ISSS 2018 – 21. ročník renomované konference

, Hradec Králové

V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové dnes začíná 21. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. Podle předběžných registračních záznamů počet účastníků opět vysoce překročí dvě tisícovky, během dvoudenního programu se odehraje zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představí přes stovku dodavatelů technologií a služeb. Akce bude rovněž přehlídkou osobností politického života a přivítá i řadu zahraničních hostů. Dvoudenní program je tradičně doplněn visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), kterou letos podpořil i Visegrádský fond.

Oficiální záštity poskytli konferenci ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová, ministr vnitra ČR Lubomír Metnar, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Asociace krajů ČR.

Bohatý dvoudenní program

Program konference začíná již v neděli odpoledne od 16.30 h. odborným seminářem „eGovernment ČR 2018+“, a to v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Regiocentru Nový pivovar. Spolupořadateli jsou Kraj Vysočina a společnost Cisco a mezi přednášejícími nechybí vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a zástupci Ministerstva vnitra ČR. V Klicperově divadle se poté koná tradiční společenský večer spojený s vyhlášením ceny Český zavináč.

Oblíbený pondělní zahajovací blok v KC Aldis se odehraje pod taktovkou Asociace krajů ČR, jejíž zástupci pozvali představitele úřadů zaštiťujících několik nejvýznamnějších a největších tuzemských eGovernment projektů současnosti v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších.

V rámci pondělního slavnostního zahájení je možné vyslechnout klíčové přednášky Vlády ČR prezentované premiérem Andrejem Babišem, ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou. Mezi vzácnými hosty na podiu nebude chybět ani komisařka EK pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová, která odpoledne uvede programovou sekci věnovanou dubnové situaci okolo GDPR. Slavnostního zahájení se samozřejmě zúčastní celá řada dalších osobností veřejné správy včetně předsedkyně AK ČR Jany Vildumetzové či Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, který je spolupořadatelem konference, velvyslance Estonska J. E. Stena Schwedeho, šéfy státních organizací, zástupce veřejné správy Slovenska a Polska a mnoho dalších.

Ani ve zbytku programu nechybí zajímaví hosté – k novele zákona o kybernetické bezpečnosti promluví mimo jiné zástupci NÚKIB, v eHealth bloku vystoupí odborníci z Ministerstva zdravotnictví a SÚKL, Ministerstvo pro místní rozvoj a CzechTourism budou prezentovat své vize v oblasti eTurismu a zkrátka nepřijdou ani bloky věnované archivaci, eAccessibility nebo geoinformatice. V rámci sekce věnované konceptu Smart Cities i letos proběhne tematický blok zástupců více ministerských resortů a zajímavý program bude mít i sekce otevřených dat.

Doprovodné akce

Nedílnou součástí programu konference jsou jako obvykle i workshopy, panelové diskuse a různé doprovodné akce za účasti poslanců a senátorů Parlamentu ČR, členů AKČR a SMO ČR či jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Jako každoročně zde proběhne i slavnostní vyhlášení výsledků oblíbených soutěží – v projektové laboratoři převezmou vítězové soutěže JuniorErb pamětní listy z rukou zástupce Senátu Parlamentu ČR, v pondělí v podvečer se sejdou zástupci měst, obcí a regionů na workshopu nazvaném „Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4“. Hlavní částí programu je setkání účastníků soutěže Zlatý erb a ZlatyErb.sk, prezentace oceněných projektů a předání cen pro druhá a třetí místa v jednotlivých kategoriích soutěže Zlatý erb 2018. V rámci programu pondělního galavečera se pak odehraje slavnostní vyhlášení vítězů Zlatého erbu a Bibliowebu.

Organizátoři a partneři

Hlavním organizátorem konference je společnost Triada, tradičně se podílí Kraj Vysočina, sdružení Český zavináč, časopis Obec a finance a společnost Ponca. Pořádání podobně rozsáhlé akce by ale nebylo možné bez podpory a zapojení spolupracujících firem a institucí. Generálním partnerem konference je již tradičně Česká spořitelna, hlavními partnery jsou společnosti Atos, Cisco, ICZ, Microsoft a VITA software, partnery pak Alef, Asseco, Autocont, AV media, Citrix, Elanor, Fortinet, Fujitsu a Gordic. Díky patří i partnerům odborných bloků (ČTÚ, Disk Systems a Sefira) a spolupracujícím subjektům veřejné správy, mezi nimiž nechybí Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, fond Regina, ČÚZK, ICT Unie, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů či analytický partner konference, společnost IDC CEMA. Mezi mediálními partnery akce pak nechybí Česká televize, Hradecký deník nebo téměř dvě desítky odborných titulů z oblasti veřejné správy a ICT.

Prokop Konopa