s. r. o., 25'

Závěrečná prezentace Citrix Shrnutí hlavních bodů a poděkování.

Vladimír Špička, Citrix Systems, Inc., 5'

Adobe Acrobat prezentace (413 kB)

Portál pro podnikání a export – SW přestavba a HW upgrade (BusinessInfo.cz) Přínosy nového technologického řešení pro uživatele a administrátory. Nové funkcionality v rámci budování Smart Administration. Zkušenosti s procesem přestavby a přechodem na nový systém.

Mgr. Michal Sontodinomo, Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade; Jan Adam, T-Systems a. s., 15'

Labský sál

9.00–10.15

Informatizace územních samospráv I.

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Zkušenosti kraje se svěřenou správou IT na zřizovaných organizacích Podělení se o zkušenosti z kompletní svěřené správy informatiky pro vybrané krajské organizace, kterou Plzeňský kraj zajišťuje již druhým rokem. Cílem prezentace bude popis použitého modelu, zhodnocení jeho přínosů a nevýhod, nutných podmínek pro jeho nasazení, možnosti jeho plošného rozšíření na ostatní organizace kraje a případná použitelnost na jiných krajích.

Ing. Eliška Pečenková, Plzeňský kraj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (298 kB)

Zkušenosti z implementace KDS v prostředí kraje

Roman Kratochvíl, ICZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Tomáš Horák, Cisco Systems, s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Pohled kraje na Digital Signage – projekt SEED

Ing. Tomáš Kuba, Plzeňský kraj, 15'

12.20–13.50

Informatizace územních samospráv II.

Adobe Acrobat prezentace (685 kB)

Elektronická spisová služba a nástroje e-Governmentu

Ing. Pavel Jirásek, Ing. Jan Farník, Městská část Praha 16; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Průkaznost financování: řešení finanční kontroly a evidence veřejných zakázek

Ing. Aleš Herák, GORDIC spol. s r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

ATOS Adaptivní pracoviště pro státní správu Osoby pracující v soukromém sektoru již delší čas nejsou svými prostředky vázáni na své pracoviště a konkrétní prostředky. V dnešní dynamické době, kdy je nutné neprodleně reagovat na nové situace a podněty si nemůže prosperující společnost taková omezení dovolit. Moderní uživatelé nejsou omezeni časem ani prostorem, pracují kdykoli, kdekoli. Obdobná situace je i ve státní správě, která disponuje množstvím distribuovaných, regionálních pracovišť. Orgány státní správy rozšiřují spolupráci, jejich zaměstnanci musí plnit své povinnosti mimo své pracoviště i mimo standardní pracovní čas. Navíc jsou zde kladeny vyšší nároky na bezpečnost dat.

Řešením této problematiky je Atos Adaptive Workplace. Nabízí spolehlivé řešení dynamického pracoviště, při zajištění bezpečnosti dat.

Vlastimil Volšický, ATOS IT Solutions and Services, s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Moderní postupy v řízení organizací veřejné správy prostřednictvím informačního systému

Ing. Josef Krtil, Asseco Solutions, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

eGovernment ready úřad Představení nástroje Kukátko, univerzálního a jednoduchého prohlížeče registrů. Kukátko je needitační agendový systém, který umožní nahlédnutí do dat všech registrů a vytvoření výpisu z požadovaného dotazu. Toto vše umožní Kukátko formou bezpečného přístupu k informacím a v souladu se zákonem, včetně evidence každé aktivity vůči základním registrům. Kukátko je nástrojem dostupným, snadno nasaditelným a uživatelsky přívětivým.

Představení nástroje Křížovka, aplikace sloužící pro snadnou správu a evidenci přístupů do základních registrů. U větších orgánů veřejné moci, kde je mnoho úředníků a podřízených organizací, lze s úspěchem využít symbiózy nástroje Kukátko s jeho sesterskou aplikací Křížovka, která je navržena pro správu a evidenci přístupů do základních registrů. V rámci Křížovky lze využít automatického načtení uživatelů z Active Directory, hromadných operací přidělování práv na funkční místa, šablon funkčních míst ad. funkcionalit.

Představení řešení Portál úředníka, prostředí pro efektivní práci s informacemi uvnitř úřadu a spolupráci mezi úředníky. Portál úředníka umožní vybrané informace a dokumenty přehledně evidovat, ukládat a učinit je tak (i díky přehlednému vyhledávání) vždy dostupné potřebným a oprávněným osobám. Díky elektronizaci vybraných vnitřních procesů úřadu dochází k zefektivnění práce, automatizaci činností a dohledatelnosti jednotlivých kroků. Součástí Portálu úředníka je rovněž podpora různých typů žádostí, dílčích aplikací a evidencí v rámci úřadu.

Václav Koudele, Microsoft, s. r. o.; Zdeněk Dutý, AutoCont, a. s., 20'

14.00–15.05

Informatizace územních samospráv III.

Adobe Acrobat prezentace (612 kB)

Portál veřejné správy – aktuální stav a rozvoj v roce 2013 Shrnutí aktuální stavu. Základní statistické údaje Formuláře elektronického podání s přímým napojením na ISDS. – OVM, který připraví svůj formuláře e-podání ve formátu ZFO a zašle jej ke zveřejnění na PVS může využít běové prostředí portálu, které prezentuje formulář jako běžnou webovou stránku. Výhodou pro uživatele je, že nemusí mít nainstalovaný program Software602 Form Filler a nemusí tedy stahovat formulář k sobě na počítač. Údaje z online formuláře je možné na závěr odeslat ve strukturované podobě datovou zprávou do schránky příjemce, kde mohou být automatizovaně zpracovány.

Rejstříková data na PVS, Registr smluv – Na PVS vznikla nová funkcionalita, která umožní všem OVM publikovat zde strukturovaná data rejstříkového typu. Prvním rejstříkem je Registr smluv, objednávek a finančního plnění. Funkcionalita je nicméně obecná a umožňuje založit řadu dalších rejstříků. Funkcionalita tvoří základ tzv. Open Government Data.

Ing. Ondřej Menoušek, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (257 kB)

Případová studie komplexního informačního systému na MěÚ Jáchymov

Ingeborg Štiková, Město Jáchymov; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB)

Otevřený a transparentní úřed

Ing. Zdeněk Hajn, GORDIC spol. s r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (279 kB)

Portál interních identit jako nástavba identity managementu V současné době se jeví jako naprosto nezbytné řešit problematiku autorizace v jednotlivých aplikacích v organizacích státní správy a řídit přístupy do sdílených složek v rámci organizace. Společnost T-Systems přináší řešení v podobě portálu interních identit, který tvoří nadstavbu pro řízení požadavků na autorizaci, autentizaci či management vnitrofiremních aplikací a systémů.

Ing. Zdeněk Motl, Ph.D., T-Systems a. s., 15'

15.10–16.30

Informatizace územních samospráv IV.

Potenciál mobilních technologií Potřebujete ověřit váš nemovitý majetek nebo změřit nově vybudovanou liniovou stavbu? Provádíte aktualizace údajů o obecním mobiliáři? Chcete poskytnout odborným pracovníkům nástroje pro zvýšení efektivity a odstranit zbytečnou administrativu spojenou s přepisováním údajů zjištěných v terénu? Umožněte občanům pomoci zlepšit vaše evidence a dejte jim možnost přispět ke zlepšení jejich životního prostředí. Zařízení jako je běžný mobilní telefon, tablet nebo přenosný ruční GNSS (GPS) přístroj nám poskytují platformu pro zcela nové aplikace. Aplikace, které díky pohotovosti, nízké ceně a přívětivému uživatelskému rozhraní přináší výrazné zvýšení kvality, efektivity a současně snížení nákladů běžných činností každé organizace.

Ing. Jakub Svatý, MBA, Intergraph CS s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Mobilní kancelář pracovníka státní správy Chytré telefony s mobilními aplikacemi se stávají každodenní realitou našeho života. Občané, úředníci, klienti umějí tyto zařízení aktivně používat a vyhledávají další využití svých miláčků. Chytré telefony s mobilními aplikacemi přinášejí do informačních systémů nový rozměr chápání přístupu ke klientským aplikacím. Tento přístup lze efektivně použít ve vybraných oblastech širokého spektra informačních systémů státní správy například pro kontextovou komunikaci s klientem či vyšší informační podporu mobilních týmů.

Michal Kalinič, Marek Krejza, ATOS IT Solutions and Services, s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (3,2 MB)

Mesto na dlani – ľahko k pravdivým informáciám Overená cesta ako ľahko a bez námahy poskytnúť užitočné on-line informácie pre občanov – jednoducho a efektívne. Na jednom mieste: http://egov.presov.sk

Ing. Mariana Hurná, Město Prešov, 15'

Adobe Acrobat prezentace (432 kB)

Zkušenosti s využitím IS Munis na obci Stanovice

Alice Kondelčíková, Obec Stanovice; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (589 kB)

Datové schránky – aktuální stav a rozvoj v roce 2013 Shrnutí aktuálního stavu, základní statistické údaje.

Nový cenový model umožňující transakční režim. – Dodatek smlouvy s provozovatelem umožňuje další rozvoj využívání datových schránek anichž by to znamenalo nárůst nákladů na provoz. Nový cenový model je založen na paušální platbě s respektováním limitních parametrů ISDS.

Autentizační služba ISDS – nová služba pro Informační systémy veřejné správy. – Na žádost správce internetové aplikace (ISVS) lze umožnit autentizaci do této aplikace pomocí přístupových údajů vydaných uživateli datové schránky. Externí aplikaci mohou být se souhlasem uživatele předány kromě potvrzení o úspěšném přihlášení i další údaje o datové schránce a jejím uživateli (např. název schránky, typ schránky, jméno a příjmení uživatele, role...).

Ing. Ondřej Menoušek, Ministerstvo vnitra, 20'

16.40–17.30
zvukový záznam ve formátu MP3 (38,6 MB)

Dostupnost informací pro hendikepované

Adobe Acrobat prezentace (470 kB)

Rozvoj přístupnosti informací

Michal Rada, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (4,4 MB)

Nahradí WCAG 2.0 Vyhlášku o přístupnosti? Více jak pět let stará Vyhláška o přístupnosti přestává plnit svou hlavní funkci – zajištění přístupnosti webu pro uživatele se zdravotním postižením. Mezi aspekty, které se na této skutečnosti podepsaly, můžeme zařadit například vývoj ve způsobu tvorby webu, obsah generovaný uživateli, nástup sociálních sítí, jednoduché publikování multimediálního obsahu či rozvoj asistivních technologií. Z těchto důvodů nemůže Vyhláška o přístupnosti řešit celou řadu situací, se kterými se dnes na webu uživatelé se specifickými potřebami běžně setkávají. Řešením by mohlo být mezinárodně uznávané doporučení WCAG 2.0 od W3C-WAI, které je i ISO normou, a o němž Evropská komise uvažuje jako o součásti nové směrnice EU k přístupnosti webových stránek subjektů veřejného sektoru. Pojďme se společně podívat, co konkrétně by pro všechny zainteresované strany znamenalo, pokud by v České republice autorizovaný český překlad metodiky WCAG 2.0 nahradil stávající Vyhlášku o přístupnosti.

Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s, 15'

Adobe Acrobat prezentace (506 kB)

Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící – s využitím komunikačních technologií online Organizace APPN realizuje projekt Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící. Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky pro komunikaci neslyšících lidí ve zdravotnických zařízeních. Znakový jazyk umí minimální počet zdravotníků a často neznají ani základní zásady komunikace se sluchově postiženým člověkem. Naše organizace poskytuje online tlumočnickou službu. Pro její efektivní využití je nutné, aby neslyšící, případně člověk, který s neslyšícím komunikuje, disponoval mobilním audiovizuálním komunikačním zařízením (tabletem či telefonem umožňujícím videohovor). V rámci tohoto projektu vybavíme každou hlavní nemocnici ve všech 76 okresních městech a v šesti pražských nemocnicích zmíněnými zařízeními, které umožní komunikaci lékaře a neslyšícího pacienta prostřednictvím online tlumočníka přítomného na obrazovce zařízení. Tato technologie a postup budou využitelné i pro online přepis mluvené řeči, takže je budou moci používat nejen uživatelé znakového jazyka, ale i uživatelé českého jazyka.

Mgr. Marie Horáková, APPN, o. s., 15'

17.35–18.30
Adobe Acrobat prezentace (3,3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (37,6 MB)

Záznamy jednání zastupitelstev – právní a praktické možnosti pořizovat záznamy, novelizace zákona o obcích k pořizování záznamů, výstupy projektu Oživení

Oldřich Kužílek, Otevřená společnost o. p. s.

Visegrádský salonek

9.00–9.05
zvukový záznam ve formátu MP3 (1,5 MB)

Zahájení konference V4DIS 2013

MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda, Senát Parlamentu ČR
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
Marian Minarovič, generálný sekretár, Únia miest Slovenska
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2013

9.05–10.25

Digitální agenda v zemích V4

Lokální digitální agenda v zemích Visegrádské čtyřky (LDA-V4)

Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Jaroslav Šolc, Hlavní město Praha, 15'

Adobe Acrobat prezentace (389 kB)

Informatizácia a internetizácia verejnej správy a územných samospráv v SR

Marian Minarovič, Unia miest Slovenska, 10'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Hlavní spojitost ve V4: IT výdaje a očekávání uživatelů/The Essential Intersection in the V4: IT Spending and User Expectations Cloudová řešení získávájí na síle. Big data se dostávájí do popředí díky IT systemům až k jejich uskladňování. Přinášení nových vlastních prostředků a zařízení do zaměstnání činí velké těžkosti pro všechny IT manažery. Stejně tak užívání sociálních sítí znamená nějakým způsobem reagovat, komentovat a sdílet všechny možné informace , zatímco se organizace snaží vytvořit podobné systémy interní komunikace, které budou schopny předávat stejné informace, jak lidé tráví čas mimo zaměstnání. To vše vyvolává jakýsi chaos v řešeních , jak se vypořádat s touto situací a předat IT odoborníkům jednotný nástroj pro vytvoření něčeho celistvého. Vše je jen otázka času. Nakonec bude vše integrováno v Claudových řeščních a bude k dispozici prostřednictvím mobilních zařízení. A pak může začít skutečná analytická revoluce.

As the V4 work to push development of IT at national, regional, and local levels, it is important to consider what constitutes an appropriate level of IT investment and whether these investments align with rapidly changing user expectations. For the former, knowing how public and private IT spending in the V4 compares to other European countries could have significant planning and policy implications in facilitating and guiding the IT ecosystem. For the latter, adapting to how citizens currently use and will use technology to communicate and manage their lives is essential for effective government – at all levels. After examining the spending context, this presentation argues that IT has created three essential expectations that all solutions must account for.

Mark Yates, IDC CEMA s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Good governance and cooperation–response to common challenges in the area of public finances Přednáška v cizím jazyce

Joanna Zbierska, City of Gdansk, 10'

Adobe Acrobat prezentace (4,2 MB)

Efektívna komunikácia ako nástroj zodpovedného rozhodovania mesta

Mgr. Marek Papajčík, Město Bratislava, 10'

Adobe Acrobat prezentace (588 kB)

6 rokov inovácií v meste Turčianske Teplice

Mgr. Michal Sygút, Město Turčianske Teplice, 10'

Adobe Acrobat prezentace (458 kB)

Srovnání nástupu dvou výrazných nástrojů českého e-Governmentu: datových schránek a základních registrů

Mgr. Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická, 5'

13.30–14.30

ICT v propagaci turistických destinací I.

Adobe Acrobat prezentace (4 MB)

Česko – země příběhů: verze on-line. Nový vizuální styl agentury Czech Tourism a připravovaná zahraniční kampaň Marketingová strategie agentury CzechTourism definuje positioning České republiky jako poznávací destinace, jako země příběhů. Prolínání příběhů věhlasných osobností, historických měst, moderních staveb, příběhů krajiny i samotných turistů tvoří jedinečný obraz dědictví naší země. Nový styl agentury postavený na značce Czech Republike obohatil koncept země příběhů o pozitivní emoce a vytvořil předpoklady pro moderní a efektivní komunikaci on-line. Jak vypadá první integrovaná marketingová kampaň CzechTourismu v novém vizuálním stylu? Jakým způsobem se komunikují na speciální mikrostránce velké i malé příběhy měst? Vystoupení bude obsahovat: videoprezentaci nového vizuálního stylu, ukázku integrované marketingové kampaně, jež cílí na zahraniční návštěvníky i novou příběhovou mikrostránku.

