Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón Český zavináč
  pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 2.–3. dubna 2012, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Byly aktualizovány a doplněny prezentace dodané až v průběhu konference.

Podrobný program konference ISSS 2012

Poslední změna: 5. 4. 2012, 11.30

neděle, úterý

pondělí, 2. dubna

Velký sál

10.30–12.00
zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_fink.mp3 (614 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_sobotka.mp3 (3,7 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_kubice.mp3 (3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_tejc.mp3 (5,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_smerda.mp3 (2,7 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_behounek.mp3 (1,6 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_krupka.mp3 (1,9 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_rencin.mp3 (2,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 – zahajeni_diskuse.mp3 (47 MB)

Slavnostní zahájení

MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR
Jan Kubice, ministr, Ministerstvo vnitra
dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr, Ministerstvo práce a sociálních věcí
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně, Český statistický úřad
Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
RNDr. Igor Němec, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
Bc. Lubomír Franc, hejtman, Královéhradecký kraj
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek, Ministerstvo financí
JUDr. Radek Šmerda, PhD., náměstek, Ministerstvo vnitra
Mgr. Ondřej Veselský, náměstek, Ministerstvo vnitra
Mgr. Jan Sixta, náměstek, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Petr Nosek, náměstek, Ministerstvo zdravotnictví
Jiří Žák, náměstek, Ministerstvo dopravy
Mgr. František Korbel, náměstek, Ministerstvo spravedlnosti
Ing. Dan Jiránek, předseda, Svaz měst a obcí ČR
Ing. Jaroslav Krupka, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
JUDr. Jeroným Tejc, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Město Hradec Králové
Ing. Svatoslav Novák, prezident, ICT Unie o. s.
Ing. Pavel Kysilka, CSc., generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.
Ing. Vladek Šlezingr, generální ředitel, IBM Česká republika, spol. s r. o.
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2012

13.00–14.45

Dopady základních registrů I

zvukový záznam ve formátu MP3 (9,4 MB)

Kdo neuvidí, neuvěří… základní registry v praxi

PhDr. Robert Ledvinka, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,8 MB)

Pilotní provoz základních registrů na MČ Praha 13, změny formulářů a procesů

JUDr. Kateřina Černá, Úřad městské části Praha 13, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (11,5 MB)

Registr obyvatel

JUDr. Zdeněk Němec, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (11,9 MB)

Základní přehled o implementaci RÚIAN

Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (10,1 MB)

Přínosy a dopady zahájení provozu ROS

Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (550 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (9,4 MB)

IS ORG v systému základních registrů

Ing. Eva Vrbová, Úřad pro ochranu osobních údajů, 15'

Adobe Acrobat prezentace (442 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (5,6 MB)

ISZR jako řídící centrum základních registrů

Ing. Jiří Krump, Ministerstvo vnitra, 15'

14.50–16.05

Dopady Základních registrů II

Adobe Acrobat prezentace (446 kB)

REGATA: pohled z druhého břehu… aneb přístup k datům základních registrů

Roman Kamarýt, NESS Czech s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (212 kB)

Zkušenosti s budování základního registru obyvatel Firma ICZ a.s. je autorem jednoho ze základních registrů a to registru obyvatel (ROB). V přednášce bude krátce zmíněno postavení ROB v celém systému základních registrů a spolupráce s Odborem správních činností Ministerstva vnitra ČR – Zadavatelem projektu. Hlavní část vystoupení se zaměří na představení vlastního řešení, na praktické zkušenosti především z testování projektu a jejího integračního propojení s ostatními aplikacemi základních registrů. Zmíněna bude i problematika popsaná v zákoně 111/2009 jako „jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel,“ v hantýrce základních registrů nazývaná UFO. Součástí vystoupení bude i informace o aktuálním stavu naplnění ROB daty.

Ing. Jiří Dohnal, ICZ a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Integrace se základními registry Projekt Základních registrů (ZR) je jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů českého eGovernmentu. Jeho realizace je náročná z pohledu metodického, technického, organizačního a v neposlední řadě také komunikačního. Je to projekt, který se dotkne všech, nejen orgánů veřejné moci, státních organizací a úředníků, ale dříve či později i každého občana při řešení jeho konkrétní životní situace. Asseco Central Europe (ACE) je dodavatelem Registru práv a povinností (RPP) a jako subdodavatel participuje na dodávce Registru osob (ROS). Do portfolia ACE patří také agendový informační systém HELIOS Fenix pro všechny subjekty veřejné správy a samosprávy, který společnost poskytuje prostřednictvím své dceřiné firmy Asseco Solutions. Hlavním tématem příspěvku bude popis úplného životního cyklu projektu integrace se Základními registry, který přesahuje rámec problematiky IT a zahrnuje i další klíčové aspekty, kterými se organizace uvažující o připojení musí zabývat. Mezi základní oblasti, které projekt integrace řeší, patří například: metodika přihlášení a integrace se ZR, fyzické připojení k ZR, problematika úpravy využívaných aplikací a klíčových procesů, příprava a konsolidace dat. Skupina Asseco nabízí v této oblasti zkušenosti s projekty integrace, jak pro centrální orgány státní správy, tak pro územní orgány veřejné správy a místní samosprávy.

Petr Čermák, Jozef Krtil, Asseco Central Europe, a. s., 30'

16.10–17.25

Dopady Základních registrů III

Adobe Acrobat prezentace (1,8 MB)

ISZR jako řídící centrum základních registrů

Ing. Zdeněk Dutý, AutoCont CZ a. s., 25'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

VDP – Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN Aplikace Veřejný dálkový přístup (VDP) bude umožňovat nahlížet na data základního registru RÚIAN a na některá data agendových informačních systémů ISÚI a ISKN. Možnost nahlížet do základního registru RÚIAN je dána zákonem o základních registrech (č.111/2009 Sb., v platném znění), ve kterém je stanoveno, že RÚIAN je veřejným seznamem. Webová aplikace VDP bude pro občany, veřejnou i komerční sféru k dispozici zdarma. Pro přístup nebude potřeba registrace, stejně tak, jako tomu je v případě Nahlížení do KN. Při používání této aplikace je potřeba si uvědomit, že poskytovaná data nejsou referenční, ale mají pouze informativní charakter. Aplikace VDP bude rozdělena na čtyři základní informační bloky: § Vyhledání územního prvku. § Ověření adresy. § Zobrazení mapy. § Výměnný formát RÚIAN (VFR). Součástí aplikace VDP bude možnost získat data RÚIAN v podobě předdefinovaných souborů, v tzv. výměnném formátu RÚIAN (VFR). K dispozici bude základní datová sada bez lokalizačních údajů nebo kompletní datová sada, která lokalizační údaje bude obsahovat. Stavová data budou poskytována měsíčně pro jednotlivé obce, změny budou k dispozici v denní periodě pro celou ČR. Formátem VFR bude GML 3.2.1. Popis VFR pro odběratele dat RÚIAN a vzorky dat budou pro uživatele k dispozici od března 2012 na webových stránkách projektu RÚIAN www.ruian.cz.

Ing. Jiří Formánek, Ing. Petr Souček, PhD., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'

Adobe Acrobat prezentace (218 kB)

Informační systém úřadu a jeho vazba na Základní registry veřejné správy Přínosy propojení informačního systému GINIS a informačního systému Základních registrů

Radek Podešva, GORDIC spol. s r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Základní registry – první krok. A co dál?

Zdeněk Jiříček, Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 10'

Dotazy a diskuse

Malý sál

8.45–10.20

Zpráva o stavu eGovernmentu v ČR

zvukový záznam ve formátu MP3 (7,6 MB)

eGovernment 2012 – Registry jako základní kámen

JUDr. Radek Šmerda, PhD., Ministerstvo vnitra, 10'

zvukový záznam ve formátu MP3 (3,7 MB)

Veřejná správa a základní registry

Mgr. Ondřej Veselský, Ministerstvo vnitra, 5'

Adobe Acrobat prezentace (241 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (3,7 MB)

Co aktuálně v legislativě

Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu, 5'

Adobe Acrobat prezentace (474 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (12,2 MB)

Non modo

PhDr. Robert Ledvinka, Ministerstvo vnitra, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB) zvukový záznam ve formátu MP3 (11,7 MB)

Jak to celé funguje dohromady

Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (251 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (15,1 MB)

Aktuální stav jednotlivých registrů

PhDr. Robert Ledvinka, Ministerstvo vnitra; JUDr. Zdeněk Němec, Ministerstvo vnitra; Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální; Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad; Ing. Eva Vrbová, Úřad pro ochranu osobních údajů, 25'

Adobe Acrobat prezentace (488 kB) zvukový záznam ve formátu MP3 (2,7 MB)

Den poté

Michal Pešek, Správa základních registrů, 10'

zvukový záznam ve formátu MP3 (2,5 MB)

Česká pošta – partner e-governmentu

Ing. Petr Zatloukal, Česká pošta, s. p., 5'

10.30–12.00

Přenos slavnostního zahájení

12.30–13.55

Přednášky partnerů konference I

Adobe Acrobat prezentace (644 kB)

Jak Novell pomůže OVM přežít start základních registrů

Ing. Aleš Kučera, Tomáš Řemelka, Novell-Praha, s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (439 kB)

sKarta – karta sociálních systémů Implementace karty sociálních systémů v ČS na základě obchodní veřejné soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí

Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,8 MB)

„Je to bezpečné?“ aneb Přineste si svůj iPad do úřadu

Petr Růžička, Cisco Systems Czech Republic, s. r. o., 25'

14.00–15.45

Přednášky partnerů konference II

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

YourGov – veřejná správy na rozcestí (výzvy, budoucnost, moderní veřejné služby) YouGov je vize a směr ATOS jak efektivně reagovat prostřednictvím chytrých a moderních ICT služeb a technologií na současný vývoj a trendy ve veřejné správě v Evropě. Snižování zdrojů, vyšší požadavky občanů na služby veřejné správy a samosprávy přináší nejen vyšší tlak na její fungování, ale i reálné možnosti jak se s touto situací efektivně vypořádat a přinést občanům kvalitativně lepší a moderní služby.

Ing. Dalibor Škovronek, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Občan 21. století Požadavky občana 21. století na služby veřejné správy a jeho „zákaznická“ zkušenost. Využití komunikačních kanálů při interakci s veřejnou správou.

Renata Kubánková, Accenture Central Europe B.V., 15'

Adobe Acrobat prezentace (315 kB)

Jak uspokojit budoucnost Příprava digitálních dokumentů k dlouhodobému uložení není jen o drahých technologiích a není jen zodpovědností paměťových institucí. Jak propojit zběsile pádící IT svět s konzervativním archivem?

Ing. Miroslav Čejka, GORDIC spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB)

Přínos nových technologií a trendů v IT pro rozvoj eGovernmentu v ČR motto: „Oracle on Oracle aneb engineered systems“ – nové a kvalitnější služby IT – IT jako služba (cloud, PaaS, SaaS, atd.) Rostoucí úloha IT oddělení a podíl IT služeb na nákladech veřejné a státní správy.

Ing. Zdeněk Pilz, Oracle Czech s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Co všechno ještě musíme udělat, abychom dosáhli kolapsu Jsme stále více závislí na informacích, energii a vzájemně provázaných systémech. V určitém smyslu je to znak pokročilé civilizace, jinak si ale tak trochu hrajeme s ohněm. Rodí se stále nové způsoby jak naši civilizaci zranit a uchystat tak překvapivá muka jejím příslušníkům, kteří jsou zvyklí na pohodlí, bezpečí a slušné zacházení. Je dobré o těchto možnostech vědět, snažit se jim zabránit a připravit se i na zvládnutí případných krizových situací.

Ing. Jaroslav Pejčoch, T-SOFT a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (411 kB)

Protext – služba zveřejňování a distribuce tiskových zpráv

Ing. Jan Lukeš, Česká tisková kancelář, 10'

16.00–17.30

Novela zákona o veřejných zakázkách a elektronizace jeho aplikační praxe

Adobe Acrobat prezentace (121 kB)

Novela zákona o veřejných zakázkách

Mgr. Jan Sixta, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (256 kB)

NIPEZ – Národní elektronický nástroj

RNDr. Jiří Svoboda, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (204 kB)

Nový systém zadávání veřejných zakázek

Mgr. Marek Grill, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (289 kB)

Centralizované zadávání veřejných zakázek

Ing. Jan Novotný, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Technická podpora procesů zadávání veřejných zakázek Veřejná správa hledá kde ušetřit a usiluje o větší efektivitu i transparentnost. Pravidla pro veřejné zakázky se zpřísňují a počet zakázek roste, stejně jako jejich administrativní složitost a nároky na zdokumentování. Pro celý proces od přípravy záměru, přes vypsání veřejné zakázky, její vyhodnocení až po její realizaci a uzavření je možné využít automatizované nástroje, které usnadní cestu složitým terénem pravidel i komunikace v týmu všech účastníků. Praktické/technické řešení musí jednoznačně splňovat požadavky zákona, může však být doplněno o nastavení na míru podle velikosti úřadu, jeho struktury i interních pravidel organizace. Prezentované procesně orientované řešení team assistant je jednoduché a zajistí formálně i věcně správný postup v souladu s jedinečnými požadavky daného úřadu. Zároveň optimalizuje finanční, časové a lidské prostředky nutné pro úspěšné dosažení cíle. Navíc vše zdokumentuje a připraví k archivaci, umožní integraci se stávajícími informačními systémy a pomůže i se zpracováním informací určených ke zveřejnění. Může si jej dovolit každá obec, na svém počítači nebo jako on-line službu nabídnutou jiným subjektem.

Vlastimil Šimek, Perspia a. s.; Ing. Jaroslav Šolc, SIKS a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Rychlé, jednoduché a efektivní naplňování zákona č. 137/2006 prostřednictvím komoditní burzy

Ing. Pavel Štorkán, Českomoravská komoditní burza Kladno, 10'

Dotazy a diskuse

Přednáškový sál

12.15–13.50

Moderní technologie a veřejná správa I

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

MojeID – příležitost pro systémy státní správy i samosprávy

Ing. Martin Peterka, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (592 kB)

Nové typy osobních dokladů a jejich využití Od začátku roku 2012 jsou v České republice vydávány nové typy občanských průkazů, které navazují na předcházející zavedení nových typů pasů a nových typů povolení k pobytu pro cizince. Jaké jsou možnosti využití těchto dokladů v návaznosti na nově zaváděné technologie a procesy eGovernmentu a stále nové potřeby komerčních subjektů? Přinášejí nové doklady i něco víc než moderní ochranné prvky?

Ing. Petr Mayer, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (2,1 MB)

Mobilita ve státní správě V posledních několika letech probíhá prudký rozvoj chytrých telefonů a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl zastavit. Průvodním jevem rozvoje je postupný přesun věcí, které člověk každodenně používá, do telefonu. Chytré telefony již nahradily např. diáře, adresáře, čím dál více pronikají také do sféry médií a knih, ale stávají se také nepostradatelným pomocníkem při cestování i v každodenním životě. Využití chytrých mobilních telefonů pro komunikaci s úřady a státními organizacemi je proto jen další logický krok, který nás jistě v nejbližších měsících a letech čeká. Chytrý mobilní telefon se stává zařízením, které už brzy bude mnohem rozšířenější než jsou dnešní počítače a pokud chtějí úřady a státní organizace efektivně komunikovat, je potřeba trendu využít. Během přednášky Vám bude formou případových studií představeno několik zajímavých příkladů možného využití dnešních trendů v oblasti mobilních telefonů pro rychlou a efektivní komunikaci. Na konkrétních ukázkách snadno aplikovatelných do praxe si představíme možné výhody a přínosy technologií, které jsou čím dál běžnější součástí života občanů.

Petr Dvořák, Inmite s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2 MB) Adobe Acrobat prezentace (88 kB) Adobe Acrobat prezentace (115 kB)

Systém zabezpečení dat a aplikací včetně řešení vysoké dostupnosti pro Swedish Treasury – Swedish National Debt Office Přednáška v cizím jazyce Představíme Vám velmi zajímavé řešení systému zabezpečení dat a aplikací, které bylo implementováno ve Švédsku pro „Swedish Treasury – Swedish National Debt Office“, což je státní instituce, která hraje klíčovou roli ve švédské ekonomice a na finančních trzích. Má na starosti správu švédského státního dluhu, je odpovědná za platby centrální vlády a vládní agentury si mohou půjčovat a investovat peníze pomocí této instituce. V prezentaci se dozvíte všechny podstatné informace k implementovanému řešení, např. požadavky zadavatele, technické detaily a výhody řešení založeného na metroclusteru NetApp, ekonomický přínos řešení a zkušenosti z provozu. Prezentovat bude speciální host, pan Anders Björnemalm ze Swedish National Debt Office a pan Martin Kalvach ze společnosti Proact Czech Republic. Přednáška bude v angličtině a češtině. Dozvíte se v přehledné formě mnoho informací využitelných pro rozsáhlá IT prostředí a můžete se inspirovat tímto řešením založeném na inteligentních storage systémech NetApp enterprise kategorie. Společnost Proact je přední evropský storage integrátor a cloud enabler, který se specializuje na komplexní řešení a služby z oblasti správy, zabezpečení a ukládání velkého množství informací, dat a aplikací.

Anders Björnemalm, Swedish National Debt Office; Roman Rusnok, Proact Czech Republic, s. r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (331 kB)

Integrace na bázi virtualizace Magistrát města Karviné integroval svou infrastrukturu a svůj informační systém na principu virtualizace desktopů. Toto řešení přineslo centralizaci správy koncových stanic, zvýšení životnosti koncového hardware a dostupnost aplikací na různých platformách.

Mgr. Jiří Jarema, Magistrát města Karviné, 15'

14.00–15.50

Moderní technologie a veřejná správa II

Adobe Acrobat prezentace (651 kB)

Beyond the cloud: the 10-year view of how citizen IT use will reshape government services Přednáška v cizím jazyce Screening: because people increasingly see the world of government through an electronic window, the government world must be redesigned for the window. Interacting: IM, social media, and e-documents will be standard methods by which citizens communicate with government organizations and by which government organizations communicate with each other. Predicting: high-powered analytics applications will identify patterns of use and needs that will help both government servants and citizens get answers to questions before they are asked.

Mark Yates, IDC CEMA s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (328 kB)

Service desk v oblacích Představení cloudového řešení Service Desku

Ing. Jakub Fiala, GORDIC spol. s r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (236 kB)

Telefónica O2 Cloud – Řešení Virtuální Desktop Představení služby Virtuálního Desktopu poskytovaného z Telefónica O2 Cloud. Popis technického řešení, výhody služby Virtuálního Desktopu a příklady využití na straně zákazníka. Předvedení možností vzdáleného řízení portálu O2 Cloud a předvedení jeho funkcionality

Jan Hollman, Telefónica Czech Republic, a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Cloud Computing pro státní správu v praxi

Mgr. Pavel Kovář, T-Systems Czech Republic a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (685 kB)

Provozování private cloud ve veřejné správě

Juraj Žoldák, Vítkovice IT Solution a. s.; Michal Osif, Microsoft s. r. o., 25'

Adobe Acrobat prezentace (207 kB)

Emailová bezpečnost ve státní správě a samosprávě pomocí cloudu Outsourcing bezpečnosti emailových služeb se v uplynulých letech stal i v českém internetu všední záležitostí. Jak jsou zákazníci spokojeni s výsledky outsourcingu? Je na trhu bezpečnosti emailů prostor pro SaaS? Jak reagují spammeři? Co nás čeká v blízké budoucnosti? Je jen několik z mnoha otázek, které budou v přednášce zodpovězeny.

Tomáš Charvát, Excello s. r. o., 25'

16.00–17.30

Moderní technologie a veřejná správa III

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Informační technologie nové generace Nové trendy IT, na základě kterých je možné výrazně snížit provozní náklady za chod IT, začít nedělat dlouhodobé technologické či investiční závazky a akcelerovat využitelnost informačních technologií díky revolučním možnostem analýzy informací

Jiří Lepka, Hewlett-Packard s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (642 kB)

Reálné využití moderních technologií a trendů v současném ICT z pohledu storage integrátora, společnosti Proact Společnost Proact je přední evropský storage integrátor a cloud enabler, který se specializuje na komplexní řešení a služby z oblasti správy, zabezpečení a ukládání velkého množství informací, dat a aplikací. V naší prezentaci představíme několik zajímavých reálných využití moderních technologií a trendů v oblasti zabezpečení a ukládání velkého množství informací, které jsme implementovali pro statutární města, pro obce s rozšířenou působností a pro další subjekty státní správy a samosprávy. Dozvíte se v přehledné formě mnoho informací využitelných pro Vaše IT prostředí a můžete se inspirovat implementovanými řešeními založenými na inteligentních storage systémech.

