Hlavní témata ISSS 2020

 • Jak dál v informatizaci veřejné správy, infrastrukturní projekty, efektivní a centrálně koordinované ICT ve veřejné správě, potřebná legislativa, nové výzvy, …
 • Další rozvoj efektivní komunikace občanů s veřejnou správou – Portál občana, online služby pro občany a firmy, snižování administrativní zátěže, uživatelsky přívětivé služby, …
 • Identita v kyberprostoru – NIA, SONIA, identita občana i identita úředníka, …
 • Rozvoj infrastruktury – podpora regionů a venkova, dotační a nedotační opatření, socioekonomické dopady budování infrastruktury, …
 • Kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, …
 • Chytrá města, internet věcí, chytré sítě, plné využití potenciálu moderních technologií, …
 • Cloud, sdílení výpočetního výkonu, sdílené služby, mobilní technologie, …
 • Transparentnost veřejné správy, otevřená data, …
 • Digitalizace specifických oblastí veřejné správy – eHealth, digitalizace justice, resortní registry, …
 • Financování projektů, veřejné zakázky, elektronická tržiště, …
 • Možnosti implementace zahraničních vzorů a zkušeností, …
 • Workshopy, panelové diskuse, příklady dobré praxe, populární soutěže, …

Další informace týkající se upřesněných okruhů témat a koncepce jednotlivých odborných bloků budou postupně zveřejňovány.