Schéma programu konference ISSS 2021, úterý, 21. září

Poslední změna: [ Pondělí, Podrobný program ]

Čas Velký sál Malý sál
Kybernetická bezpečnost
Aktuální vývoj legislativy
Martin Klumpar, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Blok Ministerstva vnitra I.
Otevřená data a veřejný datový fond
Jakub Malina, Ministerstvo vnitra
Přístupnost internetových stránek
Radek Horáček, Ministerstvo vnitra
Identita v síti
Filip Pávek, ALEF NULA a.s.
Katalog služeb
Šimon Trusina, Ministerstvo vnitra
Jak jsme na tom s kybernetickou bezpečností?
Ing. Jan Dienstbier, GORDIC spol. s r.o.
Diskuse
Blok Ministerstva vnitra II.
Napojení na centrální služby – PVS/PO
Tomáš Musil, Ministerstvo vnitra; Karel Váchal, Ministerstvo dopravy; Jan Nagy, Magistrát města Hradce Králové
Bezpečnostní hrozby – analýza a prostředky obrany
Analýza rizik kybernetické bezpečnosti – od teorie k praxi
František Janů, GORDIC spol. s r.o.
Penetrační testování
Ing. Petr Dočekal, Asseco Central Europe, a.s.
Design systém
Dana Bartošíková, Ministerstvo vnitra
Kybernetická bezpečnost při digitalizaci veřejné správy
Petr Volek, S&T CZ s.r.o.
Platební brána
Kamila Hlaváčová, Ministerstvo vnitra
Ochrana proti webovému fraudu
Filip Kolář, F5, Inc.
Cyber detterence jako součást šedé zóny aktivní kybernetické obrany
Mgr. Ondřej Nekovář, Jan Pohl, Státní pokladna: Centrum sdílených služeb, s.p.
Diskuse
Výstavba sítí v území samospráv
Zkušenosti s přípravou výstavby městských optických sítí
Ing. Pavel Černý, SITEL, spol. s r.o.
Ransomware a další aktuální hrozby (diskusní blok)
Ransomware – prevence, obrana a moderace následků
Vojtěch Sikora, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost; Radim Pacl, Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks; Ing. Dominik Marek, Krajský úřad Kraje Vysočina; Ing. Aleš Špidla, Český institut manažerů informační bezpečnosti
Diskuse
Co nového přináší eGovernment samosprávám a jak se mají připravit na změny? (diskusní blok)
Informační systém projektových záměrů ISPZ v praxi: otázky a odpovědi, Ing. Martina Sieber, Ph.D., Mgr. Miroslav Daněk, Mgr. František Puršl, Ministerstvo pro místní rozvoj
IROP v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti, Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj
Minimální bezpečnostní standardy samospráv a jak jich dosáhnout, Pavla Jelečková, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Novinky v oblasti Národní architektury eGovernmentu, Ing. Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra