Oblíbeným tématem konference ISSS je eGovernment

Elektronizace veřejné správy se stává jedním z klíčových prvků jejího rozvoje. Širší zpřístupnění služeb pro obyvatele by v příštích letech mělo značně zjednodušit život, jak občanům, tak i úředníkům.

Veřejná správa si je vědoma důležitosti digitalizování, a proto podporu eGovernmentu najdeme i mezi výzvami Integrovaného regionálního operačního programu pro roky 2021 až 2027 (IROP 2021–2027).

V rámci cíle s názvem Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa tak lze požádat o podporu aktivit v oblastech elektronizace vybraných služeb veřejné správy, rozšíření propojeného datového fondu, integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz.

Dotační projekty také zahrnují opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace, publikace dat veřejné správy jako OpenData, vytvoření eGovernment cloud, transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity, automatizace zpracování digitálních dat (robotizace), centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy a také v oblasti kybernetické bezpečnosti.

IROP 2021–2027 se objevil i na letošním ročníku konference ISSS 2022, kde ho přiblížil ve své přednášce tehdejší náměstek MMR Zdeněk Semorád. Informace k programu IROP 2021–2027 přináší na svých stránkách Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).