Hlavní témata ISSS 2023

 • Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR
 • Financování eGov projektů veřejné správy
 • Rozvoj digitálních služeb a PPP projekty
 • Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací
  • Kybernetická bezpečnost – legislativa, koncepce a strategie zvládání rizik
  • Kybernetická bezpečnost – krizové řízení, snižování škod a obnova
  • Kybernetická bezpečnost – bezpečnostní řešení pro veřejnou správu
 • Data driven eGovernment, robotizace a interoperabilita
 • Spisové služby a digitální archivy
 • eGovernment cloud
 • Smart city a Smart region
 • Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu
 • Vnitřní digitalizace úřadů
 • Ekonomické a právní aspekty interních procesů úřadu
 • Digitální identita
 • Datová centra a recovery pro veřejnou správu
 • Komunikační infrastruktura veřejné správy
 • Elektronizace zdravotnictví
 • Geoinformatika
 • Digitalizace v oblasti turismu a propagace destinací
 • Otevřená řešení veřejné správy