Roman Rusnok, Proact Czech Republic, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (397 kB)

Postupy a technologie pro budování bezpečných aplikací Přednáška se zaměří na doporučené postupy pro návrh a implementaci webových aplikací, zvláště pak těch nasazovaných do internetového prostředí. Přednáška ukáže, jak běžně dostupné technologie dokážou omezit možnosti útoků na takovéto aplikace a zároveň podstatně zkrátit čas nutný pro jejich vývoj a nasazení.

Mgr. Aleš Novák, Oracle Czech s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (674 kB)

Víte jak opravdu chránit svá síťová úložiště? I v probíhající kybernetické válce se stále většina uživatelů, organizací a společností myslí, že je dostatečné zabezpečit síťová úložiště pomocí klasických prostředků – firewallu, anti-malwarových programů a systémové bezpečnosti. A hackeři mají žně. Co takhle to změnit?

Mgr. Pavel Hejl, CSc., T-SOFT a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (165 kB)

Vybrané mezinárodní aktivity v oblasti informační a síťové bezpečnosti Přednáška bude zaměřena na činnost Evropské agentury pro informační a síťovou bezpečnost (ENISA), Evropského fóra členských států a Pracovní skupiny OECD pro informační bezpečnost a ochranu soukromí

Mgr. Marie Svobodová, Ministerstvo vnitra, 20'

Dotazy a diskuse

Eliščin sál

9.25–10.15

Digitalizace dokumentů I

Adobe Acrobat prezentace (199 kB)

Národní digitální archiv

Jiří Bernas, Národní archiv, 20'

Adobe Acrobat prezentace (579 kB)

Projekt Digitalizace archivu města Brna Hlavním cílem tohoto projektu je zřídit dlouhodobý důvěryhodný elektronický archiv v rámci AMB, zřídit digitalizační linku listinných dokumentů, digitalizovat a do vytvořeného digitálního archivu uložit vybrané historické dokumenty a přes portál je zpřístupnit badatelům a veřejnosti. Plnění zahrnuje dodávku dlouhodobého modulárního elektronického archivu, který se stane součástí existujícího akreditovaného Archivu města Brna, implementaci elektronického archivu, dodávku a nastavení potřebného hardware a licence k systémovému a specializovanému software. Kromě záruk na předmět plnění budou poskytovány komplexní servisní služby, které zahrnují podporu a údržbu, zajištění řádného provozu při jeho maximální dostupnosti, monitoring a provoz help-desku a dále zálohování dat. Dodávaná digitalizační linka je dimenzovaná pro digitalizaci fondu dokumentů operátu sčítání lidu. Provedena bude i samotná digitalizace části fondu nejvíce existenčně ohroženého fyzickým rozpadem originálních archiválií, uložení digitalizovaných archiválií do DEA. V neposlední řadě bude vybudován webový portál určený pro zpřístupnění digitalizovaného fondu badatelské veřejnosti prostřednictvím Internetu.

Roman Kratochvíl, ICZ a. s., 30'

12.20–13.55

Digitalizace dokumentů II

Adobe Acrobat prezentace (89 kB)

Novela zákona o archivnictví

Ing. Jaroslav Krupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu, 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Konica Minolta pro moderní digitální veřejnou správu Digitální dokument = nezbytná součást moderní státní správy. Využití stávajících multifunkčních zařízení Konica Minolta pro digitalizaci a tisk. Elektronický podpis a časové razítko jako nezbytná součást zpracování a archivace dokumentu. Systém pro vedení elektronického spisu jako nedílná součást komplexního řešení oběhu a zpracování dokumentu v organizaci. Elektronický archiv dokumentu s dlouhodobou ověřitelností. Zabezpečený hromadný tisk personalizovaných variabilních dat.

Jiří Jelínek, Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.; Mgr. Dagmar Bosáková, První certifikační autorita, a. s., 45'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Udržitelnost elektronických archivů a dlouhodobého ukládání dat vůbec Elektronická archivace a dlouhodobé ukládání dat s sebou přináší některé nové problémy, které IT oddělení zatím řešit nemusela. V příspěvku budou probrána některá rizika, kterou dlouhodobé uchovávání dat přináší a bude naznačeno, jak tato rizika snížit nebo je úplně eliminovat.

Pavel Růžička, Oracle Czech s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (617 kB)

Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy) Na dlouhodobou elektronickou archivaci jsou kladeny analogické požadavky jako na papírové dokumenty. Je nezbytné zabezpečit, aby dokumenty byly archivovány právně bezpečným, kontrolovatelným způsobem, který zaručuje právně účinné ověřování pravosti a integrity pro celý životní cyklus každého dokumentu. Požadavky na uchování dokumentů v digitální podobě jsou obsaženy v Novele zákona o archivnictví a spisové službě, např. v § 69a je uvedeno: „Uchovávání dokumentu v digitální podobě provádí určený původce postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační lhůty dokumentu.“ Důvěryhodný dlouhodobý a garantovaný archiv tedy musí být v souladu s platnou legislativou ČR.

Ján Ilavský, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 20'

14.05–15.35

Digitalizace dokumentů III

Adobe Acrobat prezentace (642 kB)

Zaručená archivace elektronických dokumentů V souvislosti s rozvojem elektronické komunikace dochází k masivnímu rozšiřování dokumentů, které existují pouze v elektronické podobě. Legislativa vyžaduje stejně jako u papírových dokladů zajištění jejich odpovídající archivace. Většina subjektů veřejné správy dnes hledá řešení, které umožní nejen uložení dokumentů, ale zároveň zajištění jejich legislativní validity. Vedle samotného zajištění platnosti dokumentů musí vlastníci dokumentů řešit i životní cyklus dokumentů do doby jejich skartace nebo uložení v Národním digitálním archívu. Náš příspěvek přináší vysvětlení základních problémů, rizik a potencionálních nákladů spojených s elektronickou archivací a nabízí řešení této obtížné situace na bázi certifikovaných produktů.

Jan Hřídel, Telefónica Czech Republic, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (161 kB)

Řešení Zabezpečeného elektronického archivu jako rozšíření Oracle WebCenter Content Produkt Oracle WebCenter Content byl využit jak základ řešení, které je schopné velmi efektivně pokrýt požadavky zákazníků z oblasti veřejné správy na zabezpečený elektronický archív. O tom jak toto řešení vypadá, z čeho se skládá ale i na co se zaměřit a čemu se vyvarovat bude tento příspěvek.

Ing. Václav Provazník, Oracle Czech s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Řešení Digitalizace a ukládání kraje Vysočina Projekt Digitalizace a ukládání je sub-projektem typizovaného projektu Technologických center krajů. Jeho cílem je jednak vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat a dokumentu na území kraje a dále pak provozování a poskytování této služby v definovaném rozsahu KrÚ, organizacím kraje, městům a obcím a jejich organizacím jako veřejné informační služby. V rámci částí krajské digitální spisovny a krajského digitálního úložiště je součástí dodávky vytvoření a následná údržba těchto systému včetně návrhu souvisejících procesu, organizačních změn a smluvního modelu jejich užívání. Dodávka krajské digitalizační jednotky zahrnuje velkoplošné, velkokapacitní robotické a kancelářské skenery, pracovní stanice, sdílené datové úložiště a software pro zpracování obrazu a tvorbu a správu dat a metadat. Součástí dodavky je v neposlední řade i služba digitalizace typicky jiných než knižních dokumentu jako jsou stavební archivy obcí, nemocniční archivy, archivy živnostenských úřadů nebo školské archivy.

Roman Kratochvíl, ICZ a. s.; Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina, 30'

Adobe Acrobat prezentace (3,4 MB)

PUBLICSTREAM/PUBLICVOTE – prostředí pro jednání zastupitelstva měst a obcí a přenosy jednání občanům, Trvale dostupné zobrazení podkladů ze spisové služby – Elektronická úřední deska

Pavel Hajský, AV Media, 15'

Adobe Acrobat prezentace (122 kB)

Výhody vnitřní elektronizace obce Přednáška pojednává o tom, jaké výhody přináší obci vnitřní informační systém navázaný na všechny aktuální nástroje e-Governmentu.

Martina Filipová, Obec Vrané nad Vltavou; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 10'

15.45–17.25

Aktuální směry a projekty e-governmentu

Adobe Acrobat prezentace (471 kB)

Elektronický soudní spis a elektronický platební rozkaz – zkušenosti z pilotního projektu Praktické otázky související s problematikou pilotního ověřování elektronického soudního spisu a agendy elektronického platebního rozkazu – přístupnost spisu pracovníkům soudů, rozesílání elektronických originálů, procesní zpracování a možnosti automatizace agendy, problémy s identifikací účastníků řízení a zkušenosti ze sjednocování zpracování procesů na jednotlivých soudech. Statistický pohled na pilotní projekt a jeho zhodnocení.

Mgr. Petr Koucký, Ministerstvo spravedlnosti; Ing. Jan Valenta, CCA Group a.s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (177 kB)

Modernizace elektronických knihoven Informačního systému ODok Úřadu vlády Vývoj Informačního systému ODok (eKLEP, eVLADA, Knihovna připravované legislativy, ...), důvod existence, aktuální stav, probíhající modernizace v rámci IOP, záměry a přínosy.

Mgr. Kateřina Hrazdilová, Úřad vlády ČR, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Centrální registr administrativních budov Projekt spolufinancovaný z prostředků EU, jehož cílem je vytvořit přehled o administrativních budovách státu, o dislokaci státních úředníků a o využívání nestátních objektů pro státní instituce. Zároveň bude vytvořen jednotný prostor pro transparentní nabídku majetku určeného k realizaci a to jak pro státní správu, tak pro veřejnost.

Ing. Kateřina Schön, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 15'

Adobe Acrobat prezentace (491 kB)

Centrální elektronické služby resortu životního prostředí Zhodnocení druhého roku provozu Integrovaného systému ohlašovacích povinností a jeho zapojení do centrálních elektronických služeb zajišťovaných resortem životního prostředí.

Ing. Jan Nepimach, CENIA, 15'

Adobe Acrobat prezentace (547 kB)

Integrovaný informační systém státní pokladny Aktuální stav implementace integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP). Klíčové milníky projektu pro rok 2012. Legislativní změny v oblasti rozpočtování a účetnictví ve vztahu k IISSP. Dopady na ostatní organizace veřejné správy.

Mgr. Radoslav Bulíř, Ministerstvo financí, 25'

Dotazy a diskuse

18.30–19.15

Diskuse vítězů soutěží

Zkušenosti ze Zlatého erbu SK 2011

Ing. Miroslav Drobný

Adobe Acrobat prezentace (246 kB) Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Pohled porotců Zlatého erbu na uplynulý ročník – bezbariérovost

RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Adobe Acrobat prezentace (236 kB)

Pohled porotců Zlatého erbu na uplynulý ročník – povinné informace

Oldřich Kužílek, Otevřená společnost, o. p. s.

