Sdělení organizátorů ISSS/V4DIS 2020 v souvislosti s „koronavirem“

Vážení návštěvníci, vážení partneři,
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a aktuální situaci v České republice Vás informujeme, že se konference ISSS 2020 v plánovaném termínu 20. a 21. dubna neuskuteční, a to z důvodů, které nemáme možnost ovlivnit.
V současné době jednáme o změně termínu konference na pozdější datum. O výsledcích těchto jednání, stejně jako o dalším postupu ve věci již uhrazených plateb Vás budeme informovat v příštím týdnu.

za organizační tým
Tomáš Renčín, výkonný ředitel