Startuje jubilejní ročník konference ISSS

, Hradec Králové

V královéhradeckém kongresovém centru Aldis dnes začíná jubilejní dvacátý ročník konference ISSS. Tato akce, která se zaměřuje na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, je tradičně doprovázena visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Jedno z nejvýznamnějších setkání svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy opět přivítá špičky domácí politické scény, ministry, vzácné zahraniční hosty, desítky zástupců veřejné správy z okolních zemí, informatiky krajských či městských úřadů, nezávislé odborníky i vysoké manažery dodavatelských firem.

„Konference ISSS se za uplynulá dvě desetiletí výrazně posunula z původní osvětové akce zaměřené na využití internetu a výpočetní techniky ve veřejné správě k renomované platformě, na níž se každoročně hodnotí dosavadní rozvoj e-governmentu, diskutuje o plánovaných projektech a definují se trendy pro příští období,“ říká výkonný ředitel konference RNDr. Tomáš Renčín. „Je to zároveň unikátní příležitost k setkání všech, kteří mají s informatizací veřejné správy a celkově i společnosti cokoli do činění, od vrcholných politiků až po informatiky malých úřadů.“

Přehlídka osobností

Letošnímu jubilejnímu ročníku konference poskytuje záštitu celá řada osobností tuzemského politického života – premiér Bohuslav Sobotka, vicepremiér Pavel Bělobrádek, ministr vnitra Milan Chovanec, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, místopředseda PS Parlamentu ČR Jan Bartošek, Asociace krajů ČR v čele s předsedkyní Janou Vildumetzovou a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Mezi vzácnými hosty přímo na konferenci je letos i premiér ČR Bohuslav Sobotka, který vystupuje hned v pondělním ranním bloku Ministerstva vnitra v Malém sále. Na slavnostním zahájení se pak představuje několik jeho vládních kolegů včetně místopředsedů vlády Andreje Babiše a Pavla Bělobrádka či ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. Na podiu nebudou chybět ani poslanci obou komor Parlamentu, šéfové státních organizací, náměstci ministerstev, představitelé asociací a svazů nebo zástupci největších dodavatelských firem.

Co neminout v programu

V úvodních blocích konference ISSS je každoročně velký zájem o tradiční souhrnnou zprávu vedení Ministerstva vnitra o aktuálním stavu e-governmentu. Důležitou částí pondělního programu je rovněž odborný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví, na němž se jako obvykle výrazně podílí Kraj Vysočina, který slouží v mnoha případech jako „zkušební laboratoř“ tuzemského e-governmentu.

Dalším z viditelných témat letošního ISSS je i koncept „chytrých měst“ – prezentace a diskusní panely by měly být zaměřeny především na ukázky fungujících projektů a příklady dobré praxe. Sem zapadá i problematika internetu věcí a možnosti využití nejrůznějších řešení municipalitami.

Program konference se jako obvykle dotkne celého spektra implementace moderních ICT technologií v oblasti státní správy i samospráv, ale ještě jedno klíčové téma bude rezonovat v průběhu obou konferenčních dnů. Půjde o detailnější informace o dopadech nového nařízení Evropské komise k ochraně osobních dat označované jako GDPR. To zasáhne od května příštího roku doslova celou veřejnou správu – vzhledem k řadě zcela nových povinností, funkcí i procesů je podle expertů nejvyšší čas začít intenzivně pracovat na přípravě.

Doprovodné akce a soutěže

Neveřejnou částí programu konference je tradičně řada různých setkání a jednání, která těží z mimořádné koncentrace politiků, odborníků a zástupců veřejné správy na jednom místě. Každoročně se tak v jarním Hradci Králové odehrává jednání komisí Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR s poslanci či setkání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, letos se navíc uskuteční i neveřejný diskusní panel České bankovní asociace.

Na konferenci se pravidelně setkávají i vítězové oblíbených soutěží, jako jsou například Zlatý erb, Biblioweb, JuniorErb či Český zavináč. Slavnostní vyhlášení Zlatého erbu se i letos uskuteční v rámci pondělního galavečera. Již v době uzávěrky přihlášek do krajských kol bylo patrné, že o letošní ročník je zvýšený zájem. V řadě krajů došlo k výraznému navýšení počtu účastníků, více přihlášek zaznamenali organizátoři také v kategorii elektronických služeb či turistických prezentací. Ve spolupráci s organizátorem soutěže Zlatý erb, jímž je od letošního ročníku spolek Český zavináč, vyhlásí Iniciativa 202020 rovněž „nejoblíbenější online službu e-governmentu“.