Pohled předsedy poroty

Ing. Tomáš Holenda

Předání třetích a druhých míst v soutěži Zlatý erb ČR 2012

Jednací sál

9.10–10.15

e-health I

Adobe Acrobat prezentace (92 kB)

Elektronizace zdravotnictví

Ing. Petr Nosek, Ministerstvo zdravotnictví, 20'

Adobe Acrobat prezentace (251 kB)

Strategie rozvoje ICT MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy Privátní cloud – praktická realizace v agendách nepojistných dávek. Otevřená platforma. Jednotné výplatní místo. Karta sociálních systémů. Jednotný personální systém.

Bc. Vladimír Šiška, MBA, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 15'

Adobe Acrobat prezentace (254 kB)

O rok více zkušeností s eHealth

MUDr. Jiří Běhounek, Asociace krajů ČR, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Nebojte se éček (eHealth a eSocial)

RNDr. Jiří Schlanger, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 15'

12.45–14.15

e-health II

Adobe Acrobat prezentace (167 kB)

Jak ze 77 úřadů udělat jeden? Naplňování vizí e-governmentu v resortu MPSV Snížení počtu administrátorů IS z 300 na 10. Optimalizovaná komunikační infrastruktura. Jak toho dosáhnout za půl roku?

Milan Hojer, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Private Cloud v resortu MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 15'

Adobe Acrobat prezentace (398 kB)

ČSSZ a SUIP před branami Cloud Computingu ČSSZ – její základní úkoly a ICT technologie, současný stav architektury IIS, možné cesty rozvoje technické základny v návaznosti na základní záměry resortu MPSV v oblasti využívání IKT technologií.

Ing. František Křesák, Česká správa sociálního zabezpečení, 15'

Adobe Acrobat prezentace (229 kB)

Architektura IS pro podporu moderního úřadu

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 15'

Adobe Acrobat prezentace (197 kB)

Karta mého srdce – portál pojištěnců Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Karta mého srdce je klientský portál připravený pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, kteří se po prověření své identity dostanou do zabezpečeného prostředí, ve kterém mohou využívat funkcí ve zhruba 20 nabízených modulech. Klientům se tak otevírá pestrá nabídka možností, díky níž může zaregistrovaný pojištěnec získat komplexní přehled nad daty, která o něm zdravotní pojišťovna shromažďuje, stejně jako studovat různá doporučení v oblasti preventivní péče, preskripce, popřípadě léčby vybraných chronických onemocnění. Aktivnější uživatelé pak mohou do své karty zapisovat či ukládat různé zdravotní informace. Karta rovněž nabízí funkce zjednodušující komunikaci se zdravotní pojišťovnou.

Ing. Zdeněk Vitásek, MBA, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX Consulting, a. s., 30'

14.30–16.35

e-health III

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB)

Využití telemedicíny ve veřejném zdravotnictví

Ing. Josef Filip, T-Systems Czech Republic a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,1 MB)

Komunikace obrazem ve zdravotnictví – telemedicína

Radim Šejnoha, Viktor Gyönyör, AV MEDIA, a. s., 5'

Adobe Acrobat prezentace (2,4 MB)

Asistivní technologie pomáhají v sociální a zdravotní péči Růst počtu obyvatel ČR v důchodovém věku s sebou již nyní nese zvyšující se nároky na veřejné finance a kapacity zdravotní a sociální péče. Pomocí nových řešení, technologií a zařízení lze tlaku na rozpočty ve zdravotní a sociální oblasti ulevit. Starší občané mohou z pohodlí svých domovů využívat služby pro vzdálenou zdravotní a sociální péči, aniž by došlo ke snížení kvality této péče. Zdravotníci a poskytovatelé sociální péče pak mohou efektivněji využívat zdroje a lidské kapacity.

Tomáš Ammer, NESS Czech s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

e-health v péči o chronicky nemocné pacienty Příspěvek je zaměřen na seznámení se s praktickou aplikací e-health v oblasti péče o chronicky nemocné. Na konkrétních příkladech projektů ze zahraničí bude představena koncepce managementu péče o tyto pacienty za využití informačních technologií a budou diskutovány potenciální přínosy v oblasti úspor nákladů, zvýšení kvality a kontinuity péče a posílení role pacienta.

Matej Adam, IBM Česká republika, spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (2,5 MB)

mVITAKARTA – zdraví ve Vaší kapse VITAKARTA je internetová aplikace zpřístupňující klientům Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví informace týkající se zdravotní péče, kterou čerpali. Zároveň si zde klienti mohou vést vlastní záznamy o zdravotním stavu či plánovat návštěvy u lékařů. Údaje o svém zdravotním stavu může klient zpřístupnit určeným ošetřujícím lékařům, kteří mají k dispozici aplikaci VITAKARTA+, a tím usnadnit jejich rozhodování o vhodné léčbě. mVITAKARTA – mobilní verze aplikace VITAKARTA je dostupná pro majitele iPhonů a chytrých telefonů s operačním systémem Android a lze ji stručně charakterizovat jako mobilní zdravotní deník, v němž si lze vést záznamy o zdravotním stavu, návštěvách lékaře, očkování apod. Tuto aplikaci lze využít i tehdy, není-li uživatel klientem OZP, ovšem s omezenými funkcemi

Markéta Landová, BA, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX Consulting, a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (366 kB)

VZP a elektronická komunikace

MUDr. Jiří Bek, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR; Zbyněk Stavař, MSc., MBA, IZIP, a. s., 15'

Dotazy a diskuse

15'

16.45–17.30

ICT bez bariér

Adobe Acrobat prezentace (402 kB)

Online tlumočení pro neslyšící jako cesta k otevřenému úřadu ČR se zavázala 28. 10. 2009 přistoupením k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením k potlačování diskriminace, kterou by mohli na základě svého zdravotního postižení znevýhodnění občané pociťovat. Online tlumočnická služba a její dostupnost je klíčovým faktorem vzájemné komunikace neslyšících se slyšícími. Zajištění této jednoduché služby na úřadech radikálním způsobem usnadňuje soběstačnost neslyšících a podporuje rovný přístup handicapovaných k informacím. Neslyšící člověk tak na úřadě vyřídí vše, co potřebuje, aniž by jej musel tlumočník doprovázet nebo úřady musely zajišťovat znakující úředníky.

Mgr. Ivana Malá, iCORD International s. r. o.; Mgr. Marie Horáková, APPN, o. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Lepší přístupnost může pomoci každému uživateli Přístupnost webu je i přes veškerou osvětu v této oblasti stále vnímána jako záležitost „několika málo nevidomých“, kvůli které se jí řada tvůrců webu nechce věnovat. Pojďme se společně podívat na to, jak pravidla přístupnosti mohou pomoci všem uživatelům webu – obzvlášť v době masivního nástupu chytrých telefonů a dalších zařízení, ze kterých lze na web přistupovat.

Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

On-line simultánní přepis pro osoby se sluchovým postižením On-line simultánní přepis pro osoby se sluchovým postižením je jednou z možností jak zajistit plnohodnotnou komunikaci s osobami se sluchovým postižením. V prezentaci Vás seznámíme s již připraveným řešením včetně ukázky.

Ing. Martin Novák, Česká unie neslyšících, 15'

Dotazy a diskuse

Labský sál

9.00–10.15

Projekty pro moderní samosprávu I

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Souvztažnosti v informačním systému města Efektivní řešení informačního systému pro úřady územních samosprávných celků využívající výhod provázanosti jednotlivých modulů včetně integrace spisové služby.

Ing. Radek Moulis, Město Velvary; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,6 MB)

Inteligentní služby sítě pro státní správu a samosprávu

Pavel Křižanovský, Cisco Systems Czech Republic, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (359 kB)

Hostované formulářové řešení – ekonomická varianta elektronického podání Moderní úřad místní správy a samosprávy má v případě postupného přechodu k elektronickým agendám k dispozici pomalou cestu šetření a vázání rozpočtu na konkrétní projekty nebo cestu moderních řešení, která vycházejí z potřeby nízkých investic a malých nákladů na správu. Mezi taková nová řešení patří také Hostovaný formulářový systém, který namísto milionových investic a dlouhodobých, tedy rizikových projektů, nabízí rychlé – takřka okamžité – zlepšení komunikace mezi občanem a jeho úřadem. Hostované formulářové řešení přitom nemá žádná omezení, která by jej připravila o požadované funkce – správu a zabezpečené odeslání dokumentu na straně občana – příjem a předávání informací o vyřizování dokumentu na straně úřadu.

Michal Karvánek, Telefónica Czech Republic, a. s., 15'

Adobe Acrobat prezentace (628 kB)

IBM chytrá řešení pro veřejnou správu V centru zájmu stojí občan – soukromé firmy se v poslední době stále výrazněji orientují na zákazníky. Také vlády zemí celého světa více přizpůsobují své struktury, informační technologie a strategie občanům, kterým slouží. Tento vývoj může mít mnoho podob, od centralizace dříve oddělených služeb (tzv. „one-stop shopping“) až po sdílení informací a spolupráci mezi jednotlivými regiony a státy. IBM je partnerem, který účastníkům konference představí vybrané příklady chytrých řešení určených pro chytrou veřejnou správu.

Michal Meliška, IBM Česká republika, spol. s r. o., 30'

12.15–13.35

Projekty pro moderní samosprávu II

Adobe Acrobat prezentace (361 kB)

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Dobrá praxe implementace a používání komplexního informačního systému Munis na městském úřadě.

Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Přehledné a rychlé řešení potřeb občanů Oracle pomáhá ve státní správě také zlepšovat efektivitu komunikace s občany při řešení jejich požadavků a potřeb s cílem vyjít vstříc občanům při současném zvyšování jejich informovanosti a automatizaci řady činností. Během této krátké přednášky představíme, jaká má Oracle možná řešení.

Ing. Alexandr Pomazal, Oracle Czech s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (2,2 MB)

Dej Tip Dej Tip představuje jednoduchý a intuitivní nástroj pro hlášení vzniklých závad, které může občan pomocí smartphonu nahlásit příslušné obci nebo městu.

Ing. Jakub Svatý, Intergraph CS, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (132 kB)

Integrační prvek Vašeho úřadu Informační systémy krajů, měst a obcí jsou dnes velmi komplikované svou vnitřní provázaností a komplexností funkcí. Mnoho krajských úřadů proto v současné době řeší, jak co nejlépe zefektivnit a provázat své softwarové systémy a vylepšit jejich schopnost výměny dat a správy uživatelů, kteří s daty úřadů a občanů pracují.