Mgr. Marek Mráz, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, 30'

Adobe Acrobat prezentace (2,7 MB)

Inovace studia cestovního ruchu s využitím e-learningu V přednášce bude analyzována možnost využití různých forem e-learningu na Internetu pro inovaci studia cestovního ruchu v denní, konzultační a distanční firmě studia. Budou představeny možnosti LMS Blackboard, strukturovaných učebních textů, sociálních sítí a wiki přístupů.Bude diskutována jejich efektivita ve vztahu k formě studia a případné problémy představených přístupů.

prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Univerzita Hradec Králové, 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,6 MB)

Využití mobilních zařízení (digitálních tabletů a chytrých telefonů) pro marketing cestovního ruchu Společnost iPublishing prezentuje zkušenosti s úspěšným uvedením a provozováním nových produktů e-katalogů pro mobilní zařízení v oblasti marketingu cestovního ruchu. Elektronické publikace na digitálních tabletech a chytrých telefonech představují efektivní a účinnou alternativu k tištěným a také k internetovým médiím. Z projektů bude představen Katalog lázeňských resortů v ČR, Ročenka cestovního ruchu a připravovaný Katalog českých památek UNESCO.

Ing. Lubor Matěj, iPublishing s. r. o., 15'

14.35–15.50

ICT v propagaci turistických destinací II.

Adobe Acrobat prezentace (2,9 MB)

Případová studie zážitkového turismu

Pavel Hajský, AV MEDIA, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,2 MB)

M-Tourism na případových studiích

Ing. Vít Pechanec, World Media Partners, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (3,1 MB)

www.praguewelcome.cz Stručné představení oficiálního turistické portálu hlavního města Prahy. Příklady využítí informačního obsahu pro odborníky i pro širokou veřejnost.

Petr Soukup, Pražská informační služba, 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,2 MB)

Interoperability of the V4 Plus eTourism systems being a way to the economic and human development Přednáška v cizím jazyce

prof. Andrzej Janicki, Alfa Omega Foundation, 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,6 MB)

Webový portál ako nástroj otvorenosti samosprávy

Ing. PhDr. Lubomír Andrassy, Andrea Veselá, Město Bratislava, 15'

16.10–17.40

Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)

Ing. Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.

Expozice Triada

9.20–9.40

Komplexní informační systém Munis a výhody provázanosti modulů Představení celého komplexního informačního systému Munis.

Pavel Češka, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

13.20–13.40

iMunis.cz – centrum sdílených služeb Výhody sdílených služeb při používání IS Munis v návaznosti na portál iMunis.cz.

Pavel Češka, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

14.20–14.40

Praktické využití vazby na základní registry Ukázky metodických postupů jak pro nastavení přístupů do základních registrů v souladu s organizačních strukturou úřadu, tak pro následné využití referenčních údajů při každodenní práci úředníka.

Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

15.20–15.40

Rozvoj spisové služby Munis Představení novinek v elektronické spisové službě Munis.

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

16.20–16.40

Elektronické dokumenty v právní praxi Možnosti praktického použití elektronických dokumentů a jeho právní aspekty včetně odpovědí na záludné otázky typu, jaký je rozdíl mezi datovou zprávou a elektronickým dokumentem.

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

Salonek VIP 1

15.15–16.30

Setkání zástupců vysokých škol, ICTU a MŠMT s poslanci PSP (uzavřené jednání)

17.00–18.30

Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (uzavřené jednání)

Ing. Cyril Čapka, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

VIP salonek

13.15–15.00

ICT summit (uzavřené jednání)

Salonek VIP 2

16.00–17.15

Setkání zástupců KR AKČR pro cestovní ruch a MMR s poslanci PSP (uzavřené jednání)

všechny prostory kongresového centra Aldis

20.00

Večerní společenský program vyhlášení soutěží Zlatý erb, Eurocrest, Biblioweb, JuniorErb, Cena ministra vnitra aj.


úterý, 9. dubna

Velký sál

9.30–11.05

GIS – Další rozvoj GIS v ČR

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 V rámci příspěvku bude podána informace o záměru MV, schváleném vládou 14. 11. 2012, vypracovat ve spolupráci s ČÚZK, MŽP, MMR, MO a MD Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (dále jen GeoInfoStrategie), která přispěje k řešení problémů v oblasti prostorových dat v ČR: chybí ucelené, systematické a formálně zakotvené stanovení národní infrastruktury pro prostorové informace; tvorba, správa a využívání prostorových dat, která jsou vytvářena různými rezorty a také územními orgány veřejné správy, probíhá nekoordinovaně a bez jasně stanovených pravidel pořizování, správy a využívání prostorových dat. Vzhledem k tomu, že potřebnost vypracování GeoInfoStrategie je všeobecně uznávána, došlo v polovině roku 2012 k dohodě o spolupráci uvedených centrálních orgánů státní správy na jejím vypracování. GeoInfoStrategie bude účinným nástrojem koordinace a integrace jednotlivých aktivit subjektů veřejné správy i komerční sféry v oblasti prostorových informací.

RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (3,3 MB)

Rozvoj infrastruktury pro prostorová data v ČR a EU a resort ČÚZK Příspěvek informuje o trendech budování a rozvíjení infrastruktur pro prostorové informace v Evropě. Srovnává východiska a přístupy vybraných evropských zemí, připomíná východiska a současné možnosti České republiky. Charakterizuje roli národních zeměměřických a katastrálních úřadů/agentur v procesu budování a správy geoinformační infrastruktury a zmiňuje specifika českého prostředí. Shrnuje roli Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) při rozvoji infrastruktury pro prostorová data v České republice a v Evropě.

