Informační systém pro řízení pandemie

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Záznam vystoupení ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., během tiskové konference Ministerstva zdravotnictví ČR k aktuálnímu stavu nemoci COVID-19 v České republice 24. března 2020.

Prof. Dušek prezentoval datovou a informační základnu pro management pandemie a ukázal některé výstupy z tohoto informačního systému včetně predikcí pravděpodobného vývoje.

iVysílání České televize (začátek v čase 2:15:40)
iVysílání České televize (začátek v čase 2:15:40)