Ing. Martin Řehořek, Radek Novák, Novell-Praha, s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (575 kB)

Insolvenční rejstřík a vymáhání pohledávek v IS úřadu Zvýšení efektivity správy pohledávek a IS úřadu jako nástroj realizace jednotlivých částí vymáhacího procesu.

Jana Čechová, GORDIC spol. s r. o., 20'

13.45–15.05

Projekty pro moderní samosprávu III

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Prostorové informace v procesech veřejné správy Prostorové informace zefektivňují komunikaci napříč úřadem i mezi úřadem a občanem. Integrace garantovaných referenčních prostorových dat zpřesňuje a tím i zrychluje řešení úloh jednotlivých agend. Všechny potřebné informace jsou zpřístupňovány formou služeb umožňujících provoz aplikací, které úřadu pomáhají při výkonu jednotlivých agend i v lepší komunikaci s občany. Občan má snazší orientaci při řešení těch svých životních situací, které řeší přirozeně nad mapou a může tak zároveň lépe poskytnout i zpětnou vazbu úřadu.

Ing. Petr Urban, Ph.D., Arcdata Praha, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,1 MB)

Zero email „Zero email“ je vize a strategie Atos, která usiluje o stimulaci spolupráce a sdílení informací díky svému novému produktu a také přístupu k práci s využitím společenských médií. Statistiky dokazují, že běžně strávíme až 20 hodin týdně pouhým vyřizováním a odesíláním emailů, což značně snižuje efektivitu práce a také omezuje osobní život pracovníků. S programem „Zero email“ se snažíme tento trend změnit nejdříve v rámci naší společnosti Atos a následně jej nabídnout zákazníkům.

František Kostka, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Chytřejší města S masivní urbanizací rostou nároky na městskou infrastrukturu, která zajišťuje důležité služby. IBM bere tento fakt jako výzvu a příležitost pro každého z nás, ale zejména jako výzvu pro ty, kteří jsou schopni fungování měst ovlivnit. Jak se s novými výzvami vypořádala některá z měst v Evropě i v České republice pomocí IBM řešení?

František Sobotka, IBM Česká republika, spol. s r. o., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Zodolnění systému měst před plošným výpadkem elektrické energie Příspěvek „Zodolnění systému měst před plošným výpadkem elektrické energie“ popisuje optimální a především ověřený způsob zajištění dodávek elektrické energie, na území městské nebo obecní aglomerace, v případě jejího plošného výpadku (tzv. black-outu). Hlavní cíl tohoto řešení spočívá v zachování nezbytné kontinuity chodu města a zajištění bezpečných podmínek pro život jeho obyvatel.

Tomáš Fröhlich, DiS., T-SOFT a. s., 15'

15.15–16.25

Inteligentní dopravní systémy a Integrovaný záchranný systém I

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Vzájemná spolupráce systémů a harmonizované poskytování služeb ITS Přístup, který spočívá ve vymezení rozhraní mezi systémy a jejich součástmi tak, aby tato rozhraní bylo možné standardizovat, zavádí směrnice EU č. 40/2010 o rámci pro zavedení ITS v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.

Ing. Martin Pichl, Ministerstvo dopravy, 5'

Adobe Acrobat prezentace (1,8 MB)

Evropské družicové navigační systémy – současnost a budoucnost Základní popis systémů GNSS a SBAS, v čem se liší a jak se doplňují. Jak funguje a pro jaké aplikace se hodí EGNOS. Co by mohl přinést Galileo oproti stávajícím GNSS.

Jaroslav Altmann, PRINCIP a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (432 kB)

Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Prezentace seznámí posluchače se základními důvody zavedení této služby v rámci GNSS Galileo, základními parametry této služby, organizací této služby a stavem implementace této služby v EU resp. ČR.

Vladislav Sláma, Logica Czech Republic s. r. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

eCall – automatické tísňové volání 112 z paluby vozidla Informace o pilotním ověřování systému eCall, který má umožnit, aby se vozidlo pomocí speciální zabudované jednotky okamžitě spojilo v případě nehody s linkou 112. Zároveň zašle základní data o nehodě: čas, polohu a typ vozidla, směr jízdy a i počet cestujících.

David Potužák, Ing. Vladimír Velechovský, Telefónica Czech Republic, a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (165 kB)

EasyWay – program EU pro podporu rozvoje systémů ITS a ICT technologií v silniční dopravě EasyWay je programem EU pro zavádění systémů ITS v koridorech transevropské dopravní sítě (TEN-T). Na základě realizovaných projektů v rámci EasyWay jsou zpracovány praktické a účelné návody pro implementaci služeb ITS na síti TEN-T, které nestanovují návrhy systémů či technologie, které mají být použity, ale definují společné prvky, které zajistí jejich spolupráci.

Tomáš Stárek, INTENS Corporation s.r.o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Inteligentní dopravní systém města Trnava – pilotní řešení Pilotní řešení Inteligentního dopravního systému (pIDS) ve městě Trnava bylo součástí dodávky v rámci projektu „Koncepce a dokumentace projektu Národního systému dopravních informací“. Pilotní projekt představuje projekt vytvoření sítě zařízení na dynamický sběr a zpracování dopravních a s dopravou souvisejících údajů pro účely tvorby dopravní informace v reálném čase. Na silniční síti města Trnava bylo instalováno více než 100 detektorů, které spolu s vybudovaným zázemím budou integrální součástí budoucího systému NSDI s možností postupného rozšiřování funkcionality a postupného pokrytí většího území. Výsledky pilotního řešení slouží jako zdroj permanentního monitoringu dopravy ve městě a poskytují informaci o aktuálním stavu dopravy i predikci o vývoji dopravy na nejbližší 2 hodiny. Informace budou přístupné pro odbornou i laickou veřejnost a spolu s vytvářenými operativními instrukcemi pro strategické řízení představují základ pro podporu procesu řízení dopravy, tak pro plánování a projektování dopravních systémů.

Peter Ondrovič, Asseco Central Europe, a. s., 25'

16.30–17.45

Inteligentní dopravní systémy a Integrovaný záchranný systém II

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB) Adobe Acrobat prezentace (427 kB) Adobe Acrobat prezentace (501 kB) Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Informace o komunikacích jako základ řešení bezpečnosti provozu Prezentace bude obecně zaměřena na data o pozemních komunikacích a jejich dostupnosti a využitelnosti pro veřejnou správu. Zejména budou prezentovány – výsledky projektu Celostátní sčítání dopravy (CDV, EDIP, VARS) – další data o komunikacích – nehodové lokality, pasport, data o technickém stavu komunikací (VARS) – novinky v datové sadě Global Network, která je využívána pro lokalizaci dopravních událostí. (CEDA)

Ing. Tomáš Miniberger, VARS Brno a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

DATEX – štandard na výmenu dopravných a cestovných informácií Zo smernice 2010/40/EÚ vyplýva pre členské štáty EÚ povinnosť podporovať realizáciu prioritnej oblasti I „Optimálne využívanie údajov o cestnej sieti, dopravných informácií a cestovných údajov“. Príspevok zhrňuje uskutočnené a plánované aktivity na Slovensku súvisiace s medzinárodnou výmenou dopravných údajov pomocou štandardného protokolu DATEX II realizované v rámci prebiehajúceho projektu EasyWay (2011–2012) vo fáze 2. Medzi hlavné očakávané výstupy projektu patria sprístupnenie on-line štruktúrovaného slovníka DATEX II, overenie princípov sprístupňovania dopravných údajov pre zahraničné dopravné centrá v tomto formáte a príprava príslušných metodických pokynov. V tejto súvislosti sa osobitná pozornosť venuje sledovaniu požiadaviek Európskej komisie a postupov dobrej praxe v zahraničí.

Arpád Takács, Výskumný ústav spojov, n. o., 10'

Adobe Acrobat prezentace (544 kB)

Poskytování pomoci rychleji a kvalitněji Moderní technologie na operačních střediscích a zejména jejich interoperabilita je cesta, kterou se vydal integrovaný záchranný systém v ČR. S využitím finančních prostředků EU byla zahájena realizace rozsáhlého programu určeného pro Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnické záchranné služby krajů. Celková finanční alokace přesahuje 2 mld. Kč. V průběhu následujících dvou let budou nasazeny nové jednotné technologie pro příjem tísňového volání, výměnu informací, vizualizaci operační situace a bude u všech základních složek IZS nasazen jednotný geografický informační systém. Současně budou operační střediska integrována do krajských měst. Rychlejší a lepší práce s informacemi by měla občanovi zajistit, že pomoc při mimořádné události bude poskytnuta rychleji.

plk. Ing. Luděk Prudil, Generální ředitelství HZS, 15'

Adobe Acrobat prezentace (194 kB)

Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS Projekt „Zajištění komunikační infrastruktury pro operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému“ řeší problematiku nutné jednotné komunikační infrastruktury pro jednotlivá operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému v jednotlivých krajích, s ohledem na bezpečnost, kvalitu, konektivitu a jejich redundanci a kapacitní požadavky. Projektem budou budována robustní, vysoce spolehlivá, konvergovaná připojení do integrované telekomunikační sítě Ministerstva vnitra.

Ing. Jiří Krump, Ministerstvo vnitra, 15'

Dotazy a diskuse

5'

Visegrádský salonek

9.00–9.10
zvukový záznam ve formátu MP3 (5,7 MB)

Zahájení konference V4DIS 2012

MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
Marian Minarovič, generálný sekretár, Únia miest Slovenska
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2012

9.10–10.15

e-government v zemích V4

Adobe Acrobat prezentace (1 MB) Adobe Acrobat prezentace (9 kB)

On improvement of e-Administration methods and tools as vehicle to national power leverage Přednáška v cizím jazyce

prof. dr. hab. Andrzej Janicki, Catholic University of Lublin, Military Institute of Medicine Aviation in Warsaw; Monika Walczak, Ministry of Foreign Affairs of Poland, 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,4 MB)

The road ahead: CEE IT market trends managers and planners should know Přednáška v cizím jazyce Knowing where we stand is invaluable when it comes to making big (and even small) IT decisions. How do the countries of the V4 compare in terms of IT spending per capita and IT spending by government? What does this tell us about a citizenry's readiness for e-government? How are major trends alike Big Data and cloud computing likely to impact government IT spending priorities? How are reactions to low budgets – insourcing, migrating to open source software – likely to change the shape of IT in Central and Eastern Europe? And to what extent can business intelligence lead to not just improved service, but improved lives? Using a mix of data and examples, this presentation helps to answer these questions.

