Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR na ISSS 2018

Programu konference se vedle poslanců a senátorů Parlamentu ČR aktivně zúčastní i členové Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR v čele s jeho předsedou Ivanem Bartošem, místopředsedy Věrou Kovářovou, Jiřím Kohoutkem a Martinem Kupkou a několika dalšími členy – Barborou Kořanovou, Janem Chvojkou, Pavlem Jelínkem a Ondřejem Profantem.

Jana Vildumetzová, která je rovněž místopředsedkyní výboru a zároveň předsedkyní AK ČR, bude na konferenci zastupovat především Asociaci krajů ČR.