ISSS 2018 – další úspěšný ročník

V úterý 10. dubna odpoledne skončil v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové 21. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. Podle předběžných registračních záznamů počet účastníků opět překročil číslo 2300, během dvoudenního programu se uskutečnilo zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představilo přes stovku dodavatelů technologií a služeb.

Akce se tradičně stala přehlídkou osobností politického života – během prvního dne konference se zde objevilo přes 40 senátorů a poslanců Parlamentu ČR a vzhledem k pracovnímu výjezdu do Královéhradeckého kraje i prakticky celá vláda ČR. Do programu konference se aktivně zapojila i eurokomisařka Věra Jourová. Díky souběžně konané visegrádské konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) zde byla i řada hostů ze Slovenska, Polska i dalších zemí, stejně jako zástupci Visegrádského fondu, který letos konferenci oficiálně podpořil.

Oficiální záštity poskytli konferenci ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová, ministr vnitra ČR Lubomír Metnar, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Asociace krajů ČR.

Přehlídka osobností

Jako obvykle byla největší koncentrace politiků, vysokých manažerů a dalších vzácných hostů ve Velkém sále KC Aldis během slavnostního zahájení, a to nejen na podiu, ale i pod ním. Příležitost k úvodní zdravici dostali hejtman Královéhradecké kraje a zastupitel města Hradec Králové Jiří Štěpán, senátor Miloš Vystrčil a velvyslanec Estonska, jeho excelence Sten Schwede. Poté následoval „vládní blok“, v němž vystoupili s prezentacemi vizí a plánů k rozvoji „Digitálního Česka“ premiér Andrej Babiš, ministra vnitra Lubomír Metnar a vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Poté se chopila slova komisařka EK pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová a mimo jiné shrnula hlavní body nového nařízení EP o ochraně osobních dat, známého jako GDPR.

V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila zbytek programu slavnostního zahájení, si účastníci konference mohli vyslechnout názory řady dalších přítomných osobností, mezi nimiž nechyběli ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS Parlamentu ČR Ivan Bartoš, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, předseda ČÚZK Karel Večeře, předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan Navrátil, vládní zmocněnec pro digitální vzdělávání Ivan Pilný, náměstci MV ČR Petr Mlsna a Jaroslav Strouhal, primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, Monika Walczak z ministerstva zahraničí Polska, generální ředitel České televize Petr Dvořák, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, ředitel úseku Veřejný sektor a realitní obchod České spořitelny Milan Hašek, generální ředitel Cisco Systems ČR Michal Stachník, ředitel pro sektor veřejné správy společnosti Microsoft René Kubů a výkonný ředitel konference ISSS/V4DIS Tomáš Renčín.

Bohatý dvoudenní program

Program konference začal již v neděli odpoledne odborným seminářem „eGovernment ČR 2018+“, a to v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Regiocentru Nový pivovar. Spolupořadateli byli Kraj Vysočina a společnost Cisco a mezi přednášejícími nechyběl ani vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a zástupci Ministerstva vnitra ČR. V Klicperově divadle se poté konal tradiční společenský večer spojený s vyhlášením ceny Český zavináč.

Oblíbený pondělní zahajovací blok v KC Aldis se letos odehrával pod taktovkou Asociace krajů ČR, jejíž zástupci pozvali představitele úřadů zaštiťujících několik nejvýznamnějších a největších tuzemských eGovernment projektů současnosti v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších.

Odpolední program ve Velkém sále zahajovala komisařka EK pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová, která se zaměřila na obecné nařízení o ochraně osobních dat známé jako GDPR a hlavní rizika a výzvy pro veřejnou správu, které s ním souvisí. Ani v dalších blocích programu konference nechyběli zajímaví hosté – v eHealth bloku vystoupili odborníci z Ministerstva zdravotnictví a SÚKL, Ministerstvo pro místní rozvoj a CzechTourism prezentovaly své vize v oblasti eTurismu, k novele zákona o kybernetické bezpečnosti hovořili mimo jiné zástupci NÚKIB a zkrátka nepřišly ani bloky věnované archivaci, eAccessibility nebo geoinformatice. V rámci sekce věnované konceptu Smart Cities i letos proběhl tematický blok zástupců více ministerských resortů a zajímavý program měla i sekce otevřených dat.

Doprovodné akce

Nedílnou součástí programu konference byly jako obvykle i workshopy, panelové diskuse a různé doprovodné akce za účasti poslanců a senátorů Parlamentu ČR, členů AKČR a SMO ČR či jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. V pondělí odpoledne se uskutečnilo rovněž neformální setkání „České národní koalice pro digitální pracovní místa“, a to pod taktovkou vládního zmocněnce pro digitální vzdělávání Ivana Pilného a tajemníka koalice Petra Naskeho z Národního ústavu pro vzdělávání.

Jako každoročně probíhaly během celého programu konference slavnostní ceremoniály spojené s vyhlášením výsledků oblíbených soutěží – v projektové laboratoři převzali vítězové soutěže JuniorErb v pondělí odpoledne pamětní listy z rukou zástupců Senátu Parlamentu ČR a dalších osobností veřejné správy, v pondělí v podvečer se sešli zástupci měst, obcí a regionů na workshopu nazvaném „Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4“. Hlavní částí programu bylo setkání účastníků soutěže Zlatý erb a ZlatyErb.sk, prezentace oceněných projektů a předání cen pro druhá a třetí místa v jednotlivých kategoriích soutěže Zlatý erb 2018. V rámci programu pondělního galavečera se pak odehrálo slavnostní vyhlášení vítězů Zlatého erbu a Bibliowebu.

Organizátoři a partneři

Hlavním organizátorem konference byla společnost Triada, na realizaci konference se tradičně podílely Kraj Vysočina, sdružení Český zavináč, časopis Obec a finance a společnost Ponca. Pořádání podobně rozsáhlé akce by ale nebylo možné bez podpory a zapojení spolupracujících firem a institucí. Generálním partnerem konference byla jako v minulých letech Česká spořitelna, hlavními partnery pak společnosti Atos, Cisco, ICZ, Microsoft a VITA software, partnery Alef, Asseco, Autocont, AV media, Citrix, Elanor, Fortinet, Fujitsu a Gordic. Díky patří i partnerům odborných bloků (ČTÚ, Disk Systems a Sefira) a spolupracujícím subjektům veřejné správy, mezi nimiž nechybělo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, fond Regina, ČÚZK, ICT Unie, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů či analytický partner konference, společnost IDC CEMA. Mezi mediálními partnery akce se objevila Česká televize, Hradecký deník nebo téměř dvě desítky odborných titulů z oblasti veřejné správy a ICT.

Příští, již 22. ročník konference ISSS, se bude konat ve dnech 1.–2. dubna 2019, opět v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Prokop Konopa