Zoltan Komaromi, IDC CEMA s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

Představení projektu LDA – V4

Ing. Petr Pavlinec, Ing. Jaroslav Šolc, Krajský úřad Kraje Vysočina, 20'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Prvé e-referendum V4 V rámci budovania eGovernmentu na lokálnej úrovni mesto Turčianske Teplice v spolupráci s akademickou obcou a súkromným sektorom navrhli a realizovali unikátny projekt eReferenda (elektronický prieskum verejnej mienky). eReferendá sú súčasťou nástrojov priamej demokracie, prostredníctvom ktorých sa výrazne podporuje participácia občanov na rozhodovaní o veciach verejných. Cieľom prezentácie je popísať proces prípravy legislatívneho rámca mesta a jeho zosúladenie so súčasne platnou legislatívou SR, spôsob realizácie prvého eReferenda, odprezentovať výsledky prvého elektronického prieskumu verejnej mienky, ako aj odprezentovať nadobudnuté poznatky z realizácie eReferenda v priestore V4.

Mgr. Michal Sygút, Ing. Pavol Terpák, Mestský úrad Turčianske Teplice, 10'

Adobe Acrobat prezentace (272 kB)

Postupující elektronizace komunikace obcí Změny ve struktuře způsobů komunikace obcí různých velikostí v souvislosti s rozvoje českého e-Governmentu

Mgr. Tomáš Lechner, Vysoká škola ekonomická v Praze, 5'

13.30–15.40

e-turismus

Úvodní slovo

Mgr. Zdeňka Horníková, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Lidie Vajnerová, Asociace krajů ČR; Mgr. Aleš Hozdecký, Ministerstvo pro místní rozvoj, 5'

Adobe Acrobat prezentace (190 kB)

Národní informační systém v ČR v kontextu připravované legislativy

Mgr. Aleš Hozdecký, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Trendy ve využívání IT technologií v oblasti cestovního ruchu

Mgr. Petr Moc, CzechTourism, 15'

Adobe Acrobat prezentace (6,1 MB)

Bardo: Miejskie Trasy Turystyczne – wykorzystanie technologi cyfrowej dla turystyki Přednáška v cizím jazyce

Grazina Cal, Miasto Bardo, 10'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Využití zbytkových dat mobilního operátora k monitoringu návštěvnosti vybraných turistických míst

Ing. Mojmír Mikula, CzechTourism, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Trendy ve využívání AV technologií v oblasti cestovního ruchu, muzeí a galerií

Pavel Hajský, AV MEDIA, a. s., 10'

Adobe Acrobat prezentace (682 kB)

Online komunikace jako faktor rozvoje turistického ruchu Online videokonferenční komunikace je efektivní cestou ke zvýšení interakce mezi turisty a informačním centrem, které se stará o rozvoj cestovního ruchu v dané zemi. Poskytování informací online a využívání takových nástrojů, jakým je překládaný chat (každý mluví svým rodným jazykem a chat komunikaci automaticky překládá), umožňuje efektivní komunikaci mezi turisty a pracovníky informačních center. Komunikovat je možné nejen z počítače, ale také z „chytrých“ telefonů. Stejně efektivní nástroj dávají online komunikační technologie do rukou měst a obcí z různých regionů a zemí k jejich vlastní prezentaci. Mohou tak plně spolupracovat online na dálku, ale přesto naživo.

Ing. Jaroslav Čech, Josef Havaš, iCORD International s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Příspěvek se bude zabývat rozhodovacím procesem výběru dovolené / výletu, jakou roli hraje komunikace a na co návštěvníci slyší nejvíce. Celkově se bude věnovat trendům v destinačním marketingu a jeho efektivitě při zvyšování návštěvnosti.

PhDr. Michal Straka, Ipsos Tambor, 15'

Adobe Acrobat prezentace (423 kB)

Bratislavská mestská karta ako výsledok úspešnej spolupráce samosprávy so súkromným sektorom (príklad best practise)

Mgr. Marek Papajčík, Hlavné mesto Bratislava, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Wykorzystanie technologii informatycznej w promowaniu turystyki poprzemysłowej Přednáška v cizím jazyce

Krzysztof Lewandowski, Miasto Zabrze, 10'

Dotazy a diskuse

16.00–17.30

Setkání tajemníků městských a obecních úřadů

Ing. Ivo Bělonohý, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Expozice Triada

9.20–9.40

Komplexní informační systém Munis a výhody provázanosti modulů Představení celého komplexního informačního systému Munis.

Mgr. Tomáš Lechner, Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

13.20–13.40

IS Munis a základní registry O návaznostech na základní registry, které nabídne svým uživatelům IS Munis.

Lucie Přibylová, Marek Štěpina, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

14.20–14.40

Spisová služba Munis – nové funkce, nová podoba, nové technologie Představení novinek v elektronické spisové službě Munis.

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

15.20–15.40

IS Munis a probíhající účetní reforma veřejných financí Přednáška nejen pro pracovníky finančních odborů, ale také všechny, kteří chtějí hladce proplout úskalími probíhající účetní reformy veřejných financí.

Mgr. Jan Brychta, Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

16.20–16.40

iMunis.cz – centrum sdílených služeb Výhody sdílených služeb při používání IS Munis v návazností na portál iMunis.cz.

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

Salónek č. 1

13.30–14.00
Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Zabezpečení dat a zařízení s WinMagic SecureDoc Riziko zneužití dat a ztracených zařízení (notebooky), jejich ochrana pomocí WinMagic SecureDoc.

Pavel Kraus, Orange & Green Solutions, s. r. o.; Matěj Gottwald, Open Communication Company, s. r. o.

15.30–16.00
Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Zabezpečení dat a zařízení s WinMagic SecureDoc Riziko zneužití dat a ztracených zařízení (notebooky), jejich ochrana pomocí WinMagic SecureDoc.

Pavel Kraus, Orange & Green Solutions, s. r. o.; Matěj Gottwald, Open Communication Company, s. r. o.

Salonek VIP 1

15.00–16.30

Zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (uzavřené jednání)

17.00–18.30

Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (uzavřené jednání)

Ing. Cyril Čapka, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

Salonek VIP 2

15.00–16.30

Setkání Komise informatiků Asociace krajů ČR (uzavřené jednání)

17.00–18.30

Setkání poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zástupci AK ČR a SMO (uzavřené jednání)

Mgr. Zdeňka Horníková, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

všechny prostory kongresového centra Aldis

20.00

Večerní společenský program vyhlášení soutěží Zlatý erb, Eurocrest, Biblioweb, JuniorErb, Cena ministra vnitra aj.


úterý, 3. dubna

Velký sál

9.30–10.55

Geoinformační systémy a veřejná správa I

Adobe Acrobat prezentace (475 kB)

Efektivní systém pro zpracování a publikaci prostorových dat Současný svět GIS je charakterizován rychlým rozvojem služeb poskytujících prostorová data v nejrůznějších podobách, pro nejrůznější účely. Stále častěji se objevují požadavky na externí správu prostorových dat a jejich poskytování pro využití v konkrétních procesech. Kompaktní řešení správy a publikace prostorových dat založené na produktech LIDS a AG Portal umožňuje publikaci prostorových i popisných dat v kontextu požadovaného procesu. Mezi výhody tohoto řešení patří například také integrace dalších zdrojů dat, kterými mohou být data dalších GIS produktů nebo externí systémy poskytující popisná či doplňková data. Hlavním tématem přednášky bude ukázat výhody tohoto řešení na konkrétních příkladech, které byly v případě Asseco Central Europe realizovány prostřednictvím produktů AG Portal a LIDS. Produkt LIDS je výkonný třívrstvý systém pro správu prostorových dat. Umožňuje aktualizaci prostorových dat po WAN tisícům uživatelů. Pracuje v dlouhých optimistických transakcích a efektivně uchovává jednotlivé verze objektů v historii. Při své práci umožňuje využívat externí prostorová data poskytovaná formou služeb. Je dobře přizpůsobitelný konkrétním potřebám uživatelů a jeho otevřenost umožňuje snadné začlenění do kontextu dalších systémů zákazníka. Z několika set implementací upozorňujeme na jeho produktivní nasazení při správě základní báze geografických dat (ZABAGED) celého území ČR. AG Portal je část systému, která zabezpečuje publikaci prostorových i popisných dat. Zpřístupňuje data z úložiště LIDS, ale i z externích systémů. AG Portal poskytuje podporu pro efektivní řízení procesů souvisejících s publikací prostorových dat veřejnosti i registrovaným uživatelům, zdarma i za úplatu. AG Portal nabízí prostředky pro standardizaci a automatizaci těchto procesů, efektivní monitoring procesů, svou architekturou umožňuje snadné splnění legislativních požadavků a v neposlední řadě úsporu nákladů. Komponenty AG Portalu mohou být integrovány do korporátních portálových řešení. AG Portal je nasazen u správců sítí (například Technische Werke Ludwigshafen, N-Ergie Norimberk) i ve veřejné správě (například pilotní řešení inteligentního dopravního systému pro MDVRR na Slovensku).

Rudolf Richter, Asseco Central Europe, a. s., 20'

Adobe Acrobat prezentace (2,9 MB)

Optické sítě a silniční stavby (z pohledu krajů)

Ing. Lubomír Jůzl, Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

RUIAN jako součást infrastruktury pro prostorové informace (včetně INSPIRE) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je budován v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Jeho vytváření je spojováno s naplňování cílů strategie Smart Administration a s rozvojem elektronické veřejné správy v ČR (eGovernment). Příspěvek připomíná, že RÚIAN představuje rovněž významný element infrastruktury pro prostorové informace v ČR, jejímž stavem a rozvojem je ovlivňován, ale kterou sám také výrazně ovlivní. Prezentace proto stručně shrne pojetí geoinformační infrastruktury v ČR na počátku 21.století a její vývoj ovlivněný strategiemi a právními předpisy EU, především Směrnic INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) a PSI (Public Sector Information) a programu Digital Agenda. Připomene hlavní komponenty geoinformační infrastruktury, kterými jsou prostorová data, metainformace, síťové služby a geoportály, podmínky poskytování a sdílení dat, koordinace s monitoring, financování, odborná průprava. Pro jednotlivé komponenty infrastruktury budou ilustrovány role RÚIAN v rámci geoinformační infrastruktury, ale také vzájemné ovlivňování mezi souběžnými trendy.

