Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Schema programu konference ISSS 2012, pondělí, 2. dubna

Poslední změna: 5. 4. 2012, 11.30. [ Úterý, Podrobný program, Titulní stránka ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
8.45
Zpráva o stavu eGovernmentu v ČR
eGovernment 2012 – Registry jako základní kámen, JUDr. Radek Šmerda, PhD., Ministerstvo vnitra
Veřejná správa a základní registry, Mgr. Ondřej Veselský, Ministerstvo vnitra
9.00
Co aktuálně v legislativě, Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu
Projekty pro moderní samosprávu I
Souvztažnosti v informačním systému města, Ing. Radek Moulis, Město Velvary; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
Zahájení konference V4DIS 2012, MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Marian Minarovič, generálný sekretár, Únia miest Slovenska; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2012
Non modo, PhDr. Robert Ledvinka, Ministerstvo vnitra
e-health I
Elektronizace zdravotnictví, Ing. Petr Nosek, Ministerstvo zdravotnictví
e-government v zemích V4
On improvement of e-Administration methods and tools as vehicle to national power leverage, prof. dr. hab. Andrzej Janicki, Catholic University of Lublin, Military Institute of Medicine Aviation in Warsaw; Monika Walczak, Ministry of Foreign Affairs of Poland Přednáška v cizím jazyce
9.15
Inteligentní služby sítě pro státní správu a samosprávu, Pavel Křižanovský, Cisco Systems Czech Republic, s. r. o.
Jak to celé funguje dohromady, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra
Digitalizace dokumentů I
Národní digitální archiv, Jiří Bernas, Národní archiv
The road ahead: CEE IT market trends managers and planners should know, Zoltan Komaromi, IDC CEMA s. r. o. Přednáška v cizím jazyce
9.30
Strategie rozvoje ICT MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy, Bc. Vladimír Šiška, MBA, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Hostované formulářové řešení – ekonomická varianta elektronického podání, Michal Karvánek, Telefónica Czech Republic, a. s.
Aktuální stav jednotlivých registrů, PhDr. Robert Ledvinka, Ministerstvo vnitra; JUDr. Zdeněk Němec, Ministerstvo vnitra; Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální; Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad; Ing. Eva Vrbová, Úřad pro ochranu osobních údajů
Představení projektu LDA – V4, Ing. Petr Pavlinec, Ing. Jaroslav Šolc, Krajský úřad Kraje Vysočina
9.45
Projekt Digitalizace archivu města Brna, Roman Kratochvíl, ICZ a. s.
O rok více zkušeností s eHealth, MUDr. Jiří Běhounek, Asociace krajů ČR
IBM chytrá řešení pro veřejnou správu, Michal Meliška, IBM Česká republika, spol. s r. o.
10.00
Nebojte se éček (eHealth a eSocial), RNDr. Jiří Schlanger, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Prvé e-referendum V4, Mgr. Michal Sygút, Ing. Pavol Terpák, Mestský úrad Turčianske Teplice
Den poté, Michal Pešek, Správa základních registrů
Postupující elektronizace komunikace obcí, Mgr. Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická v Praze
10.15
Česká pošta – partner e-governmentu, Ing. Petr Zatloukal, Česká pošta, s. p.
10.30
Slavnostní zahájení, MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR; Jan Kubice, ministr, Ministerstvo vnitra; dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr, Ministerstvo práce a sociálních věcí; doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně, Český statistický úřad; Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální; RNDr. Igor Němec, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů; Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek, Ministerstvo financí; JUDr. Radek Šmerda, PhD., náměstek, Ministerstvo vnitra; Mgr. Ondřej Veselský, náměstek, Ministerstvo vnitra; Mgr. Jan Sixta, náměstek, Ministerstvo pro místní rozvoj; Ing. Petr Nosek, náměstek, Ministerstvo zdravotnictví; Jiří Žák, náměstek, Ministerstvo dopravy; Mgr. František Korbel, náměstek, Ministerstvo spravedlnosti; Ing. Dan Jiránek, předseda, Svaz měst a obcí ČR; Ing. Jaroslav Krupka, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; JUDr. Jeroným Tejc, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Město Hradec Králové; Ing. Svatoslav Novák, prezident, ICT Unie o. s.; Ing. Pavel Kysilka, CSc., generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.; Ing. Vladek Šlezingr, generální ředitel, IBM Česká republika, spol. s r. o.; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2012
Přenos slavnostního zahájení
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
Moderní technologie a veřejná správa I
MojeID – příležitost pro systémy státní správy i samosprávy, Ing. Martin Peterka, CZ.NIC, z. s. p. o.
