Zlatý erb v době virové

Zlatý erb V současné složité situaci se ukazuje, že právě webové stránky krajů, měst, obcí i dalších subjektů veřejné správy jsou naprosto nepostradatelné pro kontakt úřadů s občany a distribuci informací. Těší nás, že díky oblíbené soutěži k jejich kvalitě každoročně přispíváme.

Hodnocení webových stránek a projektů přihlášených do letošního ročníku soutěže Zlatý erb je typickým příkladem toho, jak mohou některé akce běžet i v mimořádně komplikovaných podmínkách. Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí totiž probíhá navzdory nouzovému stavu bez jakýchkoli problémů. Díky tomu, že veškeré bodování i vyhodnocování se již řadu let provádí online, nejsou členové krajských porot ani celostátní poroty restrikcemi nijak omezováni a vše bezchybně funguje. Známé jsou již výsledky všech krajských kol a zbývající slavnostní ceremoniály se uskuteční hned jak to bude možné – plánované termíny jsou postupně zveřejňovány na www.zlatyerb.cz.

Finále celostátního kola se uskuteční na podzim. O přesném místě a termínu konání budeme informovat na www.zlatyerb.cz.