Ing. Eva Pauknerová, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (378 kB)

Nové služby nad údaji KN Další rozvoj služeb svázaných s implementací INSPIRE v České republice byl významně ovlivněn budováním tzv. základních registrů jako součásti e-governmentu, zejména zásadním rozhodnutím poskytovat údaje základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) bezúplatně. Obsah tohoto registru prakticky pokrývá požadavky na témata „katastrální parcely“, „budovy“, „adresy“ a „územní správní jednotky“ směrnice INSPIRE. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto poskytovat také data těchto témat bezúplatně a bez nutnosti registrace. Na březen t.r. je pak plánováno spuštění pilotního ověřovacího provozu služeb stahování dat, a to jak formou stahování předpřipravených souborů, tak i on-line přístupem (WFS verze 2.0). Ostrý provoz těchto volně dostupných služeb, které budou harmonizovány podle směrnice INSPIRE, bude zahájen do 28.6. tohoto roku. Po zahájení provozu základních registrů budou do Publikační databáze postupně implementována ostatní témata obsažená v RÚIAN, tj. „územní správní jednotky“, „adresy“ a „budovy“. Součástí Veřejného dálkového přístupu (VDP) RÚIAN bude od 1.7.2012 i bezúplatné poskytování údajů v podobě exportních souborů výměnného formátu. Tato souborová data budou vytvořena prostředky GML (geography mark-up language), nebudou mít referenční charakter a budou dostupná v režimu stavových dat (1x měsíčně) a změnových vět (denně). V souladu s těmito projekty připravil ČÚZK novelu Vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (č. 162/2001 Sb.), ve které je mimo jiné navrženo bezúplatné poskytování katastrální mapy v digitální podobě.

Ing. Jiří Poláček, CSc., Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Aktuální stav projektu „Digitální mapa veřejné správy“ V rámci příspěvku bude podána informace o aktuálním stavu procesu budování digitální mapy veřejné správy – žádost o finanční podporu v rámci výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na vybudování tzv. „krajské“ digitální mapy veřejné správy podaly v průběhu roku 2010 všechny kraje mimo Pardubický, pro realizaci v rámci projektu Digitální mapa veřejné správy nepovinného projektu Digitální technická mapa se rozhodly pouze kraje Plzeňský, Liberecký a Karlovarský. Všechny kraji podané žádosti o finanční podporu byly v průběhu prvního pololetí roku 2011 schváleny, v současné době probíhá na straně krajů výběr zpracovatelů. Budou prezentovány i související aktivity, koordinované Ministerstvem vnitra, v první řadě návrh legislativních změn na podporu správy technické mapy obce v rámci probíhající novelizace stavebního zákona.

RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, 20'

11.05–12.20

Geoinformační systémy a veřejná správa II

Adobe Acrobat prezentace (2,6 MB)

Mapové produkty a služby Geoportálu ČÚZK – co nabízejí státní správě a samosprávě V uplynulém období se opět objevilo v nabídce produktů ZÚ několik novinek, zrovna tak v poskytování služeb Geoportálu ČÚZK došlo k dílčím inovacím. – Geportál ČÚZK – prostředník pro získání informací o datech a službách poskytovaných rezortem zeměměřictví a katastru, stručný přehled možností, jež poskytuje uživatelům. – Novinky v poskytování prohlížecích, stahovacích, vyhledávacích a transformačních služeb – s důrazem na využití v oblasti státní správy a samosprávy. Výhledy dalšího rozvoje Geoportálu ČÚZK v nejbližší době. – Možnosti využití datových sad ČÚZK v GIS, webových aplikacích a mapových portálech, jež provozují uživatelé ze státní správy a samosprávy – zejména informace o současném stavu ZABAGED® , Data200, rastrových mapách a novinkách z oblasti poskytovaných datových sad. – Informace o možnostech zvýhodněného přístupu k datům a službám pro státní správu a samosprávu. – Stručná informace o současném stavu harmonizace dat a služeb v souladu s evropskou směrnicí INSPIRE.

Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (398 kB)

Sdílení geodat a geoaplikace pro metodické vedení státní správy V roce 2010 byly v rámci EU vytvořeny společné národní licenční politiky pro sdílení prostorových dat. V rámci zajištění nepřetržitého přístupu k datům pro případ krizových situací, přichází CENIA s řešením, které je součástí Národního geoportálu. Jedná o obecný nástroj, který je možno využít i pro sdílení dat v rámci ČR. Po dlouhé analytické fázi a programování dochází nyní k zevrubnému testování, spuštění do provozu je plánováno v polovině roku 2012.

Mgr. Lenka Jirásková, CENIA, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Satelitní data a aplikace využitelné pro veřejnou správu S blížícím se začátkem operační fáze programu GMES vzrůstá v Evropě zájem o získávání, skladování a využívání dat pořizovaných z misí zaměřených na pozorování Země. Služba GMES, jejíž prioritou je mapování krizových situací, zajistí dostupnost dat pro složky civilní ochrany v České republice počínaje 1. 4. 2012. O dalších satelitních datech a aplikacích z ostatních tematických složek GMES více během prezentace na konferenci ISSS.

Mgr. Zbyněk Stein, CENIA, 15'

Adobe Acrobat prezentace (1,3 MB)

Nový výškopis a ortofoto České republiky a možnosti jejich praktického využití Český úřad zeměměřický a katastrální společně s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zemědělství České republiky realizují od roku 2010 nové výškopisné mapování území České republiky s využitím technologie leteckého laserového skenování. Současně uvedené resorty již dlouhodobě spolupracují na organizaci státního leteckého měřického snímkování a tvorbě Ortofota ČR. Využívání nových moderních technologií – leteckého laserového skeneru a digitálních leteckých měřických kamer vytvořilo příznivé předpoklady pro podstatné zvýšení kvalitativních parametrů výsledných zeměměřických produktů, tj. nových digitálních modelů reliéfu i Ortofota ČR. Přednáška informuje o současném stavu a perspektivách řešení jednotlivých projektů mapování a způsobech aplikace výsledných produktů v praxi. Na příkladech ukazuje možnosti a výhody využití jednotlivých produktů, a to zejména v oblastech plánování územního rozvoje a projektování pozemních a dopravních staveb. Nové digitální modely reliéfu i Ortofoto ČR jsou určeny především k využití ve státní správě a územní samosprávě České republiky, ale současně lze tyto produkty úspěšně využívat i v privátní sféře. Podrobné specifikace jednotlivých produktů a zásady jejich poskytování naleznete na http://geoportal.cuzk.cz.

Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad, 15'

Adobe Acrobat prezentace (2,9 MB)

Informatizace a zpřístupňování rozsáhlých odborných databází Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Výzkumný ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v.v.i.) provozuje od roku 2008 geoportál o půdě – SOWAC GIS. Cílem tohoto geoportálu je zpřístupnit rozsáhlé odborné datové báze z oblasti působnosti ústavu, což je výzkum a vývoj v oboru pedologie, hydrologie, tvorby a využití krajiny, meliorací a související informatiky. Ústav spravuje především data Komplexního průzkumu půd(KPP) a bonitačního informačního systému (BIS), a jejich aplikační tematická vyhodnocení jako podklad pro zákonná opatření, vyhlášky a opatření resortních i mimoresortních orgánů. Velmi důležitou součást geoportálu tvoří data o degradaci zemědělských půd, především pak vodní a větrnou erozí, návrhy jak tuto situaci řešit, výstupy monitoringu eroze a další. Systém tak poskytuje platformu pro prezentaci výsledků vědy a výzkumu a jejich transfer do praxe a je cenným příspěvkem do národní informační infrastruktury.

Ing. Ivan Novotný, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 15'

Dotazy a diskuse

Malý sál

9.00–10.30

Kmenové projekty e-governmentu

Adobe Acrobat prezentace (654 kB)

Centrální místo služeb 2.0 CMS nahradilo jako nedílná součást řešení KIVS předcházející způsoby propojení sítí OVM GOVbone a GOVnet. Cílem bylo získat nástroj, který umožní propojit více poskytovatelů komunikačních služeb a tím snížit náklady a zkvalitnit služby. Aby byl umožněn další rozvoj eGovernmentu v České republice, je nezbytné v souladu s plánem projektu CMS modernizovat. Toto nové CMS jsme nazvali CMS 2.0. Bude hlavním přípojným a propojovacím místem pro všechny základní služby eGovernmentu, ať už existující nebo nově budované (z IOP nebo státního rozpočtu).

Ing. Jiří Krump, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

Czech POINT 2011–2012 Obsahem prezentace je představení novinek z roku 2011 k vidění na ISSS – Jednotný Identitní Prostor Czech POINT s novými funkcemi administrace, Katalog Autentizačních a Autorizačních Služeb (KAAS) pro přístup ke službám Czech POINT z aplikací OVM, konverze dokumentů podepsaných více elektronickými podpisy, konverze celých datových zpráv s podporou digitální kontinuity a priorita pro rok 2012 – využití JIP a KAAS Czech POINT pro přístup k základním registrům.

Ing. Jiří Krump, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (2,4 MB)

Nové služby ISDS

Radek Smolík, Česká pošta, s. p., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Projekty e-Sbírka a e-Legislativa (modernizace tvorby práva a přístupu k němu) Prezentace představí slovně i v praktických demonstracích východiska, cíle, principy a harmonogram projektu elektronické Sbírky a zákonů a mezinárodních smluv a projektu elektronického legislativního procesu. Cílem projektů je modernizovat podobu právního předpisu, usnadnit občanům přístup k platnému právu, pomoci jim v pochopení jeho obsahu a vnímání souvislostí v právním řádu ČR a zároveň zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost tvorby práva. Oba projekty připravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky, navzájem jsou úzce provázány a obsahují řadu vysoce inovativních prvků, které představují například tvorba právních předpisů v elektronické podobě a v úplném znění, moderní právní informační systém, automatická indexace a hloubkový popis textu právního předpisu.

Mgr. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra, 20'

10.40–12.00

Spisové služby a integrace úřadu

Adobe Acrobat prezentace (673 kB)

Spisová služba s integrovanou podporou digitální kontinuity

Ing. Pavel Nemrava, Software602 a. s., 30'

Adobe Acrobat prezentace (1 MB)

Dlouhodobé využívání spisové služby a její rozvoj

Ing. Jiří Abrle, Pavel Knytl, DiS., Město Poděbrady; Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o., 20'

Adobe Acrobat prezentace (1,9 MB)

Zkušenosti s realizací projektu vnitřní integrace úřadu na KÚ Karlovarského kraje Prezentace se zabývá aktuálními zkušenostmi KÚ s probíhající realizací projektu „Vnitřní integrace úřadu“ realizovaného v rámci výzvy IOP č. 8. Konkrétně se jedná o zkušenosti s integrací aplikací krajského úřadu na vnitřní i vnější úrovni včetně napojení na ISZR a zavedením Identity a Access managementu do prostředí krajského úřadu. Cílem vnitřní integrace je především sjednocení a řízení správy číselníků a datových aktiv úřadu včetně optimalizace procesů uvnitř úřadu z pohledu vstupů a výstupů v rámci integrovaných aplikací na úřadě. Vnější integrace pak řeší problematiku provázání agend úřadu na národní systémy (datové schránky, CzechPoint, atd.) včetně napojení agendových informačních systému podléhajících zákonu Zákon č. 111/2009 Sb. na Informační systém základních registrů (ISZR).

