Předběžný program

neděle, 18. října odpoledne

  • tematické programové bloky
  • uzavřená pracovní jednání a workshopy
  • večerní program a předávání hlavních cen doprovodných soutěží

pondělí, 19. října

  • dopolední slavnostní zahájení
  • tematické programové bloky
  • program v pěti sálech
  • předávání cen doprovodných soutěží
  • uzavřená jednání
  • skončení programu v pozdním odpoledni