Ing. Eva Pauknerová, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (17,1 MB)

DMVS jako integrační platforma pro přístup k ÚAP

Martin Jüstel, Martin Sovadina, Asseco Central Europe, a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (614 kB)

Vedlejší výstupy projektu Digitální mapa veřejné správy – legislativní podpora vedení technické mapy obce a průzkum uživatelských požadavků na ortofoto V rámci příspěvku bude podána informace o výstupech vedlejších aktivit, které byly realizovány v rámci stěžejního eGovernment projektu v oblasti prostorových informací, projektu Digitální mapa veřejné správy (dále jen DMVS). V rámci činnosti pracovního týmu pro digitální technickou mapu byl vypracován návrh potřebných změn právních norem na podporu procesu aktualizace technické mapy. Schválení navržených změn (novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2013), které budou prezentovány, představuje zajištění legislativní podpory nejen pro projekt DMVS, ale i pro všechny obce, které vedou digitální technickou mapu; bude prezentováno následné vypracování vzorové obecně závazné vyhlášky „o vedení technické mapy obce“. Ve druhé části prezentace bude podána informace o průzkumu uživatelských požadavků na ortofoto, budou představeny výstupy elektronického dotazníkového šetření.

RNDr. Eva Kubátová, Mgr. Jiří Čtyroký, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

DMVS – Zkušenosti, otázky a plány

Ing. Lubomír Jůzl, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 20'

11.15–12.15

GIS – Aktuální projekty a jejich dopad

Adobe Acrobat prezentace (2,6 MB)

ArcGIS Online – dopřejte výhody GIS i kolegům Při budování IT prostředí moderního úřadu již nelze GIS chápat jako samostatné pracoviště zabývající se pouze zpracováním dat katastru nemovitostí a tiskem map. Současný koncept geoinformačních systémů vychází z integrace velikého množství dat, která jsou původně vytvářena k různým účelům. Jejich propojením lze pak dosáhnout nejen zefektivnění řady agend, ale i nalézat zcela nové souvislosti. Významnou součástí takového informačního systému jsou samozřejmě i prostředky pro zpřístupnění obsáhlých dat v co nejsrozumitelnější formě. K tomuto účelu sejiž řadu let používají webové a mobilní aplikace; novinkou je pak integrace základních GISnástrojů do prostředí MS Office. Na výše popsaných trendech je založeno ArcGISOnline – úložné místo, nástroj pro publikaci a sdílení dat, mapových a geoprocessingových služeb a prostředí pro tvorbu interaktivních map a aplikací. Přehled toho, co vám a vašim kolegům může ArcGISOnline přinést, bude demonstrován na již fungujících ukázkách a projektech.

Ing. Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Harmonizace ZABAGED a Geonames – podněty, zkušenosti, výhledy Základní báze geografických dat (ZABAGED) a databáze geografických jmen Geonames jsou státem garantovanými zdroji geografických dat, dostupnými v jednotné podobě zpracování prostřednictvím souborů vektorových dat i síťových služeb z rozsahu celého území ČR. Obě databáze jsou v působnosti resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) spravovány Zeměměřickým úřadem (ZÚ). Příspěvek se zabývá podněty a reálnými výsledky z oblasti harmonizace dat v rámci ZÚ a ČÚZK, na státních hranicích, dále nedávnými i současnými aktivitami mezirezortní spolupráce a postupem harmonizace dat podle datových specifikací INSPIRE. Podává přehled o současném i možném dalším uplatnění obou datových sad v rámci národní i evropské infrastruktury prostorových dat.

Ing. Danuše Svobodová, Zeměměřický úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

Novinky v poskytování údajů z KN a RÚIAN Spuštění základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) mělo zásadní dopad na poskytování prostorových dat v ČR. Referenční údaje vedené v tomto registru jsou dostupné • Agendám veřejné správy formou webového rozhraní prostřednictvím informačního systému základních registrů (ISZR). • Široké veřejnosti prostřednictvím aplikace Veřejný dálkový přístup k údajům RÚIAN (VDP) • Datovým rozhraním – soubory výměnného formátu RÚIAN (VFR), které jsou volně dostupné v rámci VDP Soubory VFR jsou vytvořeny prostředky GML (geography mark-up language) a jsou dostupné v režimu stavových dat (1× měsíčně) a změnových vět (denně). Podrobnosti jsou k dispozici na adrese www.ruian.cz. Kromě VFR jsou vybrané informace (např. adresy) k dispozici i ve formátu CSV. V příspěvku bude dokumentován postupný nárůst požadavků na uvedené služby. V souladu s těmito projekty připravil ČÚZK novelu Vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (č. 162/2001 Sb.), ve které je mimo jiné navrženo bezúplatné poskytování katastrální mapy v digitální podobě. Novela vyhlášky by měla být realizována v návaznosti na nový katastrální zákon s předpokládanou účinností od 1. 1. 2014. Po zahájení provozu RÚIAN byla doplněna aplikace Nahlížení do KN o zobrazení odkazu do VDP. Dalším rozšířením této aplikace je zobrazení rozsahu věcného břemene a bodového pole v katastrální mapě. Zásadní změnu doznala i grafická část aplikace Dálkový přístup k údajům KN (DP). Na letošní rok je naplánována i úprava webového rozhraní DP.

Ing. Jiří Poláček, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,7 MB)

Rozvoj služeb Geoportálu ČÚZK Rozvoj služeb Geoportálu ČÚZK reaguje na zvyšující se požadavky uživatelů na poskytování prostorových dat a informací o nich a současně je odrazem požadavků kladených směrnicí INSPIRE. Příspěvek se věnuje rozšiřování nabídky poskytovaných datových sad, zejména o digitální model povrchu DMP 1G, stínovaný reliéf, a dále i o data harmonizovaná podle směrnice INSPIRE. Zabývá se novinkami v oblasti správy metadat a vyhledávacích služeb, jedním z hlavních úkolů v uplynulém období byl převod podstatné části Geoportálu ČÚZK také do anglického jazyka. Upozorňuje se rovněž na poslední novinky v prohlížečích, stahovacích a transformačních službách. V neposlední řadě se zabývá příspěvek možnostmi efektivního užití dat a služeb veřejnou správou.

Ing. Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad, 15'

Dotazy a diskuse

Malý sál

9.00–11.00

Dopady základních registrů a agendové informační systémy I.