Projekty pro moderní samosprávu II
Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec, Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
Digitalizace dokumentů II
Novela zákona o archivnictví, Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu
12.30
Přednášky partnerů konference I
Jak Novell pomůže OVM přežít start základních registrů, Ing. Aleš Kučera, Tomáš Řemelka, Novell-Praha, s. r. o.
Nové typy osobních dokladů a jejich využití, Ing. Petr Mayer, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Konica Minolta pro moderní digitální veřejnou správu, Jiří Jelínek, Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.; Mgr. Dagmar Bosáková, První certifikační autorita, a. s.
Přehledné a rychlé řešení potřeb občanů, Ing. Alexandr Pomazal, Oracle Czech s. r. o.
12.45
e-health II
Jak ze 77 úřadů udělat jeden? Naplňování vizí e-governmentu v resortu MPSV, Milan Hojer, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mobilita ve státní správě, Petr Dvořák, Inmite s. r. o.
Dej Tip, Ing. Jakub Svatý, Intergraph CS, s. r. o.
13.00
Dopady základních registrů I
Kdo neuvidí, neuvěří… základní registry v praxi, PhDr. Robert Ledvinka, Ministerstvo vnitra
sKarta – karta sociálních systémů, Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a. s.
Private Cloud v resortu MPSV, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Systém zabezpečení dat a aplikací včetně řešení vysoké dostupnosti pro Swedish Treasury – Swedish National Debt Office, Anders Björnemalm, Swedish National Debt Office; Roman Rusnok, Proact Czech Republic, s. r. o. Přednáška v cizím jazyce
Integrační prvek Vašeho úřadu, Ing. Martin Řehořek, Radek Novák, Novell-Praha, s. r. o.
13.15
Pilotní provoz základních registrů na MČ Praha 13, změny formulářů a procesů, JUDr. Kateřina Černá, Úřad městské části Praha 13
Udržitelnost elektronických archivů a dlouhodobého ukládání dat vůbec, Pavel Růžička, Oracle Czech s. r. o.
ČSSZ a SUIP před branami Cloud Computingu, Ing. František Křesák, Česká správa sociálního zabezpečení
Insolvenční rejstřík a vymáhání pohledávek v IS úřadu, Jana Čechová, GORDIC spol. s r. o.
13.30
Registr obyvatel, JUDr. Zdeněk Němec, Ministerstvo vnitra
„Je to bezpečné?“ aneb Přineste si svůj iPad do úřadu, Petr Růžička, Cisco Systems Czech Republic, s. r. o.
Architektura IS pro podporu moderního úřadu, Ministerstvo práce a sociálních věcí
e-turismus
Úvodní slovo, Mgr. Zdeňka Horníková, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Lidie Vajnerová, Asociace krajů ČR; Mgr. Aleš Hozdecký, Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrace na bázi virtualizace, Mgr. Jiří Jarema, Magistrát města Karviné
Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy), Ján Ilavský, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Národní informační systém v ČR v kontextu připravované legislativy, Mgr. Aleš Hozdecký, Ministerstvo pro místní rozvoj
13.45
Základní přehled o implementaci RÚIAN, Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
Karta mého srdce – portál pojištěnců Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, Ing. Zdeněk Vitásek, MBA, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX Consulting, a. s.
Projekty pro moderní samosprávu III
Prostorové informace v procesech veřejné správy, Ing. Petr Urban, Ph.D., Arcdata Praha, s. r. o.
Trendy ve využívání IT technologií v oblasti cestovního ruchu, Mgr. Petr Moc, CzechTourism
14.00
Přínosy a dopady zahájení provozu ROS, Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad
Přednášky partnerů konference II
YourGov – veřejná správy na rozcestí (výzvy, budoucnost, moderní veřejné služby), Ing. Dalibor Škovronek, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Moderní technologie a veřejná správa II
Beyond the cloud: the 10-year view of how citizen IT use will reshape government services, Mark Yates, IDC CEMA s. r. o. Přednáška v cizím jazyce
Zero email, František Kostka, Atos IT Solutions and Services, s. r. o.
Digitalizace dokumentů III
Zaručená archivace elektronických dokumentů, Jan Hřídel, Telefónica Czech Republic, a. s.
Bardo: Miejskie Trasy Turystyczne – wykorzystanie technologi cyfrowej dla turystyki, Grazina Cal, Miasto Bardo Přednáška v cizím jazyce
14.15
IS ORG v systému základních registrů, Ing. Eva Vrbová, Úřad pro ochranu osobních údajů
Service desk v oblacích, Ing. Jakub Fiala, GORDIC spol. s r. o.
Využití zbytkových dat mobilního operátora k monitoringu návštěvnosti vybraných turistických míst, Ing. Mojmír Mikula, CzechTourism
Řešení Zabezpečeného elektronického archivu jako rozšíření Oracle WebCenter Content, Ing. Václav Provazník, Oracle Czech s. r. o.