Ing. Petr Kulda, Ph.D., Krajský úřad Karlovarského kraje, 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,9 MB)

4 měsíce zkušeností s provozem Technologického centra Kraje Vysočina

Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina, 15'

12.10–13.10

Technické aspekty registrů

Adobe Acrobat prezentace (1,2 MB)

Praktické rady pro připojení k Informačnímu systému základních registrů pro obce a města před 1. 7. 2012

Ing. Simona Rákosová, Ing. Pavel Rous, Magistrát města Kladna, 30'

Adobe Acrobat prezentace (1,5 MB)

Práce v ISÚI pohledem územní samosprávy Přednáška zástupce ČÚZ a vybraného referenčního města (obce) bude věnována přednesení zkušeností referenčního města (obce) s reálnou prací s ISÚI (informační systém územní identifikace), s využitelností instrukcí ČÚZK pro práci územních samospráv z webu www.ruian.cz, s nejčastěji řešenými problémy územních samospráv při práci s ISÚI a to jak v oblasti technické, tak v oblasti metodické. Budou také předvedeny základní statistiky využívání ISÚI územními samosprávami v čase, po zahájení testování, po zahájení ostrého provozu (29. 8. 2011) a po rozeslání rozdílových souborů v údajích o adresách ISÚI proti adresám evidence obyvatel MV. Bude k dispozici stručný přehled důležitých odkazů k základním dokumentům, které uživatel ISÚI ke své činnosti potřebuje, jak na stavebním úřadě, tak na každé obci.

Ing. Tomáš Holenda, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Adobe Acrobat prezentace (139 kB)

Aktualizace ÚKM resortem ČÚZK Resort ČÚZK se v rámci projektu DMVS zavázal k aktualizaci účelové katastrální mapy (ÚKM), a to formou orientační mapy parcel, která je definována v § 16 odst. 12 katastrální vyhlášky. Převzetí ÚKM je spojeno se spuštěním Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) k 1. červenci 2012, k předávání ÚKM resortu ČÚZK bude docházet postupně podle termínu realizace v jednotlivých krajích (podle aktuálních informací se v některých krajích o vyhotovení ÚKM neuvažuje). Aktualizace bude prováděna při zápisu změn do katastru nemovitostí na podkladě geometrických plánů. Zpočátku bude účelová katastrální mapa aktualizována mimo Informační systém katastru nemovitostí (ISKN), přibližně od podzimu letošního roku bude vedena prostřednictvím orientační mapy parcel v ISKN.

Bc. Pavel Doubek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15'

Dotazy a diskuse

Přednáškový sál

10.00–11.30
Adobe Acrobat prezentace (155 kB)

Právní problematika pro CIO Novinky v zadávání veřejných zakázek Jak s prací na IČO, aby vyhověla novým normám boje proti Švarc systému Pracovní smlouvy pro CIO

moderuje Ing. Jiří Polák, CSc.

Eliščin sál

9.30–11.00

Setkání vítězů soutěží Zlatý erb CZ, Zlatý erb SK a JuniorErb

Oceněné projekty soutěže JuniorErb

20'

Elektronizácia služieb stavebného úradu Bratislava

10'

Otvorené mesto – jednoducho a efektívne, Prešov

10'

Adobe Acrobat prezentace (427 kB)

Iniciatíva Únie miest Slovenska – eGovernment zdola V rámci budovania eGovernmentu na lokálnej úrovni mesto Turčianske Teplice v spolupráci s akademickou obcou a súkromným sektorom navrhli a realizovali unikátny projekt eReferenda (elektronický prieskum verejnej mienky). eReferendá sú súčasťou nástrojov priamej demokracie, prostredníctvom ktorých sa výrazne podporuje participácia občanov na rozhodovaní o veciach verejných. Cieľom prezentácie je popísať proces prípravy legislatívneho rámca mesta a jeho zosúladenie so súčasne platnou legislatívou SR, spôsob realizácie prvého eReferenda, odprezentovať výsledky prvého elektronického prieskumu verejnej mienky, ako aj odprezentovať nadobudnuté poznatky z realizácie eReferenda v priestore V4.

Marián Minarovič, Ján Domankuš, Unia miest Slovenska, 10'

Zodpovedne.sk

10'

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Ohlasy a zhodnocení Zlatého erbu ČR: vystoupení zástupců ministerstva vnitra a hodnotitelů bezbariérových přístupů

15'

Ohlasy a zhodnocení Zlatého erbu ČR: představení oceněných projektů

15'

11.00–12.30
Adobe Acrobat prezentace (507 kB)

Internet, piráti a svoboda (od vydávání knih k SOPA/PIPA, ACTA či Megauploadu)

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., Masarykova univerzita v Brně

Jednací sál

9.30–10.45

Digitalizace a nová média I

Adobe Acrobat prezentace (1,7 MB) Adobe Acrobat prezentace (2,1 MB) Adobe Acrobat prezentace (1,1 MB)

Digitalizace televizního a rozhlasového vysílání

Ing. Zdeněk Duspiva, Národní koordinační skupina; Ing. Jiří Duchač, Český telekomunikační úřad; Ing. Jiří Vykydal, České Radiokomunikace, 45'

Adobe Acrobat prezentace (360 kB)

Strategie v elektronických komunikacích Digitální Česko

Ing. Jan Duben, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 15'

Diskuse

15'

10.50–11.20

Digitalizace a nová média II

Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

IPv6 v kostce

Miroslav Brzek, Cisco Systems Czech Republic, s. r. o., 15'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

IPv6: budou Vaše služby přístupné všem? Cílem prezentace je upozornit na problémy spojené s nedostatkem současných IP adres a na nutnost přechodu na novou verzi internetového protokolu IPv6. V prezentaci budou zmíněna jak nebezpečí, která hrozí v případě ignorování tohoto problému (např. nedostupnost služeb pro uživatele přistupující pouze přes IPv6), tak i doporučení jak tento problém řešit. V rámci prezentace budou propagovány rovněž bezplatné kurzy zaměřené na technické aspekty přechodu z IPv4 na IPv6.

Mgr. Jiří Průša, Ministerstvo vnitra, 15'

11.30–12.50

Financování projektů e-governmentu

Adobe Acrobat prezentace (318 kB) Adobe Acrobat prezentace (339 kB)

Alternativní možnosti financování eGovernmentu z programů EU Prezentace si klade za cíl představit programy EU, které při financování projektů eGovernmentu představují alternativu ke strukturálním fondům. Hlavní pozornost bude věnována Rámcovému programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP), mezi další zmíněné programy bude patřit Safer Internet (Bezpečnější internet) a program ISA (Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy).

Mgr. Jiří Průša, Ministerstvo vnitra, 20'

Adobe Acrobat prezentace (0,7 MB)

eCitizen II. – Interreg IVC project Přednáška v cizím jazyce Prezentace se zabývá aktuálními zkušenostmi KÚ s probíhající realizací projektu „Vnitřní integrace úřadu“ realizovaného v rámci výzvy IOP č. 8. Konkrétně se jedná o zkušenosti s integrací aplikací krajského úřadu na vnitřní i vnější úrovni včetně napojení na ISZR a zavedením Identity a Access managementu do prostředí krajského úřadu. Cílem vnitřní integrace je především sjednocení a řízení správy číselníků a datových aktiv úřadu včetně optimalizace procesů uvnitř úřadu z pohledu vstupů a výstupů v rámci integrovaných aplikací na úřadě. Vnější integrace pak řeší problematiku provázání agend úřadu na národní systémy (datové schránky, CzechPoint, atd.) včetně napojení agendových informačních systému podléhajících zákonu Zákon č. 111/2009 Sb. na Informační systém základních registrů (ISZR).

Hannes Astok, The Baltic Institute of Finland, 30'

Adobe Acrobat prezentace (234 kB) Adobe Acrobat prezentace (0,8 MB)

Evropské projekty Kraje Vysočina Prezentace se zabývá aktuálními zkušenostmi KÚ s probíhající realizací projektu „Vnitřní integrace úřadu“ realizovaného v rámci výzvy IOP č. 8. Konkrétně se jedná o zkušenosti s integrací aplikací krajského úřadu na vnitřní i vnější úrovni včetně napojení na ISZR a zavedením Identity a Access managementu do prostředí krajského úřadu. Cílem vnitřní integrace je především sjednocení a řízení správy číselníků a datových aktiv úřadu včetně optimalizace procesů uvnitř úřadu z pohledu vstupů a výstupů v rámci integrovaných aplikací na úřadě. Vnější integrace pak řeší problematiku provázání agend úřadu na národní systémy (datové schránky, CzechPoint, atd.) včetně napojení agendových informačních systému podléhajících zákonu Zákon č. 111/2009 Sb. na Informační systém základních registrů (ISZR).

Ing. Kamil Talavašek, Ing. Martina Rojková, Ing. Petr Pavlinec, Krajský úřad Kraje Vysočina, 30'

Dotazy a diskuse

Expozice Triada

9.20–9.40

Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb Komplexní rozbor problematiky standardu, jehož povinná aplikace se kvapem blíží. Přednáška pro všechny odpovědné pracovníky na všech úrovních veřejné správy.

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

10.20–10.40

Spisová služba Munis – nové funkce, nová podoba, nové technologie Představení novinek v elektronické spisové službě Munis.

Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

11.20–11.40

IS Munis a základní registry O návaznostech na základní registry, které nabídne svým uživatelům IS Munis.

Lucie Přibylová, Marek Štěpina, Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

12.00–12.30

Vyhodnocení znalostní soutěže Munis

Salónek č. 1

10.00–10.30
Adobe Acrobat prezentace (1,4 MB)

Zabezpečení dat a zařízení s WinMagic SecureDoc Riziko zneužití dat a ztracených zařízení (notebooky), jejich ochrana pomocí WinMagic SecureDoc.

Pavel Kraus, Orange & Green Solutions, s. r. o.; Matěj Gottwald, Open Communication Company, s. r. o.