Hlavní témata ISSS 2020 „Nové perspektivy“

  • Jak dál v informatizaci veřejné správy, v době popandemické – nové výzvy a nové možnosti
  • Další rozvoj efektivní komunikace občanů s veřejnou správou
  • Kybernetická bezpečnost
  • Identita v kyberprostoru
  • Rozvoj infrastruktury
  • Digitalizace specifických oblastí veřejné správy
  • A další…