Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Mediální partneři

AdCamp Business World Computerworld C.O.T. Business Česká tisková kancelář Český rozhlas Hradec Králové Deník veřejné správy Magazín Egovernment GeoBusiness GISportal.cz Chip Inside IT – trendy a strategie na českém trhu IT IDC Cema IT Systems Moderní obec Moravské hospodářství Časopis Obec & finance Parlamentní magazín Parlament, vláda, samospráva – zpravodajský měsíčník pro státní správu a samosprávu Počítač pro každého Sdělovací technika Unes Veřejná správa – jedinný český týdeník pro státní správu a samosprávu Vltava-Labe-Press