Chytřejší města, František Sobotka, IBM Česká republika, spol. s r. o.
14.30
ISZR jako řídící centrum základních registrů, Ing. Jiří Krump, Ministerstvo vnitra
Občan 21. století, Renata Kubánková, Accenture Central Europe B.V.
e-health III
Využití telemedicíny ve veřejném zdravotnictví, Ing. Josef Filip, T-Systems Czech Republic a. s.
Trendy ve využívání AV technologií v oblasti cestovního ruchu, muzeí a galerií, Pavel Hajský, AV MEDIA, a. s.
Telefónica O2 Cloud – Řešení Virtuální Desktop, Jan Hollman, Telefónica Czech Republic, a. s.
Řešení Digitalizace a ukládání kraje Vysočina, Roman Kratochvíl, ICZ a. s.; Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina
Online komunikace jako faktor rozvoje turistického ruchu, Ing. Jaroslav Čech, Josef Havaš, iCORD International s. r. o.
14.45
Jak uspokojit budoucnost, Ing. Miroslav Čejka, GORDIC spol. s r. o.
Cloud Computing pro státní správu v praxi, Mgr. Pavel Kovář, T-Systems Czech Republic a. s.
Komunikace obrazem ve zdravotnictví – telemedicína, Radim Šejnoha, Viktor Gyönyör, AV MEDIA, a. s.
Dopady Základních registrů II
REGATA: pohled z druhého břehu… aneb přístup k datům základních registrů, Roman Kamarýt, NESS Czech s. r. o.
Asistivní technologie pomáhají v sociální a zdravotní péči, Tomáš Ammer, NESS Czech s. r. o.
Zodolnění systému měst před plošným výpadkem elektrické energie, Tomáš Fröhlich, DiS., T-SOFT a. s.
Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?, PhDr. Michal Straka, Ipsos Tambor
15.00
Přínos nových technologií a trendů v IT pro rozvoj eGovernmentu v ČR, Ing. Zdeněk Pilz, Oracle Czech s. r. o.
Provozování private cloud ve veřejné správě, Juraj Žoldák, Vítkovice IT Solution a. s.; Michal Osif, Microsoft s. r. o.
Zkušenosti s budování základního registru obyvatel, Ing. Jiří Dohnal, ICZ a. s.
e-health v péči o chronicky nemocné pacienty, Matej Adam, IBM Česká republika, spol. s r. o.
PUBLICSTREAM/PUBLICVOTE – prostředí pro jednání zastupitelstva měst a obcí a přenosy jednání občanům, Trvale dostupné zobrazení podkladů ze spisové služby – Elektronická úřední deska, Pavel Hajský, AV Media
Bratislavská mestská karta ako výsledok úspešnej spolupráce samosprávy so súkromným sektorom (príklad best practise), Mgr. Marek Papajčík, Hlavné mesto Bratislava
15.15
Inteligentní dopravní systémy a Integrovaný záchranný systém I
Vzájemná spolupráce systémů a harmonizované poskytování služeb ITS, Ing. Martin Pichl, Ministerstvo dopravy
Co všechno ještě musíme udělat, abychom dosáhli kolapsu, Ing. Jaroslav Pejčoch, T-SOFT a. s.
Evropské družicové navigační systémy – současnost a budoucnost, Jaroslav Altmann, PRINCIP a. s.
Emailová bezpečnost ve státní správě a samosprávě pomocí cloudu, Tomáš Charvát, Excello s. r. o.
Výhody vnitřní elektronizace obce, Martina Filipová, Obec Vrané nad Vltavou; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
Wykorzystanie technologii informatycznej w promowaniu turystyki poprzemysłowej, Krzysztof Lewandowski, Miasto Zabrze Přednáška v cizím jazyce
15.30
Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele, Vladislav Sláma, Logica Czech Republic s. r. o.
Integrace se základními registry, Petr Čermák, Jozef Krtil, Asseco Central Europe, a. s.
Protext – služba zveřejňování a distribuce tiskových zpráv, Ing. Jan Lukeš, Česká tisková kancelář
mVITAKARTA – zdraví ve Vaší kapse, Markéta Landová, BA, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX Consulting, a. s.
Dotazy a diskuse
eCall – automatické tísňové volání 112 z paluby vozidla, David Potužák, Ing. Vladimír Velechovský, Telefónica Czech Republic, a. s.
15.45
Aktuální směry a projekty e-governmentu
Elektronický soudní spis a elektronický platební rozkaz – zkušenosti z pilotního projektu, Mgr. Petr Koucký, Ministerstvo spravedlnosti; Ing. Jan Valenta, CCA Group a.s.
