Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Hlavní témata ISSS 2012

16. 1. 2012

  • Aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR
  • Systém základních registrů jako jeden z nosných pilířů
  • Využití moderních technologií a trendů, především cloud computingu, outsourcingu, virtualizace apod.
  • Financování projektů e-governmentu, využívání prostředků z fondů EU
  • Rozšiřování komunikační infrastruktury a využívání mobilních technologií ve veřejné správě
  • Další rozšiřování stávajících projektů (Czech POINT, informační systém datových schránek, digitalizace a archivace dokumentů apod.)
  • Příklady dobré praxe měst, obcí a regionů a výměna zkušeností s partnery z EU a Visegrádského regionu
  • Systémy GIS a mapové služby
  • Samostatné odborné bloky věnované elektronizaci zdravotnictví, turistickému ruchu, justici či digitalizaci televizního vysílání a využívání nových médií