Záštity

Petr Fiala, předseda vlády České republiky
Faksimile dopisu Petra Fialy
Ivan Bartoš, místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Faksimile dopisu Ivana Bartoše