EasyWay – program EU pro podporu rozvoje systémů ITS a ICT technologií v silniční dopravě, Tomáš Stárek, INTENS Corporation s.r.o.
16.00
Novela zákona o veřejných zakázkách a elektronizace jeho aplikační praxe
Novela zákona o veřejných zakázkách, Mgr. Jan Sixta, Ministerstvo pro místní rozvoj
Moderní technologie a veřejná správa III
Informační technologie nové generace, Jiří Lepka, Hewlett-Packard s. r. o.
Inteligentní dopravní systém města Trnava – pilotní řešení, Peter Ondrovič, Asseco Central Europe, a. s.
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů, Ing. Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
VZP a elektronická komunikace, MUDr. Jiří Bek, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR; Zbyněk Stavař, MSc., MBA, IZIP, a. s.
Dopady Základních registrů III
ISZR jako řídící centrum základních registrů, Ing. Zdeněk Dutý, AutoCont CZ a. s.
16.15
NIPEZ – Národní elektronický nástroj, RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj
Modernizace elektronických knihoven Informačního systému ODok Úřadu vlády, Mgr. Kateřina Hrazdilová, Úřad vlády ČR
Reálné využití moderních technologií a trendů v současném ICT z pohledu storage integrátora, společnosti Proact, Roman Rusnok, Proact Czech Republic, s. r. o.
Dotazy a diskuse
16.30
Nový systém zadávání veřejných zakázek, Mgr. Marek Grill, Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrální registr administrativních budov, Ing. Kateřina Schön, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Inteligentní dopravní systémy a Integrovaný záchranný systém II
Informace o komunikacích jako základ řešení bezpečnosti provozu, Ing. Tomáš Miniberger, VARS Brno a. s.
VDP – Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN, Ing. Jiří Formánek, Ing. Petr Souček, PhD., Český úřad zeměměřický a katastrální
Postupy a technologie pro budování bezpečných aplikací, Mgr. Aleš Novák, Oracle Czech s. r. o.
16.45
Centralizované zadávání veřejných zakázek, Ing. Jan Novotný, Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrální elektronické služby resortu životního prostředí, Ing. Jan Nepimach, CENIA
ICT bez bariér
Online tlumočení pro neslyšící jako cesta k otevřenému úřadu, Mgr. Ivana Malá, iCORD International s. r. o.; Mgr. Marie Horáková, APPN, o. s.
Informační systém úřadu a jeho vazba na Základní registry veřejné správy, Radek Podešva, GORDIC spol. s r. o.
Víte jak opravdu chránit svá síťová úložiště?, Mgr. Pavel Hejl, CSc., T-SOFT a. s.
17.00
Technická podpora procesů zadávání veřejných zakázek, Vlastimil Šimek, Perspia a. s.; Ing. Jaroslav Šolc, SIKS a. s.
Integrovaný informační systém státní pokladny, Mgr. Radoslav Bulíř, Ministerstvo financí
Lepší přístupnost může pomoci každému uživateli, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
DATEX – štandard na výmenu dopravných a cestovných informácií, Arpád Takács, Výskumný ústav spojov, n. o.
Vybrané mezinárodní aktivity v oblasti informační a síťové bezpečnosti, Mgr. Marie Svobodová, Ministerstvo vnitra
Poskytování pomoci rychleji a kvalitněji, plk. Ing. Luděk Prudil, Generální ředitelství HZS
17.15
Základní registry – první krok. A co dál?, Zdeněk Jiříček, Václav Koudele, Microsoft s. r. o.
On-line simultánní přepis pro osoby se sluchovým postižením, Ing. Martin Novák, Česká unie neslyšících
Rychlé, jednoduché a efektivní naplňování zákona č. 137/2006 prostřednictvím komoditní burzy, Ing. Pavel Štorkán, Českomoravská komoditní burza Kladno
Dotazy a diskuse
Dotazy a diskuse
Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS, Ing. Jiří Krump, Ministerstvo vnitra
17.30
Dotazy a diskuse
Dotazy a diskuse
Dotazy a diskuse
Dotazy a diskuse
17.45
18.00
18.15
18.30
Diskuse vítězů soutěží
Zkušenosti ze Zlatého erbu SK 2011, Ing. Miroslav Drobný
Pohled porotců Zlatého erbu na uplynulý ročník – bezbariérovost, RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Pohled porotců Zlatého erbu na uplynulý ročník – povinné informace, Oldřich Kužílek, Otevřená společnost, o. p. s.
Pohled předsedy poroty, Ing. Tomáš Holenda
Předání třetích a druhých míst v soutěži Zlatý erb ČR 2012
18.45
19.00

TopList