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

RÚIAN, stav řešení a zkušenosti z praxe V příspěvku bude představen stav řešení projektu RÚIAN z pohledu správce registru. Bude zmíněn stav naplněnosti dat do RÚIAN. Jak a kdy jsou některé služby RÚIAN využívány. Na základě již více jak půlroční praxe budou vysvětleny některé situace, ke kterým při reálném využívání dat RÚIAN dochází. Budou předvedeny konkrétní situace v území, kde správce dat RÚIAN na základě provedených analýz upozorňuje editory (zejména obce a stavební úřady) na potřebu nápravy dat. V závěru příspěvku bude velmi stručně nastíněn další rozvoj RÚIAN (například zavedení volebních okrsků v RÚIAN od 1. 1. 2014, kterému je následně věnována samostatná přednáška). Bude zmíněna výzva k využívání veřejného dálkového přístupu k datům RÚIAN (tzv. VDP) k ověření některých základních údajů RÚIAN. Jde o údaje, které využívají zejména ostatní základní registry a navazující informační systémy a jejichž nesoulad se skutečným stavem může občanům i firmám přinést potíže při kontaktu s veřejnou správou.

Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (263 kB)

Úprava systému cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro registr obyvatel Firma ICZ a. s. je autorem jednoho ze základních registrů, a to registru obyvatel (ROB). Zároveň je autorem Cizineckého informačního systému (CIS), který je klíčovým zdrojem relevantních informací pro ROB. Přednáška bude obsahovat základní informace o nezbytných úpravách CIS, akceptujících nejen požadavky uživatelů, ale zejména platných právních norem. Zmíněna bude zejména problematika postupného vývoje úprav, se zaměřením na současný stav realizovaných úprav, s přihlédnutím k plánovanému dalšímu vývoji. Definovány budou i některé rizikové faktory, související s aplikací prováděných úprav.

Bc. Jiří Valter, ICZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (141 kB)

Registr živnostenského podnikání – zdroj referenčních údajů v ROS Představení Registru živnostenského podnikání (RŽP) jako významného editora základního registru osob (ROS) a uživatele údajů základního registru obyvatel (ROB) a registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN). Postup při úvodním plnění ROS daty fyzických osob podnikajících v režimu živnostenského zákona během přechodného období (do 30. 6. 2012). Připojení RŽP k informačnímu systému základních registrů (ISZR) a postupný náběh komunikace s jednotlivými základními registry po 1. 7. 2012. Zhodnoceni zkušeností z 3/4 roku provozu a současného stavu.

Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Antonín Běhounek, ICZ a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

PVS a formulářové rozhraní

Ing. Pavel Nemrava, Software602 a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,8 MB)

Data RÚIAN a nové služby INSPIRE V příspěvku seznámím posluchače s ročními bohatými zkušenostmi v poskytování prohlížecích a stahovacích služeb dle směrnice INSPIRE pro téma Parcely. Jedním z hlavních témat budou novinky v poskytování těchto služeb. V roce 2013 jsme služby pro téma Parcely doplnili o další funkce. U prohlížecích služeb jsme začali poskytovat data pomocí funkce GetFeatureInfo, která bude dostupná i u neharmonizovaných WMS služeb pro katastrální mapu. Neharmonizovaná WMS bude doplněna o vrstvu se zobrazením věcných břemen, která jsou vedena v SGI k části pozemku. Ve stahovacích službách mohou uživatelé nově používat funkce ListStoredQueries a DescribeStoredQueries, pomocí kterých je možné se dotazovat na data pomocí přirozeného klíče (nejen přes primární klíč). Můžeme vyhledávat parcely podle katastrálního území a parcelního čísla (nejen podle ID parcely). Dále je možné hledat katastrální území podle názvu (nejen podle kódu). V další části příspěvku představím implementaci dalších tvou témat AD a AU ze směrnice INSPIRE v prostředí ČÚZK. Od dubna 2013 budeme v pilotním provozu a od června 2013 v produkčním provozu poskytovat další dvě témata Adresy (AD) a Správní jednotky (AU). Především posluchače seznámím s rozsahem dat dostupných v těchto tématech, a to jak v předpřipravených datových souborech po obcích, tak pomocí webových služeb. Zdrojem dat pro tato témata je Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). RÚIAN je jedním ze čtyř základních registrů, které byly spuštěny 1. 7. 2012. Zároveň s tématy AD, AU jsme se rozhodli implementovat i téma Budovy (BU) z přílohy III. Datové specifikace tohoto tématu ještě nejsou v konečné verzi, ale my věříme, že současná verze 3.0rc3 se od té konečné bude lišit max. v detailech. Harmonizovaná data budeme opět poskytovat z Publikační databáze, do které budeme data replikovat z našeho produkčního systému. Data jsou do Publikační databáze konvertována pomocí PL/SQL skriptů. Služby pro tyto tři témata budeme opět poskytovat nad online aktualizovanými daty zdarma a bez nutnosti registrace. Zdůrazním náš záměr využívat jednu datovou infrastrukturu pro různé poskytování našich dat (INSPIRE služby nad harmonizovanými daty, služby nad neharmonizovanými daty pro národní účely, …).

Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Zavedení volebních okrsků do RÚIAN Zákon o základních registrech č. 111/2009 Sb. v § 31 definuje obsah registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Taxativně vyjmenovává základní územní prvky a územně evidenční jednotky, o kterých jsou vedeny údaje v RÚIAN. Současně zákon v § 31 připouští možnost vést v RÚIAN údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují. Pod pojmem územní prvek, respektive účelový územní prvek, je třeba si představit část zemského povrchu vymezenou hranicí nebo výčtem jiných územních prvků, které ji dohromady tvoří. Prvním účelovým prvkem vedeným v RÚIAN budou volební okrsky. Povinnost vést volební okrsky v RÚIAN, jako účelové územní prvky, ukládá zákon č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony. Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí starosta. Editace volebních okrsků bude probíhat v Informačním systému územní identifikace (ISÚI). Nový účelový prvek bude mít vedle popisných údajů i lokalizační složku v podobě hranic volebního okrsku, které budou bezezbytku skladebné do území obcí, respektive městských částí/obvodů v případě členěných statutárních měst. Údaje o vymezení volebních okrsků do RÚIAN zapíše Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nejpozději do 1. ledna 2014.

Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,4 MB)

Zkušenosti samospráv s RÚIAN Přednášející představí konkrétní praktické situace, které musí obce a stavební úřady řešit při práci s RÚIAN v editačním informačním systému územní identifikace (ISÚI). Jak se s takovými situacemi různí editoři vypořádávají. Dobré praxe. Budou předvedeny možnosti spolupráce správce a editora při zajišťování nápravy dat v RÚIAN. Budou představeny podněty uživatelů na budoucí možné úpravy systému ISÚI i na možnosti zkvalitnění informovanosti uživatelů.

Ing. Tomáš Holenda, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

11.10–13.10

E-government dnes a zítra z pohledu samospráv

Ing. Simona Rákosová, Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí; Ing. Ondřej Felix, CSc.; Mgr. Zdeněk Zajíček; Ing. Josef Beneš, Ing. Michal Pešek, Ministerstvo vnitra; Ing. Lumíra Kafková, Ing. Rostislav Mazal, Ministerstvo pro místní rozvoj; a další

Průzkum stavu využívání ISZR a ISDS na obcích – výstupy z dotazníkového šetření KISMO na obcích

Co mohou obce očekávat od programového období 2014+

Jak lze obec připojit na KIVS – co KIVS obci umožní a jak konkrétně lze získat potřebné informace

Procesní modelování agend (životních situací)

Dotazy a diskuse

Přednáškový sál

9.00–10.00

Internetové volby v ČR

Adobe Acrobat prezentace (355 kB)

Návrh na zavedení internetových voleb v České republice

Ing. Aleš Kučera, CEVRO Institut, o. p. s.

Adobe Acrobat prezentace (232 kB)

Voliči, strany a internet – politické aspekty internetových voleb v ČR

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D., CEVRO Institut, o. p. s.

Adobe Acrobat prezentace (183 kB)

Internetové volby v Evropě

PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D., CEVRO Institut, o. p. s.

Příspěvky jsou součástí výstupu grantu GAČR „Komparativní analýzy internetových voleb ve světě a analýza možnosti zavedení internetového hlasování v ČR“ s registračním číslem P408/11/2406

10.10–11.30

ICT v akademické sféře

Adobe Acrobat prezentace (317 kB)

Vysoká škola jako platforma mnoha rovin ICT Cílem příspěvku je přiblížit prostředí vysoké školy jako platformy, kde se protíná (ale i vzniká) celá řada rovin světa ICT. Za základní roviny lze považovat: vzdělávání budoucích odborníků v ICT; užívání moderních produktů ICT; invence v oblasti ICT; a popularizace ICT mezi širokou veřejností. Počet i intenzita možných rovin se samozřejmě liší u každé konkrétní instituce. Příspěvek detailně přibližuje uvedené protínání na příkladu aktivit konkrétní regionální veřejné vysoké školy – Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Ing. Jakub Novotný, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

CESNET v akademické sféře

Josef Baloun, Intercom Systems, a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Ing. Martin Matějka, Úřad vlády České republiky, 15'

Adobe Acrobat prezentace (549 kB)

Elektronické dokumenty v právní praxi

Mgr. Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická, 10'

Adobe Acrobat prezentace (395 kB)

Zkušenosti s využitím e-learningu na VŠPJ Od roku 2009 se na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě používá e-learning nejen pro podporu výuky denního a kombinovaného studia, ale i pro například školení vedoucích pracovníků dětských domovů nebo sociálních ústavů. Pro výuky je dnes vytvořeno přibližně 200 e-learningových opor, což pokrývá asi třetinu předmětů vyučovaných na naší škole. E-learning provozujeme nyní na systému LMS (Learning Management System) Moodle 2.3. Pro vytváření e-learningových opor je vytvořena metodická příručka, která popisuje požadavky na vzhled a obsah e-learningové opory. Pro lepší orientaci v e-learningové opoře byly vytvořeny vlastní grafické ikony. Pro potřeby snadného vkládání testů byla na naší škole naprogramována webová aplikace, která umožní konverzi testových úloh z textového souboru do LMS Moodle. Náš e-learningový systém je propojený s celorepublikovým systémem na odhalování plagiátů v seminárních pracích odevzdej.cz. E-learningový systém je také propojený s informačním systémem školy.

PaedDr. František Smrčka, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, 15'

11.35–13.05
Adobe Acrobat prezentace (606 kB)

Proměna knihoven a nové způsoby šíření poznání – digitální knihovny a otevřený přístup k vědeckým výsledkům Internacionalizace vědeckého prostředí a mobilita vědeckých pracovníků vytváří impulsy ke zprůhlednění systému financování produkce i vytváření standardů odpovědnosti z nakládání s prostředky veřejných rozpočtů nebo grantových agentur, které výzkum tyto poznatky produkující financuje. Otevřený přístup k výsledkům vědeckého poznání se stává normou, která mění publikační zvyklosti a vytváří tlak na komerční vydavatele. Přístup k publikacím se přirozeně rozšiřuje i na požadavek volného přístupu ke zdrojovým datům i metodám jejich zpracování a vede k novému způsobu přijímání vědeckých poznatků a objevů vědeckou komunitou. V rozvinutých zemích dochází ke změně základních požadavků na zpřístupňování výsledků vědeckého bádání. Evropská unie i Spojené státy začínají požadavek otevřeného přístupu spojovat se systémy financování vědy. Institucionální repozitáře otevřeného přístupu se stávají součástí chování kvalitních výzkumných institucí, přechod na tzv. „gold“ způsob publikace výsledků s otevřeným přístupem povede i ke změně rozpočtování uvnitř vědeckých institucí. Technické nástroje změní radikálním způsobem úlohu knihoven, dají ale také vzniknout novým druhům činností a profesních specializací. Paradigma otevřeného přístupu k výsledkům bádání i zdrojovým datům, na kterých vědecké výsledky staví, výrazným způsobem ovlivní požadavky kladené veřejnou správou na vědce, na způsob jejich financování i na rozpočtové položky vědeckých institucí. Změní se i způsoby hodnocení kvality vědeckých institucí, nemá-li být užití kritérií vycházejících z modelu komunikace mezi vědci a společností znamenat výraznou brzdu v jejich zkvalitňování i společenské relevanci.

prof. Jiří Zlatuška, Masarykova univerzita

Eliščin sál

9.00–10.30
Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB) Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB) Adobe Acrobat prezentace (652 kB) Adobe Acrobat prezentace (2,4 MB)

Setkání vítězů soutěží Zlatý erb CZ, Zlatý erb SK a JuniorErb

11.00–13.00
Adobe Acrobat prezentace (136 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (74,7 MB)

Právo pro CIO – Práva k software Soubor vystoupení expertů k problematice autorského práva k software doplněný otevřenou diskusí.

JUDr. Karel Meisner, JUDr. Josef Donát, JUDr. Tomáš Nielsen, Dr. Ing. Martina Jankovská, Jiří Polák, CACIO

Jednací sál

9.30–11.30

Virtualizace a cloud

Adobe Acrobat prezentace (642 kB)

Privátní cloud v prostředí resortu

Juraj Žoldák, Vítkovice IT Solutions, 20'

Adobe Acrobat prezentace (627 kB)

Infrastructure as a Service Veřejný nebo privátní cloud? Infrastructure as a Service (IaaS) – technologie jako služba. Vše umístěno ve vašem datovém centru s možností pronájmu a platby dle spotřeby. Nejmodernější technologie dostupné i pro menší projekty bez nutnosti prvotní investice.

Ing. Josef Krejčí, Oracle Czech s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Nové servery SPARC/Solaris – nejlepší platforma nejen pro Vaš Cloud V přednášce se zaměříme na nově ohlášené servery s procesory SPARC, včetně novinek v operačním systému Solaris. Budou vysvětleny přínosy provozu Oracle SW produktů na platformě SPARC/Solaris a jak použití Oracle HW může zlepšit efektivitu Vaši infrastruktury při provozování Oracle SW. Zmíníme se i o novinkách z oblasti zálohování dat.

Ing. Jaroslav Malina, Oracle Czech s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Samospráva se sama nespraví, ale proč by nemohla být stejně efektivní jako firma? Stručné pojednání o tom, jak pomoct státní správě bez investic standardizovat procesy a zefektivnit její úřady. Jednoznačné zkušenosti z business prostředí ukazují, že sjednocení IT formou cloudu přinese mimo jiné jednotná data a kvalitní nástroje pro řízení a rozhodování v regionech i celostátně. Finálním kouzlem celého řešení pak je, že na něm vydělá – dnes často naštvaný či naopak apatický – občan.

Roman Trnka, Ness Czech s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Virtualizace a disaster recovery Přednáška se zabývá virtualizací respektive jejím přínosem při tvorbě efektivního plánu obnovy po havárii (disaster recovery plan). V první části budou rozebrány základní pojmy virtualizace a disaster recovery. Dále bude následovat rozbor problémů spojených s heterogenní serverovou infrastrukturou. Na závěr bude rozebráno řešení zmíněných problémů s využitím virtualizace a jejích nástrojů.

Jakub Zemánek, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

E-government v klaude? Akademický pohľad na šancu technológie cloud computing (klaud) presadiť sa na konzervatívnej scéne e-governmentu. Tradičný spôsob budovania e-governmentu s ohľadom na politiku, právny rámec, najmä však bezpečnosť a interoperabilitu (súčinnosť elektronických služieb rôznych dodávateľov). Rôzne aspekty interoperability (technické, procesné, administratívne). Klaudové technológie z pohľadu ekonomiky a globálnych hráčov. E-government založený na klaude. Klaud umožňuje zavádzať či modernizovať služby e-governmentu rýchlejšie, pružnejšie a lacnejšie ako klasickým spôsobom. Zavádzanie e-governmentu trvale udržateľným spôsobom z dlhodobého hľadiska a s maximálnou podporou mobility. Príklady prvých klaudových technológií aplikovaných v štátnej správe na Slovensku.

Arpád Takács, Výskumný ústav spojov, n. o., 20'

Dotazy a diskuse

Expozice Triada

9.20–9.40

Nejen teorie elektronických systémů spisové služby Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, jeho změny a aplikace, vazba na úložiště v technologických centrech ORP, vazba na krajské digitální spisovny a vazba na připravovaný Národní digitální archiv.

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

10.20–10.40

Praktické využití vazby na základní registry Ukázky metodických postupů jak pro nastavení přístupů do základních registrů v souladu s organizačních strukturou úřadu, tak pro následné využití referenčních údajů při každodenní práci úředníka.

Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

11.20–11.40

Rozvoj spisové služby Munis Představení novinek v elektronické spisové službě Munis.

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

12.00–12.20

Vyhodnocení znalostní soutěže Munis

Triada, spol. s r. o.

Salonek VIP 1

9.00–10.30

Zasedání KR AKČR pro informatizaci veřejné správy (uzavřené jednání)